REKLAMA

RPO krytycznie ocenia zakaz przemieszczania w Sylwestra. "Władza musi się poruszać w granicach prawa"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-30 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wojciech Muza dzień dobry po drugiej stronie linii telefonicznej jest zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk kłaniam się dzień dobry policja ma przed sobą trudne dni trudne godziny, dlatego że mamy obowiązujące w Polsce zakaz przemieszczania się w ciągu nocy sylwestrowej, który do końca zakazem nie jest co ostatecznie pan premier właściwie także przyznaje jak pan rzecznik ocenia tę sytuację to znaczy to, czego my jako obywatele mamy prawo, a jak powinni Rozwiń » zachować policjanci Playa może powiem o tym, jaka jest ocena prawna sytuacji rzecznika przez Rzecznika Praw Obywatelskich od w naszej ocenie to zakazy, które znajdują się w rozporządzeniu ona nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym prawie w szczególności w konstytucji, dlatego że zgodnie z konstytucją wolność przemieszczania się można ograniczyć tylko ustawą, a wprowadzenie zakazu przemieszczania się w ogóle nie jest możliwe nawet ustawą trzeba było wprowadzić stan nadzwyczajny w tym przypadku stan klęski żywiołowej wówczas taki zakaz można by wprowadzić, ale oczywiście obywatele odnoszą się liczyć z tym, że policja, która nie jest do oceny legalności tego przepisu rozporządzenia będzie podejmować interwencje w takich przypadkach może po pierwsze, próbować nakładać mandaty kod drugie może próbować też podejmować inne działania chociażby sporządzać notatki z interwencji przekazywać je do sanepidu pod, żeby wszcząć postępowanie administracyjne w celu nałożenia pieniężnej kary na taką osobę pragnącą się, że ten zakaz przemieszczania się jest rzeczywiście bezprawne, ale co w przypadku, gdy trafimy do stacji Sanitarno Epidemiologicznej informacja na temat naszego powiedzmy przewinienia, bo tak to pewnie mogą za chwilę za klasyfikować policjanci, którzy mają przecież swoich przełożonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jak możemy dochodzić wtedy swoich praw jak jak traktować taką sytuację tak jak powiedziałem trzeba się liczyć z tym, że notatka może być przekazana do sanepidu tylko w ramach droga Odwoławcza na pewno też tak, ale ja jeszcze chcę powiedzieć się co w samej procedurze zwraca uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich tak naprawdę już od kwietnia wskazuje na to, że nie ma żadnej podstawy prawnej do przekazywania tego typu notatek przez policję do sanepidu, dlatego że musiałaby być norma ustawowa, która pozwala policji na przekazywanie tego typu informacji takiej normy nie ma w tej chwili zapadają pierwsze wyroki sądów administracyjnych w sprawie kar administracyjnych potwierdzające stanowisko rzecznika nie ma podstawy prawnej do przekazywania sanepidowi przez policję tego typu informacji, ale praktyka w jest rzeczywiście taka, że te informacje są przekazywane no jeśli zostanie wydana decyzja zostanie wymierzona kara administracyjna to należy korzystać z drogi Odwoławczej, czyli obywać się od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora sanitarnego do wojewódzkiego inspektora sanitarnego następnie wnieść skargę do sądu tylko należy pamiętać o tym co zgodnie z tymi przepisami epidemicznymi taka decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności wobec tego jeśli zostaniemy ukarani karą pieniężną to droga Odwoławcza nie wstrzymuje egzekucji tej kary możemy się liczyć z tym, że komornik może niestety Zajączkowo konto bankowe i tutaj nie mówimy o intencjach rządzących, bo intencje dotyczące walki z epidemią i możliwymi takimi niebezpieczeństwami to jest sprawa, którą wszyscy chyba rozumieją obywatele oczywiście nie mówimy im tak jak ja mówię o obowiązujących procedurach się obowiązującym prawie władza powinna się poruszać w granicach tego obowiązującego ta podobnie jak minister obrony narodowej pewnie jakby, kierując się racjonalnymi pobudkami pisze do żołnierzy w całym kraju, o czym informuje reporter TOK FM Szymon Kępka, że ci żołnierze, którzy zaszczepią się przeciwko covid-19 będą mieli taką notatkę w opinii służbowej to znaczy w zasadzie można by wnioskować z tego, że minister trochę przymusza żołnierzy czy chce przymusić do tego, żeby się szczepili jak państwo w biurze rzecznika z kolei patrzą na tę sprawę, a przy tym to jest nowa informacja to oczywiście będziemy analizowali tutaj nie chciałbym w sposób jednoznaczny się wypowiadać nie znając wszystkich szczegółów, ale na bogato wyjść, jednakże preferowanie określonych funkcjonariuszy czy żołnierze na zawsze musi mieć podstawę prawną, a to nie może być oparte na piśmie instrukcyjnym na jakimś piśmie powielacza, który musi znajdować oparcie w obowiązującym prawie jeśli na to spojrzymy np. z perspektywy tej, którą wprowadza ostatnie rozporządzenie epidemiczne to tam są zawarte pewne przywileje dla osób, które się zaszczepiły np. zwolnienie z obowiązku kwarantanny, ale to wynika zobowiązującego prawa wobec tego jeśli minister obrony narodowej chciałby przyznać, że żołnierzom jakieś określone preferencje należałoby to przede wszystkim umocować wprawie, czyli przyjąć albo nowelizację przepisów ustawy pragmatycznej albo też jeśli pozwalają na to upoważnienie ustawowe regulować to w rozporządzeniu na pewno nie powinno się tych zróżnicowań preferencji wprawie wartość prawa powielaczowego, a więc jakimś pismem, które nie jest odzwierciedleniem obowiązującego prawa no bo przecież mamy dobrowolność szczepień, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunowie nie mają szczepieni w pierwszej kolejności takie pytanie pojawiło się na portalu Rzecznika Praw Obywatelskich to jest fragment listu do ministra zdrowia, bo fakt, że właśnie osoby, które mają niepełnosprawność, które są w grupie podwyższonego ryzyka cierpią na schorzenia układu krążenia oddechowego, że te osoby no nie są w tej pierwszej grupie państwo interweniują w tej sprawie nota podjęliśmy tę sprawę dlatego zaczęły do nas wpływać po prostu skargi od tych osób, które pytają dlaczego, chociaż ich ocenie powinny znaleźć się również w tej grupie obarczona dużym ryzykiem nie zostały ujęte wśród tych osób, które w pierwszej kolejności będą mogły się zaszczepić, bo nie jest też jednoznaczne czy grupach priorytetowych są pracownicy pensjonariusze Izby wytrzeźwień noclegowni schronisk dla dla bezdomnych to są takie kolejne tutaj informacje, które wypływają państwa no tak, bo to są grupy zawodowe, które obiektywnie na to patrząc co niewątpliwie narażone na to, że ryzyko zarażenia koronawirusem wobec tego racjonalnie wydaje się być przeświadczenie, że to osoby powinny być szczepione w pierwszej kolejności być może minister zdrowia przedstawi jakieś przekonujące argumenty przemawiające za marne nie możemy przyznać nie przyznać racji tym osobom, które do nas się zwracają, bo nie mamy argumentu, żeby odpowiedzieć osobom, które znajdują się w takiej sytuacji żona słusznie zostały pominięte i nie znajdują się w tej pierwszej grupie osób przeznaczonych do szczepień biorąc pod uwagę kalendarz szczepień tzw. grupę 0 szczepienia trwają czasu jest bardzo mało w tej chwili pojawia się pojawią się takie pytania do do ministra zdrowia, czego pan rzecznik by się spodziewał takiej szybkiej reakcji może poprawy może do pisania określonych grup czy też czy też na pytania dziękuję, że ta, którą się należałoby to zweryfikować i ewentualnie albo rzeczywiście to zostawić tą kolejność szczepień, która jest, ale muszą być przekonujące argumenty albo uznać racje tych osób i wprowadzić je również do tej pierwszej grupy osób, które będą szczepione w pierwszej kolejności wydaje się ono wszystko powinno się odbywać na podstawie racjonalnych kryteriów ani kryte bez jakichkolwiek kryteriów, a więc na podstawie całkowitej dowolności np. pracownicy izbę wytrzeźwień i ocena zagrożenia dla zdrowia w porównaniu z DPS sami albo ze szpitalem jeśli chodzi o kontakt kontakt z taką osobą z takim powiedzmy pensjonariusze to tutaj jeśli taka osoba może okazać się zakażone koronawirusem właściwie jest takie samo to zagrożenie nota ryzyka tych osób to są grupy zawodowe, które są obciążone dużym ryzykiem w zasadzie to ryzyko jest porównywalne wobec tego wydaje się, że no nie ma podstaw do tego, żeby jednak wyłączać, a innych uwzględniać w tym programie szczepień w pierwszej kolejności dziękuję bardzo, moim gościem był Stanisław Trociuk zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję bardzo, za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA