REKLAMA

Ciało i płeć aniołów

OFF Czarek
Data emisji:
2021-01-07 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co zajęło Siczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani dr Magdalena Łataś Instytut historii sztuki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry witam serdecznie pani dr dzień dobry witam pana redaktora witam serdecznie wszystkich państwa pani doktor czasy, w których przyszło nam żyć są takie, że powinniśmy opanować sztukę rozpoznawania aniołów wobec wokół nas, ale Rozwiń » sprawa wcale nie jest prosta, kiedy sięgamy do tekstów źródłowych no to właściwie nie jest napisane albo niewiele jest napisane nic nie jest napisane na temat tego jak Anioł czy Archanioł wygląda tak pan redaktor pewno odnosi się tutaj do tekstów z pisma Świętego taktycznie w piśmie świętym aniołowie pojawiają się często Archanioła wie wymienieni jako Archanioł owi rzadziej natomiast generalnie, a nie z greckiego oznacza posłaniec i ich misja koncentruje się na to, żeby pomoc ludziom czy był wysłannikiem Boga mieć konkretnych sytuacjach natomiast stosunkowo mało właściwie nic nie wiadomo na temat wyglądu np. kiedy na ruch bez nadzoru w księdze opisane w księdze Daniela Kolba irański postanowił zemścić się na 3 łodzianka ach, w cenach ludzkich, którzy nie chcieli oddać pokłon jego posągowi postanowił rzucić ich do pieca rozpalonego i dziwił się, że młodziankowie nie spłonęli ludzie, którzy zarzucali do tego ognia, żeby go jeszcze bardziej rozpalić sami spalili się natomiast nic nie stało okazało się że, gdy zajrzał zobaczył, że jest tam czwarta postać Angelos i tutaj w zasadzie nie mamy więcej informacji jak wyglądał ten Anioł nie mamy także informacji, że Anioł miał skrzydła dlatego też, żeby ognioodporne no tak tu może bez awantury no co do natury aniołów to jest jeszcze jeszcze kolejny problem zaraz o tym powiem, ale może jeszcze zwrócę uwagę na to, że nigdzie w piśmie świętym nie pojawiają się opisy Anioł, które mają skrzydła archaniołów, jeżeli aniołowie są wysłani tam, żeby jakiś sposób pomóc finansować coś ludziom poprowadzić narody wybrane czy stoczyć walkę na niebie nie ma o tym mowy, żeby przemieszczali się dzięki skrzydło ma natomiast na jest opis drabiny Jakubowe jej bardzo ciekawy opis kota rabina jest tak łącznikiem pomiędzy niebem, a ziemią, ale aniołowie chodzą chodzą po nie ma mowy o tym, żeby gdzieś lecieli dlatego w sztuce wczesno chrześcijańskiej na początku przedstawiano aniołów bez skrzydeł jeszcze było 0304. wieku dopiero piątym wieku pojawiło się te przedstawienia skrzydlatych posłańców także dla szkła dla osób zajmujących się ikonografią ówczesną chrześcijańską czasami może być duża trudność rozróżnienie tych postaci, ponieważ no wyglądają oni fizycznie jak mężczyźni np. takiej scenie w katakumbach podwija kampanii w Rzymie ukazana jest scena, w której Bala mówi ukazuje się Anią i wygląda także przed aniołem stoi mężczyzna dosyć taki toporny trzymające jakiś krótki miecz i gdyby nie sam kontekst tej sceny to znaczy, że bałam się na ulicy można się domyśleć, że tutaj jest scena ukazująca wydarzenia, kiedy oślica Elana nie chciała iść po zobaczyła anioła to niemożna całej tej sceny czytać można było postaci anioła zidentyfikować, ponieważ wygląda po prostu jak normalny mężczyzna w tunice także ten normalny mężczyzna czy coś ma więcej nie wiem błonę kolor włosów kolor o nie Roda broni rok wzrost ich lider umocnić się na ani nie nam powie no właśnie ciemne włosy ciemne oczy mówi, że nie dałoby się zresztą to nie tylko dotyczy Anioł to w ogóle dotyczy ikonografii wczesnochrześcijańskiej czasami, gdyby nie kontekst danej sceny nie można było odczytać danego przedstawienia czyta np. w malarstwie czy na sarkofagach, jeżeli to przedstawienie podpisane np. jest taka scena, która Europa, które ukazuje Chrystusa idącego ku Świętemu Piotrowi znowu oni są tak mało charakterystyczne niż, gdyby nie scena złodziej, u której posiedzą apostołowie w tle jakiś tam fragment zarys wody to nie dałoby się tej sceny zidentyfikować początkowo ikonografia igłach ukształtowana, a skąd właściwie wiemy, że to nie byli właśnie dostałem się na ile to są o to jest rozpoznawanie ukrytych rzeczy nawet zdrowienie teorii to znaczy no, ponieważ aniołowie są posłańca między Bogiem, a pomiędzy ziemią musiał się jakoś przemieszczać prawda, więc ten jak gdyby brak takich informacji dotyczący ich wyglądu wiadomo, że to są jakieś, że poseł np. w księdze rodzaju jest taki krótki fragment o tym, że synowie Boży spojrzeli na ziemie spodobały im się córki ludzkie zeszli na ziemię zaczęli się z nimi mnożyć i w ten sposób jak mamy informację o tym, skąd powstało zło Bóg się zdenerwował powiedział, że nie mogą być istotne Lucyny cielesnej zeszła po to, nic jest krótka wzmianka, która potem pokryta została rozbudowana jak również zajmuje się przedstawieniami nie sztuką, więc to jest kolejna sprawa, że inna rzecz to są teksty jak żywe, a na rzecz osób od przedstawienia ludzie potrzebowali jakiegoś obrazu widzialnego co skończyło się jak wiemy zbliżającymi się na klasę, czyli takim w ogóle banku przeciwko obrazom, ale do tego czasu wielokrotnie ojcowie chociażby kościoła zastanawiali się jako, na które mają aniołowie mają działacze nie mają ciał czy są to osoby właśnie tylko duchowe i m.in. np. Tertulian pisał, że jednak aniołowie mają ciała, bo są różni od Boga, ale są to subtelne ciała niewidoczne dla człowieka potem także rozwój auto Ambroży no i jesteś taki ciekawy dyskurs przypisywany Janowi biskupowi salonik, w którym jest dialog pomiędzy pogardę świętym nie poganie tutaj jak stara się zarzucić chrześcijanom, że w ogóle przedstawiają postacie świętych natomiast więcej odrzuca argumenty mówi poganin pyta, a w takim razie co powiesz anioła przecież oni nie mają chciałbym przedstawianie jest absurdalne no i sprawy jak biskup salonik mówi, ale aniołowie mają ciała właśnie są subtelne złożone jest natury ogniach zespół uczynił duchy ogniem działającym, więc no jest jakaś wskazówka, że jednak jakieś ciała aniołowie mają, aczkolwiek nie wszyscy ojcowie kościoła do tego byli w sobotę np. Tomasz z Akwinu w ogóle uważał, że uczniowie nie mają ciała dosyć duża uwagi poświęcił opisom ani audycji no nie była taka kwestia czasu nocna natomiast proszę sobie wyobrazić, że jest pan powiedzmy malarza z chińskimi przychodzi do pana zlecenia badań mówi to proszę teraz namalować albo zrobić mozaikę postaci subtelnym ciele no i co pan zrobi patrzę do lustra dre ten lekki jadę no to tak niedokładnie, bo jednak aniołowie są czymś różnić prawda od ludzi muszą przede wszystkim to zdolność teleportacji tak nasienia 9 pan taką zdolność cła, ale w każdym razie aniołowi Dent nie umieli najmniej jakieś szczególne cechy które, chociaż pozwalały im się zmniejszyć do Boga, bo aniołowie pełnią bardzo duża pkt 6 w państwie już miał także bardzo różnych wierzeniach ludowych są wysłannikami właśnie na tron Boga asystują Bogu walczą z demonami na krótko mówiąc są zarobią zarobione z istotami od zadań specjalnych, tak więc dobrze na pewno mają znaczenie niż ludzie to Powróćmy do aniołów po informacjach ja jeszcze podrzuca 1 obraz może taki powiedziałem korzenny trochę bardziej po graficzne pan Michał właśnie przez okładkę płyty zespołu Black Sabbath Deep House i tam też aniołowie się pojawiają wracamy po informacjach informacje o godzinie dziesiątej 20 pani doktor, ale na faktach z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z państwa moim gościem informację po informacjach wraca w Polsce ale trwa moim gościem jest pani dr Magdalena Łataś z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego dzisiaj o aniołach wspomniał pan przed informacjami, że początkowe przedstawienia aniołów dla nas dziś są trudne do zidentyfikowania, bo anioły wyglądają właśnie tak jak ludzie właśnie tak mężczyźni można powiedzieć, czyli żadnych strzałek nic żadnych cech charakterystycznych po prostu kolejny mężczyzna na obrazie i historyk sztuki czy ekspert, a Angelo Angel Angel LOK mycie efekt dodania ziela, gdy Angele lak jak dobrze projekt imienia dla można płacić sporo, żeby rozpoznać anioła, ale i panie, toteż przeszkadzało artystą i współczesny odbiorca idzie i mogli sobie dobrze to Anioł się celebruje czasami używa drabinę, ale może to nie jest najlepszy sposób przemieszczania się musimy wymyślić jakiś dobry sposób dla aniołów, żeby popierać, bo wiadomo, kto jest ceniony aktor nie jest aniołem na obrazie fresku i innym w innym miejscu, a dodatkowo musimy jakoś ocenia byłby tak to co pan powiedział o tym, że historyk sztuki musi się napocić to dotyczy sztuki wczesnochrześcijańskiej, które rzeczywiście na początku aniołowi aniołowi byli przedstawiani bez skrzydeł, niemniej właśnie jak gdyby ciekawość ludzka dotycząca tego jak wyglądają aniołowie ludzie pewna tradycja jeszcze przed chrześcijaństwa, tudzież wypowiedzi ojców kościoła doprowadziły do tego, że zaczęto przedstawiać ją ze skrzydłami i stał się to wg naszej obecnej wiedzy piątym wieku jak powiedziałam istniała silna tradycja przed chrześcijaństwa przedstawiania duchów, które są pośrednikami pomiędzy Bogiem świata w ludzkim i szukaj zależności od tego jakie funkcje pełnił Anioł morza znaleźć dzielą genezę np. uważa się takim bezpośrednim prototyp pewna, że ten ładnie brzmi anioła Archanioła w sztuce rzymskiej były przedstawienia Zdrojowym Wiktorii i Nika np. na monetach rzymski ukazywane były cesarz na awersie, a na rewersie była okazywana Wiktoria bogini zwycięstwa, które przyjęła tę funkcję greckiej nitkę zresztą państwo zapewne znacie słynne posągi Fidiasza, na których ukazana jest czy Atenach czy Zeus i bogowie trzymają w dłoni kulę, na której ukazane jest właśnie Górka Nika symbolizującą zwycięstwo nad światem ten motyw został przyjęty do sztuki najpierw cesarskiej, a potem pojawi się moneta na początku cesarze rzymscy właśnie przedstawiali Victoria natomiast już, że w czasach Justyniana 1 ukazana jest po drugiej stronie monety Skrzydlata postać Sojusz Archanioł Michał wielka Archanioł łowie przyjęli jak gdyby to wyobrażenie czym proszę zwrócić uwagę, że zarówno Victoria jak i Nika to są postacie żeńskie to odnośnie tego co pan mówił wcześniej zestawieniach mężczyzn to nie jest taka sprawa jednoznaczna, do której może jeszcze powrócę trzeciej części, a teraz jeszcze chciała parę słów powiedzieć o tych skrzydła, które jednak pełnią wiele funkcji, bo po pierwsze, pozwalają przemieszczać się w przestworza po drugie, można pod tymi skrzydłami chronić ludzi akurat malarstwie Nowiński, którym się zajmuje to jest malarstwo południowego Egiptu i Północnego Sudanu bardzo często przedstawiana jest jakaś postać albo na skrzydle, a pod skrzydłami Archanioła zresztą mówi się przecież pod skrzydłami Archanioła, więc na wybór stał się bardzo istotnym wyznacznikiem i w zasadzie to on decyduje o tym, że rozróżniamy anioła Archanioła w sztuce natomiast tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał na początku nie było tak jednoznaczne teraz mogę powiedzieć jeszcze innych funkcjach sztuce Anioł czy Archanioł np. aniołowie aniołowie często przedstawiani są w pobliżu wejść do kościołów wtedy pełnił funkcję, a potroić nauk to znaczy odstraszają złe moce i broni, żeby niewierni Stali się właśnie tej budowli natomiast już w sztuce zaporami sztuce Asad jest nasza przedstawiane były uzyskałam zwane lasu nie ma tutaj można znaleźć i na genezę dla przedstawień Anioł ze skrzydłami jeszcze inna funkcja nie ofiar aniołów to jest wprowadzenie zmarły w zaświaty prowadzeni przez oblicze Boga i tu z kolei w mitologii greckiej pojawiały się takiej kolacji był to Hermes ładnie nazwany psychopatą postrzelił ten, który nasze dusze niektórych przedstawieniach towarzyszyli mu dodatkowo teraz chyba nas, czyli Bóg śmierci i snu i oni właśnie przedstawiani byli także ze skrzydłami jest takie przedstawienia Archanioła na atak Michała, bo to głównie Archanioł Michał przyjął tę funkcję, chociaż nie tylko Psycho posad, czyli tego, który prowadzi zmarły w zaświaty i oczywiście tutaj tak jak i tanatos hipnozy Archanioł jest przedstawione ze skrzydłami, a nawet w sztuce nubijskiej etiopskiej są takie przedstawienia, które pokazują jak Archanioł zanurza skrzydło otchłani piekielnej na tym skrzydle wyciąga dusze ludzkie do góry, czyli Archanioła Janiuk pełnili bardzo ważną funkcję, bo byli pośrednikami prawda między dworem między Bogiem dworem niebiańskim, a tą częścią ludzką i tutaj warto wspomnieć 1 postaci, które wcześniej mówiłam mianowicie obcym stadionie zebrał pakiecie, który podawał się za ucznia Świętego Pawła na teraz natomiast w tej chwili badacze uważają, że to była jednak postać prawdopodobnie w nich syryjski rząd pod koniec piątego wieku, który po klasyfikować wszystkie wzmianki w piśmie świętym dotyczące aniołów archaniołów stworzył w ogóle duchów niebiańskiej stworzył, gdzie 9 chórów anielskich i nie najwyżej chorych np. jak najbliżej Boga znajduje się pierwsze pieniądze są to realnie zarobili ochronę potem za panowania moce i władze i wreszcie zwierzchności Archanioł i aniołowie i teraz można było zadać pytanie, dlaczego aniołowie aniołowie, którzy na ludzi pełnią tak ważną funkcję są najniżej w tej hierarchii jak pan myśli dlaczego a no bo są nam daje no ale bogaczy najbliżej drzwi, więc Włosi czy w ogóle się najbliżej najbliżej ziemi prawda oni są najbardziej zbliżeni do człowieka stąd myślę też właśnie to, że zaczęto przedstawiać ani pod postacią ludzką nogą pojawiały się człowiekowi, żeby nie wystraszyć np. wierny najczęściej przybierali postać ludzką powiedzmy w opisie Tobiasza, które poprowadzi Rafał młodego Tobiasza zjawia się on ojcu jako mężczyzna jako przewodnik i w zasadzie cały czas zachowuje się jak jak mężczyzna, który prowadzi tego Tobiasza i w jego wędrówce dopiero kiedy ojciec ich syn chcą zapłacić mu wtedy ujawnia swoją prawdziwą tożsamość także na 4 gole z Akwinu uważał, że aniołowie są tam nie cielesne, ale mogą się wcielać tak człowieka zostały miały wyglądają czy tym się różnią nie większe skrzydła albo ogólnie potrzeba skrzydeł skoro nie latają na rachunki Vero moda, ale tronu radni albo panuję nad pro z tymi protestami panowania to już jest średni jak gdyby chórem jest najgorzej, bo w zasadzie rozumianej przedstawia natomiast Sarah rubiny strony jest to grupa dosyć łacha rozróżnienia oni najczęściej pojawiają się wokół tronu Boga nie uwagę mają więcej skrzydeł, ponieważ plan Boga tak wielki, że muszą zasłaniać swoje oblicze przed Bogiem w związku z tym mają 6 albo 4 skrzydła SR czy ewolucja także wśród aniołów występuje tarcie i okazji mając na dworze Boga także ewolucja działa no oni nie mają autami spory właśnie mają nie mają Lucii ostać to właściwie chcą samymi twarzami ze skrzydłami dodatku do twarzy starają się zasłonić natomiast strony przedstawiane są właśnie jako takie przez jakiś albo podnosi, bo tak ze skrzydłami tak, że to jest ta grupa, która znajduje się najbliżej Boga, ponieważ uważa się dojść po pozbył zażywane w dużych oczach pani doktor nie ja myślę, że no i marzenia czegoś, czego nie jesteśmy sobie ani nawet wyobrazić, ponieważ Bóg jest tak doskonały jest początkiem końcem, że my nie jesteśmy jak gdyby w stanie go dojrzeć natomiast osoby, które miały racji, które działy bogach przeżywały szok przeżywały olśnienie zresztą na cele jak gdyby naszej wiary jest dążenie do doskonałości dążenie do tego, żeby bliżej Boga, więc realizację nauczyciel ma być twarzą z wieloma skrzydłami no jest świętem pojawiają się takie informacje w ewangeliach, że po śmierci będziemy jak aniołowie to znaczy nie będziemy się żenić będziemy wychodzić za mąż i czyli będziemy takimi i tak już przez wiernych może tak no no tak no i tak i tak jak wiemy się zdarzało Bizancjum, o czym, o czym można opowiedzieć właśnie w kolejnej części na tak tak fascynuje mnie pani doktor ten proces proces stworzenia aniołów, że nie siedzi sobie Bóg myśli to tych najbliżej mnie to bym tak na obraz podobieństwo twarzy z 6 skrzydłami, a tych trochę dalej to może jako podnóżki no wiadomo, ale właśnie, dlaczego podwyżki przecież Bóg nie ma nóg no tutaj znowu jest kolejna sprawa jak przedstawić projekt w ogóle można przedstawić Boga Hart był problem, który trzeba, że nie to był program, który był bardzo szeroko dyskutowany Bizancjum, zwłaszcza w okresie ikoną klasy, ponieważ faktycznie część osób, czyli ekonomiści uważali, że absolutnie nie ma możliwości przedstawienia Boga się okazuje tylko część jego natury natomiast wolę razów uważali że, ponieważ Bóg pojawił się na ziemi w postaci Chrystusa Chrystus był widziane w związku z tym można jednak przedstawić Boga postacią Chrystusa i dlatego proszę zwrócić uwagę, że właściwie we wszystkich przedstawienia bizantyjskiej na Zachodzie też Boga przedstawiać postacie Chrystusa często ruchy głowy ani krzyżowe, a z drugiej strony właśnie pojawia się też w takich scenach miasta do mi pewne elementy zaczerpnięte ze starego testamentu wizji Ezechiela wizję zamierza im właśnie te strony także to jest połączenie różnych c strasznie dużo wizji dobrze my do naszej willi pani dyrektor powrócimy po informacjach TOK FM, jeżeli pani pozwoli informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem jest pani dr Magdalena Łataś z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego informację po informacjach wracamy Polska państwa moim gościem jest pani dr Magdalena Łataś niestety historia sztuki Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego rozmawiamy dzisiaj o aniołach mam wrażenie, że oprócz skrzydeł anioły także trochę zatraciły płacze, że liczne tam płeć kiedykolwiek miały są takie właśnie trochę eteryczne i mało męskie, w których mecze witam ponownie państwa pani redaktor tak sprawa punktują jest bardzo skomplikowana realnie można oczywiście powiedzieć, że aniołowie nie mają płci, ale tak jak powiedział zajmuje się przedstawieniami aniołów Schulze, więc jakiś obraz czaru tego miała stworzyć i we wcześniejszej części mówiliśmy o tym, że takim prototypem anioła w sztuce rzymskiej był była Victoria no wiemy, że Wiktoria jest rodzaju żeńskiego Victoria, bo Inter z regułami powinna zwycięstwa z natomiast na drugiej stronę wiało właściwie opisach aniołowie przybierają jednak męską formę np. na, pomijając same nie ona, ale prawda gdańskie, które zawierają cząstkę LG Michale, o co to powietrznej pochodzące od w imieniu Boga, więc mówiąc Michał Rafał mamy na myśli jednak tutaj mężczyzn, ale to wszystko jest nie takie proste bardzo często w sztuce aniołowie przedstawiani są właśnie jak jest jako takie postacie mające zarówno cechy żeńskie jak kwestie np. starzy Anioł zazwyczaj są wręcz delikatne przykładem może być takie przedstawienie z kościoła Hagia Sophia na nieszczęście obawiam się, że teraz za słońcem, które ukazuje anioła Archanioła prawdopodobnie Gabriela on stoi po prawej stronie matki Boskiej na jej ten Anioł jest odziane wspólnika Lady, czyli taki płaszcz, który może być płaszcz wojskowy, ale także dworskim jego twarz jest rzeczywiście bardzo subtelna delikatna kobieca co więcej w głosach na taką opaskę pewnie taką, jaką właśnie finały włosy wiktorie czynnika, więc tutaj widać zarówno żeńskiej jak pańskie i ja chciałem zajmować się kochać tematem, kiedy opracowywałem przedstawienia Hanią Nobis i zajmowałam się strojem elementem stroju takim, jakim jest iloraz, bo chciałam powiedzieć tutaj, o czym wcześniej wspominałem, że aniołowie i Haniu bardzo często asystują przedstawienia Chrystusowi matce Boskiej i jeżeli Chrystus ukazany jest na stronie matka Boska na tronie czy jako cesarzowa to aniołowie wyglądają tak jak wysocy urzędnicy dworscy na bizantyjskim dworze co więcej ta funkcja jest bardzo ważna, ponieważ oni są tymi pośrednikami, którzy na ten wzór dla bestii zanoszą prośby zwykłych śmiertelników i elementem stroju bizantyjskiego ceremonialnym był dla rozwoju taki długi pas tkaniny sięgający czasami 5m skórzane wybijane drogimi kamieniami wiadomo, że cesarz sam nie był w stanie wypracować sobie tego losu obu pouczała w związku z tym pomagało mu kilka osób do tego rozczarował się na pierwsze następnie był zarzucony na plecy potem znowu przechodzi przez stację wreszcie przerzucone przez lewą rękę tak jak powiedziałem sobie strój ceremonialne, ale właśnie archaniołów ani też często pokazywani są ekstra, kiedy asystują Marii i Chrystusowi i nogi bardzo bogato dekorowane były losy fundatorów bizantyjskich stać było na to, żeby zapłacić za mozaiki, które były, którego za kartę droga technika natomiast należną bliskim używa po prostu fair, ale starano sobie zrekompensować bogactwo ukazujący wielokulturowość przedstawień miksując drogie kamienie jakieś rozety malujący tak dalej na zauważyłam, że przedstawieniach nubijskich dolne pasy losu jest znacznie rozszerzony jest to charakterystyczne sztućce dla przedstawień cesarza owych mianowicie historycy sztuki nazwali ten rozszerzony pasy oraz przyznający nieco tarczę Thora NIO no i zaczęłam się wtedy zastanawiać jak jest czy to była celowo, że nowi przedstawiano Archanioł tak jak cesarza owe czy to było świadome właśnie nawiązanie tutaj chcę Końskich, bo w opisach jest o tym, że jak cesarzy cesarze oboje nosili ten strój natomiast co najczęściej cesarzowi właśnie przedstawione są Rosa z ramionami, ale tutaj się nam zarówno do źródeł jak do opracowań nie okazało się, że jest bardzo bogata literatura na świecie dotycząca właśnie półki archaniołów Tosię nazywa po polsku, a czy inaczej aż po angielsku nazywa się także DRC po polsku wiemy, jakie będzie od razu negatywne skojarzenia natomiast będę to jest po prostu płeć tak po francusku żalą i okazuje się, że właśnie na ten temat dosyć sporo napisano dlaczego, ponieważ w opisach zabrzański, a aniołowie porównywani są do euro ruchów, jakkolwiek to brzmi może szokująco to niebyła takim szokującym zjawiskiem Bizancjum oszacowało łacinników, kiedy przyjeżdżali na chór bizantyjski, że tylu właśnie eunuchów pojawiało się na dworze cesarskim natomiast eunuch uważaną za takich bezpiecznych członków społeczeństwa, którzy służyli właśnie zarówno kobietom jak mężczyzna byli tak bezpiecznymi zarządcami powiedzmy Kowna kobiecy i też na opisywanej w pięknych mężczyzn dobrze dobrze doktor, ale jak to się mawiało Bizancjum, jeżeli ma się ducha tego zabija, jeżeli nie ma to kupi go zabili nie jest takie powiedzenie bizantyjskie, które prasuje stosunek do euro jako raczej negatywny posądzano najgorsze rzeczy no z 1 strony tak, ale z drugiej Rooney nie, bo wrócili nie chodzi właśnie swoją urodą jest taki taki podręcznik omawiania snów napisany przez mera, w którym wyjaśnione jest jak należy interpretować swoje sny właśnie w momencie, kiedy właściwie nie okazuje tak piękne euro, bo oni rządzili bądź, ponieważ taki mieli 0 mieli łagodne oblicza mieli dłuższe kończyny niż przeciętni mężczyźni byli wdzięczni, więc ja taka postać ukaże się nie należy interpretować właśnie Archanioła Michała co więcej Ruchowi dochodzili do bardzo ważnych funkcji w cesarstwie właśnie przez to, że no Dwór bizantyjskich wymagał tak jak powiedziałam oprócz Cesara mnóstwa pośredników ci druhowie mieli nieograniczony dostęp do północy w nocy stażowych jak cesarzy niestety brali udział też w różnych intryga, ale no właśnie w ten sposób sobie też zwykli śmiertelnicy wyobrażali jakąś taką możliwość dostania się do Pogoni sobie obrażali Boga i ten i to wizja jakoś tak daleko tak jak cesarza w związku z tym nie można, bo od razu wejść dostać do cesarza jest porozmawiać trzeba było jakiegoś pośrednictwa nawet w Rawennie ta jest takie przedstawienie w kościele San Vitale ukazuje Chrystusa zasiadającego na ochronie i święci prowadzeni są przed oblicze Chrystusa przez 2 aniołów czy też archaniołów realnie nie są podpisani prawo również tarcia aniołowie, bo są wyżsi rangą zarówno święta jak fundator tego kościoła także być to pośrednictwo było bardzo ważne no i cały czas jak gdyby porównywano tę hierarchię prawda niebiańskiej hierarchii dworskiej tak sobie biurokracją powiedzieć przez zobaczyć pani doktor, jeżeli chcesz człowiek dochodzi do szefa to my 9 pośredników to jest normalnie dyrekcja, która jest biurokracja nie to jest prośba właśnie właśnie taką naszego aniołowie są ważnymi postaciami 6 jest panią do Archanioła, a Archanioł do zwierzchności zwierzchność do podnośnika podnóżek do już natowskich rów prawdziwość zdania sprawa dotrze do kierownika to człowieku, że czy coś no i dlatego właśnie ci aniołowie Archanioł najbliżej człowieka podali się po zwrócić niż bezpośrednio do Boga natomiast jak reformy co dolega, ale oprócz tego jest też mowa o tym aż w piśmie świętym jesteśmy oba paneli obejrzy Mateusza jest mowa o tym, że każdy z nas ma swego, a opiekuna anioła więcej są różne hierarchie i nawet jest taki fragment wydaje się, że zacytuję go nieodpłatnie natomiast, które mówi o tym, że trzeba dbać o typach ludzkich, ponieważ aniołowie stoją przed obliczem bada czy można w zasadzie jak przed oblicze stacji oraz wykaz 1 parą skrzydeł no tak poseł skrzydła, żeby oni mogli się nie powie coś znaczy, że zaraz, ale czy są najbliżej przed obliczem to mają skrzydeł 6 tak, ale może stać nie wg jak się tylko twarzą ze skrzydłami tak zapytałem tak, ale Archanioła nie ponosi odnośnie Archanioła tacy jak Michał Gabriel Rafael, a nie bardzo często wymieniani są inskrypcja właśnie ci, którzy mogą się dostać tak do Boga oni nie są tam na stałe, ponieważ tak jak powiedziałem oni cały czas zajęci różnymi funkcjami chociażby, żeby walczyć z demonami ale, ale jednak mają to możliwość wielu inskrypcja prośba za te są właśnie takich zmian tych, które stoi przed obliczem Boga który, choć przyznaje co pokazali swoje prośby albo ulec moje oczy także tutaj mamy odpowiednią hierarchię nie jest tak wszystko jasne jednoznaczne natomiast no i Michał Gabriel Rafał, a do tego tradycji czasami się bodaj jeszcze wiele czasami jeszcze się dodaje 3 innych Archanioł to są ci książę tak zarządzający zarządzający większością i podległymi siłami tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana, ponieważ Archanioł Michał nazwany jest Archi traw PG, czyli problem zarząd całych sił niebiańskich w powietrze Świętego Jana jest opis badań, która stoczyła się na jej tą walką dowodził właśnie Archanioł Michał, więc Archanioł Michał jest bardzo wysoko postawiony fira niebiańskiej, ale jest tak jak powiedziałem zajęte nie ma czasu cały czas adorować Boga jest wysyłany aspekt specjalnych misji jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo nie dodała mówiąc o tych skrzydła, ponieważ uważano, że naturalnym otoczeniem aniołów jest powietrze najlepiej oni się czują, jeżeli funduje się jakieś miejsca kultu na wzgórzach na szczytach skał stąd np. ośrodku kultu tak jak Gargano witali czy osa Kisiel czy np. słynne nazwijmy to zamek anioła w Rzymie, który tak naprawdę jest muzeum Hadriana, ale po epidemii dżumy pod koniec szóstego wieku, kiedy wprowadzono procesji ukażą się właśnie nad mauzoleum Hadriana Archanioł Michał i potem wzniesiono tam jego postawę budowla zmieniła nazwę tak w tej chwili finansowana z zamkiem anioła jeszcze 1 rzecz jeśli mogą być ciekawą właśnie anioła Archanioła w oni zarządzali siłami natury też funkcję przejęli od różnych jeszcze przed chrześcijańskim wzoru zarządzają planetami zarządzają wiadrami zarządzają wylewami Nilu np. mogą logować kataklizmy apokalipsie Świętego Jana jest mowa o 7 trąba i dzień każdej strony wywołuje jakiś kolejny kataklizm te o potem następuje jakieś zdanie aniołów na temat Plutona planety, a potem już nie planety czy prowadzi Jerzy właśnie interesowało co panią, a anioły mają do powiedzenia od pół to naprawdę mogą radzić w tekstach, ale pensja pokryw licznych tutaj planecie jest przypisane jakieś konkretne Archanioł skarży się właśnie w apokalipsie jest mowa o 7 lampach 7 anioła i także w opisie dotyczącym Tobiasza Tobiasza, kiedy Rafał ujawnia swoją prawdziwą tożsamość mówi jestem wiernym jest na nią rechot, którzy chodzą przerobić pańskie i tak będą bardzo starą prawdę wywodzi się jeszcze Mezopotamii między 7 szklankach, które były widziane gołym okiem do nich zaliczano słońce Księżyc w tej chwili niezaliczane są jak wiemy o planach natomiast choinka tradycja w związku z tym każdy planecie lub przepisany jaki, bo my z kotami potem wygrali potem, że miasto właśnie mamy siedmiodniowy dzień tygodnia nikt tradycji chrześcijańskiej ci aniołowie też tak właśnie zarządzanie tymi dniami więc, że ja zarządzam ja pani dyrektor czasem i które nam się kończy, więc bardzo pani dziękuję za to wprowadzenie do panów i ich płci do płci kulturowej pani dr Magdalena Łataś z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego była państwa i goście informację o godzinie jedenastej formacja wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA