REKLAMA

Koniec blokady Kataru

Połączenie
Data emisji:
2021-01-08 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Adriana Łukaszewicz Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiali o końcu blokady Kataru blokady, która przypomnijmy zaczęła się w czerwcu 2017 roku właściwie skutkowała uśmiercenie takiej bardzo istotnej organizacji jak rada współpracy w zatoce, czyli dziś sesji jak rozumiem, że zakończenie tej blokady to jest zarazem ponowne otwarcie w ogóle współpracy regionalnej tak Rozwiń » tak, a hol wiek może nie na wszystkich kierunkach trzeba zwrócić uwagę, że zakończenie zakończenie blokady dla regionu bliskiego Wschodu dla relacji i arabską o amerykańskich w ogóle dla krajów ościennych dla Iranu dla Turcji ma bardzo istotne znaczenie innymi słowy nie jest to jaki jest za wydarzenie peryferyjne odgrywają rozgrywające się gdzieś na końcu świata my mamy problemy bliższe nam czy problemy w stanach Zjednoczonych oczywiście one one są równie istotne jeśli nie najbardziej ważne w tej chwili procent z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej jednakowo ten drobny wydawałoby się fakt to co się dzieje w ramach grupy monarchii naftowych zatoki choćby się wydawało, że jest to dosyć taki marginalny problem ten to wydarzenie jednak jest wydarzeniem no o bardzo dużej sile oddziaływania po pierwsze jest powrót do jakiejś współpracy przy czym ta współpraca ma o wiele większe perspektywy na linii Arabia Saudyjska katar o wiele mniejszą siłę ma im, jakby no mniejsze szanse na pozytywny rozwój jest na linii katar Zjednoczone Emiraty arabskie można powiedzieć w tych relacjach Zjednoczone Emiraty arabskie katar Toma po prostu oznaczenie takie dosyć symboliczne sprowadza się do otwarcia granicy przestrzeni powietrznej to jest bardzo głęboki konflikt czyni rywalizacja między tymi 2 krajami jeśli chodzi o Arabię Saudyjską Arabia Saudyjska bardzo o jakimś sensie wykazywała w ostatnich wykonywała w ostatnim roku przynajmniej gesty pod adresem Kataru, dążąc do do do normalizacji i dzisiaj wydaje się, że to zbliżenie ma szansę przełożyć się na bardzo taką na wybuch kolejnej fali no nie wiem zbliżenia i współpracy gospodarczej Katarczycy trochę w podzięce za pewnie za zakres Arabii Saudyjskiej zadeklarowali, że gotowi są dokonywać masywnych inwestycji bezpośrednich na terenie Arabii Saudyjskiej czy ta współpraca może się przełożyć na konkretne inwestycje warto wspomnieć o o stronach tylko kto właściwie odniósł jakie, jakie skutki czy jakie zostały poniesione skutki konsekwencje po każdej ze stron wydaje się że, że podpisanie tej deklaracji i 5stycznia w Arabii Saudyjskiej właściwie jest gigantycznym sukcesem Kataru głowę jeśli chodzi o Arabię Saudyjską to Arabia Saudyjska starała się stara zachować swoją pozycję no i wyjść jako stwarza, chociaż właściwie jedno nie bardzo się da natomiast paradoksalnie największym przegranym tego tej umowy pokojowej tej tej deklaracji czy normalizacji stosunku jest ten najtwardszy gracz w regionie wydawało się najbardziej taki sprytny przebiegły, a mianowicie Abu Zabi czy Zjednoczone Emiraty arabskie, a przede wszystkim chodzi o księcia koronnego Abu Zabi Mohammeda bin Zayed da Otóż patrząc na warunki zawarcia tego kompromisu czy tej ugody można powiedzieć, że w zasadzie katar z niczego nie ustąpił jeśli czegoś ustąpił to ustąpił w warstwie deklaracji, że złagodzi swoją politykę, że te główne, jakby pola konfliktu, które spowodowały nałożenie sankcji można przez ten pryzmat przeanalizować pierwszy warunek to likwidacja zamknięcia Al-Dżaziry efekt absolutnie absolutnie jest to nie nie dotknięte przez sankcje nie dotknięte przez tą deklarację kończącą konflikt Aldo 1 może działać jak chce jedynie strona katarska powiedział, że złagodzi trochę swoje swoją politykę informacyjną, że przeniesie poza region Warcie no ale to jest w ogóle po prostu werbalna deklaracja strony katarski jeśli chodzi o relacje z Iranem, które były osią niezgody na linii katar Arabia Saudyjska Bahrajn sankcje de facto spowodowały znaczące zbliżenie katarską irańskie z musu tolerowany także przez stany Zjednoczone pamiętajmy, że stany Zjednoczone de facto były w jakimś czasie podpalaczem tak podpalacza który, gdyby nie było zgody Trumpa na sankcje sankcje nie zostałyby naucza nałożone, a dzisiaj stany Zjednoczone chcą przedstawić rozwiązanie problemu, który same stworzyły dały przyzwolenie przedstawić jako wielki sukces dyplomatyczne, dlaczego z ta decyzja o sankcjach wypchnęła katar w ramiona irańskie, bo katar musiał posiłkować się pomocą państw zewnętrznych państw trzecich względem zatoki, żeby przeżyć swój cały ruch to jest aspekt głównie następujący cały ruch lotniczy na skutek zamknięcia przestrzeni powietrznej przez państwa nakładające sankcje został przerzucony do przestrzeni lotniczej Iranu i Iran w związku z powyższym rok wyrok, czyli przez 3,5 roku otrzymywał od Kataru z tego tytułu po między 100120 000 000USD można powiedzieć może nie jest to wielka kwota, ale celem tak by dalekosiężnym polityki amerykańskiej i za czasów Trumpa i polityki Arabii Saudyjskiej Emiratów arabskich Izraela jest swojej jest chęć zadłużenia gospodarczego Iranu tymczasem stany Zjednoczone musiały tolerować fakt przepuszczania ruchu lotniczego katarskiego przez Iran i dotowanie gospodarki Iranu dzisiaj Katarczycy powiedzieli, że nie ma opcji wyjścia z relacji polskich, tym bardziej że współ współ dzielą pole gazowe, a poza tym mają zakodowane w głowie już w tej chwili no i zagrożenie ponownym nałożeniem sankcji mówią, że w takim razie, ponieważ sąsiedzi mogą nałożyć sankcje lub nie, ale nie wiadomo, kiedy nałożą utrzymało się, kiedy nałożą muszą mieć ten kanał alternatywne i nie zamierzają zmniejszyć zaangażowania w Iranie jeśli chodzi o kolejny aspekt to było rozlokowanie baz wojskowych tureckich na terytorium Kataru tutaj jest jednoznaczne stanowisko Kataru sprzeczne czysto w opozycji do żądający tych państw kwartetu, który to narzuciły nałożyły sankcje, że nie ma opcji na zmianę stanowiska wobec Turcji relacji katarską tureckich jeśli chodzi o Bractwo muzułmańskie co, do którego wyrażały wyrażały największe obawy go osią główną konfliktu między katarem Zjednoczonymi Emiratami czy Egiptem tu widzimy pewne pewien postęp, a mianowicie część z tych działaczy bractwa muzułmańskiego opuściła katar nie wiem na w jakim stopniu oni zostali po prostu wyrzuceni z Kataru zmuszeni na ile sami wyjechali widać również katar trochę przestał finansować rozmaite bojówki na świecie jeśli chodzi o może to zatrzymajmy wrócimy po informacjach z 1317 w łączenie reklama łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski mikrofonie z nami prof. Adriana Łukaszewicz Akademii Leona Koźmińskiego powiedzieć przed informacjami o tym jakie są okoliczności wewnętrzne tego zapewnić tej ponownej próby zbliżenia między katarem, a innymi krajami zatoki Perskiej, ale ja bym chciał jednak, żebyśmy zastanowili się nad tym na ile na to porozumienie na ten NATO zakończenie blokady Kataru to zakończenie konfliktu wpłynęły zmiany w Waszyngtonie i fakt, że zbliża się 8 następnie je na naszych oczach bardzo dramatycznej taki mało spokojny mało przyjazny koniec prezydentury Donalda Trumpa i nadchodzić oba 1 jego stosunek do Arabii Saudyjskiej może być znacząco inny na pewno mniej przyjazny no to bardzo istotny aspekt pana tutaj poruszyły oczywiście możemy powiedzieć, że z 1 strony ten sukces w postaci w postaci normalizacji stosunków w ramach uczestnictwa jest wynikiem fantastycznych negocjacji i amerykańskich i kuwejckiego ich czy ze strony Stanów zjednoczonych tutaj głównym negocjatorem był doradca zięć czarek Kushner natomiast po drugiej stronie była Arabia Saudyjska, bo to ona była inicjatorem tak by muzycy zajęli sprawą doszło do tego porozumienia ostatecznie inne kraje się do Arabii Saudyjskiej dołączyły czy te pozostałe 3 kraje się do Arabii Saudyjskiej połączyły i teraz można zadać pytanie, dlaczego osoby czy c nagle zdecydowali się normalizować stosunki z katarem to, że te sankcje tyle trwały, że wcześniej do nich nie doszło tu są podejrzenia, że właściwie Saudyjczycy właściwie byli im obojętne czy ten katar istnieje czy nie istnieje gdzieś w okolicy nic nie uzyskali nic nie grali, ale pojawia się na horyzoncie prezydent elekt czy jeszcze zanim wygrał wybory ogłaszały informował, że dojdzie do całkowitej rewizji stosunków z Arabią Saudyjską, a ich, że nie ma opcji, żeby utrzymywać stosunki z reżimami, które łamią prawa człowieka, które postępują niezgodnie ze standardami w polityce międzynarodowej i w momencie, kiedy bajdy wygrał wybory i doszło do już do jednoznacznej sytuacji, że w stanach Zjednoczonych jest zmiana Warta pamiętajmy, że prezydent Trump był absolutnym protektorem tego regionu on tutaj fantastycznie, jakby siecią i właściwie miał bardzo bardzo bliskie stosunki szczególnie właśnie z Arabią Saudyjską także za sprawą przyjaźni księcia saudyjskiego Mohammada bin Salmana z Jaredem Kushnerem to jest tu kluczowa rola nagle się okazuje, że to wsparcie zastanów się zamienia właściwie w jawnie wrogie stwierdzenia podważające sens tego Sojuszu i w tym momencie Mohammad bin Salman zaczął bardzo, bo nie wiem szybko myśleć tak sobie może to zbiło z wizualizacji jak chronić interesy Arabii Saudyjskiej, ponieważ mamy zaangażowano Arabię Saudyjską na różnych frontach konfliktu, ale tu najważniejszy ku najważniejszy punkt zapalny, który wywołuje ogromne ogromny sprzeciw opinii międzynarodowej, ale także amerykańskiej może nie rządowej amerykański prezydent nie był za bardzo przeciwna, ale już Kongres Stanów tak to jest wojna wiemy nie jest, której nie ma za bardzo jak wyjść tą wojnę przecież sam zaprojektował Mohammad bin Salman to jest jego i jego aktywność uznano że, żeby przypodobać się nowemu prezydentowi Stanów zjednoczonych najłatwiej jest zneutralizować kontry konflikt z katarem, ale miejmy tyle głowy relacje, które zachodziły w stosunkach między księciem koronnym Arabii Saudyjskiej księciem koronnym Abu Zabi Otóż jesteśmy świadkami absolutnie nadzwyczajnego wydarzenia, a mianowicie przez pierwsze miesiące i lata panowania czy panowania sprawowania rządów w imieniu ojca przez Mohammada bin Salmana był on absolutnie pod wpływem księcia koronnego Abu Zabi, który był mentorem Mohammada bin Salmana tymczasem można powiedzieć, że Mohammad bin Zayed do samego końca do właśnie aż do momentu de facto zawarcia tej deklaracji pokojowej z katarem był przeciwny podpisywaniu i jakichkolwiek dokumentów i nawiązywania ponownego stosunku między zwaśnionymi stronami zajmował bardzo twarde stanowisko przez lata od Mohammad bin Zayed wyrósł do pozycji absolutnego lidera Regionalnego i najbardziej sprawnego polityka w zakresie prowadzenia regionalnej nie tylko regionalnej polityki międzynarodowej i oto jesteśmy świadkami sytuacji, w której dla wygrania jakiś stosunków ze Stanami Zjednoczonymi Mohammad bin Salman likwiduje swoją zależność od Mohammada bin Zayed da się emancypują i dokonuje ruchu, który jest, zupełnie jakby w poprzek intencją czy czy czy polityce Mohammeda bin Zayed da mówi no lepiej no róbmy sobie gradację celów i stosunki i sądy skoro amerykańskie są ważniejsze od stosunków z Saudyjską irackich do tego w ramach establishmentu saudyjskiego establishmencie narastał narastało niezadowolenie z tej relacji, ponieważ uważały za nami ratami arabskimi, ponieważ uważano, że Arabia Saudyjska nie powinna być nie wiem petentem i nie powinna poddawać się polityce mniejszego słabszego sąsiada, że Arabia Saudyjska powinna być regionalnym liderem taka pozycja i w tej chwili mamy 2 pieczenie 1 zamachem przygotowane stworzenie jakieś podstawy do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi wykazanie gestu no spójrzcie coś chcemy zrobić coś chcę poprawić nie jesteśmy tacy źli, a z drugiej strony ja myślę to jest już jeśli do tego doszło to jest to de facto utrata kontroli Mohammed bin Zayed dane od Mohameda bin Salmanem, czyli odwrócenie roli stąd Emiraty arabskie są największym przegranym ani nie osiągnęły celu, a ani nie przeciwdziałał normalizacji i do tego stopnia to poszło no nie wiem na noże czy Mohammad bin Salman był tak zdeterminowany mocno żeby, żeby te cele osiągnąć jest gotów był podpisać umowę dwustronną Katarczyk karmić, żeby tylko no osiągnąć cel na linii ze Stanami Zjednoczonymi i w momencie, kiedy się demo, kiedy Mohammad bin Zayed, czyli Emiraty arabskie zorientowały się, że nie nie powstrzymają tej umowy żona tak czy ma to idzie stwierdziły, że lepiej zachować twarz, dołączając się mówiąc no dobrze no to się już wszyscy połączmy niż w kwietniu, że więcej grają tą metodą niż metodą ostrego stania przy przy poprzednim stanowisku, czyli bycia twardym przewód przeciwnikiem Kataru, ale zapowiedziały, że jest to okres próbny dla Kataru w związku z tym, ponieważ nie ustąpiły właściwie żadnej żadnego elementu prawie nie ma żadne żadnego ustępstwa ze strony Kataru jest to na poziomie, a w dobrej woli Kataru czy cokolwiek zmieni w swojej polityce, a to tutaj Emiraty arabskie mówią my mamy bardzo złe doświadczenia z przeszłości po czternastym roku katar też zobowiązani zachować przyzwoicie, a znowu przystąpił do poprzedniej prowadzenia poprzedniej polityki w związku z tym mówią nie wierzymy Katarowi będziemy długo się przyglądać i długo przekonywać do tego, że katar będzie się zachowywał nie, łamiąc pewnych standardów wzajemnych i zasadniczo to przy przyjaźni na linii Emiraty katar nie będzie 3 z kolei patrząc z punktu widzenia relacji amerykańsko saudyjskich czy to wystarczy dla poprawy czy zbudowania, jaki stosunków w wyjściowych nie wiem pozytywnych ze Stanami Zjednoczonymi przy zostawieniu Jemenu konfliktu w Jemenie na dotychczasowym dotychczasowym stanie podejrzewam, że nie, czyli tutaj z Saudyjczycy czy Mohammad bin Salman musi iść jeszcze dalej, bo także chodzi o nie tylko jemy, ale także opozycję wewnętrzną łamanie prawa człowieka obsadzanie do więzienia opozycji, czyli to jest Noma Arabia Saudyjska bardzo bardzo ciężko sytuację wyjściową przy nowym prezydencie amerykańskimi ten okres takiego bardzo dużego zbliżenia Saudyjską amerykańskiego najprawdopodobniej za nami, chyba że nastąpią radykalne zmiany radykalne zmiany w Arabii Saudyjskiej natomiast to warto zwrócić uwagę także na na inne kraje chciałem zwrócić uwagę na Kuwejt, bo to, że doszło do do podpisania tej ugody jest ogromną zasługą dyplomacji kurdyjskiej i w szczególności zasługą, bo w międzyczasie zmarł Emir Kuwejtu i mamy w tej chwili szejka Navasa, a Ahmeda jako nowego Emira Kuwejtu i on również bardzo intensywnie włączył się negocjacje bezpośredniość włączył rozmawiając z obydwiema stronami konfliktu i de facto Kuwejt wzmocni to swoją rolę negocjatora Międzynarodowego jeśli chodzi o katar katar z kolei sobie myśli o ogół każdy z tych państw w ramach rady współpracy próbuje swoje stanowisko w jaki sposób stworzyć pozycję wyjściową w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi i katar chce te elementy, które były tytułem sprzeciwu sąsiadów użyć jako o bardzo dobre narzędzia kontaktach amerykańskich z regionem, czyli katar chce pełnić funkcję takie pełnił przez przez lata pełnić funkcje negocjatora, używając swoich bliskich relacji z Iranem do negocjacji jak również do do rozmów z Turcją i normalizacji jakiś poprawy stosunków amerykańsko amerykańsko turecki, ale głównie chodzi tu kierunek irański, czyli każdy z nich próbuje grać swoją grę w tej chwili się utrzymać na powierzchni natomiast jeśli chodzi o Emiraty arabskie tam zapanowała cisza, czyli właściwie zostali no tak rozegranie przez i ponieśli taką klęskę ta polityka podporządkowywania sobie Arabii Saudyjskiej poprzez wpływ 1 ze starego doświadczonego może nie starego wiekiem, ale do znacznie starszego księcia Abu Zabi nad młokos sem z Arabii Saudyjskiej okazało się, że w ogóle no młody się zerwał z łańcucha pobiegł swoją drogą, że Emiraty arabskie no nie wiedzą, zwłaszcza co dalej robić jest to wielka wielka porażka z Emiratów arabskich dziękuję bardzo, prof. Dianę Łukaszewicz Akademii Leona Koźmińskiego oba państwa moim gościem 1337 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA