REKLAMA

Prawne podsumowanie roku. 2020 rokiem absurdów, wyroków, których nie ma i społecznego przebudzenia

Na prawo patrz!
Data emisji:
2020-12-30 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
52:34 min.
Udostępnij:

Rok 2020, czyli rok ZOZO dla całego świata zaczął się w Wuhan. Ale w Polsce był on pełen wydarzeń okołoprawnych, dotyczących zagadnień i spraw związanych z praworządnością, wymiarem sprawiedliwości i całą serią prawnych absurdów. O wyrokach, których nie ma, o sprawach, które mogą zaważyć na polskiej pozycji w Europie (i zawartości jej portfela), o decyzjach, które nie miały prawa zapaść i o społecznym poruszeniu, jakie wybuchło na polskich ulicach jesienią - prawnicy z Inicjatywy Wolne Sądy podsumowują rok 2020. I składają życzenia na rok ZOZI.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naprawo patrzy w prawo patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepis to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed dzień dobry państwu witamy w kolejnym podcaście inicjatywa inicjatywy wolne sądy naprawo patrzy dla Radia TOK FM ja nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram jak nazwa Maria karmiła Michał Wawrykiewicz Paulina Kieszkowska-Knapik i dzisiaj podcast będzie podsumowaniem, a z nami próbą podsumowania Rozwiń » ubiegłego roku to takie nasze subiektywne zestawienie najważniejszych wydarzeń dotyczących praworządności w roku 2000 dwudziestym, czyli w roku za oczywiście jest niewyczerpujące i subiektywne niepełne i takie wolno sądowe, ale to, bo chcemy powiedzieć o tym co dało nam się najważniejsze w wyroku, który szczęśliwie kończy no to naprawo patrzy zaczynam zaczynamy to, czego zaczynamy myślę, że zacznijcie od Hitchcocka, bo jest klimat tego roku był w praworządności Sieczkowski zaczęło się od wielkiego błon i później już było napięcie tylko rosło podobne mówi się tak, że zaczniemy od WHO akcje podobne zaczyna każdy pretekst każde zestawienie 2, dobrze więc my zaczynamy naszym Wuhan w tym roku była ustawa kagańca owa to jest nasz nr 1 w rok 2020, czyli ustawa, która została uchwalona jeszcze dziewiętnastym roku natomiast weszła w życie walentynki, czyli 14lutego roku 2020 do końca wszyscy mieliśmy nadzieję, że to się nie stanie, że pan prezydent tego nie podpisze, że to to co zostało napisane w tej ustawie nie stanie się obowiązującym prawem, ale tak się stało Unia europejska Polska nikt jeszcze takich zapisów nie widział do tej pory co ustawa organizował, kto to to 17 stron przepisów, które w, które wprowadziły zmiany w różnych ustawach w różnych aktach prawnych, ale przede wszystkim co tam się co wg nas tam najważniejsze przede wszystkim ustawa końcowa zmienił art. 107 prawa ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym za co sędzia odpowiada dyscyplinarnie, czyli rozszerzył pojęcie przewinienia dyscyplinarnego, które może popełnić sędzia wcześniej mógł on wcześniej sędzia wydał decyzje dyscyplinarne za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa uchybienie godności urzędu natomiast ustawa dodała 3 dodatkowe punkty, a więc od tej pory sędzia odpowiada za działania, które mogą istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości za działania, które kwestionują istnienie stosunku służbowego sędziego skuteczność jego powołania lub umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej polskiej, bo za działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów niezawisłości sędziów co znaczy to znaczy, że ten wór można wrzucić absolutnie wszystko ustawa kagańca owa poszerzyła jeszcze kompetencje rzeczników dyscyplinarnych, czyli słynnej Trójcy schab lasy Lasota Radzik i ten zmieniła również katar katalog kar i tym samym stała się właśnie kagańcem dla polskich sędziów jeszcze dodajmy, że ona wprost zmierzała do tego, żeby myśmy, żeby utrudnić sędziom uniemożliwi sędziom wykonanie wyroku colę, który został wygrany można powiedzieć dla sprawiedliwości przez 2 i Michała cisza cisza zapadł właśnie ten wyrok przypomnijmy tak w telegraficznym skrócie ten wyrok dotyczył oceny niezależności nowej krajowej rady sądownictwa i tego czy izba dyscyplinarna jest sądem czy też nie w rozumieniu standardów europejskich i na początku roku obecnego 23stycznia 3 połączone Izby Sądu Najwyższego powiedziały, że izba dyscyplinarna sądem nie jest, a krajowa rada sądownictwa w obecnym kształcie nie jest niezależna od władzy ustawodawczej wykonawczej no właśnie po to, żeby uniemożliwić wprowadzenie w życie implementowanie tego wyroku Sułek idących, zanim orzeczenie Sądu Najwyższego władza przegłosowała tę ustawę kagańca może powiedzmy jeszcze, że tej ustawie towarzyszyło jedno z najbardziej wzruszających wydarzeń, które braliśmy udział, czyli marsz 1000 sztuk, kiedy to Iustitia i w ogóle sędziowie zorganizowali taki marsz po ulicach Warszawy, gdzie przyjechali sędziowie naprawdę chyba większości europejskich krajów mogliśmy poczuć, że faktycznie nie jesteśmy sami oni nie są sami i trochę chyba było także idąc tym marszu myśleliśmy, że maszerujemy ku lepszemu ja tymczasem ta ustawa kagańca owa no właśnie pokazała czy Mazembe czy czy to było rzeczywiście ba na sędziów tak jak mówiliśmy czy czy jak oceniacie no oczywiście niestety działalność rzeczników dyscyplinarnych na podstawie tej ustawy się uaktywniła mamy ogromnie dużo zarzutów dyscyplinarnych dotyczących właśnie kwestionowania statusu, bo przypomnijmy, że to to było kwintesencją problemu ze strony władzy, czyli to, że sędziowie mówili, że ci, którzy są powołani przy udziale neo-KRS nie mają prawidłowego statusu sędziowskiego no i w związku z tym nie mogą orzekać mogą zasiadać w składach to było problemem władz związku z tym poprzez ustawy kagańca owo próbowano się pozbyć tego tego problemu myślę, że no niestety działalność rzeczników dyscyplinarnych potwierdza to, że ta ustawa dała im nowe narzędzie do represjonowania sędziów po prostu do zamykania i ZUS stąd nazwa ustawa kagańca rwać kaganiec na usta sędziów, żeby nie wtrącali się do tego czy skład sądu jest prawidłowy czy nie pamiętajmy, że w 1 długiej procedurze karnej cywilnej to obowiązkiem sądu na każdym etapie postępowania sprawdzać czy sąd jest prawidłowo obsadzone posuwać, ale rok był bardzo długi i owocne, więc mi się wydaje, że musimy iść dalej, bo czy władze owocny w owoce zatrutego drzewa no właśnie o nich mówię no, więc następnym następnym następnie w ten PiS, ponieważ to ustawa weszła w lutym, a już w marcu przyszła pandemia Marysi jeszcze jedno słowo wtrącę, że ustawa kadencja od samego początku budziła ogromne sprzeciwy ze strony zarówno organów rady europejskiej rady Europy, bo przecież komisja wenecka bardzo krytycznego oceniła, jaki ze strony Unii Europejskiej no bo wszczęte zostało na późniejszym etapie postępowanie, które zainicjowała komisja europejska postępowanie przeciw noszeniu to tyle trudności w kagańcu no tak, które czekamy na czekam na to co co nam przyniesie dobre, zwłaszcza tych wyborach to, że powiedzmy wszystkim, że wydarzyła się rzecz niesłychana, czyli kolejny taki szok poznawczy, kiedy wyraźny przepis konstytucji, który jest wprost odnosi się do sytuacji się znaleźliśmy nie został zastosowany przypomnijmy, że to jest art. 228 ust. 7 konstytucji, który mówi o Stanach nadzwyczajnych w tym stanie klęski żywiołowej, że w tych Stanach nie mogą być organizowane wybory żadne ani prezydencki ani ani żadne inne oczywiście chodzi o to, że taki stan powinien wszystkich łączyć przy zwalczaniu danej klęski czy dane pandemiczne wypadku i wiadomo jest również, że wtedy nie ma czy może nie być możliwości przemieszczania się gromadzenia się tak itd. i ku zdziwieniu wszystkich prawników ten przepis został zastosowany no i ruszyła maszyna wyborcza, która będzie miała w tym naszym tutaj programie, bo kilka odcinków epizodów horroru prawnego, bo to był grzech pierworodny pandemicznych legislacji, które zaczęły być szyte jak jakiś taki Frankenstein jakiś dziwny kawałków rozporządzeń zarządzeń telewizyjnych wystąpień tak dalej podczas kiedy stan klęski żywiołowej powinien być naturalnym stanem jest ustawa o stanie klęski żywiołowej i z tego pnia powinny być dalej wszystkie rozstrzygnięcia, które mogłoby być ważne prawnie i dla obywateli do do strawienia no właśnie słuchacze z tego z tego grzechu niepowołania 228 stanu klęski żywiołowej biorą się następne schizofreniczne sytuacje, które no nie ograniczają się tylko do samego tego faktu powiedział może bliżej słuchaczom czy osoby, które nas oglądają co zaliczamy do tych schizofrenii no to ja to jeszcze włączy odnośnie tego stanu nadzwyczajnego, żeby też, żebyście państwo mieli jasność, dlaczego ustawodawca Konstytucyjny w ogóle przewidział stany nadzwyczajne właśnie w takich sytuacjach, jakiej znaleźliśmy się w 2020 roku, czyli stanie pandemii, gdzie wszystko stoi na głowie ustawodawca przewidział ustawodawca Konstytucyjny właśnie w tym art. 228, w którym Paulina mówiła przewidział, że wówczas państwo ma prawo wprowadzić pewne obostrzenia rygory, które nazywają się Stanami nadzwyczajnymi są 3 takie stany stan wyjątkowy stan wojenny i stan klęski żywiołowe i one właśnie są przewidziane takie sytuacje i pozwalają władzy ograniczyć pewne prawa wolności obywatelskie, ale jednocześnie władza jest wówczas pod kontrolą konstytucji nasza władza postanowiła idąc za kalkulacją polityczną, że zupełnie tego przestrzegać nie będzie bo gdyby wprowadziła stan nadzwyczajny wówczas marcu kwietniu tego roku to nie mogłaby przeprowadzić tych swoich chorych wyborów majowych, które zapowiedziała na dziesiątego na 10maja w związku z tym takim by-passy, czyli poprzez rozporządzenia wprowadzające te tarcze próbowała ograniczać nasze prawa wolności jednocześnie dopuszczając możliwość przeprowadzenia przeprowadzenia wyborów no to było rzeczywiście jak słusznie upomina powiedziała takim grzechem pierworodnym i wszystko stanęło na głowie jeśli chodzi o źródła prawa to ja się na razie wyłącza, a zmierzać do tego, że nowym źródłem prawa jest konferencja premiera Morawieckiego, a ostatnio prośba premiera Morawieckiego jest również AP w katalogu źródeł prawa bowiem tzw. godzina policyjna nie będzie obowiązuje, ale premier prosi w związku z tym policja ma zamiar stosować do tych proszę te mandaty dla IT dlatego będą wręczać, ale do tej tzw. godziny policyjnej pewnie będziemy do końca, bo one w grudniu, ale rzeczywiście pierwszą od takimi przychodzi co powinno zapytała się, a propos tej tego Frankensteina prawnego to rzeczywiście prawo zgromadzeń, które nam się będzie przewijać jeszcze pewnie kilka kilka razy, który też jest ograniczane kompletnie bez podstawy prawnej wszystko życie sprowadza się do tego, że takie rodzą takie ten rodzaj praw wolności określone w konstytucji może być ograniczone wyłącznie ustawą, czyli stanem klęski żywiołowej, a ustawy o chorobach zakaźnych braw zaklinają rządu nie jest wystarczającą podstawą, żeby takie prawo do gromadzenia się czy prawo do przemieszczania się w jakikolwiek prawny sposób pewne ograniczyć prawo zgromadzeń będzie pokojowy i przemieszczania się będzie zapewne towarzyszyć nam przez kolejne miesiące naszych naszego podsumowania ja myślę, że oprócz tego, że pan premier wprowadził nowe źródło prawa to wprowadził jeszcze jak się dowiedzieliśmy później nowy stan, czyli stan epidemii, który jest nieznany również innym przepisom, ale wprowadził też nową kategorię prawa mianowicie czymś co nazywamy imitację prawa, ponieważ to są te przepisy, które w, których mamy od tego momentu mieliśmy do czynienia wielokrotnie do są są pisane jak prawo co w aktach prawnych są publikowane w aktach prawnych, aby sprawę po prostu nie są, dlatego że są niezgodne z konstytucją nie mieszczą się w tym katalogu są po prostu wprowadzane z boku udając, że są prawem prawem nie są nie mogą być prawo koniec Krupka przypomnijmy sobie jeszcze, bo to jest rzeczywiście dla nas obywateli zatrważające to co się działo w momencie przygotowywania do tych wyborów, które miały się być 1010. maja przypomnijmy sobie, że w tych kolejnych starciach, które były uchwalane w sejmie w błyskawicznym tempie były przemycane przepisy dotyczące wyborów, czyli zmieniane były przepisy kodeksu wyborczego całkowicie wbrew konstytucji wbrew regulaminowi Sejmu, bo przepisy wszelkich kodeksów muszą być procedowane w taki sposób, że np. może być przedkładane posłom na co najmniej 14 dni przed pierwszym czytaniem to oczywiście nie było przestrzegane, więc przepisy dotyczące prawa wyborczego w ogóle nie mogą być wg standardów określonych kiedyś już dawno przez Trybunał Konstytucyjny nie mogą być uchwalany 6 miesięcy przed wyborami w tym okresie 6 miesięcy przed wyborami wg standardów europejskich to nawet rok po to, aby nie nie kroić przepisów pod nadchodzące wybory w tym wszystkim mieliśmy do czynienia właśnie kwietniu maju wszystko robiła władza w sposób absolutnie poza konstytucyjne, żeby móc przeprowadzić na oszukańcze wybory, które nie miałaby nic wspólnego z wyborami konstytucyjnymi możemy sobie przecież prześledzić prześledzić te przymiotniki przymiotniki wyborczej się zastanowić jak te wybory z 10maja miały się od dziesiątego dnia maja jako nasze mają do tych przymiotników określonych w konstytucji, ale jeszcze słuchać jeszcze ciekawe przypomnimy wszystkim, bo tyle tych absurdów jest cały czas, że już majowe absurdy poszły dawno zapomnienie przecież wybory zostały nigdy odwołane, bo bez stanu klęski nie mogą być one związku z tym 10maja odbył odbył się fantom lepszym, czyli nie wiadomo co i potem upolityczniona już też przez PiS rok wcześniej czy 2 lata wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że one odbyły tak jakby nikt nie wystartował on po prostu nie potwierdza na jakiś jakąś fikcję prawną po tym, jak mówił mówili politycy spodziewają się uczyć się Sąd Najwyższy nie uzna tych wyborów za ważne, czyli po prostu, decydując o tym Sąd Najwyższy wcześniej już przejęte w tej izbie powiedzieć to jest taka wewnętrzna tak takie warzywka w 1 grupce po prostu, które tam coś uzgadniają potem miała być w następnym terminie wybory, do których bez przepisów przygotowano karty wyborcze miały jakaś korespondencyjna kompletna w ogóle wolna Amerykanka do tej pory nie wiadomo, kto w ogóle wydał pieniądze tych jest wydane, kto zwróci poczcie pieniądze na to, że miała te wory tych tych kart już opublikowanych znosić to wszystko każda pojedyncza z tych rzeczy jest totalnym absurdem mamy już przyzwyczailiśmy się do tego, że codziennie coś takiego się dzieje, więc w efekcie tego wszystkiego w zasadzie były drugie wybory, który był przecież rozpisane odnowa jak gdyby chociaż nie były rozpisane, ale tak funkcjonowały ana końcu trafił ich wynik oczywiście do Izby Sądu Najwyższego ukształtowanej w całości przez neo-KRS, który został wcześniej uznane za niezgodne z prawem europejskim i oczywiście jak można było spodziewać wszystkie tysiące protestów wyborczych został złożony zostały nieuwzględnione przez izbę w zasadzie pozostawione bez dalszego biegu może o tym co jeszcze powiedzmy, bo też pomagać w pisaniu tej skargi dotyczącej ważności wyborów, jakie argumenty tam były właśnie, bo ja wracam do tych przymiotników wyborczych zgodnie z konstytucją wybory powinny być powszechne równe bezpośrednie i tajne i można powiedzieć, że każdy z tych przymiotników wyborczych był w trakcie tych wyborów w tegorocznych prezydenckich był naruszony i wszystkie te wszystkie te argumenty były podnoszone w protestach wyborczych w tym roku rzeczywiście tych protestów wyborczych wyborcze było mnóstwo niestety tak jak powinna powiedziałaś, a te protesty zostały potraktowane hurtowo hurtowo to znaczy nie pochylał się nie pochylała się ta izba kontroli nadzwyczajnej, bo trudno ją nazwać Sądem Najwyższym nie pochylała się nad tymi argumentami tylko hurtowo uznawała, że te protesty jak moment ich podniesione nie mają wpływu na wynik wyborów no jesteśmy innego zdania, bo jednak dystans pomiędzy 12 kandydatem w drugiej turze to było około 400 000 głosów, czyli gdyby, czyli tak naprawdę 200 000, bo jeśli 1200 001 by było no to drugiemu by przybyło no, więc ta odległość między między kandydatami była bardzo niewielka, a pamiętajmy, że ogromna rzesza wyborców za granicą za oceanem w innych zakątkach świata albo nie miała w ogóle możliwości oddania głosu albo ich głosowanie było obarczone jakimś przeróżnymi wadami to przezroczyste koperty, a to nie dostarczone na czas, a to nie policzone w trakcie zbierania wyników wyborów, więc być może ogromna rzesza głosów, która dałaby mogłaby dać zwycięstwo drugiemu kandydatowi nie była wzięta pod uwagę taką sytuacją mieliśmy po prostu nigdy do czynienia trzydziestoletni historii no niepodległej Polski i no niestety, ale jeszcze dodają jednocześnie bardzo ważną Michał dodajmy bardzo ważną rzecz nie tylko chodzi o nierówność traktowania wyborców walka kandydatów, którzy mieli zupełnie inną finansową bazę do kampanii mało tego kandydata prorządowego włączyła się cała machina propagandowa TVP wszystkie zasady wydawania pieniędzy poprzez komitety wyborcze zostały rozmyte przez fakt, że całe państwo stanęło po stronie 1 kandydata ta, czyli to zupełnie się z konstytucyjnymi wymogami rozumie, ale Słuchajcie, ponieważ jest absurdów w tym roku bardzo dużo, a my jesteśmy dopiero na etapie wyborów to przejdźmy dalej, ponieważ jesień już powyborcza cały czas prawda pompa pompa przepisów pseudo przepisów pandemicznych pompuje trochę trochę wprawo trochę w lewo wszystko się rozmywa wlecze nie pandemia znika pokonaliśmy wirusa wirusa po to, żeby zagłosować potem znowu wrócił no dzieją się dalsze te rzeczy wszystkie pandemiczny, który nie mówimy, bo one jest za dużo po prostu, ale idąc wtedy łamania praworządności powiedzmy co się dzieje jesienią, kiedy zaczyna się łamanie zabezpieczenia z UE przez izbę dyscyplinarną gdzie, gdzie jestem jesteśmy chciałem opowiedzieć, zanim do jesieni to jest jeszcze sobie tak przypomniał, że był bardzo ciekawe no ciekawe dla obrońcy praw człowieka sierpień zatrzymania dziesiątków aktywistów tak w, którzy wyszli pokojowo demonstrować w obronie aktywistki Margot co zapoczątkowało dyskusję o brutalności policji o zachowaniu policji o tym, że te standardy została już wtedy złamana ona jak pokażą kolejne protesty, która dotyczyła podczas strajków kobiet w obronie praw kobiet no te standardy można powiedzieć na równi pochyłej i mkną w dół przepaść to się tak przepraszam skojarzyła zanim, zanim wrzesień to człon taką potrzebę, żeby powiedzieć o standardach i policji na pewno będziemy rozmawiać jeszcze przy sprawach bieżących, ale dla porządku przepraszam marsze oddajecie głos dziękuję dziękuję ważne sprawy naprawdę trudno nawet dołożyć chronologicznie, dlatego że one wszystkie mają źródła w innym miejscu momencie tego roku, a potem ma kontynuację swoją i tak też było właśnie z Izbą dyscyplinarną bo, bo przecież Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwietniu tego roku w swoim postanowieniu orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie przepisów dotyczących kompetencji Izby dyscyplinarnej, która działa w Sądzie Najwyższym Trybunał tak stwierdził na podstawie pytania zadanego przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalnego przez izbę pracy ubezpieczeń społecznych i stwierdził, że taka decyzja jego podyktowana m.in. okolicznościami, w jakich został stworzony dany organ, chcąc nazwać sądem w jaki sposób powołano jego członków, jaka jest jego charakterystykę, czyli taki sposób nadziei działa również wątpliwości Trybunału wzbudził nie wzbudził czynniki zewnętrzne, które mają wpływ na działalność organu tutaj chodzi w tym w szczególności o wpływ władzy ustawodawczej wykonawczej, który powoduje, że taki organ nie zachowuje swoje neutralności w stosunku do rozstrzyganych przez niego spraw no co skutkuje wg Trybunału podważeniem zasady praworządności w demokratycznym społeczeństwie czy dzięki innymi słowy Trybunał powiedział izba dyscyplinarna działać nie może nie może kropkę natomiast jesień pokazała nam, że izba dyscyplinarna działa i to bardzo radykalny, podejmując decyzję mianowicie w październiku 12października jednoosobową pan Tomczyński zdecydował o uchyleniu immunitetu pani sędzi Beacie Morawiec, która jest prezeską stowarzyszenia sędziowskiego Themis następnie nieprawomocnie dopiero dopiero w roku 2000 pierwszym w w lutym 23lutego izba dyscyplinarna w innym składzie będzie rozpoznawała odwołania tej decyzji następnie w listopadzie izba dyscyplinarna już prawomocnie właśnie w II instancji zdecydował o uchylenie immunitetu panu sędziemu Igorowi tulei co znaczy o obawy wobec dwojga tych sędziów również obniżyła im uposażenie oni są dziś nie mogą tego czasu nie sądzę, zostawiając setki osób, których spraw, w których sprawy sądzili i dziesiątki spraw po prostu porzucają i i pozostając z obniżonym uposażeniem, a też po prostu izba dyscyplinarna łamie w ten sposób łamie wprost decyzję Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to może powiedzmy parę słów co się dzieje właśnie w trybunałach europejskich skoro jesteśmy już na na jesieni, bo tak, nawiązując do wyborów i do tej Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych, która zatwierdziła ważność wyborów prezydenckich to przypomnijmy, że sprawa statusu tej Izby jest również przedmiotem pytania prejudycjalnego pytania prejudycjalnego zadanego w sprawie pana sędziego Waldemara Żurka, którego też mamy przyjemność reprezentować właśnie w tym w tej sprawie, ponieważ w jego sprawie pan Aleksander Stępkowski ten jeden z założycieli ordo iuris, który został wprowadzony do Sądu Najwyższego właśnie do tej Izby kontroli nadzwyczajnej spraw publicznych pan Stępkowski jednoosobowo bez akt roku poprzednim wydał postanowienie wydał postanowienie w sprawie sędziego Żurka w pierwszym dniu urzędowania pierwszym dniu przyszedł do pracy o godzinie dziewiątej rano na dziewiątą 30 było wyznaczone po posiedzeniu Sądu Najwyższego w izbie cywilnej, gdzie miała być rozpatrywana sprawa dotycząca właściwości ktoś ma zająć się sprawą i poseł Górski przyszedł i po prostu odrzucił odwołanie pana sędziego Żurka i na kanwie tego właśnie co zrobił izba cywilna zapytała się Trybunału w Luksemburgu zapytała się czy pan Stępkowski jest sądem czy można uznać jego to postanowienie za orzeczenie sądowe i ta sprawa jest trybuna, ale luksemburskim 22września byliśmy wszyscy na na rozprawie w Luksemburgu również Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczy w tej sprawie no i czekamy teraz w lutym na na opinię rzecznika generalnego tam drzewa w tej sprawie, a potem na wyrok i to będzie ogromnie istotny kolejny ogromnie istotny wyrok luksemburskiego Trybunału, który nam powie, jaki status ma ta izba kontroli nadzwyczajnej czy ona jest sądem czy też nie podobnie jak jak izba dyscyplinarna, której przed chwilą mówiłaś to może powiedzmy jeszcze nie wchodzą szczegóły, że rzeczywiście w ogóle w cenach europejskich jest już trochę spraw dotyczących sędziów polskich tak Trybunał sprawności Unii Europejskiej państwo dobrze znane, bo Trybunał już gościł gości c od lat w takiej przestrzeni publicznej w Polsce to też jest taka trochę pozytywny rykoszet tego wszystkiego co się dzieje, że obywatele też dowiadują się w ogóle takiej instytucji co może próbują jakoś się zrozumieć i to, o czym się zajmuje jak ważna, ale szereg postępowań tu też mam jakiś tam swój udział wspólnie dotyczących sędziów polskich taki chociażby tych prezesów sądów, którzy są byli zwalniani przy tzw. czystce prezesów czy sędziego znowu sędziego Żurka sędzie sędzia Waldemar Żurek jest obiektem badań wielu sądów jak widać w Polsce i trybunałów europejskich to wszystko daje nadzieję na przyszłość na pytanie czy nie za późno, bo rzeczywiście te oba trybunały już nie jest w Strasburgu to jednak działają bardzo bardzo powoli nawet, toteż pokazuje, że jesteśmy europejską rodziną gdzieś tam chcę być to rapuje łóżeczko się tej tej tzw. sprawiedliwości cokolwiek na cokolwiek nam oznacza, ale myślę że, że to też ważne, żebyście państwo wiedzieli że, że Europa dziś tej sprawie polskiej, choć wolno, ale jednak się przygląda i ja dolej troszeczkę miodu do tej do tej beczki dziegciu, bo wydaje się, że pomimo tego, że te myślę że, że mam nadzieję, że podziela moje stanowisko że, że pomimo tego, że to toczy się dosyć wolno z naszej perspektywy chcielibyśmy, żeby te sprawy trwały sieci to one jednak postępują naprzód mamy już cały szereg orzeczeń wydanych przez trybunały europejskie mamy załatwioną sprawę Sądu Najwyższego pamiętacie państwo wyrok Trybunału wcześniejsze zabezpieczenia potem wyrok Trybunału skutecznie nakazał polskim władzom przywrócić sędziów Sądu Najwyższego do orzekania mamy wyrok zeszłoroczny w sprawie w sprawie właśnie Izby dyscyplinarnej i ARS-u mamy teraz toczące się postępowanie to, który ma marsza wspominała to przeciw naruszeniu, w którym jest zabezpieczenie co prawda ignorowane obecnie przez nasze władze przez izbę dyscyplinarną no ale to też na jakimś etapie jest się skończy no i w końcu w mamy to postępowania, którym mówiliśmy dotyczące Izby kontroli nadzwyczajnej i 2021 roku będzie cały szereg nowych wyroku, więc zebrane do do kupy wyroki zarówno suszy, jaki wyroki ETPCz na pewno w mojej ocenie dadzą pozytywny efekt, a na pewno też pozwolą nam w przyszłości odbudowywać praworządność dadzą nam fundamenty do do zdefiniowania tej tej praworządności rano media, czyli czy zbliżamy się dużymi krokami do października, kiedy to pierwsza strzelba bezprawia wystrzeliła nastąpił dzień, w którym przejęty Trybunał Konstytucyjny wydał coś w sprawie aborcji, kiedy prawnicy mówili o tym, że Trybunał Konstytucyjny będzie 0101. Trybunałem zagarniają praw człowieka to wielu obywateli tego nie rozumiała, bo nie było takim ciałem sądem, który był znany ludziom, ale doczekaliśmy się sytuacji, w której to co wydaje z siebie ta instytucja całkowicie już upolityczniona bije de facto wszystkich ludzi w Polsce w ten czy winny sposób 22października zapada rozstrzygnięcie zaczynają się protest strajku kobiet, które od istniała wcześniej, bo spodziewali się wszyscy spodziewaliśmy się takich rozwiązań czy ustawowych czy czy w Trybunale, ale to się stało i wybuchła wielka rewolucja wydaje mi się społeczna, która zarówno na ulicy toczy się, jaki w umysłach ludzi i powiecie czy coś możemy dodać prawnie do tego, że oczyszcza obywatele zdają sobie sprawę z tego, że jest protest ludzie są zatrzymywani, że są różne ekscesy policyjne itd. ale o samym tym pseudo wyroku czy możemy jeszcze coś powiedzieć więcej naszym zdaniem, przypominając słuchaczom widzom, o co chodzi nie wiem czy warto coś więcej o nim mówić staże prawnie przecież wyrokiem nie jest, bo wydane jest już nawet nie mam siły o tym mówić chwalić sześcioletnie ogłoszone pamiętajcie, że szykowali szykują się cały czas z ogłoszeniem tzw. romansu i to właśnie ma właśnie to jest kolejna rzecz natomiast rzeczywiście jego myślę, że historycznie jego funkcja będzie znaczenie postrzegane wyłącznie w kontekście tego czym przed chwilą powiedziałem polna czy po prostu wielkim początku czegoś wielkiego czegoś co wierzy naprawdę będzie zmianą nową jakością i czymś co czy czegoś też nie da się odwrócić odkręcić na te już poszło też odpaliło już już już te tłumy wyszły na ulice już młodzi ludzie po raz pierwszy wyszli na ulice już inne grupy zaczęły dotyczyć się do niszczenie wartości, z którym mamy też do czynienia od od 6 lat myślę, że w tym w tym kontekście warto o tym wyroku pamiętać właśnie w takim kontekście dziejowym on po prostu rozpoczął coś coś nowego, bo oprócz oczywiście takiej dyskusji dotyczącej samej istoty tego tzw. wyroku tym, że obywatele zrozumieli, że tak naprawdę Trybunał Julii Przyłębskiej 1 rozstrzygnięciem może zabrać każdemu wolność godność przyszłość poza kimkolwiek Tryba tak, bo już, pomijając treść tego rozstrzygnięcia to zostało zrobione w sposób absolutnie niedopuszczalne, czyli wnioskiem posłów gdzieś tylnymi drzwiami tak zamiast, jeżeli mogę Prawo i Sprawiedliwość chciało się zmierzyć ze zmianami w tej ustawie i ze zmianami przesłanka to do do przerwania determinacji ciąże to powinno być w drodze oczywiście ustawowej konsultacji projektu tak tymczasem ta historia pokazuje, że tak naprawdę wniosek posłów wystarczy do tego, żeby zmienić przyszłość nie tylko kobiet Elle Vogue obywateli z taką przestrogę mam nadzieję, że to z tego przestroga, że państwo obywatelu przyjęte w sądach Trybunale może z tobą zrobić dokładnie to co chce ze sobą zrobić się dlatego ważne jest chociażby pielęgnować w sobie te wewnętrzną rewolucję na zewnątrz, żeby ona jednak była w naszej pamięci prawda nie ostatnia jeszcze dodać do, nawiązując do swojego pytania Paulina by tej prawnego znaczenia tego czegoś co zostało ogłoszone przez Trybunał Julii Przyłębskiej tutaj była dyskusja między prawnikami 3 to w ogóle można nazwać wyrokiem czy też nie większość prawników my się do tego przychylamy stoi na stanowisko, że to jest tzw. sentencją non existens czy nieistniejący wyrok jego nie ma w obrocie prawnym chociażby z tego względu, że w jego wydaniu brały udział osoby, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego są po prostu dublerami osobami powołanymi na miejsce prawidłowo wybranych sędziów takie osoby nie mogą wydawać wyroku w imieniu Rzeczypospolitej polskiej nie mogą być członkami składu Trybunału Konstytucyjnego przewodzi przewodniczyła temu składowi Julia Przyłębska, która została wadliwe wybrana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego jednym z wnioskodawców tego wniosku, o którym Sylwia mówiłaś wniosku o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy była pani Pawłowicz pani Pawłowicz, która potem w tym składzie orzekała już jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, czyli również powinna podlegać jako osoba nie bez strona powinna podlegać wyłączeniu, więc wielu wielu względów prawniczą to jest nieistniejące orzeczenie ją tak naprawdę nie wykreśla tych przesłanek możliwości terminacji ciąży z ustawy, więc będzie przekonamy się o tym w przyszłość jeśli takie sprawy pojawią się jeśli rzeczywiście sprawy trafią przez prokuraturę i przez akty oskarżenia trafił do sądów karnych, bo sądy karne będą mogły wówczas dokonać takiej oceny czy ten to to oświadczenie organu przy alei Szucha w ogóle istnieje należy brać pod uwagę jako jako wyrok Trybunału Konstytucyjnego i przekonaliśmy się jako społeczeństwo jako obywatele wreszcie o tym, że mowa o niezależności sądownictwa to nie jest abstrakcja wreszcie widzimy bardzo konkretną sytuację, która dotyczy bardzo bardzo wielu obywateli tego kraju jest ona dokonana przez czy też sprokurował ana przez władze w porozumieniu z takim Quazi sądem, który kompletnie nie może spełniać no takich standardów konstytucyjnych europejskich niezależnego sądu jeszcze dodam dla zainteresowanych państwa na stronie na Facebooku strajku kobiet w porę można się zapoznać z całym takim zestawieniem działań prawnych, które poszkodowane kobiety ich rodziny mogą podejmować zarówno przed sądami polskimi jak i zagranicznymi różnymi organami wymiar sprawiedliwości czy przy Gazecie także to wszystko jest bardzo duża grupa adwokat tak przygotowane w trybie natychmiastowym dla potrzebujących w związku z tym można to można to znaleźć działacze na koniec może powiedzmy o tym dyskutowany bardzo też politycznie jakimś jednak w zwycięstwie wartości, czyli uzależnienie budżetu europejskiego od przestrzegania praworządności nie mylić z tzw. praworządnością jak to ujmuje pan premier powiedzmy 2 słowa i nie zarządzają już więcej ani widzów ani słuchaczy tymi naszymi prawniczymi historiami, które dotykają wszystkich, ale jednak pewnie jak używamy dużo tych słów to się wszystkim chodzi, więc spodziewajmy ja chętnie po jacht ja chętnie opowiem o tym rozporządzeniu, ale myślę, że jak ja opowiem o tym rozporządzenie to musimy jeszcze państwu powiedzieć parę słów na temat zgromadzeń na temat tego co się dzieje na ulicach policja opowiada nam od tygodni od miesięcy, wykrzykując przez megafon, że nie wolno nam demonstrować misja proponuje jeszcze na panie mecenasie o schować poznacie o owe mechanizm dobra no to najpierw mechanizmie Unia europejska przez ostatnie kilka lat, obserwując co się dzieje w Polsce wcześniej obecnie na Węgrzech to co się dzieje w te spory przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej doszła do wniosku jako instytucja, że nie ma w swoich rękach wystarczających narzędzi, aby móc powstrzymać nie takie brutalne systemowe łamanie praworządności, jaki mamy do czynienia w Polsce przyczyna będzie stąd powstał pomysł nie jest nowy powstał już kilka lat temu 2018 roku był projekt tego rozporządzenia przygotowany przez panią Vera Jourova projekt rozporządzenia, który w dużym skrócie uzależnia czy też może uzależniać wypłatę funduszy europejskich od przestrzegania praworządności to ma być zupełnie nowe narzędzie, które dostanie do ręki Unia europejska instytucje, aby takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia w Polsce czy na Węgrzech nie mogły się działać po prostu, aby takie kraje, które są członkami Unii Europejskiej, które zobowiązały się w traktatach w traktatach i w karcie praw podstawowych przestrzegać praworządności przestrzegać niezależności sądownictwa, aby musiały się temu podporządkować, a Jeślinie no nie będą mogły być tymi pełnymi beneficjentami nie będą mogły pobierać pobierać funduszy to rozporządzenie zostało potem nieco zmienione w trakcie konsultacji zostało uzgodnione pomiędzy radą Unii Europejskiej parlamentem komisją jego ostateczny kształt dużym skrócie jest taki, że komisja europejska, która jeśli zauważy, że któryś kraj unijny łamie praworządność jest to związane z bezpieczeństwem funduszy europejskich bezpieczeństwem finansowym Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że te fundusze są potem wydawane w krajach członkowskich no i każdy z obywateli czy przedsiębiorców, który startuje chciałby uzyskać takie fundusze czy też samorządów musi mieć możliwość skarżenia się do niezależnego bezstronnego sądu jeśli niema takiej możliwości jeśli niema zagwarantowanych ram praworządności no to wtedy te fundusze mogą być Ross Ross dysponowane w sposób dowolny przez państwo nie o to chodzi w założeniach finansowych Unii Europejskiej no i w tym rozporządzeniu komisja europejska dostała dostała uprawnienie do inicjowania takiego postępowania wnikliwie najpierw przebada się sytuacja w danym kraju zasięgnąłem najpierw opinii Trybunału obrachunkowego innych instytucji jeśli jest przekonana, że rzeczywiście nic i interesy finansowe Unii są zagrożone i kraj łamie praworządność to może zażądać złoży taki wniosek do rady Unii Europejskiej, czyli do ciała stricte politycznego to jest tzw. rada ministrów, które zasiadają ministrowie ze wszystkich krajów unijnych może złożyć do rady taki wniosek, aby rada ukarała dany kraj członkowski odebraniem funduszy nie wszystkich funduszy tylko proporcjonalnie do stanu naruszenie jest małe naruszenie to mała część funduszy jeśli duże naruszenie to duża część funduszy można wówczas otrzymać decyzję podejmuje rada Unii Europejskiej rada Unii Europejskiej ciało polityczne rada ministrów głosuje większością tzw. kwalifikowaną, czyli 15 krajów unijnych musi za tym zagłosować 15 krajów, które reprezentują co najmniej 65% ludności Unii Europejskiej taka decyzja zapadnie to wówczas fundusze są wstrzymywane w tym stopniu określonym przez wniosek komisji zatwierdzonym przez radę od takiej decyzji rady Unii Europejskiej może państwo członkowskie odwołać się do do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jako ostateczny organ będzie decydował kontrolował czy ta decyzja komisji potem rady jest słuszna miała podstawy prawne w rozporządzeniu czy też nie tak w skrócie brzmi rozporządzenie unijne one zawierać bardzo ważny element dla beneficjentów, czyli dla tych, którzy dla, których są przewidziane te fundusze, że beneficjenci mają tak dostać fundusze i mają dostać albo od państwa czy jeśli państwo polskie przed łamie praworządność komisja europejska rada Unii Europejskiej blokuje funduszy to państwo Polski jest odpowiedzialny za to żeby, żeby ten beneficjent nie stracił nie stracił tych funduszy, czyli samo musi sama musi wypłacić taka jest konstrukcja tego rozporządzenia ono zostało uchwalone wchodzi w życie za parę dni 1stycznia mimo tej deklaracji politycznej, która została dołączona do konkluzji szczytu rady europejskiej tego ostatniego szczytu, na którym no nie doszło do weta unijnego budżetu tylko ten budżet został uchwalony te ramy finansowe na 7 lat został uchwalony Michał słuchaj zdarza to był naj to był tak był na grób cięższy skrót w jakiś dało zrobić myślę, że wszyscy słuchacze już zrozumieli musimy się trochę mitygować jako żeńska część zespołu to co słuchacze ja proponuję, żebyśmy może, żeby Maria jako największa ekspert do spraw tortur w tej grupie powiedziała Czesława zachowanie policji dodaje z państwem żegnać, gdyż nadużywane państwa cierpliwości dziś bardzo, ale to dobrze bardzo posuwać ją ja ja dosłownie jedno zdanie chcę na ten temat powiedzieć, bo na pewno ten rok rok zwany za zapamiętamy też jako rok bezprawnych działań policji to jest ludzie wyszli na ulice powiedzieliśmy już, dlaczego i, dlaczego mamy mamy nadzieję, że nadal na ulicach będą i pod pozorem bezprawnego zakazał zakazu zgromadzenia się policja weszła w bardzo brutalny sposób pomiędzy ludzi na ulicy nie dość, że rozpędzała legalne zgromadzenia to jeszcze zatrzymywała zatrzymuje karze mandatami przetrzymuje przesłuchuje kieruje wnioski o ukaranie do sądu takich takimi takim natężeniem i ilością bezprawia ze strony policji nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie 30 lat na pewno to znaczy, jeżeli udało nam się przez te lata pracować budować wizerunek polskiej policji to w ciągu tych ostatnich 3 miesięcy został zrujnowany i przed nami pokolenia będą pokolenia prace nad nad na tym żeby, żeby odbudować proszę państwa też słowo tortury i inne formy nieludzkiego poniżającego traktowania bądź karania zyskały zupełnie nowe oblicze tak na komendach polskich torturuje się z zatrzymanych traktuje się w sposób ich w sposób nieludzki poniżający mówią o tym raporty krajowej komisji RM tego mechanizmu prewencji tortur działającego przy Rzecznika Praw Obywatelskich takiego poziomu łamania praw człowieka przez policję nie mieliśmy przez te lata ani razu, ale taki zawsze takie negatywne wydarzenia budzą do życia niesamowite inicjatywy mam tutaj na myśli niesamowitą i taka taką pierwszy raz mieliśmy do czynienia z tak wielką mobilizacją adwokatów w całej Polsce, którzy w, którym naprawdę udało się zatrzymać udało się pomóc każdemu zatrzymanemu na ulicy zapewnić profesjonalną pomoc prawną policjanci też nie widzieli nigdy w życiu tylko adwokatów nie na komendę, którzy bardzo skutecznie utrudniali pracę, bo tak to policja nazywa także ten rok będzie też dla nas rokiem działań nielegalnych bezprawnych i brutalnych działań policji, a dodajmy, że tutaj ogromną rolę też Sylwia w tym pełniła rolę Koordynacyjną w czasie tych wydarzeń w sierpniu no to zostać wzięła na siebie koordynację całej tej grupy obrończej na potem też potem już w czasie jesiennych zdarzeń także przy tym pracowała aż to, że ja pro prostując powiem, że staram się bardzo pomaga wszystko co robi kolektyw Szpila, który jest takim taką zbiorczą energią kilku organizacji pozarządowych aktywistek przede wszystkim adwokatów aplikantów radców prawnych, więc moja zasługa w tym jest takiego ma w trybie bardzo dziękuję proszę państwa zbliżamy się wcale tak wielkimi krokami ogromnymi krokami do końca tego subiektywnego trochę chaotycznego podsumowania roku za i życzymy państwu, czego państwo trzyma życzymy państwu, żeby energia, która w, którą udało się uzyskać w roku za przyszła z nami do roku ZOZ-y, żebyśmy potrafili współdziałać podróż, żebyśmy potrafili być razem, żebyśmy potrafili mówić się porozumiewać się dyskutować prowadzić dialog, żebyśmy współdziałali współpracowali to obywatele uwierzyli w siłę swoich praw to, że wolno im wbrew zakazom władzy legalnie protestować wychodzić na ulice, bo ja muszę dodać Hagi w tym podsumowaniu pamiętajcie państwo wolno wam legalnie demonstrować zgromadzenia nie zostały przez obecną władzę w żaden sposób legalnych zabronione art. 57 konstytucji mówi o tym, że tylko poprzez ustawę można ograniczyć prawo do zgromadzeń to nie zostało zrobione to są wyłącznie rozporządzenia rady ministrów, które w tym zakresie nie mają żadnej mocy prawnej, więc to co mówi policja to jest nieprawda wolno wam demonstrować legalnie i to są życzenia pana mecenasa na 2021 rok Paulina nic dodać nic ująć miała tylko, żeby też się starać się w swoich działaniach obywatelskich społecznych wszystkich więcej robić, a mniej krytykować, bo też nasza strona ma to do siebie, że co chwila są jakieś takie napady też krytykują ludzie wzajemnie test destruktywne trzeba dyskutować można wyrazić opinię, ale nie osądzać siebie wzajemnie czcić wiary ta strona demokratyczna musi być bardzo pewna tego, że to co nas łączy to jest chęć życia w normalnym kraju, który później wszyscy będziemy mogli demokratycznie okucia różne zagadnienia, ale na razie musimy wywalczyć te ramy, w której wszyscy możemy wspólnie funkcjonować w bardzo państwo dziękujemy zatem wspólny rok z no nie cały, ale jednak kilka audycji za nami z inicjatywą wolne sądy rady taki sam dziękujemy, że udało nam taką szansę, że możemy z państwem rozmawiać to był ostatni w tym roku podcast z naprawą patrz wszystkiego dobrego dużo zdrowia Sylwia Gregorczyk-Abram do złożenia w nowym roku Mary Harding Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA