REKLAMA

prof. Longin Pastusiak

politolog, amerykanista, dyrektor Instytutu Stostunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
REKLAMA