REKLAMA

Nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu? "Odpowiedzialność nie może być przesądzona. Projekt łamie przepisy konstytucji"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-01-11 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
125 na zegarek Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo zaproszona popołudniowy program w radiu TOK FM, którego wydawcą jest Bartłomiej Pograniczny realizatorem Adam Szurek pierwszym naszym gościem jest dr Mikołaj Małecki prezes krakowskiego Instytutu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim dzień dobry panie doktorze dzień dobry panu dzień dobry państwo pozwoli pan, że wrócimy teraz do piątkowych wydarzeniach właściwie projektu nowelizacji kodeksu postępowania w Rozwiń » sprawie wykroczenia, który został zamieszczony w piątek na stronach Sejmu internautom niewiele było trzeba powstało na ten temat już mnóstwo memów jeden z najpopularniejszych dziś ilustruje sytuację, w której policjant zatrzymuje obywatela mówi mandat będzie, ale za co panie władzo, pyta ten, który został zatrzymany za przekroczenie prędkości, ale przecież jestem pierwszą, a to już będziecie w sądzie udowadniać i czy do tego zmierza ta nowelizacja by by tak w istocie było, że będziemy musieli udowadniać swoją niewinność miast to funkcjonariusz będzie musiał udowodnić, że popełniliśmy wykroczenie rzeczywiście wszystko jest postawiony na głowie, ale problem się zaczyna od bardziej jeszcze zasadniczej kwestii mianowicie, kto ma wymierzać sprawiedliwość, kto ma przesądzać o odpowiedzialności karnej proszę zobaczyć aktualnie jest tak, że policjant mówi nam, że stwierdzi popełnienie wykroczenia może nam sugerować, że nałożone na mandat my możemy z tym nie zgodzić odmówić przyjęcia mandatu i sprawa jest wnoszona do sądu, czyli nie jest przesądzone nasza odpowiedzialność karna policjant ma zebrać dowody przedstawić sądowi i to sąd dopiero rozstrzyga o tym czy jesteśmy winni czy nie, a w ramach tego projektu, który jest proponowany no to nie będziemy mogli odmówić przyjęcia mandatu, czyli policjant rozstrzyga o odpowiedzialności karnej on nakłada na karę tak grzywna musi być przez nas zapłacona mamy 7 dni na uiszczenie na zapłacenie tego mandatu, więc odpowiedzialność jest już przesądzona to już jest w ogóle złamanie podstawowych zasad odpowiedzialności karnej i dopiero my możemy w odwołaniu do sądu uchylić się anulować to odpowiedzialność karną, która już na nas została założona nałożono przecież to nie policjant jest od wymierzania kary tylko to sąd niezawisły, który ma ten przyjął właśnie niezawisłości jest od tego, żeby stwierdzić czy zostało popełnione wykroczenie czy nie nałożyć kary tutaj po policjanta jest zrobiony są to znaczy policjant wciela się w rolę sądu, który przesądza o odpowiedzialności karnej i rzeczywiście trasie pojawia problem, którym pan mówił jak w odwołaniu mam podać wszystkie dowody świadczące o mojej niewinności i dopiero inicjować możliwość uchylenia się od zapłacenia tej grzywny od nałożenia tej kary przez to, że wnoszą sprawy do sądu sąd rozpatruje sprawę z mojej inicjatywy jako osoby już ukaranej no tak nie może być to policjant ma spełniać funkcję dostarczenia dowodów ewentualnie mojej winy do sądu jest oskarżycielem, ale nie może być także oskarżyciel jednocześnie kimś, kto wymierza ostatecznie karę, którą nam zapłacić, więc oczywiście wszystko postawione na głowie te memy, które ukazują do komediowych aspekt sprawy, ale też