REKLAMA

Zmiany w neoKRS. Przewodniczący i rzecznik odwołani

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-01-14 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:16 min.
Udostępnij:

Z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim, członkiem KRS rozmawiamy o dzisiejszym posiedzeniu Rady i odwołaniu przewodniczącego Leszka Mazura i rzecznik prasowego Macieja Mitery. Debata nad odwołaniem i głosowanie odbyły się w sposób niejawny. Zaznaczyć należy, że to pierwszy przypadek, kiedy przewodniczący KRS został odwołany przed końcem swojej kadencji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny członek krajowej rady sądownictwa dobry wieczór Panie Senatorze witam panią redaktor witam wszystkich radiosłuchaczy sędzia Leszek Mazur został dziś odwołany z funkcji przewodniczącego Kongresu sędzia Maciej Mitera z funkcji rzecznika tej instytucji oraz prezydium rady był pan zaskoczony obrotem spraw na posiedzeniu KRS dzisiaj tak byłem zaskoczony tym obrotem spraw, ale byłem także zaskoczony z sposobem w jakim to było Rozwiń » załatwiane, jeżeli pierwszy raz trzydziestoletniej historii krajowej rady sądownictwa dokonuje się zmiany przewodniczącego to dzisiejszy taki wniosek, a ja to trzeba także odwagę zaprezentować argumenty, które przemawiają za zgłoszeniem, a później za przegłosowanie takiego wniosku dlatego byłem zdumiony nie tylko samym wnioskiem, ale były także zdumiony tym, że ci, którzy wniosek złożyli zadbali o to, żeby obrady były tajne taki wniosek przegłosowuje czyli, uniemożliwiając nam wszystkim jako obywatel, bo nie posiedzenia KRS w normalnej procedurze są relacjonowane nie przez internet w tym wypadku tak się nie zdało co moim zdaniem także narusza ustawy o dostępie do informacji publicznej, która mówi o jawności pracy i sposobie podejmowania decyzji kolegialnych organów publicznych Maciej Mitera mówił dziennikarzom po zapadnięciu tych 2 decyzji, że wniosek w sprawie odwołania tak pana przewodniczącego jak i właśnie sędziego Mitery złożył pan sędzia Marek Jaskulski pan to potwierdza Panie Senatorze potwierdza wniosek był złożony nie ja nie wiem o tym akurat ty swobodnie możemy powiedzieć ja byłem jeszcze 1 rzeczą zaskoczony, bo jeżeli stawia się już taki wniosek o odwołanie przewodniczącego nie to trzeba powiedzieć co się później będzie działo to jest to jest oczywiście nie gremium, które jak każde wymaga przewodniczącego do kierowania jego pracami dlatego przed głosowaniem wniosku o odwołanie przewodniczącego zada pytanie, kto będzie kandydatem na nowego przewodniczącego KRS-u, jeżeli wniosek o odwołanie nie obecnego przewodniczącego uzyska większość wnioskodawcy albo nie byli w stanie albo nie chcieli mi udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie głosowanie, o czym pan mówi Panie Senatorze nad odwołaniem z funkcji sędziów Mazura mitry było tajne na czas dyskusji nad wnioskiem także transmisja posiedzenia została wstrzymana może nam pan senator powiedzieć jak to dyskusja przebiegała pani redaktor ja nie brały udział w samej dyskusji nie, bo nie wybiera przewodniczącego nie Leszka Mazura na funkcję przewodniczącego nie chciała brać udziału w jego głosowaniu za to mogę powiedzieć, bo dzień wcześniej ta dyskusja jeszcze w części odbyła się w procedurze jawnej nie o tym co się działo w trakcie nie zamkniętego posiedzenia tam padły takie argumenty wersji w tej części oficjalnej oczywiście o utracie zaufania, a w sposób szczególny część członków rady wyrażała swoje ogromne niezadowolenie z tego, że przekazano do opinii publicznej protokoły pracy po posiedzeniu komisji krajowej rady sądownictwa moim zdaniem przewodniczący Mazur miał nie tylko możliwość, ale wręcz obowiązek takie