"Przypomina marzenie o kombajnie do zbierania kur po wioskach". Ekspert o Akademii Kopernikańskiej?

Data emisji:
2022-04-28 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:20 min.
Udostępnij:
Następna Poprzednia

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Mikołaj Lizut witam państwa 6 minut temu minęła godzina dwunasta, a gościem programu jest prof. Emanuel Kulczycki z uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry dobry dzień dobry państwu wczoraj w sejmie odbyło się drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej na tym projekcie opozycja nie zostawiła suchej nitki wielu przyczyn, ale może najpierw zacznijmy od tego czy miałaby być Akademia Kopernikańska Akademia Kopernikańska moim więcej

zdaniem to jest przede wszystkim pomysł ustawienia równoległych instytucji w Polsce, aby swoim my ludziom sfinansować z 1 strony posady z drugiej strony pewnego rodzaju badania, ponieważ nazywam to pewnego rodzaju badaniami nieważne w Polsce mamy już instytucje, które mogłyby finansować badania dlatego Akademia Kopernikańska w moim przekonaniu jest to odpowiedź na problemy polskiej nauki jest to natomiast odpowiedź bardzo błędna i pomijająca kluczową diagnozę stanu problemów polskiej nauki no jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu chodzi generalnie o próbę podniesienia rangi polskiej nauki tego poglądu nie podziela opozycja, ale także środowiska naukowe na łagodnie rzecz ujmując bez entuzjazmu przyglądają się tam projektowi również przyglądać się temu projektowi od dłuższego czasu i nie tylko bez entuzjazmu, ale bardzo krytycznie, ponieważ ten projekt pomija obecną sytuację, która tak naprawdę ciągnie się nie już od ponad 30 lat i reformy tego nie zmieniły ileż to bardzo mocno w ostatnich latach, kiedy po reformie ministra Gowina w nauce odchodzą ludzie tak naprawdę młodzi ludzie nie przychodzą na doktoraty nawet największych uniwersytetach widzimy to, ponieważ finansowanie nauki jest na poziomie katastrofalny i tak samo finansowanie badań naukowej i ci, którzy są w systemie i tak mają drugą pracę swoją firmę robią fuchy, aby łatać budżet domowy i Akademia Kopernikańska, która ma realizować Narodowy program kopernikański rugując odpowiedzieć na problemy nauki zupełnie absurdalny sposób, ponieważ w uzasadnieniu projektu mówi się, że celem tego Narodowego programu kopernikańskiego ma być podniesienie poziomu prowadzonych badań poprzez mierzenie tego w rankingach uczelni oraz wzrost dowolności publikacji naukowych jest całkowite niezrozumienie tego czym jest nauka jak system nauki może wspierać nas jako społeczeństwo i obywateli mierniki nigdy nie powinny być celem polityki naukowej państwa w projekcie Akademii Kopernikańskiej nie kto właśnie się dzieje w moim przekonaniu o mówienie o rankingach cytowań jako celu Akademii Kopernikańskiej to jest nie tylko szkodliwa praktyka, ale bardzo bardzo absurdalna nasza pozycja geopolityczna polskiej nauki jest, jaka jest nie będziemy konkurować z Harvardu przystań fordem mimo tego, że ciągle się nas jako o polskich naukowców porównuje z amerykańskim naukowcom w no właśnie, ale rozumiem, że ta Akademia Kopernikańska ma dysponować także grantami naukowymi, które będzie rozdzielać czy dobrze rozumiem ten projekt tak mają być granty natomiast jeśli chodzi o samo finansowanie Akademii Kopernikańskiej to tutaj widzimy tylko koszty funkcjonowania, więc budżety są bardzo małe no i autorzy projektu skoro mówimy o finansowaniu mówią, że należy wprowadzić element rywalizacji pomiędzy instytucjami, które już są w Polskim systemie, czyli m.in. uczelniami Polską Akademią Nauk, a nowymi podmiotami tylko, że taka rywalizacja ośrodki trwa już od wielu lat i wprowadzenie kolejnego mechanizmu, czyli Akademii Kopernikańskiej będzie służyć kanibalizacji polskich instytucji naukowych w moim przekonaniu rząd chce stworzyć nową wersję zabawy gorące krzesła, gdzie jest mniejsze niż osób, które oni rywalizują i tym projektem rząd nie tylko zabiera wiele krzeseł naraz nie oszukujmy się, że w kolejnych etapach wdrażania tego projektu strumienie finansowania będą przekierowywane do Akademii Kopernikańskiej, ale rząd jeszcze do prac właśnie kolejne osoby, czyli Akademii Kopernikańskiej i jej podrzędne instytucje, więc będzie musiało się skończyć zagłodzenie lub likwidacją części obecnie istniejących instytucji, ponieważ nikt w rządzie nie mówi o drastycznym podniesieniu finansowania polskiej nauki, a to przede wszystkim jest potrzebne, a nie dokładanie kolejnych takich wydmuszką owych instytucji panie prof. Polska nauka pod rządami ministra Przemysława Czarnka proszę powiedzieć nieco zmienia paradygmat to przejawia nie tylko w tym Prezydenckim projekcie co ciekawe podczas wczorajszego posiedzenia przedstawiciele prezydenta nawet nie pojawili się na tej debacie na minister Czarnek próbuje polską naukę prze modelować może spróbujmy się temu przyjrzeć temu