REKLAMA

prof. Piotr Tryjanowski

Od 2009 roku dyrektor Instytutu Zoologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do jego zainteresowań badawczych należą ekologia behawioralna, ptaki krajobrazu rolniczego oraz ekologia miast.
REKLAMA