REKLAMA

Agata Jagodzińska

wiceprzewodnicząca NSZZ „Solidarność” skarbowców na Śląsku, współorganizatorka akcji ostrzegawczej
REKLAMA