REKLAMA

Czy roboty będą zarządzały pracownikami zdalnymi? O tym jak cyfryzacja zmienia pracę w kontekście pandemii

Połączenie
Data emisji:
2021-01-04 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie dziękuję trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Renata Włoch z de la UW oraz wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobre będziemy rozmawiali, ponieważ dno szczęśliwie właśnie za sprawą szczepionek widać coś na kształt kresu pandemii zaczynamy myśleć jednak o powrocie do normalności pewnie nie stanie się to w najbliższych miesiącach, ale może w ciągu kilkunastu już tak siłą rzeczy warto sobie zadać Rozwiń » pytanie co ta pandemia za sobą zostawi poza kryzysem gospodarczym poza ogólnym niezadowoleniem czy to ze sposobu w jaki sobie z tym kryzysem radzono czy będziemy sobie też radzili z jego dalszymi konsekwencjami czy też w ogóle ze sposobem zarządzania krajem w trakcie samej pandemii warto zadać pytanie co tu już się zaczyna działać, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię wpływu nowych technologii choćby na przedsiębiorstwa choćby na biznes przed tą naszą rozmową zastanawialiśmy się w jaki sposób ugryźć ten temat, unikając zarazem takich 2 pułapek, czyli zarządzania państwem opowieścią o telepracy, a z drugiej strony zarządzania również opowieścią o nauce nauczaniu online, bo to są 2 tematy, których szczerze już chyba mamy dosyć, więc może zacznijmy od tych pytań właśnie co się dzieje z przedsiębiorstwami czy my już coś na ten temat wiemy czy my już wiemy, gdzie się zaczynają takie zmiany w strukturze firm zmiany w sposobie działania trochę właśnie związane z tą lekcją, jaką się okazało okazała praca zdalna no jak powiedziałem Libera przewidywań jest trudna szczególnie jeśli chodzi o przyszłość, ale faktycznie pewne rzeczy możemy powiedzieć i będą państwo opowiadała o tym, odnosząc się do 2 źródeł wiedza popiersia do wielu raportów firm konsultingowych takich jak szkoła ekonomii form pomadki, za które zajmują się w tym momencie przyszłością prace z uporem czasem godnym lepszej sprawy, ale chciałbym państwu opowiedzieć o kilku obserwacjach, które zauważyliśmy w lawie na podstawie badań empirycznych, które wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 miesięcy i one dotyczyły zmian, które dokonują się w sektorze finansowym sektor finansowy pod wieloma względami jest awangardą zmian, które dokonują w zakresie transformacji cyfrowej również w odniesieniu do rynku pracy tam możemy zauważyć bardzo wiele interesujących procesów wyniesie np. do automatyzacji ludzkiej pracy jak automatyzacja przebiega jedna z właśnie tych ciekawych obserwacji, które pokrywają się z tymi teoretycznymi wskazówkami, które można by z tych raportów międzynarodowych to jest nękanie takiego szczeble już średniego szczebla managementu w organizacjach w korporacjach i tu niestety muszę odnieść do tej niż czas pracy zdalnej dlatego, że to zostało przyspieszone również poprzez przejście na pracę zdalną, dlatego że wiadomo było, że istnieje grupa pracowników, którzy mogą pracować zdalnie szukano mogą pracować zdaniem pozwala nam pracować zdalnie, ponieważ ich praca uważana za samo sterownik sąd by to pracownicy, którzy byli zdolni do tego, żeby wyznaczyć sami sobie kierunek pracy i których efekty pracy było łatwo rozlicza natomiast istniało zaufania organizacjach dość złożonej strukturze że, zwłaszcza ten niższy poziom pracowników powinien być ściśle monitorowane i kontrolowane to co się działo w trakcie pandemii to właśnie to, że również pracownice zaczęli pracować na odległość również ci pracownicy musieli sprawozdań dać się z efektów swojej pracy zupełnie inny sposób bez tego czujnego oka korporacyjnego managementu nagle się okazało, że ta praca jest do wykonania w ten sposób, a i widać po zmianach, które przeprowadziliśmy i instytucjach bankowych to było ponad 40 wywiadów jakościowych, że właśnie coraz częściej organizacje zdają sobie sprawę z tego, że tą pracą można monitorować inny sposób za pomocą również rozmaitych ciekawych narzędzi, które zbierają dane na temat performance pracownika, lecz to oznacza, że struktura takich firm będzie się wypuszczała to znaczy, że będzie właśnie coraz mniej tego tej tej hierarchii ta struktura firm będzie wypuszczała, dlatego że dodatki akacja, czyli to opieranie się na zasadzie, że organizacja musi być oparta na danych i oparta na tym w jaki sposób dane są wykorzystywane za pośrednictwo inteligentnych algorytmów będzie powodowała, że będzie grupa wysoką stanowiącą element, który będzie wyznaczał wizję strategii organizacji i cała grupa pracowników, którzy będą musieli współpracować z inteligentnymi maszynami inteligentnymi stałe systemami, których praca będzie mógł być również za pomocą tych systemów wyliczana nadzorowana czy bardziej takie elementy nadzorcze przejmie system, a nie człowiek, który do tej pory był tam szefem działu oddziału czy jakiejś innej grupy roboczej tak również, dlatego że ten system będzie znacznie bardziej efektywne wykonywanie tych praca pracownicy, którzy pracują zdalnie za pośrednictwem rozmaitych zostały zostaną, zostawiając całe morze danych na temat tego jak szybko wykonują swoją pracę jak efektywnie wykona, bo tylko wykonują swoją pracę dane będą zbierane na podstawie tych danych będą sporządzane rozmaite wskaźniki, do których pracownicy będą musieli się dopasowywać 100 kilkadziesiąt tysięcy firm w Wielkiej Brytanii wykorzystuje np. system, a za, które właśnie służy takiemu zdolnemu bardzo mocno zautomatyzowana mu monitorowaniu pracy jak na to reagują pracownicy, bo myślę, że to jest ciekawe prawda czy są tak jak społeczeństwo chińskie, które się cieszy, że będzie zwolniony od korupcji za sprawą algorytmu czy może jednak bardziej się obawiają, że to oko ma być właśnie takie zupełnie zimne i właśnie kompletnie odczłowiecza one szkolone do czego zostanie oczywiście wykorzystane, bo jeżeli ten zdalny monitoring będzie wykorzystana również na korzyść pracownika pozwoli potwierdzić znowu wyniki badań naukowych, które mówią, że my jesteśmy w stanie być maksymalnie produktywny przez kilka godzin, a więc przełoży się np. na postulowane od dawna skrócenie czasu pracy to być może pracownicy nie będą mieli przeciwko temu na ich efektywność jest monitorowana natomiast, jeżeli będzie to służyło do otrzymywania takich procesów, jakie możemy w tym momencie obserwować Amazonia to jest skrajne wykluczanie człowieka z możliwości kontroli, czego w, jakim tempie pracuje i z jak być jak panuje nad jakością wykonywanej pracy to wtedy będzie to prowadziło powiedziałbym tak niemal Markowski alienacji pracownika no właśnie, jeżeli popatrzymy na te dotychczasowe doświadczenia z tymi systemami toczy, jeżeli chodzi o takie środowisko biorą biuro już też możemy powiedzieć mama nie z pewną skrajności się wydaje, że to jest nie w pełni zautomatyzowana firma, która wykorzystuje ludzi trochę tak jak bio roboty dlatego, żeby te elementy, które są najtrudniejsze jakoś załatać i może jednak powinno się bardziej skoncentrować na tym jak w ogóle może wyeliminować to ogniwa nie w ten sposób potworny eksploatować, ale rozumiem że, że to nie jest przyszłość wszystkich firm znowu, żeby uprawiać nie ma analogii stosowanej mógł się do tych badań, które robiliśmy w sektorze finansowym, ale też do badań, które robią magistra komunikat Barnes, która badała w jaki sposób pracownicy korporacji podchodzą do kwestii automatyzacji i wyniki badań były wcale takie oczywiste, dlatego że większość osób, z którymi ona prowadziła wywiady podkreślałem bardzo są zadowolone z tego, że automatyzacja bardzo wielu procesów, które dotychczas musi nadzorować, bo wykonywać swojej pracy zwalnia ich od pracy, którą oni uważali za oddającą zamkną właśnie za wykluczającą ze sprawczości, a sporo części rozmówców podkreślała, że automatyzacja pozwala im zajmować tymi obszarami pracy, którą sami uważają za znacznie bardziej interesujące dzięki temu ich praca stała się sensowna co dzisiejszych czasach może być dość istotnym czynnikiem przemawiającym na korzyść wprowadzenie automatyzacji wszędzie tam, gdzie to proces właśnie dal drink organizm SEK jak to się właśnie w tych raportach międzynarodowych czytam jest równa brudno albo niebezpieczne i to też widać, przechodząc trochę innego obszaru widać chociażby jak wygląda automatyzacja robotyzacja służby zdrowia w tym momencie w szpitalach roboty coraz częściej zajmują się właściwe wykonywanie tych rzeczy, które były monotonne trzynastkę rozłożeniem leków monitorowanie bezpośredniego stanu pacjentów sprawdzaniem parametrów życiowych co uwalnia pielęgniarki od tej trudnej pracy pozwala im się skupić chociażby na jakościowej ocenie tych parametrów albo zapewnieniu takiej również psychologicznej opieki pacjentom 1317 za chwilę wrócimy do rozmowy połączenie ich uniknąć, a nie dziękuję trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Renata Włoch z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o tym, które też elementy o obecnej rzeczywistości mogą z nami jeszcze po pandemii pozostać, a może inaczej jak też ta lekcja pandemiczna się przełoży na choćby na kulturę pracy tzw. szeroko rozumianą czym czy w ogóle na sposób zarządzania przedsiębiorstwem powiedzieć przed informacjami o tym, że to może oznaczać w wielu wypadkach wypłaszczenie struktury nowe formy kontroli nowe formy audytu, jakby takiego uważnego obserwowania na czym praca danego zespołu polega co też może skutkować jej jak to nazwała się użytego określenia chyba chyba tak to zostało ujęte w sensowny niem, czyli zdecydowanie zwiększeniem jej rzeczywistego znaczenia takiego uciszania tych czynności automatycznych, których najbardziej lubimy tych najbardziej rutynowych, które właściwie są tylko obciążeniem ma nie pozwalają uruchomić głowy to trasy może zastanów nad tym co rzeczywiście stanie się tym atutem człowieka w tej nowej rzeczywistości i które z tych elementów staną się najbardziej potrzebne, bo równocześnie gdzieś tutaj padł ten przykład Amazona prawda, który nagle się okazuje też może wykorzystywać ludzkie umiejętności do wykonywania z straszliwie zautomatyzowanych czynności tylko dlatego, że to jest dalej tańszy, ale właśnie to jest bardzo ciekawy wątek, który wprowadził zaś wiele firm konsultingowych tak pompatycznie pisało o tym, że w tym momencie automatyzacja cyfryzacja transformacja cyfrowa przyspieszą 34 lata stacja nadal mówi o 2 latach trochę bardziej pragmatycznie natomiast coraz większa część ekonomistów wskazuje, że nadciągający kryzys ekonomiczny sprawił, że ludzka praca będzie tańsza wprowadzenie innych inwestycji innowacji w firmach będzie dużo droższe dużo bardziej ryzykowna, a to może się przełożyć się na to, że właśnie postępy w automatyzacji wprowadzających zaawansowanych inteligentnych systemów będą dużo wolniejszy niż nam się wydaje, że to nie jest tak, że wszystko się zmieni za dotknięciem palca albo pociągnięciem jakiejś magicznej różdżki, ale bardzo podkreślić, że oczywiście bardzo duże znaczenie będzie miało być taki klasowy wymiar tych zmian, bo to uzasadnienie pracy będzie możliwe dla tych któż no są w stanie ich w sposób otwarty prace kontrolować, a w przypadku sporych grup pracowników tu też już też bardzo wyraźnie może się okazać właśnie ludzki pracownik jest na tyle duże źródła ryzyka do NATO w handlu detalicznym w fabrykach, że właśnie inwestowanie w automatyzację będzie opłacana, ponieważ pozwoli to źródło ryzyka wykluczyć widać też wyraźnie, że możliwość zwrócenia się tą pracą zdalną była pewnego rodzaju przywilejem, która z, którego mógł skorzystać się mogą skorzystać tylko osób, które zajmował się pracą intelektualną, a z kolei jego koszty poniosły osoby, które pracowały w tym sektorze, który zajmował się może być zabezpieczeniem tego całego procesu dojazdu do pracy takich, które pracowały w centrach wielkich miast zapewniała katering zapewniało obsługę komunikacji też warto podkreślać, że ten po pierwsze, czasowe, a drugi klasowy wymiar tych zmian, które wciągają jest bardzo istotny im utrzymanie bezustannie mówić czym innym będzie jednak automatyzacja tych zawodów intelektualnych zespół zawodów kratę, czyli będzie automatyzacja pracy fizycznej tej rutynowej, którą dość łatwo zastąpić przez proste roboty celowo trochę chyba uciekam od tego pytania którymi zadała, ponieważ jest kolejna rzecz, która w, które przeszły do takich, bo mogą wziąć się zastanawiamy co może być właśnie tym co sprawi, że będziemy w stanie stawić czoła tym nadciągającym zmianą, czyli tej automatyzacji tych platform rację dodała goście 1 bardzo istotna zmiana oznacza takie zdjęcie dachu jest taki tabor to wyobrażam z tego lokalnego Narodowego rynku pracy fakt, że my zaczynamy pracować za poświęcą Stanów, że jednak przyszliśmy tutaj pracy zdalnej ten potencjał pracy dalej jest to bardzo wyraziście zarysowane powoduje, że my zaczynamy faktycznie toczył od dawna dniu badacz globalizacji, bo im konkurować pewna określona typy zadań do wykonania prawa określone miejsca pracy z osobami z całego świata w kompetencjach równych naszą albo nawet większą, a gotowy pracować za mniejsza pieniądze niż osoby, które znajdują się w krajach dobrze rozwiniętych albo wysoko rozwinięte, więc co o tym o tym też warto pamiętać to jest ciekawy wątek prawda można sobie zadać pytanie co będzie oznaczało dla całych grup zawodowych czy to jest awans czy też pauperyzacja dziś mogę się zastanawiać jak to wygląda w odniesieniu do mojej grupy zawodowej to znaczy co te zmiany, które można tu obserwować rynku pracy oznaczają dla mnie jako dla wykładowcy akademickiego jako dla badacza teraz, tak więc z badań, która na początku pierwszej dekady 2001. wieku prowadzi kwot badacza zbór wczoraj, że ryzyko automatyzacji tego zawodu jest stosunkowo niskie na jakieś 1,5% 2% zwiększa się obawiać tego, że to co robi zostanę zostanie zautomatyzowana, ale platform izolowane w momencie, kiedy okazało się, że część edukacji można przenieść warunki zdalną, bo chociażby obrotowa jak najbardziej, ale teraz mówisz o swoich talentach badaczki czy dydaktyczne ich, ale i drugi dlatego, że jeżeli chodzi o pracę dydaktyczną może się okazać, że moi studenci, którzy przymkną w pewnym sensie do tego, żeby uczyć zdalnie przywykną do tego, że efekty ich pracy również prowadzone zdalnie będą coraz odważniej coraz chętniej sięgać po produkty celowo używam tego słowa po produkty dydaktyczne, które są sprzedawane przez uczelnie lepsze niż Uniwersytet warszawski zagraniczne przez Harvard czy Stanford to, który będą coraz mocniej wchodzić właściwy kierunek edukacji zdalnej coraz mocniej ten rynek edukacji dalej certyfikować, jeżeli chodzi o moje umiejętności badaczki to w tym momencie cała nowa metodologia badań społecznych, która coraz większym stopniu sięga po narzędzia z zakresu takiego łączącego ilościowe badania jakościowe w kontekście wykorzystania wielkich zbiorów danych to również są pewne umiejętności, które daje się realizować zdalnie za pośrednictwem projektów, które będą realizowane w sposób rozproszony geograficznie sią tegoż nas uczy w momencie, kiedy każe nam się między narodami nasza umiejętności badawcze nasza publikacji, czyli właściwie trzeba powiedzieć, że bardzo wiele z tych umiejętności, które akurat wy macie mogą się sprzedawać bardzo różnych sytuacjach właściwie ten ten czynnik geograficzny przestaje mieć znaczenie, ale znowu trzeba sobie zadać pytanie w odniesieniu, do których zawodów jest ten limit znaczy w odniesieniu, do których zawodów na pewno ten proces nie będzie zachodził w odniesieniu do będą 2 grupy zawodów tu też są rządowe badania podstaw takiego badacza przez nasz autor śmieszne, ale tak tak faktycznie się nazywa on pisze o tym, że to z 1 strona te procesy będą stosunkowo mało zagrażające dla tych osób, które mają wysoki specyficzne kompetencje, więc ja mogę mieć nadzieję że, chociaż niby moje kompetencje w bezpośredniej pracy doktoranta, które wymagają jednak pewnego doświadczenia przez co jeszcze dłuższy czas będą chroniona, a z drugiej strony ta proces automatyzacji będą w miarę mało zagrażające trwa tych wszystkich zawodach, które wymagają już pierwsza sprzedawania troski uwagi i które wymagają również do dużej fizycznej sprawności przez myśl pewien czas roboty nie będą potrafiły np. co w sposób bezpieczna i obsługiwać pacjentów leżących która, których trzeba Szkot ująć w, tyle że akurat ten rodzaj pracy nie będzie wymagał wysokich kompetencji, a więc zgodnie ze wszystkimi teoriami funkcjonalnymi będzie stosunkowo słabo wynagradzana i mamy tu do czynienia z klasycznym rozwarstwieniem rynku pracy będziemy do czynienia właśnie z tymi zawodami trudno na rynku pierwotnym, które nadal będą stosunkowo bezpieczna stosunkowo komfortowe, które będą są właśnie kwotę przed chwilą mówiliśmy, które giną z liczby zapewniała stosunkowo wysokie wykształcenie wysokie przeproszą wynagrodzenia, chociaż kraj, który zawodowo będzie znacznie bardziej rozdrobniona to znaczy będzie także będziemy pracować 1 pracodawcy przez całe życie tylko raczej będziemy pracować w wielu projektach właśnie Ros jest rozdrobniony geograficznie, a z drugiej strony będziemy mieli ten wtórny rynek pracy, której zatrudnienie będzie bardzo nie ma za nimi będzie się wiązało właśnie z pracą usługową w stosunku do innych ludzi z pracą, która może być męcząca ciężka fizycznie czy właściwie z tego co mówisz wynika taki obraz, z którego już tego jasno płynie wniosek, że ani na roboty prace nie pozbawią ani uzasadnienie uwolnią tylko jakby jedno drugie to bardzo często w sposób bardzo paradoksalny nawet w obrębie 1 zawodu czy nawet 1 losu można by tak powiedzieć pracowniczego co się może zawrzeć tu znowu wracamy do stałego wątku to znaczy technologia jest tym czym żyją uczynimy i bez wpływu technologii również na to jak wygląda rynek pracy jak wygląda smok pracę jako źródło właśnie nie tylko wzrok, ale również sam również zakotwiczenia społecznego to wszystko zależy od znaczeń kulturowych, ale też od tych regulacji, które powinny wypracowywać instytucja przede wszystkim instytucje państwa, a wypracowują takie poczucie, że instytucje państwa nie mówię tylko o państwie polskim, ale w ogóle, żebyśmy spojrzeli szerzej na to co się dzieje w tej chwili z instytucjami państwowymi NATO na ile one są gotowe na rozpoznanie tych tematów to czy możemy powiedzieć co się dzieje i znowu mogę udzielić czysto socjologicznej odpowiedzi znaczy to zakaźna ja bardzo, że Unia europejska faktycznie wkroczyła na ścieżkę wojenną, jeżeli chodzi o kwestie regulacji nowości działalności tych wielkich korporacji technologicznych, które bardzo dużym stopniu pokrywają się z platformami robią tu też niektóre stany amerykańskie próbują regulować chociażby działalność Ubera pod też warto podkreślić, że to sytuacja pandemiczna obnażyła właśnie tym zupełny brak zabezpieczeń socjalnych, a których doświadczają osoby pracujące właściwe tej ligi ekonomii w tej ekonomii, która zapewnia usługi zarządzania, które nie została objęta parasolem ochronnym nawet przez państwa, które taki parasol ochronny pracownikom pracującym na etacie pracownikom pracującą w firmach dawały, więc ja też taką nadzieję, że być może to był trochę taki o 3 to było takie trwające do świadczeń, która pozwoli nam zobaczyć, że właśnie za tą ideologią tym pięknym dyskursem ekonomii współdzielenia idą bardzo realne interesy te interesy, uderzając przede wszystkim, którzy na rynku pracy nie mają odpowiedniego zbioru wania odpowiedniego budowania regulacjami, które powinny pchnąć ich prawa dziękuję bardzo, prof. Renata Włoch z DELab UW i z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dla państwa moim gościem trzynasta 36 za chwilę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA