REKLAMA

Aleksandar Cirilic

Gość audycji: Popołudnie Radia TOK FM
W Zespole Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej działającym w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zajmuje się komunikacją i promocją, rozwojem sieci miejsc aktywności lokalnej i zadaniami specjalnymi, jest koordynatorem konferencji Miejsca Otwarte.
REKLAMA