REKLAMA

Wiceprzewodniczący OPZZ: Mamy coraz więcej zgłoszeń dot. zwolnień grupowych

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-01-07 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

O tym, co może nas czekać na rynku pracy w 2021r., związkach zawodowych i pracy zdalnej mówił Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 4 minuty po godzinie dziewiątej czas na magazyn EKG w czwartek Tomasz sed dzień dobry witam państwa witam naszego pierwszego gościa razem z nami jest pan Sebastian Koćwin wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych dzień dobry dzień dobry witam serdecznie rynku pracy będziemy rozmawiać i bezrobociu na koniec listopada stopa bezrobocia wyniosła w Polsce niewiele ponad 6% danych za grudzień jeszcze nie mamy, ale wiele wskazuje, Rozwiń » że to też będzie gdzieś mniej więcej w tych granicach nie wiem czy pan ze mną zgodzi, ale jak największy kryzys od co najmniej 10 lat to nie są duże dane to jest duże bezrobocie pan ma jakąś swoją odpowiedź na to dlaczego te dane wyglądają właśnie taka nie inaczej panie redaktorze, jeżeli byśmy patrzyli tylko i wyłącznie na poziom bezrobocia taki podawany przez Główny Urząd Statystyczny to faktycznie wszystko wygląda dość dobrze, chociaż pamiętajmy, że zaczęliśmy od poziomu 5,4, a teraz przekroczyliśmy już zdecydowanie 1 000 000 bezrobotnych dla ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych ma liczyć się każde miejsce prace i mamy coraz więcej jednak zgłoszeń szczególnie dotyczących zwolnień grupowych oczywiście pomoc, która udzieliło państwo no spowodowała, że nie wszystkie zamiary zwolnień grupowych, bo było ich w tym okresie od marca do listopada ponad 60 000 zostały zrealizowane, bo to około 21 000 osób zostało zwolnionych w ramach zwolnień grupowych, ale ten proces postępuje i mamy poważne obawy jak to będzie częścią odbywało w czasie późniejszym poza tym patrzmy na to, że są oczywiście okresy wypowiedzeń często trzymiesięczne osoby nie wszystkie zgłaszają się do powiatowych urzędów pracy zmniejsza się poziom aktywności zawodowej Polaków, więc wydaje się, że nie powinniśmy patrzeć się tylko na sam poziom stopy bezrobocia, ale powinniśmy patrzeć na ten proces jednak szerzej i w perspektywie dłuższej mamy opinię przewodniczący pozwoli pan tutaj się zatrzymamy, bo powiedział pan bardzo ciekawą rzecz dotyczącą zwolnień grupowych mówił pan, że ta planowana liczba zwolnień grupowych jest 60 000 doszło do skutku ponad 20 000 mamy, więc różnica około 40 000 zwolnień grupowych planowanych, ale do nich nie doszło do nich nie doszło no właśnie z uwagi np. na rządową pomoc, która ciągle jeszcze do prac do pracodawców trafia m.in. ale także niektórych branża ta sytuacja zaczęła się poprawiać przykładem tutaj była branża Automotive, która na początku kryzysu przeżywa ogromne trudności później ta sytuacja jednak nieco się poprawiła i np. taka firma jak na szybko częściowo zrezygnowała ze zwolnień grupowych po dyskusjach ze związkami zawodowymi, ale należy tutaj raz, że pojawiło się nieco więcej takich możliwości żeby, żeby firma dalej produkowała, a druga sprawa to po rozmowach ze związkami zawodowymi no był też programy dobrowolnych odejść, z którego jakaś część pracowników skorzysta, chociaż akurat bardzo mała więc, więc tutaj widać bardzo dużą rolę także związków zawodowych na pamiętajmy również o tym, że w danych o bezrobociu nie podaje się zasadniczo osób na umowach cywilnoprawnych, a one także traciły pracę szczególnie w pierwszej fazie było widać ślad osoby na umowach cywilnoprawnych zleceniach czy przy umowach chodziło Panie Przewodniczący pan zajmuje jakieś niezabezpieczone, jeżeli zwolnieniami Panie Przewodniczący jako centrala związkowa państwo mają jakieś swoje własne szacunki mówiące o tym ile właśnie takich osób w Polsce faktycznie bez pracy jest, chociaż to nie zawsze są osoby te, których na początku