REKLAMA

prof. Tadeusz Bartoś

Filozof, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dyrektor programowy Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii
REKLAMA