REKLAMA

dr Agata Stanisz

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz członkini Pracowni Antropologii Audiowizualnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
REKLAMA