REKLAMA

Antoni Michnik

absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, historyk kultury i performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy IKP UW. Od jesieni 2013 w redakcji "Glissanda". Publikował m.in. w "Kwartalniku Filmowym", "Kontekstach", "Zeszytach Literackich", "Kulturze Popularnej" , "Przeglądzie Humanistycznym". Współredaktor książki "Grupy ETC Fluxus w trzech aktach. Narracje - estetyki - geografie".
REKLAMA