świadczą o tym, że to są absurdy o charakterze bezprawnym, bo to jest naruszenie podstawowych zasad konstytucyjnych, które mówią o tym na czym polega odpowiedzialność karna i wymierzanie sprawiedliwości jest jeszcze 1 wątek to jeszcze tylko krótko tych aspektach takich konstytucyjnych prawnych przecież zobaczcie państwo mandat policyjny on w ogóle nie obala domniemania niewinności, bo domniemanie niewinności musi być obalone prawomocnym orzeczeniem sądu, więc sytuacja jest taka, że nakładana jest kara jest przesądzona odpowiedzialność ja mam zapłacić grzywnę bez stwierdzenia mojej winy no tak po prostu w państwie praworządnym być nie może ja mam płacić grzywnę, a moja wina jeszcze nie została ustalona prawomocnym orzeczeniem sądu rozwiązanie Otóż jest to wbrew odkryć dot, które nie myśl tego co pan mówi to jest wbrew konstytucji, bo konstytucja mówi jednoznacznie na czym polega odpowiedzialność karna, że wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, a nie policja czy jakiś organ ścigania przestępstw, a nie organ do wymierzania kary przestępcom jeśli oczywiście kwestia opisana w konstytucji wyraźnie każdego uważa się za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu nie może być kary bez winy, a tutaj mamy sytuację w myśl tego projektu będzie kara ja muszę płacić grzywnę bez prawomocnego ustalenia winy przez odpowiedni organ, którym jest w państwie tylko sąd, więc to nie jest także nie wiem dyskutujemy sobie politycznie jak powinno być jak usprawnić wymierzanie sprawiedliwości, bo to nie jest tutaj kwestia polityki tylko konstytucji, która przesądza jednoznacznie na czym polega odpowiedzialność karna pod rządami tej konstytucji, więc ten projekt zmierza wprost do złamania wielu przepisów konstytucyjnych czy rozumiem że, odwołując się do tego argumentu konstytucyjnego odrzuca pan tłumaczenia, że być może ci, którzy obecnie odmawiają przyjęcia mandatu czynią to zbyt pochopnie bo, bo też ta droga jest dość łatwo, żeby spotkać się przed sądem i tam ewentualnie dowieść swojej swojej racji, a w momencie, kiedy ten mandat będzie na nas nakładane naruszy tak lekką ręką nie powiemy nie powiemy, bo nie będziemy mogli, że nie zgadzamy się tym uzasadnieniem policjanta w tym wypadku to nie jest proszę państwa także my robimy komuś na złość, że odmawiamy przyjęcia mandatu tylko to jest nasz ogród tak autorzy tej nowelizacji tłumaczą, że właśnie to jest naprawdę wyjątkowo żenujące wytłumaczenie zawarte w uzasadnieniu tego projektu, że obywatel nie myśli działa emocjonalnie w ogóle nie zna, a policjant za to zawsze działa racjonalnie zawsze ma rację zawsze jego kara, którą nałoży będzie sprawiedliwa oczywiście całkowicie no uwłaczające po prostu powadze procesu legislacyjnego założenie, a przecież to polega na tym, że jako obywatel mam prawo do sądu to jest kolejny aspekt naruszenia konstytucji ja mam prawo do sądu, żeby sąd rozsądzi sprawę przypisał winę, dopóki nie ma rozporządzenia sprawy przez sąd ja nie muszę płacić grzywny nie musi tej kary płacić, która została nałożona, a tutaj jest to postawione na głowie policjant nakłada kary mam zapłacić grzywnę i dopiero sam muszę domagać sprawiedliwości, żeby uchylić się od już nałożonej odpowiedzialności karnej, więc oczywiście tak ten proces odpowiedzialności karnej za wykroczenie ukształtowany być nie może oczywiście, jeżeli ja się zgadza na przyjęcie mandatu tak jak to jest obecnie czy mogę sobie wybrać przyjmuje albo nie przyjmuje to wszystko jest okej sprawa jest zakończona można powiedzieć konsensu, ale nie polubownie ja wiem, że jestem winien przyjmuje mandat Okaj zapłacą grzywnę sprawa jest zamknięta, ale jeżeli ja uważam, że moje argumenty zostały wzięte pod uwagę chcę tę sprawę kontynuować wnieść do sądu to nie może być także policja najpierw ukarze, a potem pozwolił się bronić naruszenie kolejne zasady konstytucyjnej prawa do obrony mam prawo do obrony prawo do obrony to znaczy do przedstawienia wszystkich argumentów przed sądem, zanim zostanie wymierzona sprawiedliwość, zanim dostanę grzywnę, którą będę musiał zapłacić i projektodawca oczywiście również z tą zasadą konstytucyjną chcę zerwać dobrze czy pańskim zdaniem zapytam też inne aspekty tej nowelizacji sądy zostaną znacząco odciążone, gdyby istotnie weszła ona w życie czy rzeczywiście są zawalone temu tego typu sprawami o wykroczenia i muszą rozpoznawać te sprawy krok po kroku to jest w ogóle założeń, które jest oparte na jakiś życzeniach projektodawców proszę zobaczyć, że w tym uzasadnieniu nie ma żadnego argumentu Statystycznego to znaczy nie są podane żadne dane wskazujące też na to w jakim zakresie np. sądy uchylają te mandaty, które są właśnie zakwestionowane przez obywatela obywatel wnosi sprawę do sądu szczególnie ten okres epidemii pokazał, że właśnie to jest oddanie pełni bardzo dużej władzy wręcz bym powiedział stworzenie takiego mechanizmu państwa policyjnego w ręce podmiotu, który okazał się szczególnie w tym czasie epidemii bardzo nieprofesjonalny ta ten odsetek odrzuceni mandatów nakładanych właśnie szczególnie w czasie epidemii jest bardzo wysoki to już dane publicznie publikowanych przez przez różne instytucje pokazują, że szczególnie te restrykcje czasu epidemii są w sposób zupełnie bezpodstawny prawda egzekwowane przez policję sądy te mandaty uchylają no, więc to jest zdanie władzy w ręce policji, która właśnie bardzo powierzchownie czasami bardzo nieprofesjonalnie podchodzić do tego jak zastosować prawo w konkretnym przypadku są sytuacje jednoznacznej o tym rozmawiamy ale są sytuacje sporne i właśnie wtedy policjant ma przedstawić tę sprawę przed sądem, który ma tę sprawę rozstrzygnąć i ten argument taki właśnie pragmatyczny to w ogóle jak można było w uzasadnieniu napisać, że obywatel odmawia przyjęcia mandatu i przez to policjant ma więcej pracy, bo musi gromadzić materiał dowodowy, żeby przedstawić przedsądem no jak informuje projektodawców po, którzy prawda wnoszą ten projekt, że na tym polega praca oskarżyciela i policji, że właśnie to oskarżyciel ma zgromadzić dowody to on ma się napracować, żeby uzasadnić, że ja ponoszę winę, a nie obywatel ma się napracować, żeby móc udowodnić swoją niewinność, więc nie ma nic dziwnego w tym, że w państwie demokratycznym, jeżeli jest zarzut popełnienia czynu zabronionego to oskarżyciel, czyli m.in. policja ma się napracować, żeby właśnie przedstawić przed sądem dowody winy konkretnej osoby, że popełniła np. jakieś wykroczenie w odpowiedzi też na na zadaną przez pana panie doktorze kwestie projektodawca nie precyzuje dokładnie jak to wygląda w sądach obecnie pisze jedynie, że aktualnie zdecydowana większość sprawą wykroczenia rozpoznawanych przez sądy zostaje zakończona prawomocnie wyrokiem nakazowym, a ta procedura będzie bardziej skomplikowana tak naprawdę to znaczy w sytuacji, w której mamy procedurę i inicjowaną przez oskarżyciela, czyli przez policję to można powiedzieć, że mamy Konstytucyjny ład polegający na tym, że jest sprawa wniesiona do sądu sąd informuje DIOZ prawda możliwości bronienia się jest przeprowadzony proces sąd wydaje rozstrzygnięcie, a teraz ta procedura będzie to znaczy ja widzę żadnego uproszczenia, bo proszę zobaczyć na skutek mojego odwołania tam jest wyraźnie napisane sąd zwraca się do policji o przesłanie wszystkich materiałów sprawy no, więc policja i tak będzie musiała wykonać pracę polegającą na tym, że musi zgromadzić jakiś materiał, który przedstawi sądowi, więc paradoksalnie może dojść do tego, że policja będzie musiała się tak naprawdę bardziej wysilić, żeby dokładnie opisać ten czyn, który jest zarzucony no właśnie sąd będzie rozpatrywał tę sprawę biorąc pod uwagę jakiś czyn, który został opisany konkretnie w mandacie, więc nie będzie już można np. poprawiać treści tego mandatu, gdy się aktualnie sporządza wniosek o ukaranie to policja oczywiście może dokładnie opisać czyn, który jest komuś zarzucony, jeżeli teraz ten polanie na torze chwilowe ZAK w za chwilę wrócimy do naszej rozmowy dr Mikołaj Małecki prezes krakowskiego Instytutu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim jest naszym gościem jest popołudniowy program Radia TOK FM oraz informacji popołudniowy program Radia TOK FM naszym gościem jest dr hab. Mikołaj Małecki prezes krakowskiego Instytutu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim kłaniam się panie doktorze ponownie raz jeszcze witam wszystkich państwa i od razu przepraszam pana, że tak brutalnie przerwała pańską wypowiedź to też mnie obowiązują przepisy skoro już przy nich jesteśmy rozmawiamy o tym jak mogą wyglądać mandaty po nowelizacji, której mówimy dzisiaj w programie konkluzja pierwszej części Pańskiej wypowiedzi z mniej więcej taka policja nie jest od wymierzania kary od tego jest sąd uściślił my czy w momencie, kiedy taki mandat zostaje na nas nałożono, więc de facto przez policjanta zostaje stwierdzona nasza wina my musimy zapłacić te kary nawet jeśli będziemy chcieli odwoływać się do sądu w ciągu 7 dni ja też właśnie przepraszam za może zbytnio rozglądanie się, ale właśnie, podsumowując istotę rzeczy to jest właśnie państwo policyjne polegające na tym, że jest mandat jest nałożona kara bez ostatecznego stwierdzenia winy przez uprawniony organ, czyli przez sąd w związku z tym, że jest mandat jest kara założenie oczywiście jest takie, że w ciągu 7 dni tak to wynika z projektu mamy oczywiście zapłacić grzywnę, która już na nas została nałożona, a w dalszej kolejności możemy sobie bronić się i udowodnić swojej niewinności, wnosząc odwołanie do sądu to jest postawienie sprawy na głowę na głowie postępowanie, które ma charakter państwa policyjnego ani państwa, w którym wymierzana jest sprawiedliwość przez niezawisłe sądy, a abstrahując, choć to przecież jest istota sprawy od konstytucyjności tej nowelizacji, ale na chwilkę przynajmniej o tym chcę powiedzieć zapomnijmy odłóżmy to na bok jak pan sądzi co jest powodem takiego właśnie kształt tutaj nowelizacji to jest chęć pozyskania pieniędzy do budżetu, bo przecież wiadomo, że kiedy już mandat zostaje nałożony, kiedy zostały opłacone obywatelowi maleje chęć odwoływania się i przechodzenia przez wszystkie procedury też dzisiaj dowodzenia swojej niewinności może są inne temu powody choćby protesty tam nakładane, ale nie przyjmowane mandaty przez protestujących nie chciałbym może doszukiwać się jakiś daleko idących politycznych motywacji, ale nie można o tym nie powiedzieć to znaczy myślę, że są tutaj 2 powody 1 taki powiedzmy sobie bardziej polityczny, a drugi trochę bardziej merytoryczny o tym politycznym nie chcę mówić za dużo, ale tylko 2 zdania ja uważam, że to jest kolejny przejaw wykorzystywania instrumentów państwa w tym procesu legislacyjnego to po prostu jakieś przepychanki politycznej między koalicjantami testowanie się na ile jesteśmy w stanie przeforsować jakieś rozwiązania kontrowersyjne biorąc pod uwagę większość parlamentarną to wielokrotnie obserwowaliśmy przez te 6 lat, więc wydaje mi się taka jest motywacja realna wniesienia teraz dokładnie teraz tego projektu natomiast merytoryczny powód to ja bym powiedział, że to jest trochę także w czasie epidemii władza polityczna zdecydowała się zarządzać tą epidemią w sposób niekonstytucyjny w sposób sprzeczny z ustawami, wprowadzając rozporządzenia, które nie mają podstawy prawnej i zamiast naprawiać rozporządzenia zamiast naprawić system prawny i zarządzać epidemią w sposób zgodny z konstytucją to jedynie co chce się zrobić to wzmocnić aparat represji, żeby ten policjant, który tak gorliwie przez ostatnich czasach stosował rozporządzenia mówi pewnie pewnym standardzie, bo o pewnej, jakby statystyce oczywiście są racjonalni policjanci, którzy prawda no nie reagowali na przejawy pewnych zachowań obywateli, które były zgodne z prawem, ale mówi o pewnej statystyce prawda wzmacnia aparat represji w pewnym sensie klepie tych policjantów po głowie jako formację mówimy dobrze robicie wpisujecie ludzi spisuje się na medal, więc dany nam jeszcze bardziej wie jeszcze większe uprawnienia po to, żebyście mogli te nielegalne rozporządzenia wcielać w życie tak jak wynika to z naszej woli politycznej, więc tutaj będzie doszukiwał pewnego takiego aspektu właśnie wzmocnienia mechanizmów represji biorąc pod uwagę to, że mamy czas epidemii, ale władza polityczna popełniła błąd podstawowy to znaczy zarządzała tą epidemią w drodze nielegalnych rozporządzeń np. ograniczających w sposób bezprawny działalność przedsiębiorców czy inne prawa i wolności obywatelskie, jakie będą losy tej nowelizacji pańskim zdaniem z punktu widzenia prawnego, a odłóżmy politykę to znaczy ja uważam, że sprawa i tak na końcu rozbije się o decyzję sądu to znaczy przepisy prawa funkcjonują w próżni i tego typu projekt, który ogranicza w sposób istotny prawa do wymierzenia sprawiedliwości w stosunku do obywateli to po prostu po spowoduje, że sądy zostaną zalane odwołaniami ze strony obywateli tak naprawdę w każdej sprawie, w której będzie groziła odpowiedzialność obywatelowi za popełnienie wykroczenia po prostu jako akt obywatelskiego nieposłuszeństwa będziemy w każdej sprawie wnioskowali na zasadzie odwołania o weryfikację naszej sprawy no i wydaje mi się, że tutaj policja może mieć pewien problem chociażby, zważywszy na to biorąc pod uwagę to, że mandat już wypisany proszę zobaczyć to jest bardzo istotna rzecz mandat już wypisany tam w tym mandacie, który już przesądził okaże jest jakość opisany czyn obywatela, który jest temu obywatelowi przepisany przez policjanta sąd nie może już zmienić opisu tego czynu tak naprawdę może dojść do tego, że większość tych odwołań w sądzie będzie powodowało, że mandaty będą masowo uchylane, ponieważ policjant właśnie szybko, wypisując mandat napisy tam jakąś bzdurę np. no i ktoś barda Jan Kowalski Mikołaj Małecki naruszył przepis rozporządzenia z dnia no to przecież takie sformułowanie, że ktoś naruszył przepisy rozporządzenia, a te mandaty są w większości przypadków w ten sposób wypisywane, że ktoś naruszy ten ten przepis tego tego dnia nie ma żadnego opisu czynu tutaj zawartego jak przyjmą ten mandat bowiem, że jest winny to oczywiście sprawa zakończona płace grzywny aktualnie jak wniosła odwołanie do sądu to są oczywiście ten mandat uchyli i uniewinni mnie, dlaczego czy umorzy postępowanie, dlaczego dlatego, że przypisano mi czyn, który w ogóle nie był w sposób należyty opisany w mandacie, więc perspektywy prawnej jak, podsumowując ten mechanizm egzekwowania odpowiedzialności wykroczeniowej paradoksalnie biorąc pod uwagę praktykę funkcjonowania naszego w tym trudnym czasie spowoduje zalanie sądów takimi odwołaniami istotne wydłużenie postępowań w bardzo wielu przypadkach, gdy mandat będzie spraw sporządzonych profesjonalnie ten mandat nawet gdyby się komuś należał i tak zostanie uchylony i odpowiedzialność karna nie zostanie przypisana kurtką GL 200 plan chaos prawny, który władza polityczna nam po raz kolejny oferuje tym skrajnie niekonstytucyjnym projektem, czyli krótko mówiąc jeszcze pan dokładnie dokładnie odwrotny scenariusz od tego, które zakładają projektodawcy tak dokładnie odwrotnie oczywiście ja bym namawiał obywateli, gdyby weszło w życie że, ponieważ mamy konstytucyjne prawo do sądu, żeby w każdej sprawie pisać takie odwołanie na pewno też prawnicy, którzy działają w przestrzeni publicznej pomogą obywatelom w tym sensie, że pojawią się pewnie jakiś wzory tych odwołań, więc uważam że, gdyby ten niekonstytucyjny projekt wszedł w życie to w każdej sprawie trzeba takie pismo do sądu napisać, żeby sąd właśnie zweryfikował i odporność tego systemu i też wypowiedział się na temat tego czy w ogóle ten tryb nakładania kary przez policjantów czy w ogóle to ma jakiekolwiek oparcie w przepisach polskiej konstytucji prawdę to taka, że wszystko może rozbić o polityczną siłę przeforsowania tej nowelizacji jak słyszymy już nawet wewnątrz partii rządzącej koalicji rządzącej jest rozłam co do co do sprawy mandatów skoro o nich mowa pan panie doktorze wspominał na początku naszej rozmowy, że mandaty to nie tylko te za wykroczenia drogowe również te za naruszenie naruszenie rozporządzeń rządowych w związku z pandemią koronawirusa tutaj przykład fryzjera ze Śląska opolskiego i też w wyroku sądu, który został wydany w jego sprawie no może czynić pewien precedens, za którym pójdą inni ukarani przedsiębiorcy, którzy do rozporządzenia się nie dostosowali może tak połączy trochę te 2 kwestie proszę zobaczyć, że sąd, jeżeli sprawa trafia do sądu sąd nie jest związany przepisami rozporządzenia sąd podlega tylko konstytucji ustawą, więc jeżeli sprawa trafia do sądu oczywiście ten sąd może od razu rozważyć czy rozporządzenie wydane przez radę ministrów antycovidowych np. zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej czy ono jest zgodne z konstytucją ustawami i sądy stwierdzają, że nie jest sąd nie jest związany rozporządzenie w związku z tym te kary są uchylane obywatel nie może być ona na podstawie takiego nielegalnego rozporządzenia karany jak dany policjantom większą władzę to policja oczywiście formalnie powołane rozporządzenie i nałoży na nas karę, więc mamy oczywiście na skutek tego projektu próbę wzmocnienia aparatu represji, żeby pozbawić obywatela realnego prawa do sądu, ale na końcu właśnie tak czy inaczej decyduje o odpowiedzialności karnej władza sądownicza władza sądownicza jest jedna z 3 władz to jest władza równorzędną władzy wykonawczej, więc to nie jest tak, że rozporządzenie zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej rady ministrów jest jakość w cudzysłowie ważniejsze niż konkretne rozstrzygnięcia władzy sądowniczej, która w tym rozporządzeniu nie podlega, więc mówiąc krótko nic dziwnego, że przedsiębiorcy próbują jakoś poradzić sobie w tym chaosie prawnym, który wygenerował władza polityczna no jakoś starać się funkcjonować do biorąc pod uwagę to, że właśnie władza sądownicza już się wypowiada o tym, jaka jest wartość prawna tego rozporządzenia, że on jest nielegalne wydane wbrew podstawie ustawowej niekonstytucyjne w związku z tym zaufajmy władzy sądowniczej i miejmy nadzieję że, że te sprawy przedsiębiorców, którzy zostali ukarani zostaną w sposób prawidłowy rozstrzygnięte przez sądy, ale też właśnie, że będzie odpowiednie podejście do tego rozporządzenia, które w sposób nielegalny odebrała przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej tu nie chodzi oczywiście przedsiębiorców, bo to jest oczywiście istotne ograniczenie wolności obywatelskich w stanie epidemii cały czas mówimy o aspektach prawnych racjonalna profilaktyka to jedno, ale jeżeli chcemy karać obywateli jak i zachowania to musi być podstawa prawna obywatel nie może iść do restauracji nie może iść do kina nie może na zakupy, bo galerie są zamknięte, więc jeżeli chcemy obywatela za to karać korzysta z takich usług musi być podstawa prawna w systemie, której aktualnie biorąc pod uwagę to, że rozporządzenia są nielegalne tak naprawdę takiej podstawy prawnej obywateli karać po prostu nie ma, czyli krótko mówiąc musiał być wprowadzony 1 ze Stanów nadzwyczajnych rzeczywiście zakazać przedsiębiorcom pracy mimo bardzo poważnej sytuacji epidemicznej, ale zapytam jeszcze właściwie dopytam w sprawie tego tego wyroku czy może pójść za nim cała linia orzecznictwa tego typu sprawach myślę, że tak, dlatego że po prostu stan prawny jest jednoznaczny te argumenty, które podał sąd analiza podstawowych przepisów konstytucji to pokazuje, że doszło do złamania prawa w drodze tego rozporządzenia w sposób oczywisty, więc to nie jest tak mam jakąś zawiłość prawną dyskusja prawników jakieś wątpliwości, jakie tu niuanse decydują o tym, że są akurat tak orzekł to są naprawdę przepisy konstytucji, które są wykładane na pierwszym roku studiów prawniczych na czym polega wolność działalności gospodarczej proporcjonalność ograniczeń na czym polega stan nadzwyczajny prawa wolności obywatelskie na czym polega funkcja rozporządzenia, które ma być wydane na podstawie wyraźnej podstawy ustawowej zgodnie z konstytucją, więc po prostu siła argumentów, jakie wyraził ten 1 sąd powoduje, że pod względem prawnym tych spraw po prostu się nie da inaczej rozstrzygnąć, więc wydaje się, że początek początek pewnej konsekwentnej linii orzeczniczej i w związku z tym jakaś próba przywracania praworządności w tym trudnym czasie epidemii właśnie dzięki działalności jeszcze niezależnej władzy sądowniczej przy przywołanym tutaj w tej historii fryzjer nie leży nie zapłaci karę 10 000zł to jeszcze będzie prawdopodobnie jeśli uzna, że jest to właściwe dochodził swoich praw i odszkodowania również dziękuję panu bardzo za tę rozmowę dr hab. Mikołaj Małecki prezes krakowskiego Instytutu prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim był moim państwa gościem, ale dziękuję dwudniowy program Radia TOK FM kłaniam się panu państwu zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA