REKLAMA

dr Piotr Grzegorz Nowak

Gość audycji: OFF Czarek
Zakład Badań nad Etyką Zawodową Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego
REKLAMA