procesowi, o co tak naprawdę chodzi i w jaki sposób ministerstwo edukacji nauki zmienia polską naukę możemy zobaczyć kilku rzeczywistych działaniach i działaniach deklaratywnych takim działaniem deklaratywnym jest mówienie o tym, że narodowe centrum nauki, a nie działa poprawnie i trzeba je z modyfikowanie w moim przekonaniu jest bardzo nie trafną diagnozą, gdyż Nc jest 1 najlepszych instytucji, jaka mogła przydarzyć się nam jako naukowcy z osobą nie jest zarządzających nauką w Polsce, więc to są na razie działania deklaratywny, ale mamy też działania, które już zostały podjęte przez ministra Czarnka to są działania, które służą takie prowincjonalne za co polskiej nauki i pokazaniu, że my możemy tworzyć naukę w obrębie tylko polskich instytucji, że tak naprawdę nie powinniśmy robić nauki w Polsce tylko polską naukę widać to było chociażby w zeszłym roku bardzo mocno dyskutowany w działaniu nie tylko w nauce, ale również wszelkich krajowych mediach, kiedy minister Czarnek zmienia własną jak ręką punktację polskich czasopism, czyli takiego kluczowego mechanizmu ewolucyjnego w nauce no to bardzo ciekawe zjawisko rzeczywiście zresztą no minister robił to właściwie na własną rękę i bez konsultacji k, który jednak wymaga ustawa trudno to bez konsultacji potem mówił, że on tak naprawdę nikogo nie krzywdzi, ponieważ wszystkim tylko dodał no ale musimy mieć pełną świadomość, że jeżeli wszystkim dodajemy to tak naprawdę wszystkich zrównuje Emmy i nie pokazujemy przede wszystkim jest istotne dla młodych naukowców jak i w jaki sposób warto prowadzić naukę w jaki sposób komunikować badania ja jestem przekonany, że te działania ministra Czarnka będą miały gigantyczny wpływ na wyniki ewaluacji, które zostaną opublikowane w połowie tego roku ewaluacji polskich instytutów badawczych polskich uczelni ja tutaj połączył bym to działanie bardzo mocno z projektem Akademii Kopernikańskiej proszę zwrócić uwagę w komentarzach nie podnosi się za często komentarze Akademii Kopernikańskiej, że ten projekt prezydenta daje automatyczne uprawnienia Akademii Kopernikańskiej w zakresie astronomii nauk medycznych filozofii teologii nauk prawnych ekonomii finansów do reprodukowania doktorów doktorów habilitowanych w momencie powołania ta instytucja może nadawać doktoraty habilitacje nie mając do tego żadnych podstaw merytorycznych, a jedynie, jakby narzucone uprawnienia ustawowe przez ustawę o Akademii Kopernikańskiej ta punktacja czasopism naukowych, którą zmienił minister Czarnek w dużej części dotyczy czasopism związanych właśnie z teologią filozofią katolicką z prawem kanonicznym no już, zostawiając na boku dyskusję na ile teologia jest równoprawną nauką np. fizyką no to widać najwyraźniej pewien trend jeśli chodzi o o to w jakim kierunku ministerstwo edukacji nauki zmierza to widać bardzo mocno jak przeprowadziłem analizę zmian ministra Czarnka widać przede wszystkim, że do dowartościowania no punktowo czasopisma polskie z ośrodków takich m.in. jak Lublin w dyscyplinach przede wszystkim w naukach humanistycznych i społecznej to jest gigantyczna krzywda dla polskich nauk humanistycznych społecznych, które po wielu latach nie zaczęły być z powrotem dostrzegane w obiegu międzynarodowym, ponieważ bardzo wielu dyscyplinach Kovač świetne badania zarówno w humanistyce naukach społecznych komunikowali my do tej pory bardzo mocno już międzynarodową minister Czarnek mówi stop możecie teraz wszystko publikować u siebie lokalnie we własnych drukarniach możecie wypuścić swoje książki możecie z powrotem uruchomić drukarki i z nie ze szczyty zdradzie w wydziałowej bądź zakładowe zapełnić swoimi publikacjami i niestety jest jakby odwrócenie wektora umiędzynarodowienia polskiej nauki nie po 30 latach będziemy mieli bardzo długofalowe konsekwencje tych działań, ponieważ nie tak łatwo będzie odkręcić działania już po kilku latach funkcjonowania jeszcze na sam koniec panie profesorze jak ocenia szansę, że Akademia Kopernikańska powstanie, że znajdzie się sejmowa większość do jej powołania nie jestem politykiem, więc nie potrafię tutaj tego ocenić mam nadzieję, że ta ten projekt zostanie przystosowany, bo to nie jest domknięcia, którym prezydent pisał we wprowadzeniu po reformach wprowadzeniu tańce do Narodowego centrum badań rozwoju sieci Łukasiewicza ja się, bo jest Akademia Kopernikańska to jest takie marzenie do realizacji różnych celów bez funduszy to raczej przypomina marzenie o kombajnie do zbierania takich zagubionych kur po wioskach ani prawdziwej maszyny do naprawiania polskiej nauki w bardzo dziękuję za rozmowę prof. Emanuel Kulczycki z uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem państwa moim, a teraz informacja

Podcasty audycji: A teraz na poważnie

ŁĄDUJĘ DANE...
Problem z pobraniem danych.
Nie udało się załadować danych.
Nie ma więcej podcastów do wyświetlenia.

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!

Kup Dostęp Premium