REKLAMA

Lena Kolarska-Bobińska

była minister nauki i szkolnictwa wyższego, PO
REKLAMA