REKLAMA

Uniwersalne i konkretne argumenty ekologiczne przeciw Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu

Światopodgląd
Data emisji:
2020-12-30 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:14 min.
Udostępnij:

Centralny Port Komunikacyjny będzie miał ogromny negatywny wpływ na środowisko. Jaki konkretnie? Wylicza prof. Uniwersytetu Warszawskiego prof. Wiktor Kotowski, członek zarządu Centrum Ochrony Mokradeł.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz, a prezes Mikołaj Wild ogłosił, że to był wyjątkowy rok dla projektu centralnego portu komunikacyjnego, a więc z tego giga projektu, który prowadzi twierdzi, że doprowadzi do końca rząd Prawa i Sprawiedliwości tego centralnego lotniska niektórzy powątpiewają czy inwestycja zostanie doprowadzona do końca czy ma sens mieszkańcy okolicznych gmin no już trzeci rok żyją w niepewności, bo nie jest dla nich jasne co się stanie z ich Rozwiń » domostwami czy z ich ziemią, chociaż zostało ogłoszone już akcja dobro dobrowolnego wykupu czy sprzedaży tegoż majątku złośliwi zwracają uwagę na to jak pięknie płynnie wypłacane są już pensje pracowników projektu, który tak naprawdę no właśnie tak naprawdę się nie zaczął na krytyce czy przeciwnicy mają też sojuszników wśród specjalistów znawców przyrody jak rozumiem jednym z nich jest prof. Wiktor Kotowski dzień dobry, który państwa gościem dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry pani prof. Kotowski jest związany z wydziałem biologii na Uniwersytecie warszawskim jest też członkiem zarządu centrum ochrony mokradeł, które przygotowało coś co się nazywa uwagami w ramach konsultacji towarzyszących tej inwestycji i tak na początek pan jest po prostu przeciwko budowaniu lotniska dużego zarówno ja osobiście jak nasze Stowarzyszenie centrum ochrony mokradeł tak dlaczego, ponieważ uważamy, że to nie jest strategia rozwoju transportu, która jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju szczególnie w świetle naszej wiedzy o katastrofie klimatycznej o postępującej bardzo szybko zmiana klimatu czy do ostatniej sprzeciwem powiedziała ideowy uniwersalny tak to znaczy, że nie możemy nie powinniśmy więcej latać powinniśmy zmniejszać obciążenia środowiska obciążenie środowiska emisjami gazów cieplarnianych niż inaczej wszędzie tam gdzie, gdzie to możliwe to nie znaczy, że musimy zaprzestać latania w ogóle, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tej chwili rośnie ilość lotów międzynarodowych krajowych zresztą też i na tej przesłance budują autorzy Invest inwestorzy to logikę, że trzeba wobec tego i Troi prognozują dalszy wzrost trzeba wobec tego budować większe lotniska i odpowiadać na ten wzrost zwiększaniem infrastruktury, która pomaga w tym wzroście ilości lotów na to co jest sprzeczne z naszą konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju i z tym wszystkim do czego Polska się zobowiązała chociażby, podpisując porozumienie paryskie, w którym przypomnę zobowiązaliśmy się, że do 2050 roku zetkniemy emisję gazów cieplarnianych do 0 netto w ciągu najbliższych kilkunastu lat powinniśmy ściąć o połowę, a my tymczasem planujemy rozwój infrastruktury, która odpowiada na jakieś prognozy, że skoro nam rośnie co dalej powinno rosnąć powinniśmy to ułatwić nie jest to absurd oczywiście oczywiste jest alternatywą dla przynajmniej Inter Kontynentalnego transportu lotniczego powinien być rozwój szybkich kolei, które są najmniej emisyjnym sposobem transportu i dopiero ta sieć szybkich kolei powinna być poddana strategicznym oddziale ocena oddziaływania na środowisko obawiam się, ale nie wiem, jakie pana doświadczenie w rozmowach na ten temat może część ludzi może słuchaczy odebrać takie postawienie sprawy albo na pewną agresję, uznając to właśnie zamach na swoje prawa czy czy pewien styl życia albo uznają, że właśnie to jest nierealistyczne czy, o czym pan mówi dołączymy latamy to jest coś co robimy to jest nam potrzebne dla przyjemności wypoczynku czy dla pracy to znaczy czy ma pan poczucie rzeczywiście rzeczy wiedzy albo argumenty, że to się ten moment, w którym taka perspektywa, którą pan przedstawił to się perspektywa, którą my musimy brać pod uwagę, że to nie jest takich jak też Stanach mówi Zjednoczonych millenialsi takich płatków śniegu delikatnych, którzy kochają naturę tylko to jest kwestia jednak też naszego przeżycia po prostu na tej planecie, ale albo traktujemy zobowiązania w ramach konwencji międzynarodowych poważnie co podpisaliśmy tak ograniczenie globalnego ocieplenia do maksimum 2 stopnia, a jeżeli się na 1,5 °C powyżej stanu z epoki przedprzemysłowej albo traktujemy poważnie albo nie, nawet jeżeli się zobowiązaliśmy to musimy dostosować naszą gospodarkę nasz rozwój do tych zobowiązań i tu nie ma pytania czy to już możemy sobie jeszcze to odwraca kolejne kilkadziesiąt lata, jeżeli inwestujemy tak potężną infrastrukturę to oznacza, że nie traktujemy tego poważnie i planujemy no nie wiem zaczyna ścinać emisje za kilkadziesiąt lat, ale jak wątpię czy wtedy jeszcze będzie komu jeszcze znać, więc my naprawdę żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego powinniśmy wziąć poważnie pod uwagę ta wasza opinia czy te uwagi, które przygotowaliście mają też oprócz właśnie takiego uniwersalnego generalnego sprzeciwu po prostu podważającego sens takiej inwestycji bardzo konkretny to znaczy chodzi o ochronę konkretnych gatunków tak przestrzeni, gdy pan więcej opowiedzieć co szczególnie droga, która jest częścią tego projektu cpk, dlaczego ona jest tak niekorzystna waszym zdaniem czym przynieść może ogromne konkretne szkody dla to już tylko ktoś zaraz mówię, bo od ogółu do szczegółu jeszcze nadmienię, że pani redaktor pewnie dotarła do naszych uwag z pierwszego etapu konsultacji społecznych, które były w marcu tak raz drugi etap i my dopiero dzisiaj zamieściliśmy w sieci konsultacje były też się trochę może nieprzygotowana, bo się nie zorientuje bardzo, a właściwie ta wywołała pani redaktor możemy trochę wcześniej o zakończyliśmy musiałem uporządkować sobie te te informacje do naszej rozmowy, więc i zaczęła specjalna zresztą tak pani wywołała od od tego globalnego aspektu związanego ze zmianą klimatu, bo to jest związane też chce formalnym bardzo warunkiem, który dopuszcza realizację przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na sieci natura 2000 na obszary natura 2000, a prognoza oddziaływania tego centralnego portu komunikacyjnego razem z całą infrastrukturą drogową i kolejową musi zawierać prognozę wpływu na obszary natura 2000 i prawo, a konkretnie dyrektywa siedliskowa Unii Europejskiej bardzo precyzyjnie pokazuje jakich warunkach można dopuścić do realizacji inwestycji, które na obszary natura 2000, czyli przypomnimy najważniejsze najważniejsze obszary ochrony przyrody w skali Unii Europejskiej, które mogą wpływać i ten pierwszym podstawowym warunkiem jest nadrzędny interes publiczny tylko inwestycje spełniające przesłankę nadrzędnego interesu publicznego mogą negatywnie wpłynąć na przedmioty ochrony obszarów natura 2000, więc przede wszystkim argumentując, że inwestowanie w rozwój portu lotniczego transportu lotniczego związanej z nim infrastruktury jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju w epoce bardzo szybko postępujących zmian klimatycznych pokazujemy, że jest to sprzeczne z nadrzędnym interesem publicznym nie jest chyba w naszym interesie publicznym, który jest wyrażony w konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju dążenie do tego, żeby przyszłe pokolenia przyszłe pokolenia może właściwie pokolenia się, gdzie dzieci żyło w warunkach totalnej katastrofy klimatycznej raczej w interesie publicznym jest wywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych do ograniczenia tej katastrofy na teraz konkret w taki, a teraz konkrety ten na to naruszenie obszaru natura 2000 no bo bo ten interes publiczny jest warunkiem w negatywnego dopuszczenia negatywnego wpływu na obszary natura 2000 Otóż prognoza właściwie w ogóle nie analizuję tego wpływu prognoza oddziaływania na środowisko, która jest poddana teraz koncert konsultacją my społecznym wymienia wybrane dosyć, a priori nie obszary natura 2000 którymi zachodzą kolizje autorzy nie wiadomo dlaczego wybrali obszary, które kiedyś lata temu zostały wskazane jako priorytetowe, bo zawierają 50 znaczy chronią ponad 50% unijnych obszarów konkretnych siedlisk gatunków, ale jesteśmy zobowiązani do ochrony całej sieci natura 2000 wszystkich gatunków siedlisk nimi objętych tego autorzy prognozy w ogóle nie robią, a te, które poddają, które uwzględniają w swojej ocenie właściwe tylko wskazują wskazują tylko te kolizje, które są możliwe do uniknięcia pisząc, że możliwe jest przejście mostem po istniejącej drodze albo albo taki sposób, żeby uniknąć kolizji właściwie bardzo lakonicznie, więc trudno uniknąć wrażenia, że autorzy tej prognozy tego studium bardzo tak wybiórczo traktują chcę kolizję i sieć natura 2000 w ogóle, a co nie jest powiedzmy wprost co mogło się ostoi nadbużańskiej jest właściwie znaczy te, które w naszej naszych uwagach są wymienione konkretnie dotyczą wschodniej obwodnicy Warszawy, która jest ujęta w tej infrastrukturze drogowej kolejowej towarzyszące cpk no ita ta droga przechodzi przez kilka obszarów natura 2000 lekceważy właściwie znaczy przechodzi autorzy lekceważą wpływ na te obszary natura 2000 Dolina Bugu chociażby bardzo ważna Ostoja ptasia obszar ochrony kilkunastu gatunków ptaków Ostoja natura 2000, czyli Ostoja natura 2000 bagno całowanie czy bagna cele coraz nowsze je przejście drogi na skraju torfowiska, bo w poprzek torfowiska niechybnie prowadzi do obniżenia poziomu wód gruntowych i zaburzenia funkcjonowania tego obszaru Dolina Wisły rezerwatami przyrody takimi jak wyspy Zawadowskiego np. na, a jeżeli wziąć pod uwagę sieć kolejową to będzie mnóstwo obszarów natura 2000, których my nie wymieniamy, domagając się jedynie tak, żeby ocena oddziaływania środowiska analizowała wszystkie, bo jakiś powodu po prostu pomijano i tak jakby nie zauważono że, że mamy te obszary natura 2000, które powołaliśmy o to, żeby chronić przyrodę i to nie znaczy, że nie dać się przez nie przejść bezkolizyjnie da się, ale trzeba wykazać zaproponować czy są jakieś scenariusze tak, gdyby to lotnisko miało powstać, bo pan ma ten ogólny argument, żeby próbować no i innymi ścieżkami w infrastrukturę rozwijać no argument Central dotyczący centralnego traktu komunikacyjnego jest taki, żeby zrezygnować z lotnictwa i zastąpić je z rozwojem szybkich kolei, wykorzystując te lotniska, które są w Polsce i w Polsce przede wszystkim Okęcie i za granicą ruch międzykontynentalny może być nimi zapewniony ruch lotniczy międzynarodowy pewnie się raczej mniejsza niż niż zwiększać pandemia to spokojnie nam pokazała, że da się realizować mnóstwo spotkań służbowych się bez konieczności latania na każdą konferencję na każdy na każde spotkanie służbowe, więc sieć szybkich kolei wymaga kompletnie innego podejścia do do uzgodnień do analiz, które tutaj nie jest uwzględniony znowu to argument powoduje, że całość powinniśmy odrzucić, ale jeżelibyśmy to osoby to jest mogą panie profesorze proszę, ale już czuje, że to znów ciąg dalszy nastąpi potem w ogóle opowie rozmowa o rozwoju co to znaczy dziś rozwój co jest dla nas społecznie ważne, bo mamy pewnie pewne odruchy myśleniu nie panie profesorze ja proponuję ciąg dalszy rozmowy będziemy kończyć tę rozumiem, że ta nowa uwagi są dostępne w dyskusjach o cpk centralnym porcie będzie trwała, więc bardzo dziękuję za rozmowę prof. Wiktor Kotowski z wydziału biologii na University Press w warszawskim członek zarządu centrum ochrony mokradeł był państwa gościem jeszcze tylko, korzystając z okazji na koniec chcę państwa zaprosić na dzisiejszy program wieczorem, gdzie porozmawiamy trochę w związku trochę w związku o tym wszystkim o czym dziś światopoglądzie, czyli o nowym kapitalizmie nadzoru inwigilacji sieci inspiracją jest bestseller sianem lub, który został wydany opowieść o systemie bardzo wystąpił na opowieść o systemie, w którym od 2 dekad żyjemy jak twierdzi Zuboff, a nie zauważamy zbudowany na naszych oczach po cichu sic opowieść bardzo jest to pilna, więc serdecznie zapraszam światopoglądzie to w podglądzie to wszystko co przygotowaliśmy martwią się kontrą program wydawała realizował Adam wczoraj informacja ponieść jeszcze więcej sport Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA