REKLAMA

dr Cezary Biele

Gość audycji: Człowiek 2.0
kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym
REKLAMA