REKLAMA

dr hab. Piotr Zawojski

Gość audycji: Miasta Kreatywne
Profesor Uniwersytetu Śląskiego – wykłada zagadnienia teorii i historii kina, filmu współczesnego, nowych mediów audiowizualnych, archeologii mediów, sztuki nowych mediów, cyberkultury i technokultury, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Łącznie jest autorem ponad 220 publikacji naukowych, tekstów krytycznych, esejów, recenzji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, International Association for Aesthetics, Śląskiego Towarzystwa Filmowego, Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych, Katowickiego Stowarzyszenia Artystycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz International Association of Art Critics (AICA).
REKLAMA