REKLAMA

"Wielkie układy polityczne zawsze są antywolnościowe i antyludzkie. Orwell to wiedział"

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2021-01-06 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry 6stycznia wita się z państwem Anna Piekutowska styczeń uważany jest za miesiąc domeny publicznej, ponieważ co roku z początkiem stycznia uwalniane są prawa majątkowe do tych utworów, których twórcy, którzy w, których autorzy autorki zmarli dokładnie 70 lat wcześniej te utwory, które znajdują się w tej domenie publicznej można wykorzystywać w dowolnym celu również komercyjnym kopiować modyfikować rozpowszechniać i właśnie od 1stycznia 2021 roku do domeny Rozwiń » publicznej m.in. przeszły działa do Orwella i pomyślałam, że to jest dobry pretekst, aby przypomnieć sobie twórczość tego autora moim państwa gościem jest prof. Dominika Oramus Instytut anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pani profesor dzień dobry pani dzień dobry państwu i George Orwell właściwie Erik Arthur Blair urodził się 25czerwca 1903 roku zmarł 21stycznia 1950 roku znany jest głównie jako autor wystąpienia powieści rok 1984 to jest bezapelacyjnie najbardziej popularne najbardziej cytowana najbardziej dyskutowana, ale czy w twórczości Orwella jedyna Warta uwagi nie no na pewno nie tutaj kilka spraw, o której o, których należałoby wspomnieć przede wszystkim z jakiego punktu widzenia oglądamy Orwella, bo działalność Orwella a kiedy już od no dobrze od międzywojnia nie tylko podczas wojny zostanie wcześnie na 30 jest bardzo rozbudowana i oprócz nazwijmy to pisarstwa mówi nazwijmy to, bo chodzi mi powiedz modele turystyka o rzeczy, które nie są, a całkowicie ewidentnie związane z rzeczywistością otaczającą, aby takie powieści jeszcze przed wojną, kiedy no powiedzmy szczerze niezbyt dobry bardzo ciekawe są niezbyt dobra, bo przede wszystkim myślicielem tak to można wejść intelektualistą w tym angielskim rozróżnieniu intelektualiści naukowcy po polsku nie działa Anny, więc w związku z tym mówię myśliciele przez towar na myśli lekiem, który wielką uwagę poświęcał, a od otaczającej rzeczywistości społecznej politycznej, a bardzo duża nie tylko działał a, ale również pisał mówiło, a wymieniam korespondencję z ważnymi armii osobami na ważnym właśnie intelektualnie, a w tamtej epoce w związku z tym ten dział jego twórczości życia piśmiennictwa i niebywale ciekawie niebywale ważne, jakby obok, a pan nazwijmy to tych 23 powieści, a właściwie oprócz folwarku zwierzęcego 1184 na stare 1 powieść warszawskiej ścian Aspire Strachy na wiwat z pili strach tak, jeżeli w tym momencie rolą rozpatrujemy go jako powieściopisarza to oczywiście przypowieści właściwie 2 natomiast nie zapominała dem zarówno o jego wspomnieniach, a wojny w Hiszpanii jak i może nawet przede wszystkim takich drobnych rzeczy, które w różnych seriach Anna w różnych felieton MAH, a czy nawet w listach pan wspomniał powiedział a w jaki sposób ujął i które weszły do naszego zasobu pojęciowej nawet nie wiemy, że to Orły najlepszym przykładem byłaby inna wojna jest wzrost po prostu jedno z najważniejszych pojęć, a kulturę, a właściwie po dwudziestego czy też nie życia społecznego, aby się zaczął zastanawiać nad ten co oznaczają wybuch, a w Hiroszimie Nagasaki jakieś 5 albo 6 dni po tych wybuchach, a napisał no po prostu nas to felieton też tekst pokazać, kiedy i w pewnym sensie przewidział to co się wydarzy w kulturze światowej kulturze globalnej w momencie, kiedy te będziemy mieli broni zdolną zniszczyć całą planetę będzie wtedy stan wojny totalnej, ale jednocześnie nie będzie ta wojna mogła być realizowana w sposób konwencjonalny wojny nabycia by się skończyła z końcem dosyć szybkim plany w związku z tym jest to pojęcie inne wody oczywiście tylko przykład, a to jest niebywale ważny dla bardzo wielu osób dla bardzo wielu takich powiedzmy to prądów myślowych Herling-Grudziński był pod jego wielkim wpływem, a taka taka myśl w ogóle wystąpi na taki pewnego rodzaju rozrachunki sen z takimi pomysłami komunistycznymi, ale w znaczeniu takim powiedzmy utopijnym myśleniu o społeczeństwie o klasach jedna z najważniejszych rzeczy właściwie, a którą trzeba pamiętać o ankietę, a wykraczamy poza wyłącznie powieści fantastyczne tak jak Chorwacja ręce i 1980 ustawy to jest, że to Ol urodził się w bardzo dziwnym społecznym miejscu nazwijmy to tylko wyłącznie w Anglii przełomu dziewiętnastego dwudziestego wieku Wiktoria jest 2 Jackie istniało coś takiego to była, ale Szarek Menga Bengalu, żebyśmy tutaj nie słucha nagrań, ale chodzi o jak Pa dorastanie ikonkę tak nas o kontakt społeczny, a o raty często określał Lower Upper Middle Class, czyli niższa część wyższej klasy średniej, a chodziło po prostu o to, że bardzo rygorystycznym systemie klasowym, gdzie od języka, którego używamy przez typ edukacji pożycia małżeństwo wszystko co nas spotka jest to związane z klasą społeczną, od której się do rodzimego oczywiście duża klasa średnia stresie tworzyła ze sza klasa średnia bogata wiktoriańska natomiast przez różnego rodzaju właśnie kolonialnych nie tylko kolonialne przejścia część tej klasy zubożała ma pani taką grupa, która nie jest klasą średnią, bo jest wyższą klasę średnią, ale przekaz jest niższa jako wyższe klasy średniej o nie zubożał jest mniej jest jest na biedniejsze niż normalna klasa średnia, ale ciągnie się zarzut ten cały nazwijmy to etos, a kapitał kultura była tak być wezwań wniosków w tym dzieci w tych rodzinach np. o UE muszą iść do tych kilku najważniejszych najdroższych szkół może kompletnie tam nie pasują, a rodzinę na to nie stać ich nie stać na tamtejsze powiedzmy to tryb życia, a natomiast żyją i są w pewnym sensie odpowiedziami, a przez ten dyskurs klasy oraz przeciwko temu buntował się, że nie bardzo nie bardzo wiedział dokładnie, jaka może być alternatywa, bo to co przychodziło do głowy pewnego rodzaju z meczetów równości na od pierwsze powiedz dwudziestego wieków okazało się bardzo groźnym mają państwo wielkie totalitaryzmy, a natomiast, nawet jeżeli tam 1584 i zapomnimy o wielkim brak tylko będziemy patrzeć na to jak tam są pisane lądy ulica Przedmieścia, a biedota londyńska to co się tam nazywa polarnego projekt sami celność tego w tym temacie inne to jest cały czas pozostałość systemu klasowego podziału ludzi na to grupa powietrzna za zainteresowaną światem taką klasę średnią wyższą klasę średnią, a Noli dla klasy pracujące tutaj ci role są właściwie tylko siłą biologiczną w związku z tym Orłem testowi paradoksalne, bo pamiętamy, bo jako twórca powieści fantastycznych dystopijny alegorycznych jak, a folwark zwierzęcy, aby po powiedzmy pamięta poza dno natomiast on jest jednocześnie z pisarzy dwudziestowiecznych jednym z najbardziej zakorzenionym zakorzenionych swoim tu i teraz zarówno politycznie społecznie właśnie Andy pierwszą połowę, a dwudziestego rozmowy o ALU zazwyczaj skupiają się właśnie na tym najsłynniejszym 1984 roku dlatego chciałam to odwrócić tendencję i porozmawiać o bardziej o Marku zwierzęcym o powieści, która jest w formule bajki w formule satyry zawarta, ale zawsze pojawiał w kontekście, ale też w cieniu roku 1984 na ile te lektury są ze sobą połączone 12 jest grupą opowiedzenia powiedzenia czegoś ważnego, a o kondycji psychicznej moralnej świata głównie światach pro nad nazwalibyśmy Zachodem znaczenie Europy zachodniej, a w połowie wieku dwudziestego po po doświadczeniu 2 wielkich totalitaryzmów i za każdym razem w 12 z tych powieści Ol, a dokonał olbrzymiego, jakby powiedzieć skok o bardzo silnego wzrostu, bo pisarz, który właściwie był tak blisko związany z rzeczywistością wojny rzeczywistością społeczną rzeczywistością polityczną jego piśmiennictwo nawet ta nieszczęsna ministra, a jest komentarzem to rzeczy, które dzieją się tu i teraz, a tych ostatnich 2 powieściach najsłynniejsza, a używa tylko te łącznie fantastyki jako model mówi fantastyki pan i ta jest ich nie konkretny termin pan, a tym, używając go mamy na myśli, a dyskurs nie realistyczny taki, który pośrednio alegorycznie im a, sugerując przedstawia pewną poprawkę i teraz za folwarku zwierzęcym, a o UE i wykorzystał tradycja bardzo dawno bardzo tradycyjną, a właściwie od początku, a kultury śródziemnomorskiej stosowano mianowicie alegorii, ale również banki zwierzęcy to znaczy tego rodzaju, a utworach metody mówimy powieść noir można nazwać krótką opowieścią natomiast tak jak pani słusznie powiedziała tak gatunkowo, aby to powiedzieć, że to bajka służąca tego rodzaju utworach zwierzęta reprezentują pewnego rodzaju cechę są jednocześnie bohaterami, ale nie są tylko maski człowieka w mamy na myśli człowieka widzimy zwierzę, bo tak jest śmiesznie zabawnie cokolwiek innego, ale również prezentują pewne sam alegoria generalnie charakteryzuje się tym że, choć ma skomplikowane oznaczenia można ją rozpatrywać w kilku układach, czyli naraz znaczy kilka każda z nich jest modyfikowana, ale znaczy, a że kilka i w odróżnieniu od opowiastka o zwierzęta taki powiedzmy pisanych typową dla dzieci, a pisanych nawet, bo właśnie głównie później niż Orwell ta książka nie ani trochę nie wzbudza naszego ciała o protest protest młodego czytelnika jako powiedzmy naiwne wręcz przeciwnie, a zwierzęta na farmie przedstawionej przez folwark, jeżeli wolimy używać tego zła przedstawionej, a tutaj, a powieści, a przeprowadzają swoją rewolucję, czyli a, przeprowadzając totalną zmianę sposobu życia funkcjonowania, a wspólnie, a oczywiście, a jest to tak jak pani powiedziała a przed 2 czarne pokazana sytuacja, a Europie, a właściwie w związku Radzieckim nad tym co później był związkiem Radzieckim, a w pierwszej połowie dwudziestego wieku włącznie zmyślał, która założyciela, a czy tak jak Marksa, a i jednym z prywatnymi, a wiekami rewolucja październikowa po prostu tak tak tak z 1 strony mamy tak, że może one są w postaci tej opowiastki tak w tej krótkiej powieści i przyporządkować, a że ten oto wieczne reprezentuje Marks ten Stalina ten Trockiego, a że konie reprezentuje lud pracujący udziałowcy reprezentują pewną część narodu tak mówiła wtedy Radzieckiego i tak wszystko prawda da się tę książkę przeczytać natomiast na innym poziomie można je odczytać dużo bardziej generalnie jako opowieść o ideałach i tym jak te ideały zostają za tracone w zetknięciu się realnością życia czy też, a życia społecznego i ta książka, a tak jak pani wspomina w rozmowie między nami to sprawdziłam była rzeczywiście na liście lektur natomiast opłaty te, a lektura obowiązkowa była jednak możliwe Club kultowy bo, a do czytania powiedz pod konie cnoty w tym co kiedyś było gimnazjum, czyli klas powiedzmy pod koniec, a szkoły podstawowej na tych rozszerzających lista lektur i ona nie budzi sprzeciwu tak bardzo młodych ludzi nazwijmy to młodszych nastolatków zapyta, jeżeli tego, jeżeli udział w tym wieku, a dam pani powiedzmy rzeczy o ptaszka czy równie trwa to będą no czuli się u nas nie będzie będą mieć świadomość obcują z bajką dla znacznie sama forma lektury szkolnej od razu godzi w wersji młodych ludzi jeśli chodzi o czytanie też równe zeru z uwagi na pokład niebyła tak, kiedy ja byłam w szkole była taka strasznie podzielona decyzja ówczesnego ministerstwa włączenia do lektur chyba mieliśmy 10 lat by robotów lana del ich nie czytała wcześniej to na pewno Inter życie pani syna o to ani nie są bajki dziesięcioletniej ludzie są w zasadzie za błąd na by na lata stażu na bajki sam Łodzi na Lema w związku z tym bardzo spadło natomiast w tym momencie jak tak nad tym zastanawiać zapomną o tym kontekście literatury angielskiej w kontekście politycznym zamiast zastanawiać nad wykorzystaniem zwierząt do opowiedzenia naprawdę mądry historii we współczesnym świecie historie, które bynajmniej nie są skierowane do dzieci, choć bardzo młody czytelnik, a może je ze zrozumieniem czytać to staje się Orwell zaś tworzą czy później są takie książki w związku z tym to jest dosyć dobry krok, a obowiązek właściwie prastarą obywatela kontener i obrazu taką bardzo był bardzo klasyczną zapomniał o kontekście wszelkiego rodzaju Kubuś Puchatek albo, o czym szumią wierzby, a bardzo, aby bardzo bardzo bardzo sławna rzecz natomiast Orła chciał by zwierzęcą i uszył w sposób pesymistyczne bardzo inteligentne bardzo dający domyślenia i młodzi ludzie bez doświadczenia czytelniczego są w stanie docenić to nie jest to ta nie jest danie to jako właśnie taką rozszerzającą do wyboru lektury nie było złym pomysłem dużo lepsze niż ta obcość rodzaj takiej jak pół tysięcy może też dużo lepszy niż rok 1984 ja mam też wrażenie, że wiele, który trochę siebie wynikają, bo folwark jest o tym jak totalitaryzm się zaczyna jak się tworzy osiemdziesiąty czwarty o tym jak się demoralizuje jak niszczy społeczeństwo, wyznaczając powiedziała troszkę jak powiedziała, że wszędzie 184 byłby dokładniejszy studium przypadku jednak bardziej dosłownym tak, dlatego że podpływa zwierzęcym właśnie taki skrót pana panie od początku do końca ostatniej scenie są ludzie świnie i nie wiadomo które, która te po co się stało to co było na początku buntu to znaczy, że prześladowani zrozumieli, że są prześladowani i że mogą przestać być wykorzystywani pod warunkiem, że będą działać razem w końcu do człowieka, a stają się tacy jak człowiek na końcu jest oczywiście tutaj człowiek, a jest tylko taką nazwą test ten, które jest niesprawiedliwe jednocześnie jest na górze, a tam pewnego rodzaju systemu władzy, a ci, którzy się zbuntowali, bo pod hasłem równości stają się taki tacy jak on i folwark daje całość tak krótko nie nim niewiele stron liczącą opowieścią daje, ale podręczna kwintesencja w skorupce orzecha tak po prostu o natomiast 6084, używając innego innego powiedziała o tym aparatu pojęciowego tradycyjnego gatunku, ponieważ zwierzęcej tylko z 1 strony stopi, a z drugiej strony powieści rozgrywających się w przyszłości w tym momencie powiedzielibyśmy sens ich wtedy nie było będą najlepsze słowo natomiast olej 1984 wyobraził sobie taki autorytarny reżim jak wyglądał z punktu widzenia i 1 członka, a tu zupełnie szarego zwykłego no, tyle że przedstawiciele dawnej klasy średniej, a nie ani roli tutaj znowu jest również opowieść prastara to jest opowieść o o bohaterze, a nie bardzo wspaniałym heroicznym, ale bohaterze, który funkcjonuje w rzeczywistości niezrozumiałej ma tylko swój komplet swojego najbliższego otoczenia i ten bohater wyrusza na drogę ku zrozumieniu stopniowo stopniowo stopniowo rozstrzyga jak wygląda świat jak funkcjonuje świat, w którym a przyszło funkcjonować, kto naprawdę, a nim rządzi, jakiego rodzaju, a więc widziane przez niego elementy scenografii są rzeczywiste jakiego, które są zainscenizowane i to ja się pod dzisiejszym świecie we współczesnym świecie, w którym żyjemy bardzo często pojawiają się nawiązania do twórczości Orwella mówimy, że coś jest Orły orwellowskim myśląc o populista SACH o totalitaryzm ach, o inwigilacji cyfrowej w umowie na czyta twórczość Orwella nie jest takim wygodnym wytrychem kluczem, który po prostu otwiera na jakiej szufladki kieruje na kontekst, ale z drugiej strony też upraszcza jak i w jaki sposób to rzeczywistość że, że tego Orła tak instrumentalizacja swoich własnych cel celu tak po pierwsze, spraw tutaj pewnym, bo mam mu jak istotne nie byłby negatywny to po prostu zauważał poza wszystkim co Orły zrobił stworzył kilka pojęć tropów tak jak powiedziałem zimna wojna, ale także nowomowa wielki brat to są hasła genialne skróty, a o hasła parasole sugerująca pewnego rodzaju atut zespół zjawisk kulturowych charakteryzuje charakterystyczny dla połowy dwudziestego wieku, ale teraz czy nową nowomowa Łatka płynąca pełna propagandy, która przez sam swój sposób, a przez to, jakie skonstruowany język, a jest anty wolnościowa anty jednostki, więc nowomowa, a świecie zaawansowanych mediów jest bardzo jest bardzo pomocnym, a choć oczywiście nad używanym pojęciem zimna wojna to wiadomo wielki brat, czyli inwigilacja, a w tym momencie coraz bardziej coraz bardziej oczywista hasło coraz bardziej jak dwuznaczne dlatego jest coraz większe zagrożenie ten co nie tylko będziemy inwigilowani, ale co się stanie, kiedy pewne jednostki nie będą inwigilować, a więc to są to są słowa pojęcia wytrychy zaś zawdzięczam je organowi, a wygenerowane było w połowie wieku do tej pory są używane tego potem w pewnym sensie tak po prostu to przyjęła te pieniądze innym coś takiego wymyślił, a jest to oczywiście spłaszczenie natomiast również niestety spada poprawia tradycja, do której przynależy druga sprawa to jest moment w historię cywilizacji Zachodu ten moment przypada na lata 3052 dwudziestego jak można było zauważyć, a że ta cywilizacja się po prostu źle, skąd brzmi to bardzo naiwnie natomiast, a niewątpliwie, obserwując kultura Zachodu, a już w przeddzień drugiej wojny, a światowej i kilka lat później można było zobaczyć, że każda każdy niemalże układ polityczne wojskowym militarny, a społeczny, który jest tworzone potencjalnie zakończy się krachem i były 2 wielkie podejścia do zniewolenia społeczne powie po dwudziestym 2-li, a i 2 formę powieści dystopijny dziejących się zwłaszcza, a i on jest sławniejsza 1980100 opowiada o, a systema, a autokratycznych zniewalający jednostka, a bardzo często, a spór ten wał tam bardzo czasu na to, że to potem było wiele razy, a powtarzane w wieku 20 prawdziwych, a tak powiem państwa i w takim kraju wolność jest niemożliwa, ponieważ chciał łagry Gułag i służba bezpieczeństwa Stalina od tych jakich aparat represji, które de ładuje wolnomyślicieli torturuje zabija do tej pory bez wskazywania palcem można usłyszeć w mediach o tego rodzaju akcja przeciwko wolności celom decydentów to pierwsze schemat wielkie układy polityczne jest dwudziestym będą anty wolnościowe anty indywidualnie, a drugi schemat, a Huxleya ski z nowego wspaniałego świata to jest będziemy żyć w społeczeństwie konsumpcyjnym oparty na błyskawiczną kupowaniu ustawicznym, a na wyrzucaniu, a proza uczy też Sony, czyli takiemu jak taki rodzaj, a delikatnego narkotyku, który sprawia, że wszyscy są zadowoleni zadowoleni z siebie, a my jak coś, na którą wybiorą proszę jak mają depresję biorą profesor mają bardzo dużo bardzo fajne i rozrywek są zadowoleni ze swojej pracy nad morze są tak wychowani, żeby być zadowoleni nie mają rodziny, bo akurat są pod hodowanie ba Bejbis jak jest próbą AAA no, więc nie mają równego rodzaju tam stresów kompleksów związanych z rodzinami są tak strasznie strasznie strasznie strasznie szczęśliwi, dlatego że są jak wychowanie od już w życiu płodowym poddani takiej obróbce chemicznej szadź muszą być szczęśliwi, dlatego że cały czas, a są w ten sposób uwarunkowania jak jak psy Pawłowa, żeby właśnie naj szczęśliwiej się płód kupując, sprzedając pan konsumując rozrywka, wykonując pracę, a którą wykonują itd. i tak, ale jeszcze miałem taki sposób radosnej bez bólu tak szybko bez ich bez gdzieś między tymi anty utopia zawieszeni jesteśmy tak dokładnie, tyle że i to jest największy paradoks, a w tej właśnie myśli wystąpi Enej a, a zaczynało się od tego, a że akcję wymyślił jakąś taką utopie za 1000 lat konsumpcyjnego społeczeństwa, które ma po prostu forda założyciela, a jest zupełnie właściwie abstrakcyjna jest jak powiedzmy, a impresją na temat pierwszy nakład, a Orłem stworzył bardzo groźną bardzo dobrą bardzo bliską nam, a o książkach, które można przyporządkować ceny od stalinizmu począł czasu naprawy i naprawdę działające lekarzem, a paradoks polega na tym, że pojedynek 2030 latach praktycznie takich reżimów nie ma sportem jednak znając jeszcze gdzieś na świecie, ale są zawierające tylko wyłącznie na zasadzie i izolacja Korea natomiast hak lej dla ich świat konsumpcyjny, a przechodnie izolowany etno napędzane meta konsumpcją a gdzie nie ma wolności, dlatego że nie ma wyboru nie ma momentów, bo nikt nie zabrania wyboru komin koniec ten bardzo bardzo ciekawe, bo to jest rozróżnienie między wolnością, którą zabiera ktoś konkretny stojące za karabinem czy pistoletem czy tak jak on tak jak, obracając całą tam aktywnym ekwipunkiem czytamy przed rządami tortur UE i brakiem formy wolności, bo nikt nas nie spytał, czego chcemy, a my jesteśmy tak oślepieni zaślepieni tym co się dzieje, że nie zdajemy sobie sprawę czym tego chcemy od samego początku już mówione, czego chcemy od pierwsze i reklam skierowanych dla dzieci filmów, a dla dzieci sposobu funkcjonowania przedszkoli rozrywa bawialni wszystkiego wszystkiego wszystkiego także między tymi 2 stacjami pewnym sposobami myślenia o przyszłości kultury Zachodu Adnan w pewnym sensie rozciąga cały świat polityczno-społecznej dwudziestego w kulturze anglosaskiej to też kultura Zachodu to są te fakty wystąpić 2 z nich wojny pani profesor, bo rozmawiamy tutaj o Kornelu ze względu na rzucenie książek do Orwella do wolnego dostępu, a to uwolnienie lektury oznacza w praktyce, że właśnie można ją rozpowszechniać modyfikować być może to sprawi nie wiemy jeszcze, że po folwark czy po rok 1984 sięgną osoby, które do tej pory się z nią nie zetknęły nie miały okazję przeczytać komu dzisiaj pani zaleciła lektury wydaje Micha, że paradoksalnie, a to jest dobry sposób podejścia to literatur połowy dwudziestego wieku dla osób, które bardzo niewiele wiedzą te książki się moim zdaniem bronią, a bez znajomości dokładnego historycznego kontekstu możemy powiedzieć możemy, a wczytać w 1984 Eski kierować tylko ludzi, którzy np. pan studiują nauki polityczne i wiedzą dużo na temat tego co było w latach czterdziestych pięćdziesiątych, a myśli ludzkiej oczywiście będzie to ważny kontrakt natomiast, a myślę, że do takich osób nie ma co książę kierować, bo o nich słyszeli, jeżeli nie czytali na populizm, bo natomiast wydaje się, że w 1984, a zadziałałby jak taka mroczna, ale dobry sposób napisana, a książka o człowieku, który walczy z systemem każdy z systemem zawsze, a folwark zwierzęcy jako pan taka alegoryczna skrótowa opowieść o śnie o o marzeniu w życiu społecznym, które zostaje zabite, które samo ginie w trakcie swojej realizacji to jest tak myślę, że wspaniała utopijna, a idealna i jej zastosowanie, czyli 1 drugi tekst drą się bez znajomości kontekstu i wydaje mi się żaden ślad drugą stronę to znaczy nie proponowała osobom zainteresowanym albo polityką te właśnie, a ludzie, którzy bardzo niewiele wiedzą bardzo młodym ludziom daje mi się, że mogliby odczytać oba te tekst właśnie nad głębszym poziomie, a pan uniwersalności po zawsze jest jednostka i zawsze jest system i każda właściwie opowieść czy historia każdego dorastania jest to historia przejścia od niewiedzy wiedzy tak naprawdę obie książki o tym są moim gościem była prof. Dominika Oramus Instytutu anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję pani profesor zaraz dziękuję pani redaktor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA