REKLAMA

KultOFFe: Myśli nieuczesane, Stanisław Jerzy Lec

OFF Czarek
Data emisji:
2021-01-12 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej Zieniewicz z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry dzień dobry chciałby się zakrzyknąć Kopę lat panie profesorze unikał on programu Owczarek lata całe unikałem to chyba źle powiedziane jak po prostu oczekiwałem na zaproszenie ale, ale skoro dla pana to zawsze otwarte otwarte zaproszenie panie profesorze, ale proszę nie mówić zasiadałem bokami i unikałbym, bo nie usłyszę Rozwiń » będę polemizował jak, lecz dobrze poznać już chwile i zawile i okropnie tak panie profesorze w tych trudnych czasach na świecie myślę, że wielu sięga po współczesny tekst zarówno tej analizy dotyczące tego co jest tego co będzie, jaki do jakiś teoretyków systemów politycznych polityki filozofii tak dalej tak dalej i mam wrażenie, ale prawda samo wrażenie że, że jest, że są myśli nieuczesane Stanisława Jerzego lecę, które doskonale, ale nadają się do tłumaczenia rzeczywistości i czasami działają lepiej niż wielotomowe jakiś filozoficzne dzieło to na pewno pan, bo to co pan powiedział na samym początku to itd. itd. prawda o różnych etatach systemów filozofia przecież tego się namnożyło, tyle że my właściwie jesteśmy przytłoczeni jak gdyby zakopani takim wysypisku systemów teorii wokół badań i to jest no takie coś w tym bardzo umiemy poradzić, bo nie wiemy ani tego nie można odrzucić ani trudno wobec tego cynicznym ani też nie można tym teoriom wierzyć, bo ich jest tyle co 5 minut się zmieniają właściwie stajemy zupełnie bezradni i taką chyba postawą, która ich postawą złe słowo, a takim jak nastawieniem klimatem duchowym, w którym się lepiej można odnaleźć z tych wszystkich systemach jest właśnie myśli poetycka, a jeszcze taka jak zleca Zawiła finezyjne, a jednocześnie nie bardzo prosta paradoksalna jasna można w niej, chociaż to bardzo trudne znaleźć punkty oparcia czy takie punkty oparcia na ruchomych Piaskach prawda coś paradoksalnego, ale tak to właśnie tak jest, lecz i, jakiego czyta, a jak czytam bardzo często to po to, żeby przez moment odnaleźć się takim pewnym klimacie myśli, o którym zaraz może trochę powiem ale, lecz pisze i garderoba duszy ma swoją żonę, ale albo nie wszystko co się chwieje może być kołyską albo pani Alinie w trakcie oblotu jest ją 6 paść możesz epoki tworzy archeologia do skoków przepaść nie trzeba trampoliny no, więc ten styl myślenia jakoś pozwala odnaleźć równowagę w świecie prawda, ale proszę zobaczyć też na na aktualność wszystko jest w rękach człowieka dlatego należy myć często, więc właśnie, więc to jest takie jakieś jakiś sposób uzyskania kontaktu nie wiem, jakby powiedzieć rzeczywistością, w której nie otwieramy telewizor i natychmiast usłyszymy, że taka propos tego mycia, że lekarstwo każde niewłaściwe stosowany może zagrażać twojemu życiu zdrowiu albo dowiemy się, że coś pierwszego tłoczenia to pozwala do 5 godzin przedłużyć przyjemność, jakiej reklamy pomyliła, ale chyba wiadomo chodzi teraz pytanie, gdzie znaleźć jakieś jakąś odskocznię od tego jakie odejście jakieś odbicie się prawda i lecz chyba uczyli myślenia ich posługiwania się językiem właśnie takiego, w którym pomysłowości jasność czasem finezja mogą być na punktem oparcia w tym ruchomym świecie ruchomych Piasków prawda, więc to jak ja oni w tym sensie Bolesław prostego to jest niesłychanie ciekawy przypadek poety dwudziestego wieku, bo życiorys dziwaczny bardzo symptomatyczny, a to był właściwie nie, jakby powiedzieć zdrajca wielokrotnej to znaczy w kategoriach dzisiejszych uproszczeń on zdradzał wszystko co się dało zdradzić, bo najpierw był komunistą, a potem zdradził komunizm nie był Żydem, ale zdradził jakimś sensie żydostwo, ale wracał do tych idei jak do wspomnienia jednocześnie akcesja do socrealizmu zdradzał ideały wolności demokracji, który w, których kochał, którym pozostawał też, jakby wierny do końca życia mimo tego, że zdradzał, a w życiu w sensie biografii to był człowiek, który przed wojną był niezwykle takim dandys polskim poetą satyrykiem i grającym wskazują na nie