REKLAMA

Aspekty prawne pracy zdalnej

Strefa Szefa
Data emisji:
2021-01-17 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
30:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa, a szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie praca zdalna zawitała już do naszych przedsiębiorstw do naszych firm właściwie na stałe spowodowała niesamowite zmianę zarówno technologiczne w firmach jak i takie po prostu zwyczajowe wpływał wpłynęła na naszą kulturę organizacyjną wpłynęła ma na pracę na system pracy wpłynęła ma całą działalność firm, a o tej pracy zdalnej będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, a Rozwiń » dokładnie o aspektach prawnych związanych z pracą zdalną, bo pomimo, że wiemy już mniej coraz więcej się coraz więcej firm przechodzi na pracę zdalną w coraz większym wymiarze to jednak niektóre pytania ciągle są zadawane niektóre pytania ciągle pozostają bez odpowiedzi dzisiaj staram postaramy się te od tych odpowiedzi udzielić państwa moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry pracy prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jednocześnie autorka książki praca zdalna w praktyce zagadnienia prawne dzień dobry dzień dobry pani nowe państwa i właśnie pani profesor praca zdalna właściwie jest no przyszła rewolucja od kiedy mamy do czynienia z pandemią pandemia wymusiła pracę zdalną to tej pory w kodeksie pracy istniało tylko pojęcie telepracy czym kapele praca różni się od pracy zdalnej wniesie przede wszystkim tym, że telepraca jest uzgodniona uzgadniana to znaczy jest umowna formą pracy na odległość natomiast praca zdalna jest czymś absolutnie innym polega na tym, że to pracodawca wydaje nam polecenie pracowania na odległość i my nie mamy na to wpływu ani czy tego chcemy niczego nie chcemy mieści się to w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy i to była taka zmiana absolutnie przełomowa dotąd telepraca była w porozumieniu natomiast praca zdalna jest na polecenie pracodawcy, czyli z 1 strony, która organizuje pracę w celi na telepracę mogliśmy się nie zgodzić jako pracownik natomiast na pracę zdalną nie mamy wpływu niestety tak to jest właśnie taki element tej nierównowagi w umowie o pracę jednak nasz szef czasami dostaje z ustawy takie mocne uprawnienia, które polegają na tym, że on jednostronnie zleca jakieś czynności ma do tego prawo na taki właśnie z pracą zdalną, aby jak byśmy mogli we cechy tej pracy zdalnej pokazać czym dokładnie praca zdalna jest to co moglibyśmy powiedzieć przede wszystkim praca zdalna jestem z pracą na pewien czas tak jak wynika z ustawy covidowej, czyli tej ustawy z marca 2020 roku jest to forma pracy, która jest przewidziana tylko w okresie obowiązywania stanu epidemii oraz 3 miesiące po jego stan na razie nie ma innych przepisów, które dotyczą pracy zdalnej były zapowiedzi pracy nad zmianą przepisów kodeksu pracy, ale one oczywiście jak zwykle to by utknęły, więc nie wiadomo co z pracą zdalną po pandemii, więc jest to praca czasowa tylko na ten okres taki wyjątkowy właśnie nadzwyczajny i po drugie jest to praca, którą stosujemy tylko do pracowników, czyli tylko może ona obowiązywać w umowie o pracę, chyba że np. psy strony kontraktu prawa cywilnego albo wykonawca dzieła albo zleceniobiorca umówił się z powierzającym zlecenie czy dającym nam takie tak takie dzieło, że będą również wykonywać pracę zdań, ale to wymaga aktywności, czyli umowy i po trzecie praca zdalna jest to jest najważniejsze ma do spełnienia określony cel i tym celem absolutnie podstawowym tak jak mówię takim filarem pracy zdalnej jest walka z koronawirusem i po to, właśnie pracodawcy dostali to narzędzie o tym musimy pamiętać, że nie jest to praca z taka, która ma zagościć w kodeksie pracy na stałe w tym sensie, że już odtąd to pracodawca będzie nas związki ładnie, ale też obiektywnie przynoszą do pracy zdalnej czy tego chcemy czy nie tylko ma także uprawnienie po to, że w imieniu państwa wykonuje w gruncie rzeczy pewne zadania publiczne ochroni przed rozprzestrzenia się rozprzestrzenia się wirusa, ale z kolei po tylu miesiącach już wiemy to też pokazują ankiety badania przeprowadzane w firmach i się zarówno wielu pracodawców jak i pracowników chwali sobie możliwości pracy zdalnej, a jeżeli nie pracy zdalnej jak w pełnym wymiarze to te właśnie takie udogodnienia pracy hybrydowej, czyli częściowo zbiorze częściowo jako jako praca zdalna, więc myślę, że praca zdalna zostanie z nami nawet po zakończeniu pandemii jestem tego samego zdania to ta forma pracy była przed pandemią dlatego to tak udało dobrze zorganizować, bo jednak korporacje dawały ten system Home Office jako rodzaj benefitów po to, przecież od lat obowiązywało obok telepracy, która była niestety przepisy martwe, bo tych regulacji jest także w kodeksie pracy pracodawcy odpuścili sobie te regulacje natomiast ona z nami zostanie ja mam taką nadzieję, ale trochę innej odsłonie będzie praca zdalna, ale takim przesłaniem jednak telepracy, czyli nie wyobrażam sobie, żebyśmy do kodeksu pracy wpisali znów taką kompetencję narzucania pracy zdalnej przez pracodawcę, jeżeli miałaby zostać to tylko w formie uzgodnień między stronami ewentualnie tak jak prawie holenderskim miękkich roszczeń w wyjątkowych sytuacjach, kiedy pracodawca musiałby przyjąć wniosek pracownika pracę zdalną, ale nie odwrotnie, bo to co się dzieje teraz bardzo tak jak mówię mocnym uprawnień kierowniczych pracodawcy, ale co wynika tylko z tego, że chodzi o dobro publiczne, jakim życie zdrowie nadchodzi trzecia fala pandemii, więc ta praca zdalna w tej formie, jaka jest teraz ta wprowadzona obecnie w przepisach zostanie pewnie z nami jeszcze przez kilka miesięcy porozmawiajmy, więc o tym jak to wygląda teraz mamy polecenie dotyczące pracy stałej cień szef wydaje nam polecenie, że mamy robić to co robiliśmy do tej pory, ale teraz z domu, bo pierwsze pytanie, które nasuwa się większości pracownikom ustawę no okej, ale to znaczy, że ja muszą mieć dostęp do internetu muszą mieć w domu dobry komputer musi mieć no właśnie chociażby telefon do rozmów motto za to ma zapłacić organizację pracy zdarza się tak z perspektywy obowiązywania tych przepisów podzieliła na 2 etapy pierwszy etap to etap okropnego szaleństwa i groźby zachorowania pamiętajmy marzec kwiecień się, że pracodawcy mieli tylko 1 bardzo ogólny przepis w tej ustawie covidowej to dokładnie jedno zdanie definicja pracy zdalnej pracodawca może jednostronnie narzucić pracę innym miejscu niż dotychczas wykonywana to było wszystko dopiero po kilku miesiącach od czerwca ta regulacja troszeczkę się poszerzyła i teraz wymaga się od pracownika umiejętności możliwości technicznych oraz lokalowych, a także, żeby praca ze względu na rodzaj była możliwa do wykonywania zdań, bo jak się domyślamy praca fryzjerki albo praca rzemieślnika cukierni no raczej nie będzie pracą zdalną na myśli o pracy zdalnej w perspektywie wykonywania pewnych czynności administracyjnych jakich zadań także jak to mawiano kiedyś pracowników umysłowych tak kiedyś, choć obowiązywał natomiast albo biuro albo zdrowo tak obecnie mówimy o pracownika biura, a więc teraz są pewne przesłanki polecenia pracy zdalnej, ale ja bym ich tak bardzo nie przyczyniała, dlatego że jak powiedzieć pracodawcy nie ma możliwości technicznych lub lokalowe techniczne też dosyć proste mówi nie mam komputera nie ma sieci potrzebuje wsparcia pracodawców jak wiadomo zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu pracy to pracodawca powinien zorganizować pracę, czyli zapewnić sprzęt no przynajmniej to połączenie internetowe na takim poziomie, żebyśmy mogli wykonywać pracy zda natomiast w większym problemem będzie po skarżenie się, że nie mam tych właściwych warunków lokalowych po co znaczy to niezwykle trudno sobie wyobrażam, że musiałaby to być sytuacja nadzwyczajna, czyli mieszka naprawdę w jakim bardzo małym pomieszczeniu z grupą obcych osób, którym przeszkadzają w pracy albo mam bardzo liczną rodzinę, a nie mamy warunków mieszkaniowych optymalny do tego, żeby się skupić w pracy tylko tak natomiast no powiedzmy sobie wystarczy mam męża, który również pracuje zdalnie publikę dzieci no, które nie no właśnie mają lekcję to jest bardzo trudne bo, gdybyśmy tym torem rozumowania podążali na wsi okazało się również 6070% wszystkich pracowników Homo FIS by mogło się NATO poskarżyć, więc to jest bardzo trudna, ale rzeczywiście pani redaktor proszę to inny problem, że pracy zdalnej przeszliśmy od ryzyka pracodawcy do ryzyka pracownika, czyli jak dotąd w biurze wszystko było na głowie szefa tak teraz Home, a historyczna naszej głowie, żebyśmy z domownikami dzieci z mężem partnerem partnerką porozumieli się słuchaj potrzebuję skupienia w takich godzinach albo mam np. Kola o tej godzinie albo mam konferencję tak to wygląda i wiele rodzin w ten sposób funkcjonowały funkcjonuje, więc te możliwości lokalowe to jest moim zdaniem taka trochę przesłanka na wyrost niestety mimo to właśnie podjęła pani temat ryzyka to rzeczywiście w różne rzeczy mogą się zdarzyć np. możemy się zdarzyć wypadek w czasie pracy, ale w domu pytanie jak to jest ten i jak na to patrzy prawo, ale równie dobrze może dziecko nie przejść w trakcie i wylać np. soczek ma komputer firmowy i co wtedy jak to wygląda czy to jest jakoś uregulowana tak jest oczywiście uregulowana, ale nie w tych szczególnych zapisach ustawy covidowej tylko ogólnych regulacjach czy ubezpieczeń społecznych czy też kodeksu pracy zaczyna od wypad to ustawa wypadkowa, która definiuje wypadek jako zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z pracą powodujące uraz śmieć i jeżeli mamy do czynienia z wypadkiem, czyli np. złamiemy sobie nogę schodząc do piwnicy, ale ma związek z wykonywaniem pracy, bo wyszliśmy na chwilę np. do toalety i udajemy się znów do pracy no nie zrywamy tego związku natomiast gdyby była sytuacja, że wylejemy sobie gorącą wrzącą zupę na nas stopy czy to na dłoni, a nie odeszliśmy od naszych obowiązków zaczęliśmy mieszać w garnku no to ten związek oczywiście jest przerwane powstaje niezwykły problem taki problem protokołu powypadkowego chociażby z 2 powodów po pierwsze musimy wziąć pod uwagę, że czuje, że wchodzimy w strefę prywatną czyjegoś mieszkania albo domu i po drugie, że to co się wydarzyło no to będzie opisem można powiedzieć prawie wyłącznie pracownika no bo może powiedzieć, że odszedł na chwilę od komputera, żeby im garnków za zamieszać, bo zupy podgrzewać łatwo dokładnie inaczej tak, a miał np. przerwę właśnie na posiłek i podgrzał sobie zupę w mikrofalówce biurze to robił takie plany to jak robią to zerwanie związku nie nastąpiło w momencie, w którym roku w domu już myślę ZUS jak przeczyta taki fragment protokół w protokole powypadkowym zaczęto kwestionować i pozostanie wtedy droga Odwoławcza do sądu ubezpieczeń społecznych sowita proszę państwa rozmawiamy o pracy zdalnej państwa moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego jednocześnie autorka świeżo wydanej książki praca zdalna w praktyce zagadnienia prawne i 3 egzemplarze tej książki mamy dla państwa w prezencie od wydawnictwa pedagogom wydawnictwo pedagogium wydało wydało książkę pani profesor i 3 egzemplarze mamy dla naszych słuchaczy jak postarać się egzemplarz tej książki w jaki sposób ją dostać o tym powiemy w drugiej części naszej audycji zapraszam teraz na skrót informacji Radia TOK FM, a potem wracamy do rozmowy strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa i mój gość pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego autorka książki praca zdalna w praktyce zagadnienia prawne 3 egzemplarze tej książki mamy dla państwa dzięki uprzejmości wydawnictwa pedagogium, które wydało książkę i teraz trzeba zrobić, aby dostać 1 egzemplarz tej książki to należy z telefonu czy komputera czy tabletu czy są już mego urządzenia wysłać do nas maila na adres dla was same razem dla was małpa to krok KSM dla was małpa TOK kropkę FM w temacie proszę napisać pracę zdalną, a w treści maila swoje imię nazwisko oraz adres pod jaki ta książka ma być przeszłam praca zdalna w temacie 3 pierwsze osoby, które takiego maila do nas prześlą z tematem prac ustawa ma obraz dla was pisane razem małpa TOK próbka FM 3 pierwsze osoby dostaną egzemplarz książki pani profesor praca zdalna w praktyce zagadnienia prawne, a my wracamy do naszej dyskusji właśnie zagadnieniach prawnych aspektach prawnych pracy zdalnej swe skończyliśmy pierwszą część rozmawiając o tym jakie są ryzyka związane z pracą zdalną w dla pracownika mówiliśmy o wypadkach, a teraz pan ponawiam pytanie o takie wypadki związane z uszkodzonym np. sprzętu załóżmy, że właśnie dziecko coś wyleje albo będą sprzęt, który dostałam od pracodawcy w jaki sposób niż uszkodził jak to wygląda może być jeszcze 1 sytuacja, że będę na wiozła ten sprzęt ten laptop, a wejdą na chwilę do sklepu po powrocie już będzie moim samochodzie na pewno właśnie np. właśnie to jest wiele różnych sytuacji dostajemy ten sprzęt weekend komputer jest mieniem powierzonym mieniem powierzonym to znaczy jest sumienie obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się tak przewidują tak to obrazują przepisy kodeksu pracy co to znaczy to znaczy, że powinniśmy zwrócić sprzęt oczywiście wszyscy się domyślają, że w formie zdatnej do użytku tak, żeby można było na nim pracować i oczywiście jakimś tam elementami z użycia takiego typowego zużyć tutaj zaskakuje nas stanowisko Sądu Najwyższego Izby pracy i dlaczego dlatego, że kiedy oddajemy sprzęt powierzony czy mienie powierzone tak jak ten lato to powinniśmy to odpowiadamy za to mienie w pełnej wysokości to znaczy wg cen na chwilę jego zwrotu i jest szkoda, którą odpowiadamy w pełnej wysokości, a pracodawca to co przed sądem powinien zrobić jedynie udowodnić fakt przekazania tego mienia i oczywiście fakt, że pracownik się z tego mienia nie liczą się nam nie wróć i odpowiadam wtedy w pełnej wysokości jeszcze raz staż natomiast w sytuacji, w której my oddajemy ten sprzęt, a więc przed nim zepsuty, bo tak jak pani redaktor zasugerowała niestety zdarza albo kawa zalała klawiaturę albo dziecko postanowiło się pobawić się komputerem służbowym i komputer zepsuł to w takiej sytuacji czy jest to zmieniać czy nie Otóż Sąd Najwyższy podchodzi do tego, że zwrot nastąpił i w takim przypadku przychodzimy na rygor łagodniejszej odpowiedzialności tak jak byśmy odpowiadali za niezwykłe to znaczy odpowiadamy tylko do trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia i tylko za straty czy szkodę rzeczywistą jest pewna różnica, że jeżeli oddamy nawet zepsuty sprzęt to odpowiadamy w takim zakresie ograniczonym no chyba, żebyśmy celowo ten sprzęt zniszczę cię złości rzucił nim o podłogę niestety takie sytuacje czasami są to przecież zdarzają wtedy odpowiadamy w pełnej wysokości w innym przypadku odpowiadamy w tym takim rodzinie nie mniej słowy, jeżeli się okazało, że sprzęt nam ktoś ukradł to będziemy odpowiadać za niewłaściwe zabezpieczenie mienia wtedy, kiedy nie zamkniemy samochodu albo tworzymy sobie nasz serek ktoś bez problemu ten sprzęt wyciągnie w innym razie w innym przypadku no to możemy się bronić, że właściwie sprzęt zabezpieczyliśmy jest to ryzyko przechodzi na pracodawcy nawet jeśli ktoś nam rozum ukradnie z domu, bo po prostu okradnie nas nasz dom nasze mieszkanie w niej również inne rzeczy, ale mieszkanie było zamknięte zabezpieczone rozumiał wtedy o prostą zwalnia od odpowiedzialności, tym bardziej domyślam się, że ten sprzęt bywa na ogół ubezpieczony przez pracodawcę na szczęście jeśli to jest taki sprzęt oczywiście poważny i dość drogi jak rozmawiałyśmy o wypadkach to wspomniała pani żądał wkraczamy w taką z strefę prywatną każdego pracownika, bo i chciałabym również zapytać o prywatność i oto ja taką możliwość kontroli ma nasz pracodawca w tej naszej bądź co bądź strefy prywatnej jednak, bo na samym początku pandemii pojawiały się różne zachowania zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników np. niektórzy pracodawcy mieli takie oczekiwania, że kamera będzie włączona non stop i będą mogli, żeby mogli kontrolować swoich pracowników z kolei niektórzy pracownicy nawet w trakcie spotkań takich zespołowych odmawiali włączenia kamery pojawiały się różne skrajne zachowania po po obu stronach jak to wygląda czy to już jakoś uregulowane czy ze właśnie czy to wkraczanie w strefę prywatności przez pracodawcę jest się jakoś uregulowana możemy powiedzieć co wolno pracodawcy, czego wolno, a na co powinien albo musi zgodzić się pracownik, a oczywiście, że jest to uregulowano w samej konstytucji, ale no nie bądźmy tak patetycznie, więc przejdźmy do tych przepisów ustawowych, choć kodeks pracy i oczywiście kodeks cywilny, bo też tutaj kwestie ochrony prywatności i naszych dóbr osobistych nie ma wprost do prac dane jakich przepisów dedykowanych kontroli, a więc musimy stosować ogólne zasady i te zasady monitoringu także monitoringu komputerowego są zapisane w kodeksie pracy one stosunkowo niedawno obowiązują od paru lat ona pozwalają na monitoring poczty elektronicznej pracownika podkreśla poczty, ale proszę państwa tylko jak tam wprost przepisy poczty z komputera, który został powierzony jako mienie służbowe tak to dziwnie zostało jeżeli, więc chodzi o nasz prywatny komputer to jak czytamy przepisy kodeksu pracy prowadzą do wniosku, że w tym przypadku ta kontrola poczty w ogóle nie wchodzi gra druga kwestia, którą należy pamiętać, że to nie dzieje się automatycznie tylko takie przepisy o monitoringu powinny być zapisane albo regulaminie pracy albo układzie zbiorowym pracy albo proszę państwa w zarządzeniu, jeżeli są związki zawodowe to bez zgody z monitoringiem będzie kiepsko, bo muszą tam, gdzie przedstawiciele pracowników wyrazić zgodę dać przyzwolenie pracodawcy na monitoring w tym też należy pamiętać jeszcze jedno oczywiście kwestia co z tymi spotkaniami służbowymi np. nasz żołnierz jest im się tak dalej TKA czy możemy się pokazywać musimy się pokazywać Otóż to jest wszystko kwestią w związku z pracą, jeżeli ma związek z pracą i jest potrzeba takiego kontaktu nie tylko chronicznego, ale również wizyjnego to jest naszym obowiązkiem współpracować, bo to Polacy nie ma związek z pracą czyli, jeżeli szef wyobraża sobie, że do niego kim będzie pracował zdanie to może też oczekiwać byśmy się pokazać tylko wyjątkowe sytuacje mogą nas z tego zwolnić podobnie jakieś negocjacje z klientem czy nam się podoba czy nie no to jest takie oczekiwanie, żebyśmy pokazali się tutaj druga kwestia, żebyśmy jeszcze odpowiednio wyglądali i żeby przestrzeń, która jest wokół nas, którą pokazuje nasz monitor była odpowiednia do prasy do rodzaju kasy, którą wykonujemy to jest właśnie tutaj dotykamy czegoś co ma np. w wielu firmach funkcjonuje jako adres kod, czyli takie wytyczne dotyczące ubioru i nagle okazuje się, że w wielu firmach te wytyczne nie są realizowane w momencie pracy zdalnej mówi się nawet, że rok 2020 przyniósł nam renesansu dresów, ale w miejscu pracy i o ile na początku rzeczywiście było także ludzie starali się przynajmniej no to górę mieć ubraną tak jak do tej pory wynikało to z pracy to z biegiem miesięcy po ten Resko bardzo się rozluźnia teraz naprawdę różnie bywa w różnych firmach no to pamiętajmy o tym, że jesteśmy w pracy, że to, że pracujemy w domu takim specyficznym otoczeniu między czajnikiem garnkiem telewizorem książkami to nie znaczy, że nie wykonujemy pracy, więc dla mnie jest bardzo się powiedzieć takie zaskakujące to zaskoczenie pracowników, dlaczego od nas wymaga się wymaga, żeby np. stosować filtry w tym się albo robi co jakiś tapety, a komuś, kto przeszkadza jak mam i czy w ogóle się pokazywać Otóż tak, jeżeli ma związek z osób z naszą pracą to my musimy się zachowywać odpowiednio do wykonywanych obowiązków tym należy pamiętać kojarzy się i taka historia nauczycieli, których prezydent miasta zobowiązał naprawdę bardzo grzecznej formie powiedział nie, jeżeli państwo nie jesteście w stanie zapewnić na wizji swoim uczniom odpowiednich widoków i porządku w miejscu, w którym się z nim komunikuje się to po prostu używać tak niektórzy poczuli się oburzeni pytam czym jesteście państwo pracy w innym miejscu, ale ciągle pracujemy nad zostało kilka minut, ale chciałbym spytać jeszcze coś co, a noc co nie jest takie powszechne spotykane, ale jednak się pojawia, choć mi o informacje poufne i o ochronę tajemnicy pracodawcy z punktu widzenia pracownika, ponieważ wiadomo, że jeżeli ja np. pracuje w domu obok nie pracuje mój współmałżonek, który również wykonuje pracę zdalną to może się zdarzyć tak ksiądz słyszy to co mówię te papiery, na których pracuje leżą na biurku może ona nie spojrzeć Małysza, a nie wiem moje dzieci mogą, ale na to popatrzeć, a goście, których mamy wieczorem w domu równie dobrze mogą bowiem oglądać te papiery to zaczyna być chyba niebezpiecznie z punktu widzenia pracownika, o ile mam pracodawcę, o ile mam dostęp do informacji poufnych no tak rzeczywiście test zupełnie inna sytuacja taka trochę paradoksalnie teraz brzmi to, że w korporacjach trzeba było zawsze meldować gości i wprowadzać ich do określonego miejsca spotkań i nigdzie dalej nagle się okazuje, że pracownicy mają wszystkie informacje poufne u siebie mało tego przewożą nierzadko komunikacją miejską wszystko się zdarza wszystko mają w swoich torbach i inne to ryzyko oczywiście wzrasta teraz jest obowiązek pieczy nad tymi informacjami zapisano oczywiście w kodeksie pracy jego podstawowy obowiązek pracownika, czyli chronić informacje poufne, ale także jest obowiązek po stronie pracodawcy, który nie, wyposażając pracownika jest komputer musi zadbać również o rodzaju zabezpieczeń kody różne formy takie, które będą chroniły dane z punktu widzenia RODO, ale także chronił jego dane handlowe gospodarczy know how co dalej, więc oczywiście ryzyko ogromne nieporównywalne do tego co było wcześniej, ale jednak za organizację pracy odpowiada pracodawca, a tu jeśli chodzi o pracę zdalną kierujemy się zaufaniem do pracownika do różnych aspektach w aspekcie właśnie dbania o interes zakładu pracy choćby w odniesieniu do informacji poufnych po drugie, co jest dużo ważniejsze czy ktoś uczciwy wobec nas, czyli pracuje faktycznie tyle ile zapisuje w tych swoich rozliczeniach tygodniowych dobowych miesięcznych czy są to faktycznie w tym czasie wykonane zadania praca zdalna jak nigdy dotąd nigdy dotąd, bo nigdy tak takiej sytuacji mieliśmy wymaga zaufania po stronach na tym się ona tak naprawdę dopiero na nie zostało nam jeszcze mi nos, a więc może uda mi się zadać pytanie może jeszcze my mamy szansę na ma 1 odpowiedź czy są jakieś przypadki, w której ta praca zdalna może nie być wykonywana myślę, że to w 2 przypadkach takich podstawowych czy pracownik będzie odpowiednio przeszkolonej po prostu nie będzie umiał korzystać z tych narzędzi na druga rzecz, że rodzaj pracy na to nie zezwala po prostu się nie da pracować zdalnie np. w fabryce produkcję produkującej cokolwiek chociażby maseczki, chociaż muszę powiedzieć na koniec jeszcze, że praca zdalna, która jest zapisana w tej ustawie covidowej daje szersze możliwości niż Homo hipotez również praca nakładcza muszę powiedzieć, czyli również produkcja usługi może się odbywać na odległość u nas w domu jeśli odpowiednio logistycznie zawód pracodawcy to pojęcie pracy dane proszę państwa dużo starsze niż pomoc bardzo panie dziękuję pani profesor za udział w dzisiejszej audycji ja tylko przypomnę, że rozdaliśmy dzisiaj 3 egzemplarze książki pani profesor praca zdalna w praktyce zagadnienia prawne wszystko dzięki uprzejmości wydawnictwa pedagogium bardzo dziękuję za udział w audycji państwa moim gościem była pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę ja mam nadzieję, że już teraz problemy pracy zdalnej nie są dla państwa też aspekty nie są problemem właśnie, a jeżeli nie ma to zapraszam do lektury książki, której są wszystkie takie problemy wyjaśnia nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa szefa już za tydzień do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA