REKLAMA

dr Łukasz Jasina

Łukasz Jasina to historyk i publicysta, urodzony w 1980 r. Jest pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN. W przeszłości był szefem działu wschodniego zespołu „Kultury Liberalnej”, pracownikiem Muzeum Historii Polski i współpracownikiem Harvard Ukrainian Research Institute. Specjalizuje się m.in. w historii filmu brytyjskiego i radzieckiego oraz analizie współczesnych procesów kulturowych na obszarze postradzieckim.
REKLAMA