dokumenty udostępnić, o czym mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej, że nie tylko takie dokumenty przeczący musiał udostępnić, ale ustawa mówi prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, bo wyrażano też pretensje, że przewodniczący tak szybko tej informacji udzielił dla mnie było to o tyle zaskakujące, że sama krajowa rada sądownictwa w tym składzie, kiedy opiniowała ustawy o jawności życia publicznego to jest ta ustawa PiS-u, którą minister Wąsik prezentowały w sejmie wydała opinię do tego projektu, w której napisała, że wbrew uzasadnieniu projektu ustawy intencją ustawodawcy, którą jest wzmocnienie transparentności przejrzystości życia publicznego projekt nie wprowadza mechanizmów służących osiągnięciu tego celu, a wręcz w sposób mniej lub bardziej widoczna obniża obowiązujący standard, czego przykładem choćby ograniczenie obowiązku publikacji dokumentów na portalu legislacja, czyli krata w tym składzie wcześniej wypowiadała się krytycznie przy innych projektach mówiąc musimy walczyć o większą jawność przejrzystość obywatele mają prawo i dostęp do takich informacji zgłaszać uwagi, bo dalej to możemy przeczytać w tym postanowieniu rady, a jak sama rada podejmowała decyzje pierwszy raz w historii odwołanie przewodniczącego to jawność włączyła zresztą jest w ogóle wątpliwość czy mogła to zrobić, bo w ustawie okaże się jest zapis o powołaniu przewodniczącego opisana procedura nie ma o jego odwołaniu za to jest zapis, że kadencja trwa 3 okresy jego wyboru nie i przez 4 lata konkretnie na na czas wyboru na daną funkcję to jeszcze wyjaśniły Panie Senatorze, czego dotyczy ten zarzut, który został sformułowany udostępnienia informacji dziennikarzom jak informacje chodzi i ja tylko powiem państwu, że chodziło o to, że niektórzy członkowie nowej KRS trenowali budżet rady poprzez zwoływanie zdalnych posiedzeń komisji za co pobierali dodatkowe pieniądze i przewodniczący Mazur poprzez zmiany w regulaminie zablokował proceder zwoływania dodatkowych posiedzeń poza posiedzeniem plenarnym brania za to dodatkowych pieniędzy i pozwolił potem na ujawnienie właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej, o czym pan senator przed chwilą mówił protokołów posiedzeń komisji co zbulwersowało przede wszystkim tych, którzy byli beneficjentami tych dodatkowych posiedzeń zdalnych komisji, za które popierali dodatkowe diety m.in. sędzia Maciej Nawacki czy poseł prawa sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, który zresztą się przewodniczył obradom tego posiedzenia czy tak tak nieobcy części nie części tych obrad zgodnie z ustawą krajowej radzie sądownictwa, która nie stanowi o tym, że w momencie, kiedy rada rozpatruje sprawy, która dotyczy członka KRS słup to taka osoba się wody wyłącza z posiedzenia przewodniczący Leszek Mazury wyłączył się z tego posiedzenia nie prowadził mnie nie prowadziły tego posiedzenia i prowadził nie w całości, bo część też prowadził drugi wiceprzewodniczący Wiesław Johann, ale w części prowadził je wiceprzewodniczący Arkadiusz Mularczyk, a rzecz dotyczyła nie tylko stałych prac może komisji nie czy wynagrodzenia z tego tytułu, bo kary pracuje na posiedzeniach zespołów opiniujących czy komisji za to przewodniczący Mazur i toteż było w części jawnej, więc mogą powiedzieć, bo ta dyskusja była wcześniej prowadzona zachęcał członków rady do tego, żeby posiedzenia komisji i zespołów, bo zwoływać tam, gdzie to jest możliwe w trakcie posiedzenia krajowej rady sądownictwa czy, żeby nie robi to inne dni coś także wiąże z tym, że wtedy oczywiście to dietę otrzymuje się za ten dzień, a nie za dodatkowe dni, w których są dodatkowe posiedzenia czy to zespołów czy czy komisji dodajmy, że przewodniczący Mazur zablokował wypłatę 51 jedno łączną kwotę 49 000zł, ale jest ponoć jeszcze 1 zarzut, które mieli inni członkowie KRS niektórzy członkowie KRS wobec przewodniczącego Mazura miało chodzić o to, że nie zgadzał się członkowie rady startowali w konkursach organizowanych przez całą KRS do Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Dariusz Drajewicz Rafał Puchalski właśnie czekają na na powołanie do Sądu Najwyższego i w zeszłym roku sędzia Mazur mówił publicznie, że nie może być tak, że KRS jest taką poczekalnią właściwie trampoliną do kolejnego organu, bo już samym prestiżem i szacunkiem powinność darzyć tę funkcję krajowej radzie sądownictwa nie traktować jako odbicie do kolejnych funkcji ja się zgadzam z tą opinią przewodniczącego Mazura, bo rzeczywiście no powstaje naturalna wątpliwość co do intencji zasiadania w radzie, jeżeli osoba, kto zasiada w radzie wykorzystuje to do tego, że później ta rada opiniuje jego kandydaturę na awans sędziowski czy do Sądu Okręgowego apelacyjnego czy Sądu Najwyższego i trzeba powiedzieć, że przewodniczący Mazur rzeczywiście głosował w takich przypadkach nie wiem czy we wszystkich też stosunkowo niedawna jestem członkiem KRS, bo tu zgodnie z ustawą niezależnie od wątpliwości wyborca został członków zarówno Sejm jak i Senat deleguje swoich przedstawicieli to w tych głosowaniach, które miały możliwość obserwowania przewodniczący nie przewodniczący Mazur tam, gdzie były też jawne wyniki głosowania mogą powiedzieć rzeczywiście był sceptyczny co do opiniowania pozytywnie kandydatur ze środka krajowej rady sądownictwa częścią Macieja Teresa pytam, bo on sam o powodach odwołania mówi trudno jest cokolwiek powiedzieć sam nie bardzo mogę uwierzyć w to co się dzieje, ale sędzia Jaskulski mówił, że jednym z powodów złożenia przez niego wniosku były programy telewizyjne nie doprecyzował, jakie być może chodzi o reportaż zamieszczony w TVN 24 sędzia widmo, który przedstawiał Dariusza Drajewicza wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie jako osoby rzadko pojawiającą się swojej pracy i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka mówiła, że w wypowiedziach Mitery Mazura nie słyszała faktów, ale oceny dotyczące 1 sędziego trochę z tego wynika, że po prostu sędziowie, którzy są w zakresie mają otrzymać burzy na kłódkę i absolutnie nikogo nie krytykować i na temat innych sędziów się nie wypowiadać pani redaktor tak jak powiedziałem ja świadomie nie brałam udziału w tej dyskusji nie chcą się nie chcą głosować nie w tym punkcie, więc trudno się wypowiadać dodatkowo to posiedzenie było tajne nie było możliwości nie, żeby obywatele je nie śledzili przez internet trudno mi się wypowiadać tych motywach takiej informacji, które docierają i mówią o tym, że 1 czy członkowie Kongresu związani czy z tym czy tamtym politykiem uruchomili nie uruchomi procedurę ja mogę powiedzieć jedno, bo to akurat wiedzę mamy wszyscy, że jeżeli mówić o tym efekt to ten wniosek popierał wcześniej to byli sędziowie, którzy mówić, jaki się nie powiązania to są sędziowie, którzy czuli się związani z wiceminister Łukasz pijakiem, a jak mocno oczywiście związani to każdy z nas może wszystko osobiście zapoznać, śledząc tzw. kulisy afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości i czytając wpisy, które były na grupie WhatsAppa owej wymienianie informacji pomiędzy niektórymi sędziami członkami KRS-u, a wiceministrem to jest publicznie nie to jest publicznie dostępne Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny członek KRS Panie Senatorze bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, do usłyszenia do widzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA