REKLAMA

Brexit: na czym W. Brytania chce budować swoją potęgę? Z kim współpracować?

Światopodgląd
Data emisji:
2020-12-31 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:44 min.
Udostępnij:

Wielka Brytania poza Unią. Na czym stanęły ustalenia brexitowe? W którą stronę zwróci się Zjednoczone Królestwo w kwestii handlu? Jakie nastroje panują? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz Przemysław biskup analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest cały czas państwa gościem czas serdecznie pozdrawiam i potwierdzam, że pan czuwa po drugiej stronie jest ze strefy to przejdźmy do tematu brexitu tak jak już zapowiadaliśmy państwo pewnie słyszeliście to w końcu stanie już chyba po drodze wszyscy gdzieś na jakimś etapie się zmęczyli znów żyli albo znudzili nawet w skrajnym przypadku tym rozwodem no ale po w Rozwiń » ostatnich dniach porozumienie zostało zawarte między Londynem, a Brukselą umowę poparły by izba gmin i izba Lordów, a w nocy królowa zaaprobowała pro po Bryk z nową umowę między wielką Brytanią, a Unią europejską i długo by mówić o tym co się zmieni też wiele już o tym powiedziano, ale może, gdybym mogła powiedzieć tak ostatecznie z tej były święta i może nie wszyscy tak śledzili pilnie to porozumienie co w nim jest naj istotniejszego, które zostało zawarte w willi jak dobrze pamiętam ogłoszonego zawarcie tej chwili ono wyprowadza wielką Brytanię Unii celnej oraz ze wspólnego rynku Unii Europejskiej, ale jednocześnie pozwala zachować handel między tymi 2 blokami w oparciu o zasadę braku cały i braku kwot, czyli braku ograniczeń ilościowych i handlu natomiast konsekwencja gospodarczą podstawą jest lekarza, ponieważ docelowo będą się zmieniać standardy i regulację obu stronach to będzie wymagało od pełnej obsługi ma zmienne to biurokratyczna, czyli np. nauczyć co najmniej np. dokumentów związanych z kwestiami sanitarnymi fitosanitarnych na granice również zapewne certyfikacją bezpieczeństwa na już rynku rem rynku importu nie będzie Uznawalności np. certyfikatów brytyjskich przez Unię europejską i vice versa do tego z upadnie zasada np. automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych nauka czytania definitywnie przestał uczestniczyć w programie wymiany studentów Erasmus, ale nadal na zasadzie z metod wnoszenia składek będzie uczestniczyć w programie współpracy naukowej horyzont w ogóle warto wiedzieć o tym, że ta umowa tak naprawdę nazywa się umowa o handlu i współpracy to jest o tyle ważne, że połowa obszarów negocjacyjnych i w związku z tym znacząca część regulacji zawartych w tej umowie nie dotyczy w ogóle gospodarki jako takiej tylko dotyczy kwestii którymi się zajmują Unia europejska swej całości, czyli np. współpracy sądowniczej współpracy z zakresu bezpieczeństwa i wydaje mi się, że to są obszary, dla których umowa jest w ogóle najważniejsza dlatego żal w przypadku braku tej umowy handel byłby ciągle era regulowanych może niezbyt do końca korzystny sposób pan jednak wszystko zasadami światowej organizacji handlu natomiast dla większości z tych obszarów gospodarczych tam nie było takiej alternatywy jeszcze warto wspomnieć, że to umowa gwarantuje utrzymanie komunikacji lotniczej i transportu lądowego jak został rozwiązany dylemat, z którym rozmawia czy spór, o którym rozmawialiśmy no jeszcze w zaledwie kilka tygodni temu, który uprości sprowadza się do tego, że wielka Brytania mówi my chcemy już uregulować wprowadzać różnego rodzaju regulacje na własnych warunkach, a Unia mówiła tak, jeżeli chcecie u nas handlować i