REKLAMA

Joanna Mielczarek

Dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
REKLAMA