rozmawialiśmy, czyli nie zawsze są osoby zarejestrowane jako bezrobotna panie redaktorze my przeprowadzamy nasze analizy natomiast analizy dotyczą głównie jednak firm, w których mamy organizacje związkowe i oczywiście tam także uważają się takie skrajne sytuacje związane ze zwolnieniami, chociaż niekoniecznie są one z związane bezpośrednio z covidem mamy tutaj stocznię Gryfia mamy przecież Kraków Mittal mamy kopalnie natomiast netto ten problem był chyba nieco szerszy nie do końca związane z akurat z pandemią koronawirusa natomiast, jeżeli chodzi o osoby na umowach cywilnoprawnych no mamy mało takich osób z zgłoszone do naszych organizacji związkowych, więc tutaj raczej posiłkujemy danymi, które można zebrać się czy to przez Główny Urząd Statystyczny chce przez instytucje badające właśnie tą sytuację natomiast noty rząd zakładał, że na koniec roku ten poziom bezrobocia będzie w ustawie budżetowej zdecydowanie wyższy póki co nie jest nie jest tak źle natomiast musimy patrzeć na to, że na przyszły rok może być poznać przyszłych obecny już właśnie to mamy 2021 może być pod tym względem jednak gorszy zobaczymy jak będą się kształtowały te wszystkie formy pomocy w ramach tarcz antykryzysowych mamy tutaj także mechanizm już dziur mamy europejski mamy fundusz odbudowy, więc liczymy na to, że państwo będzie coraz mocniej wspierać tutaj jednak zatrudnienie gwarantować 100% wynagrodzeń dla pracowników i chronić po prostu miejsca pracy tak, żeby ten poziom bezrobocia nie rusz, a państwo spodziewają się, że to bezrobocie może pójść w górę no właśnie wtedy, kiedy w ciągu tego trwającego roku zakończy się pomoc rządowa nie wiem czy będzie Quake kwiecień maj to jest moment, kiedy możemy się spodziewać tych nieco wyższych danych, których rząd już spodziewał na koniec poprzedniego roku cały czas mamy takie obawy natomiast panie redaktorze ja muszę powiedzieć, że ani my jako związkowcy ani ekonomiści no nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jak to wszystko będzie się układać pamiętajmy, że rozpoczęła się akcja szczepień przeciw covid no i w zależności także od tego jak szybko będą przebiegać szczepienia jak szybko będziemy utrzymywać się na szczepionkę ci jak namawia pracowników do tego, żeby się szczepili jeśli będzie taka możliwość panie redaktorze no dla miejsc pracy dla gospodarki na pewno, jeżeli pandemia koronawirusa zostanie zatrzymana no to będzie korzysta, więc wydaje się, że no tutaj warto warto przemyśleć te szczepienia, ale jest tutaj potrzebna przede wszystkim bardzo dobra akcja informacyjna ze strony państwa wydaje mi się, że póki co tego brakuje i rozumiem również obawy, bo niemal 40% polskiego społeczeństwa, które obawia się jednak szczepień naszym gościem jest pan Sebastian Koćwin wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych to jasne, że kiedy pandemia się skończy to oczywiście też polepszą się perspektywy dla pracodawców dla pracowników w Polsce, a tak się zastanawiam czy czas pandemii to był moment, kiedy państwo chociażby w OPZ rzeczy widzieli jakieś większe zainteresowanie ze strony pracowników wstąpieniem do związku zawodowego to zależy oczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że wtedy, kiedy są zagrożenia dotyczące zwolnień, jeżeli jest jakaś kryzysowa sytuacja poszczególnych firmach to z natury rzeczy zwiększa się zainteresowanie związkami zawodowymi to miast ja bym chciał, żeby ogólnie w każdej firmie związki zawodowe działały, bo one ogólnie mają wpływ na to, że sytuacja w zakładzie pracy jest lepsza są przestrzegane prawa pracownicze są wyższe wynagrodzenia jest niższa skala zwolnień te negocjacje pomiędzy pracodawcą pre przedstawicielami pracowników powodują, że ogólnie szybciej dostrzegany jest jakiś kryzys i jesteśmy w stanie temu kryzysowi przeciwdziałać oczywiście przede wszystkim, dlatego że w firmach, których nie działają związki zawodowe są jedynie przedstawiciele pracowników, którzy często są wybierani bezpośrednio przez pracodawcę i to wprowadzają oni do takich sytuacji, że no porozumienia, które były zawierane są bardzo niekorzystne dla dla dużej grupy pracowników oni nawet nie wiedzą de facto, kto te porozumienia podpisywał w tych firmach, gdzie związki zawodowe nie działają, więc coraz więcej pracowników przekonuje się do organizacji związkowych to wprawdzie przykład nie z naszego podwórka, ale powstaje związek zawodowy Google w stanach Zjednoczonych to ścianę pyta czy do dla pana jest zaskakujące informacje czy też też będzie taki symboliczny moment, bo to jest pierwszy związek zawodowy, który powstaje jednak to firmie jest to symboliczne mam nadzieję, że to jest początek takiego renesansu związków zawodowych pamiętajmy, że również u nas widać pewne problemy w firmach, które w, których teoretycznie pracownicy zarabiają bardzo dużą branży IT i teoretycznie mają świetne warunki pracy okazuje się, że mają konflikt z pracodawcą i być może również u nas przemyślą potrzebę założenia związków zawodowych zrzeszania się i walki o swoje prawa o poprawę nie tylko warunków finansowych, ale także warunków wykonywania swoich zadań pracownicy jeśli chodzi o Gula pan powiedział o renesansie związków zawodowych nie będzie to słowo na wyrost, bo jeśli chodzi o Google to ten związek zawodowy liczy w tej chwili nieco ponad 200 osób na ogólną liczbę pracowników tej korporacji ponad 100 000 i wydaje się nie, ale początek panie redaktorze będziemy też przyglądać temu jak jak ta sytuacja będzie się rozwijać akurat Google powoli kończy nam się czas chcę jeszcze 1 rzecz pana zapytać miniony rok upłynął bardzo wielu pracownikom w Polsce pod hasłem pracy zdalnej wiemy, że w rządzie trwają prace nad tym jak pracę zdalną uregulować także na czas po pandemii, czyli wpisać do kodeksu pracy co tych pracach nad tą formułą pracy zdalnej możemy powiedzieć tak toczą się pracę w zespole do spraw prawa pracy rady dialogu społecznego w tym zespole jesteśmy reprezentowani przez naszych ekspertów no i póki co próbujemy dogadać się z organizacjami pracodawców, żeby najpierw w ramach dialogu dwustronnego wypracować stanowisko do propozycji ministerstwa natomiast rozmowy są trudne przede wszystkim nie zgadzamy się kilku aspektach raz oczekujemy czegoś takiego jak praca hybrydowa, czyli nie sytuacji, w której pracownik cały czas pracuje w domu tylko część zadań wykonuje w firmie część właśnie warunkach domowych ewentualnie jakimś innym miejscu, które zostanie wyznaczone, dlaczego taki pracownik na dłuższą metę jest inny już pewien sposób wyobcowany nie ma kontaktu z innymi pracownikami może być na dłuższą metę gorzej traktowany druga kwestia to jednostronne polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę my rozumiemy, że w sytuacjach ekstremalnych tak jak w sytuacji pandemii koronawirusa takie polecenie jednostronne i jest możliwe natomiast zasadniczo no te zapisy póki co ustawowe projekt ustawy są tak park co rozumie też, że obawiamy się, że praktycznie w każdej sytuacji pracodawca mógłby wysyłać tego pracownika na pracę zdalną co jest dla nas nie do zaakceptowania Panie Przewodniczący kończą się czas jeszcze poproszę parę leciało i BHP to są to co jeszcze 2 najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi o pracę zdalną czy nie możemy znaleźć porozumienia pracodawcy to ostatnie zdanie czy państwu uda się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku dojdzie do porozumienia w tej sprawie nie wiem czy nam się uda natomiast wiem, że ministerstwo bez względu na to będzie chciał przeprowadzić tą ustawą, więc musimy się jak najszybciej dogadać z pracodawcami na pewno mówił pan Sebastian Koćwin wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych bardzo dziękuję panu za rozmowę teraz czas na informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA