REKLAMA

prof. Agnieszka Gajewska (UAM)

Gość audycji: OFF Czarek
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka, m.in. książki "Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema"
REKLAMA