REKLAMA

Ekonomie przyszłości

Ekonomie przyszłości
Udostępnij:
„Ekonomie przyszłości” to intermedialny projekt obejmujący seminaria, debaty, publikacje, filmy i audycje radiowe. Jego celem będzie poszerzenie pola debaty ekonomicznej w Polsce, włączenie do niej ignorowanych lub marginalizowanych dotąd wątków, których uwzględnienie uczyni ją zdolną do otwarcia się na wyzwania przyszłości. Od dawna obserwujemy, jak rzeczywistość wymyka się ramom ekonomii konwencjonalnej. Zjawiska takie jak kryzys klimatyczny, wyczerpywanie się możliwości eksternalizacji kosztów wzrostu gospodarczego do środowiska, bliski koniec płacowego wyścigu na dno, robotyzacja i rozkwit nowych technologii, podważają wiele niepodważalnych prawd, na których wciąż opierają się debaty i polityki ekonomiczne. Im dłużej jednak będziemy je ignorować, tym większą cenę przyjdzie nam zapłacić za ich rosnący wpływ na nasze życie. Dlatego powinniśmy zdecydować się na podwójne ryzyko. Po pierwsze, podjąć wysiłek wypracowania nowego podejścia w ekonomii. Takiego, które zrewolucjonizuje nie tylko teorię, ale nade wszystko praktykę, odzyskując jej zapomniany sens, którym winien być nie zysk kapitału, ale zbiorowe zaspokajanie potrzeb. Po drugie, musimy wyjść z ekonomicznej i eksperckiej niszy. Stawką jest demokratyzacja i przełamanie depolityzacji, która od lat, pod sztandarami neoliberalizmu rozbraja wszelką myśl krytyczną, a obywatel(k)om formalnie demokratycznych społeczeństw odbiera prawo głosu w zasadniczych kwestiach kształtujących ich codzienną egzystencję. Rozwiń »

Projekt „Ekonomie przyszłości” wynika właśnie z takiej diagnozy i będzie próbą urzeczywistnienia obydwu nakreślonych wyżej strategii. Zaplanowany na 12 miesięcy cykl obejmować będzie pakiet comiesięcznych działań. W każdym z nich znajdą się seminaria, dyskusje, wywiady i publikacje, które będziemy opracowywać i udostępniać za pośrednictwem Internetu i sieci mediów zaproszonych do współpracy. Każdy obejmować będzie trzy nakładające się na siebie pola tematyczne.

Po pierwsze, interesować nas będą widoczne już, ale pozostające poza polem widzenia ekonomii neoklasycznej, kwestie i wyzwania gospodarcze/społeczne/historyczne, których znaczenie będzie rosło w przyszłości. Przyjrzymy się zatem ekonomii politycznej katastrofy klimatycznej, globalnej reproletaryzacji, migracji, nowego ekstraktywizmu, antropo- i kapitałopocenu, globalnych łańcuchów wartości, nowego imperializmu, prywatyzacji dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Po drugie, chodzi o stawki walk społecznych rozgrywających się na polu ekonomicznym, których rozstrzygnięcia zdecydują o kształcie naszej przyszłości. Zajmiemy się strategiami, walkami i konkretnymi pomysłami mającymi sprostać nakreślonym powyżej zjawiskom. Wśród nich pojawią się walka o czas wolny, programy płacy za pracę domową, przykłady radykalnych technologii, postulaty zerwania z eksternalizacją kosztów środowiskowych (ujemne punkty w PKB za emisję i zużycie zasobów), suwerenność żywnościowa, strategie uwspólnienia i odtowarowienia.

Po trzecie wreszcie, przyjrzymy się propozycjom teoretycznym postulującym transformację społeczną i nastawionym na jej wsparcie. Ekonomiom, które deklarują swoją polityczność i tym samym przywracają tej dziedzinie wiedzy właściwe miejsce pośród nauk społecznych. Takim jak Nowoczesna Teoria Pieniądza, ekonomia feministyczna, ekologiczna, teoria intelektu powszechnego, ekonomia marksistowska, ekonomia dóbr wspólnych.

Naszym celem będzie nie tylko wskazanie na tematy i koncepcje, jakie winna podjąć ekonomia, ale przede wszystkim odzyskanie wyobraźni ekonomicznej, odwagi intelektualnej i politycznego potencjału zmiany potrzebnych do przeprojektowania stosunków ekonomicznych, tak by uczynić je dziedziną społecznej sprawczości, negocjacji i demokratycznej innowacyjności.

Terminy spotkań na stronie https://biennalewarszawa.pl/ekonomie-przyszlosci

. Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI

REKLAMA

POZNAJ INNE AUDYCJE

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA