REKLAMA

prof. Monika Płatek

Karnistka, kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2006 była pełnomocniczką Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw ofiar przestępstw. Była również ekspertką ds. prawnych komisji sejmowych oraz Rady Europy. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Była również jego długoletnią prezeską. Zasiadała w radzie programowej fundacji Panoptykon. Jej działalność naukowa obejmuje m.in. wykonawczym prawie karnym, prawach człowieka, penitencjarystyce i wiktymologii.
REKLAMA