REKLAMA

prof. Stanisława Golinowska

Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, autorka raportu "Polityki społeczne w Polsce i w Europie na początku XXI" przygotowanego dla Fundacji Batorego
REKLAMA