mieć dostęp do naszego rynku, a chcemy naczynie życzymy sobie nie zgadzam się na to, żebyście byli dla nas nieuczciwą konkurencją tomiszcze przestrzega tych samych wymogów dotyczących prawa pracy pewnych kwestii socjalnych, a nie stosować dumping socjalny czy klimatycznych itd. no i jak to zostało rozwiązane ostatecznie można by dziś dosyć rozsądny kompromis to znaczy to było oczywiste, że strona brytyjska nie za próbuje automatycznego uznawania standardów europejskich i chce zachować odrębność regulacyjną, zwłaszcza o to, żeby móc regulować wiele kwestii uprawnia natomiast po pierwsze musimy zdać sprawę żagli pytanie nie państwo, które jakoś ma jakiś znaczący potencjał do uprawianie dumpingu, a że chodzi np. politykę klimatyczną to w ogóle bardziej ambitną politykę niż Unia europejska, a z drugiej strony no taka rozbieżność ona jest po prostu sensem akcji docelowo, ale to może być rozbieżność Góra rozwiązano w ten sposób wielka po pierwsze, strony uzgodniły zasadę MON regresji, czyli zasadę, że nie obniżą w tej chwili obowiązujących standardów to standard są identyczne po obu stronach po drugie, strony również uzgodniły, że pan ja trzymam pana, bo tylko dopytam czy dobrze rozumiem, bo były obawy wśród Brytyjczyków tych, którzy byli za pozostaniem e-mail, że wyjście Wielkiej Brytanii Szkot obniży prawo o jakość prawa pracy to znaczy, że to Unia na liberalnej bardziej Wielkiej Brytanii jednak wymuszała pewne standardy dotyczące pewnych praw pracowników w takim razie rozumiem, że nie mogą one zostać pogorszone tak tak pan druga rzecz jest taka, że obie strony są 100 stronami różne konwencje międzynarodowe i konwencji były wynikają konkretne obowiązki np. porozumienie paryskie porozumienie klimatyczne, więc to jest tutaj w ten sposób usunięto sporo supremację, że po prostu odwołano się do zmian niezależnego regulatora, jakim jest Polska konwencja klimatyczna no wreszcie 0303. element kluczowy każda ze stron zachowuje pełną swobodę regulacyjną uznaniem tych 2 pierwszych elementów, ale jeżeli to wpływa na politykę konkurencji na własnym rynku ma prawo odwołać do arbitrażu i następnie na mocy decyzji arbitrażu wprowadzić środki wyrównawcze np. cła wyrównawcze z tym, że no właśnie te działania nie mogą być jednostronne ona pod polegają na arbitrażu arbitraż będzie z udziałem czynników neutralnych i jednocześnie nie chodzi tutaj jakiekolwiek rozbieżności tylko takie rozbieżności, które w, których skutkiem są poważny wpływ na działanie rynku czyli, jeżeli np. 2 strony stosują ważna instrumentalną instrumenty mają analogiczny skutek w postaci uregulowania rynku to jest zupełnie oka są prawnicy będą mieli jeszcze więcej zleceń absolutnie tak natomiast tusze trzeba 1 rzecz podkreślić, że to działa w obie strony i są takie przestrzenie polityk publicznych, gdzie to strona brytyjska może pociągać stronę europejską realistycznie do odpowiedzialności np. właśnie regulacje klimatyczne regulacje brytyjskie tak już w tej chwili są równie ambitne europejskie one będą szybciej stawały się europejski wielka Brytania 2008 roku pierwszą państwo, które wprowadziło w życie wiążące prawnie wprawdzie wewnętrzne zobowiązania klimatyczne wszyscy zastanawiają się z czego to wynika to znaczy, dlaczego w wielkiej Brytanii te kwestie klimatyczne właśnie są do jeszcze bardziej podchodzą do nich Brytyjczycy brytyjski rząd również ten liberalny ambitnie niż nawet Unia europejska czy to ma jakiś z tego wynika tak nam jest to wynika z kilku kwestii po pierwsze, ogromnego potencjału gospodarczego tej kwestii, jakie pytanie tylko pytania jak to barwnie powiedział Boris Johnson jest ma potencjał bycia Arabią Saudyjską energii odnawialnej to jest ten fakt już w tej chwili kilka pytań jest liderem globalnej produkcji energii elektrycznej z wiatru tak w elektrowni wiatrowych na morzu po drugie to się wiąże w posiadaniu własnej technologii w tym zakresie, czyli nie tylko sama generacja np. energii, ale również możliwość produkcji komercjalizację się będą własnych warunkach na miejscu sprzedawania posiadanych licencji trzecia rzecz to jest bardzo poważny problem jak jest takie pytanie to są bardzo w postaci bardzo daleko rozwiniętych nierówności gospodarczych regionalne i tzw czwarta rewolucja przemysłowa, który kluczowymi elementami jest sztuczna inteligencja sieci wysoce przesyłowe komunikacyjna przed 5 Kia oraz właśnie energia odnawialna oraz elektromobilności to wszystko składa się na pewien pakiet który, jeżeli wielka Brytania przyjmie jako pewne dobrodziejstwo tak jako pozytywna wyzwania to on stwarza właśnie możliwości zaadresowania również bardzo poważnych wyzwań na metodę społeczno gospodarcze polityczne tymczasem nierozwiązywalny w ramach obecnej struktury gospodarcze tym samym wskazał pan jeden z fundamentów jak rozumiem tej czy w planach oczywiście sukcesu tej nowej niezależnej Wielkiej Brytanii, czyli to chęć bycia liderem zarabianie również na technologiach tych przyjaznych dla klimatu tak to określę ja kim co wie co jeszcze ma się składać na ten przyszły sukces jak to przynajmniej rysuje rząd albo rzeczywiście no liczą Brytyjczycy, że wyjdą na tym lepiej poza Unią niż znaczy coś budować takich fundamentach no właśnie na nasz przez kim się też pamiętać o tym co pani redaktor też podkreśla często to znaczy, że ciągle sporo Brexit jest, żeby i to co teraz staram się streścić to są poglądy Brexit daru oczywiście są sceptycznie przyjmowana przez ciągle znaczącą część społeczeństwa, który głosował za powstanie Unii Europejskiej natomiast dotrzymać tej wizji brexitu górskiej Brexit nota chodzi również o to, że w polityce imigracyjnej zniesienie zasady łatwego dostępu do brytyjskiego rynku pracy dla osób niskich kwalifikacjach to jest źródło strukturalnego bezrobocia dla ludności brytyjska z drugiej strony także więcej jednak będą mieli potrzebują zwiększą kwoty dla ludzi, którzy mają pracować po w rolnictwie, bo brakuje, ale to był to to już nie będzie swobodny przepływ osób to będą krótkoterminowe kontrakty takie dwu trzymiesięczne, które zresztą w Polsce też daliśmy na pewnym etapie na taki kontakt pracowali imigranci Ukraińcom w Polsce w swoim czasie do tego dochodzi paradoksalnie duża otwartość na osobę wysokich kwalifikacjach bez można powiedzieć wbudowanego mechanizmu przygotowania obywateli Unii Europejskiej czyni otwarcie na tzw. talent całość z całego świata skądkolwiek on pochodzi do tego próba skierowania wysiłków na odtworzenie części powiązań związanych z okresem historycznym okres kolonialny oczywiście różnie, choć jakich dokonaliśmy tylko o powrót na pewno rynki, które zostały na rzecz Unii Europejskiej zaniedbane, zwłaszcza rynki części państw afrykańskich i Azji południowo-wschodniej, gdzie struktura handlu, która wcześnie opiera się między gminami porcję żywności z tamtych części świata została uniemożliwiona przez wspólną politykę rolną Unii Europejskiej teraz Brytyjczycy zyskują swobodę działania ma wreszcie to co może najmniej chyba w Polsce zrozumiała to znaczy postrzeganie zarówno Unii Europejskiej jak i Stanach Zjednoczonych jako ważnych ale, ale rynków w stagnacji rynku, które nie będą jakoś istotny sposób dynamicznie rozwijały i w związku z tym skierowania uwagi i energii na rozbudowę więzi z najbardziej dynamiczną częścią świata, kto jest wygranie Azja południowo-wschodnia i basen na samą spokojnego sceptycy pewnie by zwrócili uwagę na to, iż dobrze rozumiem, że pomimo obietnic Borisowi Johnsonowi udało się do tej pory wynegocjować jakiś atrakcyjnych porozumień handlowych z innymi partnerami, że wielka Brytania samotnie będzie coraz bardziej dryfować i ewentualnie ściągać wielki kapitał kosztem społecznym tak to ma tak to jest jak najbardziej możliwe możliwa wersja rozwoju przy wypadków tutaj bardzo wiele też zależy od wieloletniej polityki konsekwentnej rządów brytyjskich nie tylko obecnego, ale np. po następnych wyborach rządu partii pracy tak natomiast muszę pamiętać o tym, że tak jak przystąpienie do Unii Europejskiej nie obyło się faktycznie z dnia na dzień tylko było procesem, który Wielkiej Brytanii trwał ponad dekada to tak samo zdaniem wystąpienia jest procesem, który się będzie dokonywał etapami ja w niedawnym komentarzu na temat umowy napisałem, że to jest koniec początku, ale oczywiście tylko kociąt natomiast to co można by wykazać, że jednak, gdyby chcieć wykazać, iż po pozytywnej strony tak mocne strony tej tej wizji stwarza Brytyjczycy już zdołali zamknąć umowę handlową z Japonią opartą umowę unijną japońską, ale z drugiej strony już mająca istotne elementy korekty pod kątem specyficznie tych 2 kraju, ale to plus ta umowa plus skoro południową, która jest w tych negocjacje toczą z Australią miejsce nową Zelandią to umowy są pomyślane jako klucz wstępu do nowego ugrupowania wolnego handlu, które się twarze rani Azji południowo-wschodniej to te dawne trans pasy wykład nasze prezydenta Obamy w tym już do Stanów zjednoczonych, chociaż być może ponownie razem w stanach Zjednoczonych i obecny skrót skrót nazwy obecnej tego układu to jest CIPI tipi i to jest to jest moim zdaniem ten kierunek, w którym zmierza wielka Brytania pod rządami obecnego rządu, ale pamiętajmy co się może zmienić obszar za 4 lata po wyborach będziemy kończyć, więc ten wątek tylko zapowiem kolejnej rozmowy no jak bardzo wzrośnie wzrósł potencjał się rozpadnie królestwo to znaczy, że szkoda szkoda by ci, którzy są za będą bardziej zdeterminowani by wejść, bo oni jednak chcieli być Unii no może za zawarcie umowy zakłada pewien szklany sufit dla ruchu niepodległościowego, ale na obecnym poziomie ten o obecny poziom to już osiągnął 50% poparcia dla niepodległości my są wybory do parlamentu szkockiego w tych wyborach wszystko wskazuje, że uzyska znaczące zwycięstwo szkocka partia narodowa pod hasłami drugie referendum niepodległościowego no i zabawne sytuacje, że w ciągu kolejnych kilku lat będzie to referendum i przystępując do tego referendum kampania będzie bardzo bardzo wyrównana będziemy obserwować bardzo dziękuję za ten ciekawy komentarz w będziemy dalej obserwować serial się nie kończy kolejny sezon po prostu Przemysław biskup analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był państwa gościem tyle co dziś dla państwa przygotowałyśmy w światopoglądzie Martyna Osiecka, która wydawała program realizował go Adam Szurek przyznam, że nie mam sentymentu do rytuałów, ale wiem, że są ważne dla wielu źródłem radości, więc powodzenia dla nas wszystkich w przyszłym roku więcej sukcesów, bo sam się nie dzieje, więc zwycięstwo różnej również więcej i siły i radości informację, a oni jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA