REKLAMA

prof. Dariusz Kosiński

Zastępca dyrektora ds. programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
REKLAMA