komunistycznym potem w czasie wojny we Lwowie był autorem stalinowskich wierszy więzień obozu koncentracyjnego potem wyrywał się z tego obozu właściwe egzekucji własnej w mundurze esesmana trafił do partyzantki do wojska o końcu to wojsko jako mjr Ludowego wojska polskiego poszedł karierę dyplomatyczną i proszę wyobrazić, że ich tym pierwszym roku, czyli zajęcie stalinizmu ucieka placówki w Wiedniu do Izraela już nikt nie daje rady tego realizmu, a żeby było chyba nie wiem śmieszni straszni 2 lata później z tego Izraela wraca z powrotem do Polski 100 pięćdziesiątym trzecim roku bodaj to znaczy sam środek histerii socrealistycznej po śmierci Stalina wszyscy sądzą, że jego powrót po ucieczce na zachód do Polski socrealistycznej jest rodzajem samobójstwa no zostawiono w spokoju oset szef miał zakaz publikacji, ale nikt nie zrobił mu jakiś specjalnych to był bohater wojenny przecież prawda można odnaleźć po pięćdziesiątym szóstym roku w kawiarni na Starym mieście np. w takim sensie duchowym ze znachorem bankowi psem ze Stanisławem zatem Mackiewicza z Antonim słonimskim to znaczy z tymi ludźmi, którzy spraw niewiele widzieli, którzy wrócili do Polski 600 pięćdziesiątym szóstym rokiem czy o mają doświadczenia zebrane stałego dwudziestego wieku i komunizmu katastrofy wojennej wizji często uważają PRL za dalszy ciąg tej wojenne okupacyjne katastrofy tylko, że teraz przemalowane na czerwono prawda i właściwie w tym wszystkim, lecz jest poetą, który nie potrafił napisać żadnego wiersza ani wielkiego epickiego dzieła, ale jedyne co potrafi napisać zakneblowane przez życie przez traumę przez realizm to są aforyzmy takie fragmenty strzępki i to właśnie taka niesłychanie ciekawa poezja dwudziestego wieku, która nagle zyskuje sobie ogromną ogromną liczbę Czytelników podczas lekcji wychodził później w kilkudziesięciotysięcznych nakładach prawda wszyscy się odnajdują w tych dziwacznych zabawnych niekiedy strasznych aforyzm niekiedy genialnych niekiedy niekiedy zdumiewających jeden z takich aforyzmów zleca fraszek takich 1 dla kogoś kona na krzyżu tego nikt nie ma w pobliżu no, więc świat, który można chodzić trochę między Różewiczem Miłoszem prawda to znaczy, że tak uprościć no 1 czy ja się tutaj nie rozładuje za bardzo, ale są proszę Ross Ross zgadywać, ale ja na Śnieżkę zawieść, dlatego że zbliżają się informacje Radia TOK FM, a po informacjach wrócimy do do naszej rozmowy ja tylko dodam, że nie można zagrać pieśni wolności przy pomocy instrumentu przemocy państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej Zieniewicz z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego myśli nieuczesane Stanisław Jerzy Lec to dzisiaj pan profesor nie połączyło można by rzec informacje o 1120 po informacjach wracamy do naszej rozmowy wcale państwa moim gościem jest pan prof. Andrzej Zieniewicz z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj Stanisław Jerzy Lec czy też Baron Stanisław Jerzy Lec należy powiedzieć myśli nieuczesane panie profesorze, który właścicielka proszę Baron Baron beta i le prawda tak kobieca tradycji Żydów z raną to rodzina Hiszpani emigrowała, ale i tacy takie można powiedzieć bogate wiedeńskie żydostwo Galicyjskie niesłychanie intelektualne ale zanim o tym to jak chciał dla słowa jak umieścić śledztwa, bo my mamy swoich poetów, ale ich nie znamy, lecz jest wspaniałym poetą, którego wszyscy znają myśli nieuczesane ale jakby nie wiedzą, gdzie umieścić to nie jest żartowniś to nie jest taki Kraśko pisarz tylko ktoś można powiedzieć nie między Różewiczem Miłoszem to znaczy jeśli rzeczywistość Różewicza po katastrofie jest tak szkole uczą prawda rozsypana, a po tej katastrofy wojennej okupacyjnej rzeczywistości Miłosza składa się ze wspomnień i olśnień o, lecz jakoś pomiędzy to znaczy jego rzeczywistość jest też rozsypana i wyraża się tylko fragmentami strzępkami tak jak ludzie i tak osobnymi słowami, ale z kolei rozsypanie to nie jest takie zupełne rozsypanie na akcjach na budę na Saharę na pustynie tylko to jest rozsypane są rozsypane cegły z wieży Babel to znaczy, lecz nazywa swoje aforyzmy rozbiórkowych mi cegłami wieży Babel napisał taki aforyzm wieżę Babel budowane ze słów, na które się sromotnie rozpadła to znaczy oni chyba strażnikiem czy jakby powiedzieć przedstawicielem tej tradycji i właśnie intelektualistów Europy wschodniej galicyjskich, którzy żydowskiego pochodzenia, którzy równie chętnie dyskutowali i tradycje greckie jak filozofia Kabała mówi byli zwolennikami, lecz jest takim właśnie zwolennikiem takiego finezyjnego komentarza finezji słów rodzaju takiego jak by opowiedzieć i tłumaczenia kabały tak jeśli to jest tradycja ich formacja, czyli intelektualistów których, lecz mówi, że są spopielarni, że oni już nocą poszli razem swoją filozofią do komina prawda Galicja była dla tej inteligencji, jakby heraldyka stygmaty Her Bem z takimi lekcją do związku z nią podsuwa i to właśnie ta tradycja rozbiórkowych cegły cegieł z wieży Babel co zostało z tamtej filozofii po o po wielkiej katastrofie uległ przybiera postać taki właśnie niezwykle, jakby takich skomplikowanych części rozbitej maszynerii prawda to są takie słowa zdania, które są świetnie pomyślane, ale właściwie do niczego nie pasują to znaczy tak jakby rozbić zegarek szwajcarski na jakieś fragmenty, gdy nie zna już słów oburzenia nie zastępuje komplementami proporcje piękna są proste 100% ruch myśli istnieją jeszcze odruchy intelektualne, więc on mówi takimi zdaniami aforyzmami, które są, jakby takim zegarkiem szwajcarskim w rozsypce prawda nie wiem jak to inaczej ująć i są tak właśnie myśli aforyzmy aforyzmy cegły rozbiórkowe wieży Babel, czyli taka trochę inna wizja katastrofy wojny okupacji niż różę Witkowska inna niż miło szewska, więc jak jest jakby to i z 1 pary można by zrobić 2 szubienice, że fachowiec z pogardą, a to pan z dala od pory ma jeden z takich najbardziej znamiennych chory mógł zleca, kiedy wydawało mi się, że jestem już na samym dnie usłyszałem pukanie od dołu prawda gilotynę ścigają się osobą głowa napędy jakoś tak jego, którego kata głowa prędzej będzie ścięta, więc to są takie właśnie, jakby doświadczenia nie przekazywałem padnie na walne inaczej doświadczenia straszne okropne, a turyści pedałują ani sentencją ani jakimś takim nowym wierszem lirycznym natomiast da się ująć pępkiem fragmentem on fantastycznie buduje swoje fragmenty np. takie słówka ma napraw tak chuligan ja albo argument nie albo Graf manna niesie, że został pod Ossów argument nieprawda dziś mamy tyle argument tych tekstów które, zwłaszcza w polityce, które latają, że można powiedzieć, ale świetnie mówi budujmy zdania prowizorycznie, a nuż będzie trzęsienie ziemi albo mówimy zwięźle by zdanie skończyć w tej samej Polsce jak ktoś jego aforyzmy ta lubi zauważa, że no tak jak pan od tych szubienica wspomniał my bardzo dużo ów aforyzm zleca jest narzędzie przemocy jakichś śladów po tych narzędziach rozsypane są miecze rozsypane są szubienice resztki jakichś gilotyny przemocy tyranów despotów to wszystko tam się prawda w głębi tych chorych Mach, lecz gdzieś mówi, że kto mieczem wojuje od niej zaginie, ale to chyba tylko mieć do tych co prawda czy innych nagrań docentem nie mam wrażenie panie profesorze, że na pierwszy rzut oka myśli nieuczesane aforyzmy są tak koło kwintesencją obserwacji czy mądrości dotyczących człowieka, ale tak jak pan mówi po bliższym zapoznaniu się tematem to są pewne interwencje, które są pozostałością jednakowoż mądrości o człowieku, ale wtedy innych konkretnych okolicznościach tak to znaczy pewnie inaczej brzmią mądrości czy aforyzmy dotyczące człowieka, które powstają w nie wiem w Rzymie szczytowej fazie rozkwitu taka nad inne mądrości inne formy przychodzą do głowy poecie w systemie totalitarnym systemie powiedzmy sobie opresyjnym, a może nawet, gdybyśmy pociągnęli myśli to w rozbitym w systemie totalitarnym temat osób opresyjny po katastrofie, lecz np. pisze taki aforyzm człowiek może odwrócić złą tak pamiętam raz odwrócił swoją tablicę uratowania się wówczas, więc to jest niewątpliwie aforyzm może nie ze starożytnego Rzymu, ale właśnie ze świata po katastrofie i tutaj trzeba powiedzieć, że lecę jeśli pamiętam jakiś fragment pilot biografię on uciekł z obozu bodaj w Tarnopolu jest tam od Lwowa uciekł w mundurze esesmana, a potem nie partyzantce pełnią takie zadania wypełnia takie zadania np. w mundurze esesmana chodził do kawiarni on świetnie mówił po niemiecku prawda, żeby posłuchać co się mówi, więc takie zadania wywiadowcze, ale proszę wyobrazić, jakiej zimnej Rosji wymaga wypełnienie takiego zadania, żeby wejść do kawiarni w mundurze esesmana będąc Żydem i wiedząc co się stanie jak go demaskują prawda później skończył wojnę w randze majora i potem do służby dyplomatycznej, więc ma, jakby o trochę inną wiedzę o tym co nazywamy wywiadem ideologią komunizmem prawda wojną katastrofą on jak gdyby wiedział od korzeni, który zbada czy napisał nawet rząd tylko swoje grupy jak nauczyć 4 lata tak, bo tam raz uciekł spod egzekucji właściwie im już grobu wykopał więc, więc nie to jest to są doświadczenia, które zupełnie nie przystają do takiego właśnie świata w pokoju takiego oświeceniowego i też jego aforyzmy nie są takie oświeceniowej w takim sensie taka jakaś formularzach w nich jasność klarowność, a też nie są takie ciemno Znicza chińskie prawda one są jakoś pośrodku, ale niezwykłe taki optymizm jest chyba w Tychach on bardzo pesymistyczne Hel optymizm chyba tu, kiedy on jest przekonany, że ruch myśli pomysł chce błysk inwencja za to jest coś co ocalało z wieży Babel może to są resztki, ale długo nie zamawiają ich ciała niech pan niedobory tak nie zabijaj Dekalogu brzmi jak napomnienie jest przecież odkryciem, więc tak no podobnie jak w naszym o rzymskim prawie oko za oko jest rodzajem sprawiedliwości, żeby za oko nie zabija całego człowieka tylko odpłacić tym samym Klich jakaś jakiś parytet obowiązuje, więc więc, gdy to co co robi, lecz jest artykuł czesne, a jednocześnie i optymistyczny i pesymistyczne naraz ja bardzo lubię czytać te aforyzmy, ponieważ one można powiedzieć zupełnie odsuwają sposób myślenia od dzisiejszych takich komunałów frazesów, lecz gdzieś mówił na początku było słowo na końcu straży dzisiejszy posługujemy takimi prezesami, nawet jeżeli one przybierają kształt naukowych tekstów spadało lig w Polsce całe wysypisko prawda piętrzą się i my chcemy w tym intelektualnym teksty często bełkot konieczność zrobienia, aby tak albo pomnożenia, a drudzy doktorantów albo coś tam jest prawda natomiast litości nie mówi nawet nie zamierza tymczasem, lecz i właśnie takiej sytuacji dziś o niczym nie wyłączając siebie zawsze wraca się do swojej pierwszej miłości, ale ciągle w innych celach etycznych, jakby bardzo pesymistyczna filozofia, ale nie bez takiej nuty optymizmu w sumie, lecz jest racjonalistą orzecha balistycznych ale, ale racjonalistą i po to, bardzo ceni od to jak gdyby jest taki moment na optymistyczny, w którym po prostu ten poeta przynosi jakąś pociechę, chociaż trudną taka poza tym panie profesorze znowu jakiś frazes wyświechtane ale, ale te myśli nieuczesane brzmią szalenie aktualne aktualnie do tak, ponieważ ciągle świecie i codziennie i dzisiaj też odprawia się takie nabożeństwo, o którym lecz ciągle pisze nabożeństwo polowania na czarownice nabożeństwo przeinaczanie słów takie pomysły, żeby nie oskarżać kogoś o coś, żeby np. obrzucać się epitetami o zdradzie, a zdrada to jest taki epitet zakresu polowania z nagonką na czarownice prawda, więc i właścicielem, lecz stale o tym pisze chciałem powiedzieć podobnie jak Lem, który też wiedzieć planetarium przychodzą lig jako taką wykładnią przygodę z rewolucją, która również ścieżka prawna posuwa właśnie ulec prawda to jest takie właśnie takich przygód człowieka myślącego podstawą panie profesorze bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę słuchać naszych odsyłam do myśli nieuczesane Stanisława Jerzego zleca, jeżeli chcą państwo odkryć to, o czym pan profesor dzisiaj mówił pan prof. Andrzej Zieniewicz z wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego był państwa moim gościem czy podejrzewam, że wielu słuchaczy zna lecę, ale może warto sięgnąć po książkę czy książki zdmuchnąć kurz i zanurzyć się ponownie lekturę informacji o godzinie 1140 dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA