REKLAMA

prof. Adriana Łukaszewicz

Pracuje w Katedrze Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gospodarki światowej i rynku energetycznego. Do jej najważniejszych publikacji należy „Ewolucja systemów społeczno-ekonomicznych monarchii naftowych Zatoki Perskiej” oraz „Studium przypadku państw rentierskich”. W TOK FM opowiadała m.in. o sytuacji w Katarze i Arabii Saudyjskiej.
REKLAMA