REKLAMA

prof. Andrzej Rzepliński

Polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 sędzia, a od 2010 prezes Trybunału Konstytucyjnego.
REKLAMA