REKLAMA

Prezes PAN: Szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem

Gościnnie w TOK FM: Wyborcza, 8:10
Data emisji:
2021-01-12 10:10
Prowadzący:
Czas trwania:
28:20 min.
Udostępnij:

Zespół ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk opublikował pięć scenariuszy przebiegu epidemii w Polsce w roku 2021 – od bardzo pozytywnego po bardzo negatywny. "Z naukowego punktu widzenia wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani" – mówi dzisiejszy gość Michała Nogasia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Wiadomo jednak, że pomimo stanowiska, że szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem – podpartym autorytetami fachowców – duża część polskiego społeczeństwa wciąż obawia się szczepionki na COVID-19. Co przed nami? Co nas czeka w walce z pandemią koronawirusa? Kto wchodzi w skład zespołu PAN ds. COVID-19? Więcej odcinków na https://wyborcza.pl/podcast

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest ósma 10 podcast gazety wyborczej o scenariuszach na 2020 pierwsze 5 stworzonych przez zespół do spraw covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk ósma 10 podcast gazety wyborczej Michał Nogaś dzień dobry państwu ósma 10 co przed nami co nas czeka w walce z pandemią 5 możliwych scenariuszy stworzył zespół, który od wielu miesięcy od czerwca zajmuje się opracowywaniem scenariuszy rozwoju pandemii i zaleceń głównymi celami tego zespołu są bieżące monitorowanie Rozwiń » stanu zagrożenia epidemiologicznego covid-19 w Polsce i analiza możliwych scenariuszy rozwoju epidemii na terenie kraju i w Europie na tle sytuacji globalnej przygotowywanie dokumentów merytorycznych podsumowujących doświadczenia z kolejnych etapów walki z epidemią covid-19 w Polsce opracowanie zaleceń odnośnie ewentualnej nowej fali epidemii covid-19 lub pojawienia się nowego wariantu sars-cov 2 o zmienionej zjadliwości lub zakaźności i nawiązanie kontaktów z podobnymi zespołami w innych krajach i wzajemna wymiana doświadczeń państwa moim gościem dziś w ósmej 10 jest prezes Polskiej Akademii Nauk biochemik i przewodniczący zespołu do spraw covid 19 prof. Jerzy Duszyński dzień dobry panie profesorze witamy w ósmej 10 dniach zaczniemy może od przypomnienia, ponieważ w czerwcu pan Polska Akademia Nauk powołała zespół ekspertów do spraw covid-19, kto wchodzi w jego skład, jakie są zadania tego zespołu na samym końcu tego miesiąca 30czerwca taki zespół został powołany ku to był ostatni ośmioosobowy zespół, któremu przewodniczę ja, a skład zespołu weszło wielu z wybitnych specjalistów w takich dziedzinach geografia tutaj Aneta Afelt jak fizyka teoretyczna Anna Mucha w meczu jak lekarz anestezjolog Radosław osób co ja wirusolog Krzysztof Steć, a ja w epidemiolog Magdalena Osińska jak socjolog Andrzej Rychard czy jak lekarz zakaźnik Tomasz misja to jakiś pan bili i nie są osoby wielu z wielu dyscyplin naukowych i głównie jednak znał ożyciu albo na cookies Andrzej owych prof. Andrzej Dycha był takim było i my poczuliśmy What, że bardzo potrzebne są osoby, które będą reprezentowały też nauki społeczne i do prosiliśmy 4grudnia do naszego zespołu jeszcze 3 osoby to jest panią psycholog Małgorzatę Kozłowską ekonomisty Wojciecha potrząsa i etnologa Anne dla tezy nie muszę w tej chwili zespół działa w składzie 11 osobowy i muszę powiedzieć, że tu chyba osiągnąć Kolumb mógł rozmiaru zespołu wielkości zespołu i pozwala na niezwykle efektywne działanie o zespół działa niezwykle efektywnie każdy ze członków zespołu ma wielki skład ze materiały, które wypuszcza ważne jest chyba, żeby powiedzieć też pokazać jak skonstruowany jest zespół to nie jest tylko interdyscyplinarny, ale też wchodzą w jego skład przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z całej Polski, a oczywiście, chociaż jest to zespół przy prezesie Polskiej Akademii Nauk to zawsze w zespole było większości członków zespołu była spoza polskiej Akademii np. w tym składzie przechodzą to było 6 osób z ośmioosobowym składzie to były osoby z uniwersytetu Jagiellońskiego gdańskiego Uniwersytetu medycznego tutaj osoby z uniwersytetu Warszawskiego czy państwowego zakładu higieny o stołki dni my mamy tych osób troszkę więcej z Polski po 5, ale ciągle mówimy o 11 osobową w zespole, więc naprawdę zespół jest nie tylko multi dyscyplinarnej, ale też multi instytucja ma o i bardzo wielu ośrodków w kraju, a ja chcę powiedzieć, że my głosy prosimy o pomoc przykład z naszych praca i osoby spoza zespołu i z wielką satysfakcję odwdzięcza się o chciałbym wspomnieć, że nikt nam nie odmawia, a co więcej tak naprawdę mamy bardzo wiele ofert włączą się do prac zespołu, ale ja uważam, że ten ze szkół składzie w tej chwili jedenastoosobowa rynku osiągnął już takich zmian, w który naprawdę działamy dla granica naszej zdolności komunikacyjne, bo chciał powiedzieć, że każdy z naszych, stanowiąc powstaje naprawdę zbiorowo wszyscy podpisują się przyjęliśmy taką zasadę no powiedz mu Leną na karku ale, ale to prawdziwe, a każdy z nas ma skład każdy koryguje stanowiska, które tworzy mógł każdy dyskutuje, bo 22× spotykaliśmy się już takich naszych spotkaniach oczywiście online zrobiliśmy duże bardzo złożoną stanowisko i Dziewguć stanowisku taki już do poszczególnych kwestii to ostatnie stanowisko poświęciliśmy no scenariusza na rok 2021 i o tym teraz będziemy w ósmej 10 rozmawiać tych scenariuszy jest 5 panie profesorze od najbardziej pozytywnych do najbardziej negatywnych to może spróbujmy się przyjrzeć po kolei każdemu z tych scenariuszy przygotowanych przez zespół pod pana kierownictwem pierwszy wszystko się udaje co to znaczy to tylko chciałbym powiedzieć tak opracowaliśmy Pusz czy zidentyfikowaliśmy 5 scenariuszy, ale proszę wziąć pod uwagę, że rzeczywistość może bić się nie samo, ale my z każdego z tych scenariuszy może zdarzyć się, że potoczy się zmyślą wspólnego występowania scenariusze 1 czy np. Senat muszą 2 albo 3 albo 23 różne kombinacje, choć cząstkę natomiast najprawdopodobniej trzeba zostaliśmy bardzo teraz dużo było pytań mogą się, jeżeli wymienili się tu scenariuszy to akcja, gdyby było to wskazanie, że każdy z nich jest tak samo prawdopodobnie nie tak nie jest po pierwsze, my mówimy o scenariuszu na 2021, jeżeli chodzi o głoszą perspektywy czasowo to proszę państwa no i pasz z tych scenariuszy dalszy ten scenariusz 0304. dziesiąty na pewno się wydarzy natomiast jeśli chodzi o perspektywy roku 2021 ewentualnie 2020 drugi, bo to ja w tej chwili uważałem, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz pierwszy to jest scenariusz, że mam się uda, że Narodowy program szczepień zakończy się sukcesem ja dlatego tak myślę, bo to będzie proces niezwykle dynamiczną WHO i zasypiania populacji Polski, ale mu w miarę postępku i w miarę jak będziemy obserwować jak zaszczytu przebywa w innych krajach kraje, które będą wracały do normalnego funkcjonowania, bo udaje się szczepić właśnie dużą część społeczeństwa zdecydowany głos społeczeństwa będziemy też wyciągać mam nadzieję jakich wniosków i będzie się zmieniać nastawienie do szczepień będzie coraz ja snuł widocznie, że te straszliwe skutki bezpośrednio od po szczepieniu są naprawdę marginesy, że jest margines, której żaden sposób nie może zrównoważyć tych dobrych skutków szczepienia tego powrotu do normalnego funkcjonowania i osób i społeczeństwa i tak myślę, że nam się uda jedyną moją wątpliwością jest 3 będziemy mieli wystarczającą liczbę ściekiem, ale myślę, że ta w roku 2020 pierwszym uzyskamy taką usłyszy my w tej chwili mówimy o 3 szczepionkach z 3 różnych firm, ale przecież nie może się będzie bardzo, że mu produktów, które będą dostępne panie profesorze to jest bardzo optymistyczny scenariusz pierwszy przygotowany przez Pański zespół chcę w to wierzyć, ale zejdźmy troszkę na ziemię przepraszam, że tak się wracam do prezesa Polskiej Akademii Nauk jednak żyję na tym świecie w tym kraju 42 lata wiele rzeczy już widziałem słyszałem, a w ostatnich latach jednak i pan profesor chyba ze mną zgodzi wzrosło nie tyle znaczenie, ale może też, ale na pewno obecność w mediach także społecznościowych tzw. ruchu antyszczepionkowców i ma tam co, jeżeli Polacy nie będą chcieli szczepić pytam, odprowadzając drugi scenariusz, który państwo stworzyli tak jak my jesteśmy oczywiście świadome, o czym pisaliśmy z naszych poprzednich stanowiskach, a my rozumie to zjawisko to moi Dżemu, że jest ono bardzo bardzo złożone na pewno ma pewne w przeciągu o tym nie będę mówił, ale myślę, że ono dotyka wszystkich krajów i powinni słuchają uda się nam zapanować i pokonanie naprawdę pochodzą do normalnego funkcjonowania kraju, które łożą panują nad tym zjawiskiem, które nie przekonają swoich obywateli że, że to jest błędne rozumowanie, że błędna postawa to kraje poniosą olbrzymie olbrzymie koszty i myślę, że koszty będą na tyle dotkliwe, że ludzie zrozumieją, ale o czasie z pewną stratą jeśli chodzi o czas, że to jest złe stanowisko, bo proszę państwa, jeżeli pewne kraje wrócą do normalnego funkcjonowania to jak one będą postępować wobec kraju te ciągle będą działały dość dużo wypadków przypadków covid 19 na wójta no po prostu nie będą przyjmowali ludzi z tych krajów albo będą sejmowa i tylko ludzi, którzy będą zastrzyki UE i to jest dla mnie logiczne i zrozumiały i to będzie koszt, jaki starczy na, jeżeli ktoś w ogóle nie będzie odczytywał takich sygnałów to znaczy, że po prostu zachowuje się irracjonalne i koszty dla gospodarki będą olbrzymów, jeżeli się nie zastrzyki, bo my często stawiamy, że opozycji gospodarczej zdrowy no to nie jest proszę państwa coś rośnie dług u mnie na dobrej gospodarki bez zdrowych ludzi i nie ma też zdrowych ludzi bez dobrej gospodarki i te wszystkie wielkie procesy wymagają np. tak olbrzymów logistycznych, że takich wysiłków państwa, że do tego przyczyniać się musi bardzo dużo instytucji państwa sprawach ludzie działający, jeżeli będą one sparaliżowane przez choroby samo o to ta cała akcja też powiecie to dlatego mógł się kim teraz np. grupy 0 medyków chodzi o to, żeby służba zdrowo była odporna na epidemię covid 19 i moim zdaniem ta akcja się mówi podkom Sonia Rosy to zło jest moim zdaniem rację, bo to jest grupa wiekowa, która właśnie malarza z szpitale na największe obciążenie my musimy móc szpitale całkowicie uwolnione od groźby, że one przestaną działać nie będą mogły nieść pomocy nie tylko tym osobom, skąd 19, a wszystkim innym osobom z nimi choroba, bo wiemy, że jest to olbrzymi problem, a także ład i jestem jestem trzeba kogoś innego zagrożenia i jestem świadom jak bardzo poważnie 100 proc zaszczepić całą populację, ale myślę, że uda się to teraz trzeci scenariusz, który nie do końca ma związek z tym czy chcemy się szczepić czy nie, ale z tym jak funkcjonuje jak działa jak żyje wirus, który powoduje, że możemy zachować na covid-19 na kwestie odporności na szczepionkę po oczywiście zaszczepimy się mam nadzieję wszyscy większość z nas, ale to wcale nie oznacza, że już na zawsze będziemy bezpieczni uwolnieni od groźby ponownego albo pierwszego zachorowania to prawda i wiedzy oko idzie właśnie o osoby niż w ciągu roku o niezwykłym wysiłkiem badaczy badaczy no całkowicie bezprecedensowy jeśli chodzi o intensywność o poziom współpracy i dokładnie co u natomiast ciągle jeszcze Niewiem, gdzie rozpraw, dlatego że nie mamy oglądu jak np. odporności będzie zanikać długi czas nie wiemy jak długo wystarczy wzbudzenia odporności o pod szczytem i pogonili, a posłowie natomiast wiemy, że system odpornościowy układ odpornościowy jest niezwykle skomplikowane to nie tylko przeciwciała te bardzo skomplikowane ma poznać osoby zaszczepione będą znacznie, jakby bardziej przygotowany na ewentualną ponowną infekcję, ale też proszę pamiętać, że nawet, jeżeli zaniknie ptactwo, chociaż to mamy przecież stać on głos jak szczepionki i możemy po prostu ponowną zasiedzieć osoby i ponownie wzbudzić reakcję odpornościową u władz nie będzie mu tak złej sytuacji jak na początku tego roku, ale będzie dość skomplikowanej nikt nie wie ja myślę, że ta odporność jednak będzie kilkuletniego trzyletnie co najmniej, a więc jestem dość dużą o tym zgadzam się z panem profesorem także w tym względzie, że wiele z tych rzeczy, które próbujemy robić w walce z covid-19 to jest w rzeczywistości, gdyby nie to jest pierwszy rok pandemii, bo jak najszybciej skończyła wszyscy popełniamy też błędy mówi tak ogólnie świat nauki ludzkość wszyscy ci, którzy próbujemy sobie z tym poradzić, więc pewnie jeszcze potknięć będzie kilka, ale też głęboko wierzę w to, że szybciej niż później sobie z koronawirusem poradzimy czwarty scenariusz panie profesorze jak sobie poradzimy czy z nową odmianą co, jeżeli szczepionki np. nie będą w 100% skuteczne, jeżeli chodzi o to odmiany może będą tak za nie wie o jest absolutnie jasne, że wirusy mutują, że pojawiają się coraz to inne ich odmian lub i mógł mu na przykładzie Włoch, czyli koronawirus ZUS o, że one przechodzą taką ewolucję do coraz mniej głosów jeśli chodzi o objawy chorób cukrzycy schorzeń nie wolno pogodowe przeszły przecież wszystkie nasze koronawirus przez rząd było mało musimy wszyscy chorujemy na przeziębienia sezon ludzi to jest nic innego jak i spowodowane infekcją wirusową od wirusa, który kiedyś WI niewątpliwie bardzo bardzo proszę w tej chwili jest bardzo nie wnosi najprawdopodobniej wirus sars-cov 2 przejdzie taką drogę oczywiście nie wiemy, kiedy istnieje możliwość, że pojawi się Fundacja groźniejsza niż ma miejsce w tej chwili wszyscy wiemy odmianie, który jest bardziej zaraźliwa, która pojawiła się w tej chwili na świat w wielkiej Brytanii, ale całe szczęście jeśli chodzi o objawy chorobowe i oni nie są różni się jeszcze bardziej na szczęście szczepionka to wytwór rządu w tej chwili i pasz masy zabezpiecza przed obroną ku infekcji teraz tak na chwilę odchodzą od tych scenariuszy przygotowanych przez zespół Polskiej Akademii Nauk panie profesorze tak chciałem pana zapytać jako naukowca biochemika myślę sobie, że to co się wydarzyło w ciągu roku nie całego myślę o stworzeniu szczepionki to jednak jest jakiś niesamowity triumf nauki tak oczywiście to było coś stało się tego roku Polacy na 35 hallu i Amerykę, a o trwają od 20 lat i firmy, które o produkują one modę o mały kościół o swoją historię natomiast to, że tak przy uruchomieniu tak olbrzymiego zapotrzebowania przy uruchomieniu tak olbrzymi środków finansowych, które pozwoliły przeprowadzać płacy nad szczepionkami MR White udało się zrobić rzecz się rekordowo szybkim czasie ale, toteż dlatego od, że nauka środowisko naukowe o przestawił się na zupełnie było na zupełnie im te działania niezwykle Scott współpracę praktycznie nie patent goni się stawić się z tej dziedziny to proszę spojrzeć Poznaniu sekwencji wirusa i materiału genetycznego wirusa otworzą drogę do wszystkich klas, a to zostało bardzo szybko zrobiono bardzo szybko udostępnione wszystkim na świecie przez badaczy misji tak samo jak identyfikacja, a to go to wszystko głos młodym wieku wspólnym działaniem całego środowiska i wydają się w Polsce też taki najwyższy dowód, że współpraca zaufanie laku czasami się opłacają nie wiem czy to pana dotarł już takie wypowiedzi, ale wydaje się pewne, kto otrzyma Nobla przynajmniej w dziedzinie medycyny w roku 2021 może w innych dziedzinach naukowych, bo przecież to co się udało ze szczepionką to jest niesamowity triumf nauki właśnie zwycięstwo ludzkości nad nad wirusa no to zostanie oblany jako oczywisty, gdy miał głosować głosował za właśnie naszą koleżanką sędziego, ale wydaje mi się, że bardzo słowo by miejsce stażu w takim najbardziej prestiżowym piśmie naukowym Całus i kiedy mówiono o przeszło roku 2020 to ma łączyć się o przegląd umów i piąty ostatni scenariusz stworzony przez zespół pod pana kierownictwem to jest niestety, ale bardzo możliwe oczywiście także prawdopodobna sytuacja, że my tutaj walczymy z wirusem Suns w mijającym covid tymczasem pojawia się kolejny patogen kolejny wirus, który atakuje dość mocno nie tylko w jakimś konkretnym miejscu, ale potem rozprzestrzenia się po świecie i co wtedy panie profesorze na pewno taka sytuacja zaistnieje pakt o sytuację pojawiają się coraz częściej co łososi, bo np. mówi się klimat, bo ograniczało mu szereg naturalnych i 3 i tym samym powodujemy żebrzą nacisk rewolucyjną zmianę pewną gatunki, a o mnie uważamy, że to jest bardzo prawdopodobne w 2021 roku, bo to co obserwujemy w ostatnich czasach to pojawianie się też jednak co 1020 lat takiego nowego patogenu mu dlatego też bardzo wyraźnie od mechanizmu powiedzieliśmy, bo uważam, że powinniśmy wyciągnąć z roku 2020 lekcji i ta lekcja jest następująca od proszę państwa to są naturalne rzecz one będą się zdarzać musimy być przygotowani ma mowy o prawdę musimy zbudować w Polsce instytucji, które będą znasz obserwować co dzieje się na świecie albo bardzo bardzo ścisłym związku dokonywać takiej obserwacji ze światową organizacją zdrowia czy agendami Unii Europejskiej do tego powołane łuk i musimy mieć przygotowane procedury musimy wiedzieć jak ewidencjonować przypadki musimy wiedzieć jak postępować trzymamy izolować natychmiast osoby, które przybyły do Polski z tych krajów czy mamy oddawać się kwarantannie czy mamy poddawać kwarantannie osoby, które miały kontakty głosowa, bo to właśnie dzięki temu, że była taka będę na uwagę, że były te wszystkie procedury opracowane palcem i kilka innych jeszcze krajów wyszło obronną ręką ze wspomnień i przy bardzo małych stratach jeśli chodzi o przypadki śmierci z powodu covid-19 i przy funkcjonującej gospodarce społeczeństwie w sposób roku mu nie byliśmy przygotowani i my nie możemy zapomnieć o tym po jedna z ruchu, które my jako zespół do spraw covid czy prezesie Polskiej Akademii Nauk i postawić przed sobą wypracować jakąś historię tego roku 2020 i wypracować wnioski, jakie z tej historii Kujaw i przygotować, żeby nie było także za 5 lat znowu coś takiego spotka i będziemy od początku budować jakąś naszą relację na taką sytuację na zakończenie naszego spotkania panie profesorze krótkie pytanie krótka odpowiedź mam nadzieję w tym sensie, że jest pan pewny tego w jakim momencie się w tej chwili znajdujemy właśnie o to chciałem zapytać 5 możliwych scenariuszy w tym momencie pana zdaniem Polska jest w tej chwili niewątpliwie jesteśmy w momencie, w którym od poziomu możliwości realizacji scenariusza w umowie, że sukces Narodowy program szczepień zakończy się sukcesem budują, bo konie jest program, który może wystartować są szybkością samego początku odbędzie przesunął się rozpędzać i oczy hasła za tak popełniliśmy pewne błędy pełno błędy zaniechania są przygotowani stracić trochę czasu pan to wszystko, ale patrzmy dorsza jest przekonana o rząd za miesiąc, a będziemy już bardzo mogli złożyć taką jest powiedzieć czy scenariusz ten pomyślnej optymistycznie czy niestety ten scenariusz pesymistyczny złogów zakończył, więc apelem proszę państwa dzisiejsze wydanie ósmej 10 słuchajmy naukowców ekspertów, bo tylko nauka nas uratuje biochemik prof. Instytutu biologii Doświadczalnej im Mielęckiego, ale także prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński państwa moim gościem w naszym dzisiejszym podcaście panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę wyczerpującą opowieść o scenariuszach życia zdrowia i nawzajem i wszystkim słuchać co Michał Nogaś dziękuję bardzo, do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: WYBORCZA, 8:10

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA