REKLAMA

prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

wicedyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji, kierownik Zakładu Strategii Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie
REKLAMA