REKLAMA

Maria Ejchart-Dubois

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zajmuje się prawami człowieka i jest związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Od 2003 roku koordynowała precedensowy program „Niewinność” zajmujący się problematyką pomyłek sądowych. Orzeka też w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie oraz pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy.
REKLAMA