REKLAMA

Adam Szulczewski

związany z zespołem Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Wspiera zakładanie, prowadzenie i rozwijanie organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!