REKLAMA

prof. Wojciech Szafrański

Prawnik specjalizujący się w problematyce obrotu dziełami sztuki. Pracuje w Katedrze prawa rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest biegłym ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki, członkiem Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie oraz TEAM UNESCO Chair on Cultural Property Law. W 2004 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską a w 2018 został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
REKLAMA