REKLAMA

Rewolucja seksualna i serial "07 zgłoś się" - o pracy seksualnej w PRL

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-01-01 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
35:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jeszcze raz dobry mówi Anna Piekutowska moim gościem teraz jest Anna Dobrowolska historyczka z wydziału historii Uniwersytetu oksfordzkiego i wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i autorka książki zawodowe dziewczyny prostytucja i praca seksualna w PRL tę książkę wydało wydawnictwo krytyki politycznej i właśnie oni dzisiaj porozmawiamy o książce, która jest bardzo szczegółową analizę pracy seksualnej w PRL-u, ale z wątkami popkulturowymi z Rozwiń » oddawaniem głosu bohaterką właśnie pracownicom seksualnym również ze zdjęciami mam takie wrażenie, że w Polsce coraz częściej pisze się o historii ludowej, że pojawia się coraz więcej opracowań na temat ruchu robotniczy chłopów pańszczyźnianych robotnik z nowej Huty czy świadczeń z Łodzi tej można wymieniać wiele tytułów i nazwiska autorów Michał gra się Adam Leszczyński Marta Madejska itd. ms zastanawiam czy pani ze swoim głosem na temat prostytucji wpisuje się w ten nurt oddawania tego głosu najsłabszym oddawania głosu klasą najniższym najmniej uprzywilejowane na pewno chciałabym w ten sposób widzieć swoją pracę to jest dla mnie było bardzo bardzo ważne cel, który przyświecał pisaniu tej książki, żeby uzupełnić historię o narracje, które dotychczas były z niej wykluczone i pokazać w jaki sposób patrzenie na przeszłość UE nawet najnowszą tak to sobie Polski ludowej może się zmienić, jeżeli spojrzymy na nią z perspektywy osób, które dotychczas były z tym dominujących narracji wykluczone, więc na pewno jakoś tam widzę swoje IS swoją intelektualną z intelektualnych związek z historiami ludowymi natomiast mam poczucie że, że jednak opowiadam troszeczkę inną historię to znaczy nawet w ramach tego wykluczenia z klasycznych historiografii, która obejmowała właśnie historie chłopskie ludowe historię robotników UE jest dodatkowym wykluczenia, które dotyczy historii życia prywatnego właśnie historii seksualności historie ciała i mam wrażenie, że wyżej jestem następny krok tak czy po spojrzeniu na historię warstw ludowych wartość zastanowić co jeszcze nam umyka z tych narracji i mam poczucie, że właśnie odpowiedział jest seksualność tak ciało ogólnie chciałam zapytać oto definicja, bo już w samym tytule pani książki rozdziela pani prostytucji praca seksualna, czyli zawodowe dziewczyny prostytucja i praca seksualna w PRL-u na czym polega ta różnica co tutaj ten język, jakim językiem pani uchwycić tak długo ten tytuł to służyć temu eksperyment metodologiczne postaram się połączyć troszeczkę 2 dyskurs to znaczy z 1 strony mówić o usługach seksualnych językiem współczesnej krytyki feministycznej co znaczy pokazując, że praca seksualna to jest praca także, że osoby wykonujące świadczące usługi seksualne powinniśmy traktować jako osoby pracujące ani jakiś element społecznego marginesu społeczne patologie tak jak dotychczas były przedstawiane, czyli temat to jest język podmiotowość nie wykluczanie używamy sformułowania praca seksualna tak tak mi zdecydowanie, że chodzi o współczesną usługi seksualne stoją na stanowisku, że to jest jakby język, którego powinna używać staram się bardzo dużym natomiast, jeżeli chodzi o historyczny aspekt ma książki, która jest bardzo ważny jest historyczką oczywiście no to nie da się pominąć tego problemu, że źródła mówią o prostytucji takie określenie prostytucja jest głęboko zakorzenione we w ogóle w rozumieniu tego czym jest seksualność w rozumieniu usług seksualnych okresie, o którym pisze, że milicjanci pracownicy służby bezpieczeństwa kryminolodzy EFS socjologia wie wszyscy piszą o prostytucji tak to określenia się przebija w związku z tym staram się też w książce pokazać w jaki sposób ta kategoria prostytucji kategoria, chociaż bardzo staram się nie lubię tego określenia kategoria prostytutki jest w źródłach w źródłach instytucjonalnego w dyskursie medialnym konstruowana jest konstruowana po to, żeby uzasadnić różnego rodzaju struktury opresji, żeby uzasadnić kontrolę nad osobami świadczącymi usługi seksualne, żeby uzasadnić ich wykluczenie ze społeczeństwa i dlatego trochę ten tytuł książki też ma pokazywać jak funkcjonowanie 2 różnych spojrzeń na to zjawisko w okresie PRL i takiej zmiany, która zachodzi gdzieś w okolicy lat siedemdziesiątych, kiedy obok tego tradycyjnego patologicznego patrzenia na usługi seksualne, które właśnie używa określenia prostytucja traktuje jako element UE i jakiegoś właśnie społecznego tzw. społecznego marginesu w latach siedemdziesiątych pojawia się nowe języki między zaczyna mówić o biznesie zaczyna mówić o usługach seksualnych, ale przede wszystkim zaczyna mówić o kobietach, które świadomie decydują się na świadczenia usług seksualnych i ta zmiana była dla mnie niesamowicie interesująca zarówno na poziomie materiału historycznego jak na poziomie języka, którym temu te źródła operują na poziomie tego w jaki sposób zmienia moją opowieść o historii usług seksualnych w PRL i staram się tu zmiany też oddać właśnie za pomocą wykorzystania tych 2 pojęć troszeczkę pracy z nimi i jest to bardzo ciekawe jak to wychodzi też Czytelnicy są przekonani to moją opowieścią chronologicznie idąc z pani opowieścią po całym okresie PRL zaczyna pani od Gruzina Mac nazwa wzięła się od gruzu wśród, których właśnie pracowały kobiety kończy się na pani używa sformułowania cewki dolarów i przywołuje pani te nazwy, czyli tak pracownica, które mają już podmiotowość którą, które decydują się w ten sposób świadomie i coś musiało zmienić coś musiało wydarzyć, aby ta zmiana zaszła ona właśnie tak bardzo prosto i linarium znaczy, że tak by bardzo ważne powiedział należy tu nie chodzi do końca podmiotowość samych kobiet świadczących usługi seksualne, bo ja uważam, że zarówno kobiety, które były określane mianem dolarów, jakie kobiety trybu określone miar mianem Gruzinem i w ogóle każda kobieta aż każda osoba świadcząca usługi seksualne ma swoją podmiotowość i to, że my dostrzegamy też wyłącznie efekt tego w jaki sposób są konstruowane źródła w jaki sposób osoby badające te zjawiska podchodzą ze swoimi, jakimi założeniami na temat UE podmiotowości osób, które badają natomiast na pewno, bo sprawczość i toteż staram się pokazać trochę, żeby w każdej sytuacji osoby świadczące usługi seksualne mają jakość jak swoje przestrzenie sprawczości taki w jaki sposób starają się swoją podmiotowość to znaczy nawet te tzw. gruziński z lat pięćdziesiątych natomiast to co mnie najbardziej interesuje myślę, że to jest główny temat książki tak naprawdę to jest sposób w jaki zmienia się społeczne nastawienie do usług seksualnych w sposób jak zmienia się język, którym mówi się o usługach seksualnych w UE w przestrzeni publicznej w mediach Ewę publikacji eksperckich i tutaj zdecydowanie ta kategoria zauważenia podmiotowości i jest ważna tak, bo to chodzi o to, że po, że osoby pracujące seksualnie swoją podmiotowość zyskują one zawsze mają tak jak ludzie pod dokonujący swoje jakich wyborów życiowych natomiast sposób w jaki ta podmiotowość skonstruowana przez media i przez instytucje państwowe to jest bardzo interesujące, że właśnie w okolicy lata siedemdziesiąte, kiedy Polska otwiera się na świat w związku ze dzięki modernizacjom epoki gierkowskiej i całym projektem takiego nowego socjalistycznego konsumpcjonizmu pojawia się nowe zjawisko tzw. prostytucji dolarowej i są usługi seksualne najwyższej kategorii możemy powiedzieć luksusowe skierowane do cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski ten właśnie w ramach misji biznesowe jako inżynierowie EU Vive zakładach, które pracują na zachodnich licencjach, które wprowadza Gierek w tym okresie i oni płacą za usługi seksualne obcych walutach przede wszystkim w dolarach stąd właśnie określenia dolarów ski, ale też innych obcych walutach, a więc takie zbiorcze określenie osoba wirówki i UE i wtedy, kiedy prasa zaczyna pisać o tym zjawisku, kiedy milicjanci zaczynają przed tym zjawisku one się pojawia to właśnie w serialach filmach chociażby słynną 07 zgłoś się obraz kobiet świadczących usługi seksualne zaczyna być właśnie otwarty na ich podmiotowość jak powiedziała, że on dostrzega wszystkie całą mozaikę wyborów, które stoją za zaangażowaniem się usługi seksualne jest też ten język głęboko i logistyczne głęboko seksistowskie, ale zauważa, że praca seksualna to może być wybór jednostki, że to może być praca właśnie i stąd też pojawienie się niezwykle interesujących określeń takich jak biznes czy biznes, których używają też same kobiety pracujące seksualne, które wskazuje na to, że o usługach seksualnych w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych mówi się już bardziej w kategoriach rynku usług seksualnych, a nie w kategoriach jakiejś społecznej patologii, z którą państwo powinno sobie poradzić myślę, że to jest bardzo istotne przejście, ale właśnie na poziomie tego dyskursu tak chciałbym zaznaczyć, że książka przede wszystkim o reprezentacjach UE prostytucji usług seksualnych we w mediach, że w dyskursie eksperckim natomiast bardzo mało, mimo że się starałam jestem w stanie powiedzieć o doświadczeniu osób pracujących seksualnie myślę, że to jest jeszcze materiał na osobne pogłębione badania, ale czy ta zmiana w dyskursie, o której pani mówi to jest kwestia tylko i wyłącznie czegoś większego otwarcia na zachód takich przemian gospodarczych politycznych czy też tutaj dochodzi wątek rewolucji seksualnej, która właśnie już na świecie w tamtym czasie się działa on no to jest mój konik rewolucja seksualna o tym też teraz pisze doktorat i chociaż mało na ten temat badań, więc są raczej mają intuicję niż jeszcze jakieś bardzo pogłębione wnioski to mam poczucie, że ta zmiana, która dokonuje w latach siedemdziesiątych, z czym w ogóle w stosunku społeczeństwa do seksualności i postępującej liberalizacji jest związana z kimś takim globalnym fenomenem rewolucji seksualnej i to jest AM trudno mówić o rewolucji seksualnej na polskim gruncie, bo albo ryzykujemy taką orientalną za akcję mówienie o tym, że to PRL to było takie rudery inny dopiero w latach dziewięćdziesiątych nad goniliśmy zachód, a druga narracja jest taka bardzo nostalgiczna z kolei jak to było po prostu świetnie w tym po prostu w latach siedemdziesiątych i tutaj prywatki co się działo więc, ale brakuje takiej refleksji nad tym w jaki sposób w ogóle te przemiany obyczajowości w powojennej Polsce można było wpisywać, jakimi kategoriami analizować ja się staram trochę to rozpakowywali w swoich badaniach, a więc zawodowe dziewczyny przez pierwszy krok do rozpatrywania tego problemu myślę że przy tak, że to była rewolucja seksualna jak się spojrzy na zarówno na waszym język mówienia o usługach seksualnych, jaką się właściwie nagle otwiera namówienie właśnie podmiotowości na zauważanie tego, że UE usługi seksualne to nie jest tylko problem z marginesu społeczeństwa rząd z tym jest związany z UE z luksusowymi hotelami i właściwie z aspiracjami dużej części społeczeństwa, ale rzeczy spojrzy na na dyskurs medialne nie tylko dotyczące usług seksualne, a jego wizualną stronę tak jak się pojawia nagość w prasie, więc tygodnikach taki zwykły zupełnie niezwiązanych z jakimiś tematami seksu logicznymi pojawiają się zdjęcia nagich kobiet na początku lat siedemdziesiątych organizowane w Krakowie od początku lat siedemdziesiątych jest organizowana w Krakowie wystawa aktu kobiecego Venus, która na początku dekady robi rzeczywiście furorę jak nie wywołuje wielkie debaty jak na to wszystko spojrzy się okazuje, że nie ma co się musiało wydarzyć w tym tej pierwszej połowie lat siedemdziesiątych tak też znacząco zmieniła się zmieniła się zmieniły się ramy, w których można było mówić o seksualności, które można było mówić o nagości i na pewno usługi seksualne były ważnym elementem tej zmiany, kiedy czytam książkę miałam wrażenie, że praca seksualna w Polsce ludowej to był taki przycisk włączania społecznego oburzenia po to, nazwa panika mimo realnymi była traktowana po prostu jako zajęcie z marginesu jako część no wręcz przestępczego światka pomimo tego, że chyba nigdy tak wprost nie była zakazana do czego służyła ta figura, kto i po co jesienią posługiwał tak to warto powiedzieć, że dla słuchaczy, którzy nie Stali jeszcze książki, że jakby w razie ramy prawne dotyczące prostytucji i usług seksualnych w okresie PRL takie były takie same właściwie współcześnie poznacie nielegalne jest eksploatowanie cudzej pracy seksualnej natomiast samo świadczenie usług seksualnych nie jest by im w rozumieniu peerelowskiego prawa nie było karane natomiast było zdecydowanie postrzegane za sprzeczne z jakimś moralnym porządkiem społeczeństwa i szczególnie i tutaj mówi szczególnie o początku Polski ludowej czy w latach 40 latach pięćdziesiątych, kiedy za pomocą właśnie tej no tak za pomocą metafory prostytucji prostytutki opowiada się bardzo wiele takich moralnych strachów, które towarzyszy społeczeństwu polskiemu myślę, że najlepszym tego przykładem jest są dyskusje, które towarzyszą odwilże roku 50 tego szóstego 50 tego siódmego, kiedy to w kluczowym dla odwilży w tekście, czyli poemacie dla dorosłych Adama Ważyka już się pojawia ten motyw tego jak to w nowej Hucie kobiety się tu cytuję, jakby nie to nie jest mój związek, ale co jak myśl autora się prostytuują dokonują nielegalnych aborcji, a potem płody tych aborcji spuszczają Wiśle akt taki sam motyw w poemacie dla dorosłych, ale chodzi o robotnice tak dla chodzi o robotnicy, ale ogólnie, że kobiety w nowej Hucie pana Dudę to jest opowieść o nowej Hucie i o tym rozprężenie seksualnym, które towarzyszy wszystkim osobom, które tam mieszkają i i ten poemat dla dorosłych Ważyka myślę że, że po poniekąd dlatego staje się takim ważnym tekstem dla mówienia o błędach i wypaczenia polskiego stalinizmu, bo uderza to bardzo wrażliwą te seksualności tak mówi, że problemem jest polskim stalinizmu nie było tylko to, że próbował przebudować porządek ekonomiczny etacie czy jakiś czy nie poradził sobie ze zarządzaniem gospodarką UE z zarządzaniem w ogóle państwem, ale problemem było też to, że była to nieudana próba przebudowy porządku płciowego tak czy to ta ten projekt produkty Bizacki kobiet, które zachęcania ich do pracy w męskich zawodach zachęcania do przenoszenia się do miast takich właśnie jak nowa Huta do tych nowych osiedli socjalistyczne, że ta cała przebudowa porządku płciowego jest krytykowana przez waży pan i krytykowane jest też przez innych publicystów w okresie odwilży i widać właśnie w jaki sposób te zarzuty o to, że w nowej Hucie nie wiadomo jak szerzy się prostytucja były właśnie używane jako sposób oskarżenia wobec stalinizmu właśnie jako opowieść o tym w jaki sposób nowej Hucie wygląda rynek usług seksualnych tylko właśnie takiej w takim tonie moralnej paniki mówienie o niespełnionych obietnicach polskiego komunizmu w związku z tym o rzeczach, które trzeba przywrócić normalność także jednostek przywrócenia normalności było przywrócenie normalności w tej rozdmuchanej seksualności kobiet w nowej Hucie co oczywiście my tutaj znowu ja cytuję te opowieści aktor trochę jak sam z treścią natomiast to nie jest tak i za nią nie udało się żadnemu żadnych osób badających pochód potwierdzić, że jak w jakikolwiek sposób ona różniła się seksualnie od innych dużych miast w Polsce w tym okresie park nie było ani wcale większych większej ilości osób angażujących się prostytucję nie było też większej ilości pod aborcji, więc i utracie pokazuje w jaki sposób EMP motywy Faktowi takiej metafory dotyczące seksualności stają się narzędziem do opowiadania społeczeństw i społecznych nastrojów w okresie głębokich zmian to jest niesamowite, że za każdym razem właśnie osoby lub, próbując wywołać paniki moralne opowiadające w ten sposób o o rynku usług seksualnych zawsze się skupiają na rozbuchanej seksualności kobiet ani gdy nie mówi się o klienta realizowany jest takie założenie, że to jest naturalne, że mężczyźni korzystają z usług seksualnych nienaturalne jest to, że kobiety świadczą natomiast, że mężczyźni mają swoje seksualne potrzeby to tego nie trzeba tłumaczyć natomiast UE jest 1 moment w tej książce, której klienci pojawiają się w bardziej widoczny sposób to jest moment właśnie, w którym wkracza na scenę dewizowe praca seksualna, które frak wkraczają na scenę cudzoziemcy jako klienci usług seksualnych, bo oni są zarówno obiektem zainteresowania służb państwowych takiej służby bezpieczeństwa, która stara się za pomocą osób świadczących usługi seksualne inwigilować środowiska biznesmenów, którzy przyjeżdżają do Polski i jakoś tam dostarczać informacji na temat ich działań, ale też klienci cudzoziemcy się pojawiają w media jako taki symbol no właśnie troszeczkę egzotycznego charakteru tych usług seksualnych, ale też troszeczkę taki właśnie kolejnej paniki moralnej dotyczącej tego jak to się polskie kobiety sprzedają obcym mężczyzną i coś dla mnie bardzo interesujące, bo można zaobserwować w dziewiętnastym wieku można zaobserwować okresie PRL-u której badanie można zaobserwować współcześnie, a każdym da dyskusja o usługach seksualnych, którą jest były zaangażowane ten wątek międzynarodowe, a sprowadza się do opowiadania o tym jak to nasze kobiety są sprzedawane cudzoziemcom tak jak naruszone jest ten monopol nacjonalistyczne narodowe monopol polskich mężczyzn do korzystania z usług seksualnych polskich kobiet i to wspaniale pokazane w przykładzie takiej sprawy EU handel ludźmi, który analizuje siedemdziesiątego czwartego roku, gdzie w akcie oskarżenia prokuratorka oskarża tych cudzoziemców, którzy mieli organizować wyjazdy pole do Dubaju a gdzie miał pracować Ewę jako pracownice seksualne w dla szejka UE pion oni są oskarżeni przez prokuratorska o to, że nie docenili wartości polskich kobiet uważali je za tańsze od Niemek i dlatego zdecydowali się w Polsce rekrutować pracownice, więc tych 8 pokazuje, że nie problem jest sama kwestia usług seksualnych tylko mam jestem to właśnie do przecięcia już nacjonalizmu UE i były wyceny tych usług seksualnych tak, że Polki nie mogą się wyceniać za Nisko, bo to obraża dumę narodową park i myślę, że w ten sposób trochę można patrzeć na klientów, ale oczywiście jest to znowu patrzenie z perspektywy tych dyskursów dominujących tak myślę, że Rze historia mogą być zupełnie inna, gdyby próbować opisać doświadczenie osób korzystających z usług seksualnych tak doświadczeni mężczyzn, bo pięknie piszą o UE jednak prostytucji heteroseksualnej, korzystając z usług seksualnych w okresie PRL myślę, że mogliby po to, powiedziałby coś innego wnieść prostytucja nie była zakazana, ale na pewno, jaki stosunek władz do pracy seksualnej musiał istnieć takie stanowisko jak państwo odnosiło się do pracy seksualnej też w takim wymiarze właśnie kontroli, czyli milicji służby bezpieczeństwa pakt to mogłabym teraz spędzić godzinę streszczając poszczególne rozdziały książki stara się tego robić powiem o powiedziałabym o takim najważniejszym momencie, w którym państwo rzeczywiście zastanawia nad tym jak podejść do tematu usług seksualnych, czyli na początku PRL w latach czterdziestych na początku lat pięćdziesiąty, ponieważ w by zgodnie z UE założeniami ideologii komunistycznej marksizm marksizmu prostytucja wynika z kaczki miałam z ze specjalnego ułożenia stosunków w kapitalizmie PAX z istnienia burżuazyjnej rodziny zmienia burżuazyjnej podwójnej moralności, która wpychała kobiety w właśnie w prostytucja no i w sytuacji, w której Polsce drugiej połowy lat czterdziestych ma zostać wprowadzona ta utopia komunistyczna tak i ma już nie być kapitalizmu nie być burżuazyjnej rodziny to założenie jest takie, że powinno w związku z tym zaniknąć prostytucja i że w związku z tym państwo powinno robić wszystko co się da, aby kobietom, które dotychczas świadczył usługi seksualne i pomóc w znalezieniu tzw. porządnej pracy i porzuceniu tego sposobu zarabiania życia i są nakierowane różne działania mniej lub bardziej represyjne wobec osób świadczących usługi seksualne opisuje w książce przykład USA domów pracy przymusowej, które tak już najbardziej represyjnym narzędziem właśnie przymuszania kobiet do porzucania UE i usług seksualnych, ale były też mniej represyjne zachęty do sklepu polegały na pomaganiu w znalezieniu pracy i wyrabianiu dokumentów tego typu rzeczą w UE i we latach pięćdziesiątych okazuje się, że ten projekt zupełnie się nie udał to znaczy, że ta opowieść o tym, że w komunizmie nie będzie prostytucji jest zupełnie fałszywa, bo ani nie zaniknęła bieda i toteż jakby jedna z jedno Stambułu lat pięćdziesiątych także, że tym teoretycznie socjalistycznym społeczeństwie dalej istnieje bieda dalej istnieje bezrobocie, a nawet osoby, które pracują nie są w stanie za pomocą swojej pracy, że są kobietami utrzymać rodzinę pan, bo praca w przemyśle typowo kobiece w przemyśle lekkim i jest na tyle słabo opłacana, że po prostu to się niektórzy nie spina, więc ten problem jest tam jak jest przerzucany troszeczkę GM między różnymi instytucjami między ministerstwem pracy opieki sporo zdrowia opieki społecznej między UE między milicją Obywatelską ligą kobiety, jakby kilka konferencji między ministerialnych wiadomo, że jak się chce rozwiązać problem w Polsce się robi konferencję między ministerialną następnie, żeby nie rozwiązuje UE i efekt jest taki, że w latach powiat 50 taki trochę konsensus, żeby rozmawiać o tym problemie tak się ogłasza właśnie że, że tutaj prostytucja zniknęła co już po pięćdziesiątym szóstym roku pięćdziesiątym piątym roku w związku z odwilżą polityczną jest wyciągnięta jako takie za, za jaką taki zarzut wobec władz państwowych żaden problem taką tego właśnie oni mówi nie zostały rozwiązane i w związku z tym pięćdziesiątym szóstym roku powołane zostają na no głos sekcji do walki z nierządem w i tak się nazywały znowu to nie jest mój język, jakim była oficjalna nazwa sekcji do walki z rządem UE w 16 największych polskich miastach, które mają się zajmować jakichś tam właśnie kontrolowaniem tej skali prostytucji natomiast do kontrolowania znowu jest problematyczne, ponieważ w pięćdziesiątym drugim roku Polska ratyfikuje konwencję narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu eksploatacji prostytucji handlu ludźmi i ta konwencja mówi o tym wprowadzenie w Polsce taki system prawny tzw. abolicją nikomu a, czyli dotyczące właśnie tego, że prostytucja nie może być karana, ale Kana jest eksploatacja usług seksualnych świadczonych wszystko właściciele są stręczycielstwo tak tzw. stręczycielstwo w języku źródeł też Kukla stworzył ten stwór tutaj też język jest bardzo bogaty natomiast co jest istotne to, że konwencja zakazuje rejestrowania osób świadczących usługi seksualne, które było praktyką w Polsce dwudziestolecia międzywojennego Trybuła praktyką pod zaborami osoby świadczące usługi seksualne dostawały takie książeczki tzw. książeczki zdrowia, które musiały co jak określonych odstępach czasu mieć potwierdzenie, że nie są zagrożeniem jeśli chodzi o roznoszenie chorób przenoszonych drogą udziału i w Polsce drugiej połowy lat pięćdziesiątych już książeczek nie może być tak nie można rejestrować żaden oficjalny sposób, że ustęp te sekcje do walki z rządem tworzą tak bardzo znowu wyrafinowany sposób obchodzenia tych tych zaleceń tak abolicją stycznych mówi tutaj właśnie nie Karam my osób świadczących usługi seksualne, ale będziemy, ale chcemy wiedzieć jak najwięcej o tym środowisku, żeby móc powstrzymywać eksploatację czy mu powstrzymywać się przestępstwa towarzyszące na poza tym przecież wiadomo, że kobiety świadczące usługi seksualne też często same są sprawczyniami przestał, więc trzeba coś na ich temat wiedzieć najlepiej takie, że w tym UE abolicja mistycznym teoretycznie modelu, gdzie nie powinno być rejestracji tworzy się osobne rejestry osób świadczących usługi seksualne tylko nie na potrzeby kontroli zdrowotnej tylko na potrzeby tego aż takiego e-kontroli kryminolog kryminologii innego aspektu zjawiska i częste taki ten system on trwał właśnie do końca PRL-u, a różnymi także zmianami wynikającymi z jakich okoliczności historyczne jest takim właśnie Quazi abolicjonistów ręcznym podejście do usług seksualnych, które nigdy nie kara osób świadczących usługi seksualne, ale z drugiej strony nie traktuje jako absolutnie legalnie pracujący z UE członków społeczeństwa myślę, że pan taki dualizm stosunku władz państwowe do usług seksualnych, który się w PRL w kształtuje on też wpływa na to w jaki sposób teraz państwo polskie podchodzi do usług seksualnych i tych korzeni właśnie współczesnych polityk można szukać w tych dyskusjach z 56 czyli jakie to jest właściwe podejście jak i gdzie pani tutaj widzi i inspirację tymi latami 50 tymi właśnie w tym takiej podwójnej moralności to znaczy z 1 strony w imieniu UE, że usługi seksualne są duże świadczenia usług seksualnych nie jest nielegalny park, ale z drugiej strony kryminalizuje Aniu, tej całej UE otoczki wokół tak czy kryminalizuje na nią osób to tzw. eksploatujący usługi seksualne de facto wszystkich osób, które są gdzieś dookoła osób świadczących usługi seksualne i wpychanie w związku z tym osób pracujących seksualnie szarą strefę patrzy na rzece czarna strefa mam poczucie że, że to jest tak naprawdę ma zaadaptowane na współczesne warunki ale by ten dylemat władz peerelowskich dalej pozostaje park i a i tak brakuje takiej jakiegoś próbę zmierzenia się ze z regulacjami rynku usług seksualnych tylko raczyła się takie założenia, że skoro nie widzimy to problemu nie ma, a jest jak by twierdzą mówią głośno i środowiska osób świadczących usługi seksualne problem jest taki problem jest właśnie w tym, że czy to środowisko kryminalizuje one, że osoby świadczące usługi seksualne nie mają dostępu do pomocy prawnej nie mają dostępu do pomocy w sytuacjach jakiś problemów jak chociażby ostatnio w okresie pandemii, a że tak, że tak naprawdę ten system działa, ale Legia jest historyczką jest też chciałabym się tutaj wypowiadać myślę, że jest mnóstwo osób, które prowadzą na ten temat badania, a mają dużo mądrych rzeczy do powiedzenia to wróćmy na sekundę przed 80 dziewiąty rok już musimy kończyć, ale strasznie chciałam panią zapytać o popkultura, bo te obrazy którymi się kojarzą z prostytucją z pracą seksualną w Polsce ludowej to są obrazy, które znam z filmów, które znam z seriali i właśnie, które oscylują wokół tego, że pracownica seksualna jest reprezentantką jakiegoś świata kryminalnego ma coś związku ma Macy związanego z przestępstwami być może z osobą niebezpieczną, ale z drugiej strony też takim powiewem Zachodu, bo wygląda kolorowy ptak jest takim powiewem wolności dobrze rozpoznaje te tropy które, które widzenia chociażby w serialu 07 zgłoś się tak zdecydowanie tak figura prostytutki Wypych kulturze popularnej lat późnych lat 701080 to właśnie takie narzędzie do opowiadania o fascynacji Zachodem ducha o fascynacji liberalizacją seksualną, które się wiąże z tym zachodnim światem i takiego właśnie pokazywania tych i innych praktyk tak innego sposobu życia, które trudno byłoby pokazać zapoznać za pomocą jakiegoś respektowane jego bohatera pamiętajmy, że za 7 zgłoś się to jest jednak serial milicyjny taką ma przede wszystkim pokazywać jak tutaj jak skutecznym detektywem jak skutecznym rozwiązywaniu zagadek kryminalnych jest por. Borewicz, a więc trudno oczekiwać, że on sam będzie jakimś tutaj okres na świat, chociaż też trochę jest taką są bardzo progresywny seksualnej MALT tak jak James Bond tak w każdym odcinku ma inną partnerkę seksualną, więc widać też tutaj jakieś takie tarcia natomiast zdecydowanie do postaci kobiet świadczących usługi seksualne za 7 zgłoś się z takim mrugnięciem okiem do widza uprawomocnieniem części tych aspiracji i w pokazaniem, że ten luksus, o którym wszyscy marzą może mieć taki ten peerelowski wymiar, chociaż z drugiej strony pokazanie, że on się wiąże właśnie takim półświatka państw UE z, więc nie do końca może być legitymizować one społecznym, ale też w ogóle fascynujące tekst kultury 07 zgłoś się tam można znaleźć tyle materiału do analizowania takich przy zmieniających się obyczajowości Euco owego PRL ja wracam do tego serialu chyba czwarty raz i tam znajdzie jakiś nowe rzeczy serial jako materiał badawczy historycznym bardzo bardzo mnie to cieszy bardzo dziękuję za rozmowę moim państwa gościem była Anna Dobrowolska historyczka z wydziału historii Uniwersytetu oksfordzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego miał bardzo dziękuję polecam też książkę zawodowe dziewczyny prostytucja i praca seksualna w PRL, którą wydało wydawnictwo krytyki politycznej ja już państwem żegnam program wydawała Katarzyna Murawska nazywam się Anna Piekutowska czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA