REKLAMA

prof. Maria Jarymowicz

Gość audycji: Zrozumieć Świat
psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Katedry Psychologii Osobowości. Zajmuje się relacjami Ja-podmiotowego i Ja-przedmiotowego, tożsamością osobistą i społeczną, egocentryzmem, stereotypami społecznymi i uprzedzeniami
REKLAMA