REKLAMA

PiS odbierze możliwość nieprzyjęcia mandatu? Prawniczka: Takie pomysły naruszają szereg praw człowieka

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-01-10 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka już 4 miesiące urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest w zawieszeniu 9września zakończyła się pięcioletnia kadencja obecnego rzecznika Adama Bodnara, który pracuje natomiast Sejm wciąż nie wybrał ani następcy ani następczyni za to pojawiają się nowe nazwiska potencjalnych kandydatów jest z nami teraz pani prof. Anna Rakowska Trela prawniczka katedra prawa konstytucyjnego Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor Rozwiń » dzień dobry państwu czytam, że Trybunał Konstytucyjny z Julią Przyłębską na czele przesunął na jedenasty dzień lutego nowy termin rozprawy w sprawie przepisu o pełnieniu obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji do czasu objęcia stanowiska nowego rzecznika to jest już piąta zmiana terminu tej sprawie, o co tutaj chodzi pani profesor pani myśli, skąd te przesunięcia i co było jeśli Trybunał orzekłby, że tak nie może być, że rzecznik sprawuje swój urząd po zakończonej kadencji mimo braku nowego kandydata, a jednocześnie tego kandydata by nie było, gdyby Trybunał orzekł, że rzecznik nie może sprawować swojej funkcji po upływie kadencji ten wyrok został ogłoszony na 2 ostatnie z ogłaszaniem wyroków są kłopoty, ale jeżeli został ogłoszony w Dz.U. to przepis, który o tym stanowi, które na to pozwala to przewiduje straciłby moc przestałby obowiązywać, czyli no zniknął bez przestrzeni prawnej oznacza to najprawdopodobniej wówczas obecne rzecznik, gdyby jeszcze do tego momentu nie doszło do wyboru rzecznika następnego po prostu przestał sprawować funkcje i mielibyśmy sytuację, w której rzecznika nie byłoby w ogóle z dwojga złego oczywiście sytuacja, w której rzecznik poprzedniej kadencji przez długi czas później jeszcze pełni swoją funkcję nie jest prawidłowa z punktu widzenia ustrojowego dla dwojga złego jest lepsza od tej, kiedy rzecznika nie ma w ogóle, bo jednak Rzecznik Praw Obywatelskich jest dość istotnym elementem stroju jest organem konstytucyjnym i powinna być tutaj zapewniona ciągłość działania, tak więc byłaby to sytuacja na pewno ustrojowo niedobra jak jest obecna sytuacja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich czy wszystkie jego działania w tym momencie właśnie w tym czasie poniekąd zawieszenia mają pełną moc tak wydaje się, że raczej tak jednak mamy taki system, w której przepisy na dobę obowiązuje do zasady oczywiście, chociaż ostatnio też co do tego wątpliwości, ale co do zasady przyjmuje się, że mamy tzw. domniemanie konstytucyjności, czyli póki przepis obowiązuje epoki Trybunał stwierdzi jego niekonstytucyjności no to przyjmuje się, że jest on w nocy ze wszystkimi skutkami tak czy raczej nie byłoby wątpliwości co do co do skuteczności dotychczasowych działań Rzecznika Praw Obywatelskich natomiast trzeba pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest organ, który wydaje jakieś władcze decyzje którzy, który może zmienić naszą rzeczywistość prawną czy społeczną jest to organ, który podejmuje interwencję pomaga obywatelom natomiast nie zmienia tej rzeczywistości prawnej nie wydaje wyroków chociażby nie wydaje przepisów prawnych tak jestem jego, tak więc też nie bardzo są decyzje co, do których mogłoby być takie wątpliwości albo tak jak mówi on bardziej pomaga aniżeli decyduje to skoro tak jest tak jest, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest urzędem organem dla obywateli nie jest stricte politycznym to dlaczego politycy chodzą teraz wokół tego urzędu jak wokół jakiegoś jajka ja też dostrzega mimo wszystko przy tych działaniach dotyczących Rzecznika Praw Obywatelskich nieco mniejszą determinację właśnie może takie chodzenie jak wokół jajka aniżeli aniżeli działania dotyczące innych organów jak chociażby działania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku, które były bardzo zdecydowane jak działania dotyczące Sądu Najwyższego później przez wiele miesięcy czy dotyczące sądów powszechnych tamte działania polityków były zdecydowane dużo bardziej tak to znaczy Tarno ten wybór nowych sędziów zmiany ustrojowe były jakieś zdecydowane twarde tutaj tej determinacji nie ma właśnie zapewne, dlatego że rzecznik, mimo że może powiem kolokwialnie namieszać, mimo że może mówić, o czym publicznie, mimo że może utrudniać to właśnie wydaje tych wyroków nie podejmuje decyzję o niczym nie decyduje no ale stało się rzecznik kadencja rzecznika, a pana prof. Adama Bodnara skończyła trzeba coś z tym zrobić sytuacja sportowa, dlatego że nowy rzecznik powinien być wybrany przez Sejm za zgodą Senatu zapewne z tą zgodą Senatu na kandydata zaproponowanego przez większość rządzącą nie będzie tak łatwo natomiast te z kolei większość sejmowa nie do końca chyba widzi na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich osoby, które są proponowane przez opozycję no i z tego myślę ta cała sytuacja wynika z 1 strony z tego, że nie ma takiej wielkiej determinacji, bo rzecznik, owszem, przeszkadza, ale nie decyduje, a z drugiej strony ten wybór będzie utrudniony będzie trudniejsze niż wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który wybiera tylko Sejm tutaj potrzebna jest zgoda Senatu może przypomnijmy, jakie są obecnie nazwiska na tej giełdzie nazwisk osób, które być może zostaną Rzecznikiem Praw Obywatelskich stale jest kandydatką pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz to jest wspólna kandydatka koalicji Obywatelskiej lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni jest również popierana przez ponad 1000 organizacji pozarządowych i 2× była jej kandydatura głosowana rządząca większość nie zgodziła się na tę kandydaturę w drugiej połowie grudnia dowiedzieliśmy się, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, czyli może to podkreślam jeszcze raz wyraźnie czynny polityk Konfederacji PSL z kolei uznał, że dobrym kandydatem będzie Robert Gwiazdowski prawnik ekspert prawa podatkowego, który miał również swoje próby politycznej inicjatywie Polska fair play, ale bez powodzenia jest również osoba znana z dość wyraźnych wyrazistych poglądów, a kilka dni temu Andrzej Duda w rozmowie z Interią zaszachował wszystkich mówi Jan Maria Rokita nie znaleźliśmy do tej pory komentarza ze strony Jana Marii Rokity w tej sprawie nie PiS póki co jest niechętny za to Solidarna Polska mówi, że jak najbardziej, jakby co to oni zagłosują chciałbym zapytać co pani myśli tych nazwiskach nie chodzi tutaj czyjeś poglądy tylko stronę taką formalną polityk nie polityk były polityk były polityk jak to by mówić w takie oczywiście nie chcę oceniać osób, które są kandydatami czy formalnymi czy nieformalnymi Rzecznika Praw Obywatelskich, ale zastanawiałam się nad tym kim powinien w ogóle być Rzecznik Praw Obywatelskich, jakie powinien spełniać się wymagania poza oczywiście tymi wymaganiami konstytucyjnymi ustawowymi, że powinien mieć nienaganny charakter czy wyróżnia się wiedzą prawniczą to wynika akurat ustawy to powinna być osoba, która po pierwsze, zajmuje się czy czuje już nawet powiedzieć wolności prawa człowieka to jest bardzo specyficzna dziedzina prawa, w której łączy się i prawo konstytucyjne i znajomość prawa Międzynarodowego czy czy czy prawa europejskiego, gdzie te wszystkie elementy się nasze się na siebie nakładają i tutaj nie wystarczy taka wiedza kodeksowa tutaj konieczne jest jakieś wyczucie w zakresie tych wolności praw człowieka powinna to być osoba wrażliwa społecznie lektura nowych bazuje się pewną empatią tak to są rzeczywiście takie cechy najbardziej charakterologiczne, które może trudno jest zbadać, które my też rozumiemy różnie natomiast natomiast no też, żeby być dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich na pewno tę cechę trzeba posiadać musi to być osoba odważna AK, która się nie boi no, dlatego że właśnie musi włączać się do postępowań musi zwracać uwagę innym organom władzy publicznej na to, że robią źle musi być osoba pracowita, bo bardzo dużo zależy od aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich można być rzecznikiem Cichy, który przychodzi do urzędu tylko odpowiada na listy obywateli, a można być to jest postawa zdecydowanie lepsza rzecznikiem aktywnym takim, który wychodzi na zewnątrz po czasem przecież wiemy że, gdy mamy problem z naszymi wolnościami prawami to boimy się o tym mówić, tak więc tutaj w moim przekonaniu tak rzecznik powinien być osobą aktywną mówiąc o tym, że powinien czuć wolności prawa człowieka no oczywiście pewne pewnie patrzy ze swojej perspektywy, ale powinien czuć się takim nowoczesnym znaczeniu tak w takim znaczeniu, jaki trochę wyznacza europejski Trybunał praw człowieka, jaki wyznaczają te wolności prawa i standardy międzynarodowe standardy europejskie Agnes powinien podążać też nową powiem kolokwialnie za trendami oczywiście każdy każda z osób, która jest uprawniona do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli każdy sposób później senatorów sobie sam odpowie na pytanie, kto z tych 4 kandydatów te wymagania spełnia już nie do mnie ta ocena należy taka formalna pani profesor kwestia tego czy ktoś jest aktywnym politykiem czy też byłym politykiem politykiem nieudanym w tym sensie, że nie poszło coś, czego ma znaczenie to niema znaczenia, że konstytucja przewiduje Rzecznik Praw Obywatelskich nie może prowadzić działalności sprzecznej z godnością urzędu, ale pamiętajmy, że niedawno wybieraliśmy czy Sejm wybierał sędziów Trybunału Konstytucyjnego który, którzy też chwilę wcześniej byli czynnymi politykami, czyli to formalna przeszkoda nie jest oczywiście pytanie czy nie powinna być tak to już pytanie dla ustawodawcy, które jest władny zmienić ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ale to formalna przeszkoda nie jest pani profesor, a jeśli jesteśmy obywatelem obywatelką, którzy uważają, że ich prawa są łamane w jaki sposób możemy prosić rzecznika o pomoc w każdy sposób tak naprawdę Rzecznik Praw Obywatelskich to taki organ, do którego możemy się zgłosić w sposób absolutnie nieformalny to znaczy każdą drogą dla nas dostępne oczywiście musimy wskazać kontakt do nas tak, żeby rzecznik mógł nam odpowiedzieć, ale nie ma tutaj żadnych wymagań formalnych jak wiemy jak piszemy do sądu to wtedy nasze pisma muszą spełniać pewne wymagania formalne wynikają z kodeksu postępowania cywilnego natomiast w przypadku rzecznika tych wymagań nie ma potrzeby wskazania kontaktu potrzebne jest opisanie sprawy we wskazaniu też osoby, której ta sprawa dotyczy może być także interweniujemy w sprawie innej osoby nie płacimy za kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich możemy wysłać pismo możemy napisać mailowo możemy wreszcie także spróbować zadzwonić do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest organ, do którego mają być blisko, który ma nam pomagać w kłopotach, a nie stwarzać kłopoty, żeby się z tym organem skontaktować, czyli nie ma tutaj nadmiernego formalizmu po prostu piszemy jak do kolegi koleżanki co nas boli prosimy o pomoc wszystkie kontakty znajdą państwo na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich chciał panią zapytać czy w takim razie może rzecznik będzie się interesował nowymi propozycjami ze strony obozu rządzącego mianowicie propozycja rezygnacji z ewentualności odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz możliwości nałożonego mandatu do sądu chodzi o to, że teraz byłoby odwrócona kolejność, czyli policjant nakłada na mandat my już nie mamy wyboru wedle tych propozycji mandat musimy przyjąć dopiero potem iść do sądu i walczyć o to, żeby on został uznany za nieważny wcześniej można było to zawiesić, czyli nie przyjmujemy, więc rozumiem po prostu nie mieliśmy tego mandatu dopiero sąd rozstrzyga, kto ma rację policjant czy my jak pani ocenia te proponowane zmiany tak tutaj nie dość, że jeszcze mamy mieć ten mandat od razu to od razu musimy go zapłacić, a jak się odwołamy do sądu jak się okazuje projektodawcy proponują także, że sąd może także zmienić ten w cudzysłowie mandat na naszą niekorzyść, czyli ukarać nas bardziej poważnie nie wyższą grzywną nawet inną poważniejszą karą jest zdecydowanie sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich, której Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zabrać głos, dlatego że takie pomysły naruszają szereg no właśnie wolności praw człowieka wynikających z konstytucji czy może nawet też z europejskiej konwencji praw człowieka naruszają przede wszystkim tzw. ciężaru składu dowodów w postępowaniu karnym albo tutaj mówimy o postępowaniu wykroczeniowym, ale jesteśmy karani w tym postępowaniu tak jakiś czyn, które państwo ocenia negatywnie, tak więc tutaj to tak naprawdę wg tego nowego pomysłu to nie państwo ma nam udowadniać, że my popełniliśmy jakieś czyn karalny właśnie, że popełniliśmy wykroczenie to my mamy udowadnia, że jesteśmy niewinni no zgodnie z konstytucją zgodnie z wszystkimi standardami postępowania karnego powinno być dokładnie odwrotnie, a jeżeli państwo podejrzewa państwo sobie policjanta organów ścigania podejrzewa, że ktoś popełnił wykroczenie to banał to udowodnić przed sądem, a tutaj my mamy przed sądem udowodnić, że jesteśmy niewinni tutaj też pojawia się tzw. takie straszne słowo prekluzja dowodowa czyli, jeżeli się zdecydujemy tego co do tego sądu odwołać musimy w pierwszym piśmie od razu wskazać wszystkie okoliczności i dowody, bo późniejszych nie będziemy mogli powołać to też jest konstrukcja nieznana prawu karnemu, gdzie powinna liczyć się prawda, a nie szybkość formalizm czy no bez strasznego ktoś odwołuje tak to nie o to chodzi tutaj to jest postawione tak naprawdę na głowie, tak więc naruszanie domniemania niewinności o ukaranie jeszcze przed rozpoznaniem sprawy przez sąd tak mamy także musimy wcześniej zapłacić tak też być nie powinno czy to, że właśnie sąd może potencjalnie zmienić ten mandat jeszcze na naszą niekorzyść to też jest złamanie takiej podstawowej zasady prawa karnego, gdyż odwołuje ten kto, który został ukarany i tylko ten no to już nie może się bać, że jeszcze coś się stanie gorszego niż to co się stało wcześniej ten jest szereg praw człowieka w postępowaniu karnym gwarancji jest złamanych jest zdecydowanie sprawą, w której każdy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien się wypowiedzieć sędzia Igor Tuleya otrzymał zawiadomienie wezwanie do stawiennictwa się w charakterze podejrzanego o przestępstwo ma się stawić w prokuraturze sędzia Igor Tuleya mówi, że się nie stawi, ponieważ cytuje w ten sposób legitymizować działania tzw. Izby dyscyplinarnej, która nie jest legalnym sądem tym samym naruszyłby prawo tak powiedział wczoraj w rozmowie z TVN 24 czy jest pani w stanie skomentować sprawę na tym etapie na jakim jesteśmy tutaj determinacja państwa w ściganiu sędziego Igora tulei jest ogromna tak to widać na każdym kroku tak naprawdę tych postępowań wszczynanych przeciwko panu sędziemu ja rozumiem oczywiście postawy pana sędziego, który kwestionuje rozstrzygnięcie Izby dyscyplinarnej wskazując, że to nie jest sąd, bo o tym, że to nie jest sąd, iż osoby tam zasiadające nie są sędziami to wypowiedział się już Sąd Najwyższy w składzie 3 połączonych izb i psuły też się w tej sprawie wypowiedział, wskazując niejako na tek okoliczności, które trzeba oceniać jest obecnie, analizując charakter Izby dyscyplinarnej, tak więc w istocie absolutnie nie organ uprawniony do orzekania o jakiejkolwiek odpowiedzialności sędziów odpowiedzialności dyscyplinarnej czy pociągania sędziów odpowiedzialności karnej, czyli o uchyleniu im immunitetu agencja rozumiem postawy sędziego Igora tulei natomiast obawiam się, że ta determinacja organów ścigania właśnie w ściganiu sędziego Igora tulei doprowadzi do jakich kolejnych kroków, jeżeli pan sędzia się nie stawi, czyli na jakieś próby doprowadzenia czynno jakichkolwiek innych środków, które będą miały na celu złamanie jego charakteru, ale wydaje się, że pan sędzia Igor Tuleya jest osobą zdecydowaną odważną twardą, tak więc chyba się nie ugnie tak mi się wydaje bardzo dziękuję prof. Anna Rakowska Trela prawniczka katedra prawa konstytucyjnego Uniwersytetu łódzkiego dziękuję pani profesor dobrego dnia dziękuję bardzo, dobrego dnia nawzajem jest siódma 58 państwo słuchają niedzielnego poranka Radia TOK FM za chwilę informacje o nich nasz cykl niedzielnych poranka wyzwania cywilizacyjne na nową dekadę dziś zajmujemy się pracą rynkiem pracy jeśli mają państwo pytania wątpliwości może już swoje wizje w tej sprawie proszę pisać niedziela małpa TOK kropkę FM niedziela małpa TOK kropkę FM za kilka minut rozpoczynamy dyskusję ekspert kami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA