REKLAMA

Blok jako dzieło sztuki

OFF Czarek
Data emisji:
2021-01-20 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:48 min.
Udostępnij:

Więcej: https://universitas.com.pl/produkt/4054/Blok-jako-dzielo-sztuki-Trzy-modele-architektury-socjalnej-w-XX-wiecznej-Francji-Le-Corbusier-Emile-Aillaud-Ricardo-Bofill

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani dr Dorota Jędruch zakład historii sztuki nowoczesnej Instytut historii sztuki Uniwersytet Jagielloński dzień dobry witam panią bardzo dobry dzień dobry pod koniec roku, czyli pewnie dostępne już jest ukazała się książka pani autorstwa zatytułowana blog jako dzieło sztuki 3 modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji, która to Rozwiń » jest poświęcona tak jak tytuł sugeruje historii francuskich blokowisk jak ma wyglądać mieszkanie dla mas oto spierali się nie tylko architekci, ale to w dziełach architektów tych, które nie powstały tych, które powstały możemy zobaczyć Echa tej tej dyskusji książka fascynująca natomiast ja od razu może zacznę od pewnego wątku, który zainteresował się, w którym także pani wspomina w swojej książce, kiedy myślimy o mieszkania dla mas no to masy jawią nam się jako kobiety mężczyźni tak tymczasem w swej książce czytuje cytuję pani pani prof. Martą Leśniakowską, która w odniesieniu do le Corbusiera pisze, że męskość jest tematem wszystkich wizjoner wizja nas szkiców Kurowo legł korpus Giera z boiskami do gry w piłkę nożną kortami tenisowymi więźniami nada salami gimnastycznymi itd. itd. architektura jest kreacją przestrzeni skomponowaną dla wygody i upodobań wysportowanego współczesnego dandysa, którego platońskie idee przekształci się ostatecznie mocarne ciało czy w ogóle pojawia się w tych w tej debacie o tym jak ma wyglądać mieszkanie dla matek ma, lecz architektura dla człowieka dla różnych kategorii to właśnie pierwiastek kobiecy czy jednak to jest architektura mężczyzn dla mężczyzn kobiety są jakimś dodatkiem, który pojawia się tylko jak kwiatek do kożucha, a ja tam wciąż polemizuje z tym zdaniem pani prof. Marta Leśniakowska, chociaż ona oczywiście ona oczywiście oddaje pewien sposób czasem również tych powstawały koncepty kontuzje raczej lata trzydzieste wiemy, ale konkluzja, że był całkowicie człowiekiem swoich czasów sprzyjał takim autorytarnym chyba tak realistyczną wizją tego jak ma wyglądać organizacja społeczna i oczywiście zachowało się sporo jego rysunków pokazujących użytkowników mieszkań tych modelowych mieszkań, bo w tamtym czasie mieszkanie dla mas właściwie tak, bo nie projektował, ale poza obrażał sobie takie mieszkania mają być użytkowane również w czasie wojny tam rzeczywiście widzimy bardzo często mężczyzna takiego muskularny mężczyzna który, bo popsuje jakiś worek treningowy i to jest pewnie bardzo silne obraz, który pozostał podobnie jak zmiana modelowa, ale oczywiście lata trzydzieste to jest również refleksja nad rolą rodziny i przede wszystkim kobiety i tutaj życie to nie zabrzmieć szczególnie feministyczny, ale miało też takie ataki takie perkusja tutaj kuchnia i sposób urządzenia kuchni jako takiego laboratorium, w którym właściwie tylko wchodzimy przygotowujemy posiłek jemy go na następnie z rodziną w pobliskiej jadalni właśnie połączonej kuchni z jadalnią ona wiąże się z takim modelem krzyczeli kod Lichockiej taki projektantki austriackiej, ale oczywiście była stosowana przez architektów przed i powojnia no to miało być jakoś emancypacja kobiet to znaczy miała sprawić, że kobieta zamiast w kuchni miała przebywać z rodziną z domownikami i tam gotowanie miał być tylko takim dodatkowym fragmentem dnia absurd nie miało wypełniać tego dnia oczywiście tam jest cała dyskusja na temat tego jak marzyć świat, kiedy nie ma już służby domowej tam taka dyskusja na trzydziesty to wbrew pozorom znajdziemy nawet polskich koloniach dotyczy chociażby na Żoliborzu trzeba pamiętać o tym, że te idee, które tworzyli architekci dla mas czyli, próbując sobie wymyślić takiego uniwersalnego odbiorca bogatego w 1 to przede wszystkim jest wizja oparta na na myśleniu o klasie średniej, czyli takiej klasie urzędników intelektualistów to klasa bardzo często przywołuje tam kontuzje w swoich tekstach i od faktycznie jest adresatem tych pomysłów one faktycznie gdzieś od tej klasy wychodzą, jakby ją rozszerzają na na na całe społeczeństwo oczywiście powojnie boja mówię o 3 architekta, którzy tak tworzyli 3 różnych okresach po wojnie ta dyskusja była jeszcze ciekawsza przede wszystkim w tych większych projektach w plikach do po chwilach katalońskiego architekta związanego z postmodernizm mam tu w latach sześćdziesiątych trochę na fali fascynacji konsultują z tamtego czasu i taką taką właśnie swobodą seksualną miał taką wizję w ogóle, bo próby osadzenia takiej tradycyjnej rodziny, czyli zbudowania takiego budynku, w którym możemy tak naprawdę mieszkać w konfiguracjach społecznych całkowicie dowolnych i właśnie ta wizja rodziny, które wcześniej była takim punktem odniesienia dla myślenia o tym jak ma wyglądać harmonię społeczną, aby to harmonia w rodzinie to w po sześćdziesiątym ósmy roku, bo chwila zamieniła się taką trochę wizja Singlar, który może złączyć wszystkim jakiś związek mniej lub bardziej formalne, ale absolutnie nie jest to jakiś 1 dominujący model nawet bardzo przekonująca jego koncepcja, że mąż żona mogą mieszkać w 1 bloku, ale właściwie w różnych częściach tego bloku nigdy się nie spotkać albo rzadko się spotykać i właśnie każde miało mieć swoje mieszkania takie przestrzenie wspólne pomiędzy nimi mogą być takim miejscem spotkania tego męża z tą żoną po jakich innych jedną z całkowicie fantazji możemy tutaj fantazjować jakich układach i relacjach mogą być te postaci, które tworzyły jakieś zbiorowości komuny, a niekoniecznie takie tradycyjne rodziny oczywiście myślenie o architekturze socjalnej tak jak autor nazywam tam bierze się trochę myślenia architekturze przemysłowej i towarzyszących im towarzyszących im kolonii robotniczych licznych kolonii robotniczych mamy takie 2 scenariusze 1 taki bardzo konserwatywny scenariusz, który zakłada, że robotnik pracujący w fabryce jego żona też pracująca w fabryce niestety dziecko czasami też pracujące w fabryce w dziewiętnastym wieku przede wszystkim mają popierać rząd został ranny życiu nie tylko Francja Anglia, ale mają opierać swój dobrostan na życiu rodzinnym poza tą rodziną nie wychodzić jak wyjdą poza tą wina różne dziwne rzeczy przychodzą dokładność związki zawodowe oczyści ba są pożądane natomiast druga wizja taka bardziej liberalna czy nawet socjalistyczna, która wywodzi się takich utopijnych koncepcji Kuriera Falanster, czyli takiego wielkiego społecznego gmachu Pałacu ona zakłada jakąś kolektywną ość życia znaczy oczywiście nie wyklucza tradycyjnej rodziny, jaki tradycyjnych związków, ale mówi nam również, że w furię miał bardzo szalone pomysły na temat tego jakich relacjach możemy funkcjonować w życiu codziennym wręcz frywolne momentami bon sankcjonował on wie czy takie zbiorowe klient relacja, więc tutaj, jakby to ta ta ta taj relacje społeczne były dużo bardziej rozbudowane oczywiście zakładały, że przede wszystkim mieszkańcy Fallen zdają mają być społecznością, która poza tą społeczną poza tą jednostką rodzinną wytwarza pewne pewne relacje skupione wokół całego tego mechanizmu przemysłowego i ochotą dyskusję przedłuża myślenia architekturze dwudziestym wieku, czyli mamy takie światła no to jedne mówią nam, że mamy stawiać na życie społeczności lokalnej społeczności czy takiej społeczności, która wytwarza się wokół tej przestrzeni mieszkaniowej, a drugie mówią, że mamy tworzyć takie nawet w budownictwie blokowym, gdzie wszyscy mieszkamy razem w 1 budynku mamy tworzyć takie zamknięte komórki to każdy będzie miał zapewne miał jakąś intymność tego prywatnego życia kontuzję chciał połączyć tę stworzyć społeczeństwo, które umożliwia ich życie indywidualne zbiorowe, ale są to kobiety dzieci to do kobiet dzieci powróciły do książki powróciły po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 już za kilka minut pani dr Dorota Jędruch zakład historii nowoczesnej Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest państwa moim gościem wcale państwa gościem jest pani dr Dorota Jędruch zakład historii sztuki nowoczesnej Instytut historii sztuki Uniwersytet Jagielloński rozmawiamy o książce blog jako dzieło sztuki 3 model architektury socjalnej XX-wiecznej Francji książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas co przyświecało tym 3 architektom jak dowodzą że, zanim usiedli do swoich bloków wzięli w wojnie przysłowiowy ołówki to musieli przeprowadzić jakąś pracę intelektualną i skoncentrować się na rozwiązaniu pewnych problemów albo problemów 1 grupy społecznej 1 grupy powiedzmy albo uniwersalnie problemu wszystkich ludzi może świata we Francji trwa tak rzeczywiście omawia 3 koncepcje tylko wizjera Emila, a i tak dobrze dla 3 różnych architektów żyjących 3 różnych epokach które, którzy dużo teoretycznie pracowali nad koncepcją osiedla i właściwie tato też na konto jest tutaj może jeszcze bardziej tematem tej książki niż to co faktycznie powstało powstawało to jakby już nie jesienią do tego co projektowali na kontuzje projektował wizję mieszkania dla każdego, ale tak naprawdę ledwo wyłącznie kilka pojedynczych bloków i Emilią wychodził prawda takiego doświadczenia artysty no tutaj możemy dyskutować artysty dekoratora artysty, który zajmował się oprawą wielkich i 6 par z państwowych Hitler w latach trzydziestych czy pokazu mody, a po wojnie faktycznie zaczął budować osiedla mieszkaniowe i tak naprawdę to jego teoria powstała już w praktyce Toma sika dobowej wychodził taki naprawdę niezwykle interesujące filozoficznej kontr kulturowej propozycji utopijnej i na zamówienie władz Francji wówczas znajdzie dla wlać z lat osiemdziesiątych zaczął realizować rzeczy, o których pisał także tutaj jest teoria praktyka one się różnie do siebie mają oczywiście tylko bowiem wyrasta taki modernistycznego myślenia o architekturze uniwersalne również takiej wagi artystycznej ona ma być geometryczne abstrakcyjne i czytelna dla każdego jeśli niema tutaj za sobą bardzo wiele i innych tekstów tego czasu chociażby artystów plastyków własnego kandydata jego mówi o takiej duchowości Mondriana, która tkwi właśnie w porządku geometryczny Emila i o swoje osiedla ozdabiał cytatami z literatury i takiego niesamowitego swojego własnego naginają, gdzie spotykają spotyka się fascynacja Grzelak dem filozofią i fascynacja fascynacja Pitagoras jego takimi czy wypitego czekami bardziej takimi grami z porządkiem matematycznym do ich kart, bo film, który wymyślił, że tak naprawdę idealną scenerią dla socjaldemokratycznego społeczeństwa, bo tak definiował w latach siedemdziesiątych to jest taki zbiór cytatów z architektury klasycznej nowożytnej renesansowej barokowej bądź bądź klasycystycznej raczej renesansowe barokowej, który ma wytwarzać właśnie takie miasta miasta stwarzające demokratyczne przestrzenie, w których użycie tych medycznych czynno nowożytnych cytatów kolumny Belką ani metod placów nawet takich dosłownych cytatów jak kościoły czy jakiś pałace zwykle np. zamki ma sprawić, że ludzie będą się czuć w tym w tym otoczeniu dobrze, bo będą podstawą poznawali te kody, które zostały w nich walka i można by powiedzieć cała ta dyskusja 3 architektów to jest dyskusja z modernizmem walczy dyskusja o tym co to wymyślono w okresie międzywojennym jako ideał zamieszkiwania i jakby od lat pięćdziesiątych de facto możliwości jeszcze wtedy, kiedy nikt nie mówił postmodernizmu modernizm toczą się, jakby sam w samo naprawiać samo weryfikować powstawały różne koncepcje, które stają się tą taką abstrakcyjną ość ten pozorny takich łut i taki trochę nieludzki charakter tego bardzo kosmetycznego rozwiązania rozsadzać, wprowadzając różne rzeczy przede wszystkim takie kody kulturowe takie rzeczy, które miały być już nie czystszym, ale mieszkańcy identyfikującą uważają za swoje dzięki czemu dobrze się czują przestrzeń ciekawe co na to Norweżki, które potem zam. w tych blokach czy doceniały nowość wszystkie idee, które przyświecały architekt to czy my tutaj każdy kraj ma wkrótce spółka jest mała w ogóle w wulkanie mogę co trzeba na to nie wejdzie co czyta zadań z mocą swoich rur każdy kraj ma tutaj swoją historię, bo my przetwarzamy sobie dziedzictwo blokowisk, łącząc jakoś również okresem PRL-u i to ma jakieś reperkusje naszym sposobie widzenia tych mieszkań oczywiście ta dyskusja czy budownictwo mieszkaniowe jest artystyczna czy wyłącznie funkcjonalna inaczej definiuje się w Polsce niż Francji, dlatego że w Polsce, jeżeli przyjrzymy sobie dyskusję na temat architektury w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych na 50 oczywiście nie innego względu to to jest czas dyskusja czy w ogóle architekt może być artystą czy w ogóle i tak może coś włożyć więcej do mieszkania niż tylko ewentualnie ich jakiś ukształtowanie okien stolarki może da się nad wejściem, ale niekoniecznie, dlatego że nasze środowisko miało wszystkim bardzo bardzo oszczędna to kończyło się po prostu bardzo złym wykonawstwem tych bloków w latach 80 natomiast we Francji ta dyskusja o kryzysie blokowisk ma zupełnie inny charakter one okresie powojennym wyrastają może to samego z tej samej potrzeby, czyli takiego faktu, że mamy po prostu bardzo mało mieszkali moi centra miast są tak naprawdę zlecone populacja rzeczywiście musimy zabudowywać zabudowywać tereny podmiejskie to zarówno błotnikami jakościowymi jak i jedno rodzinnymi oczywiście to jest bardzo ważny wątek architekt powojennej, ale tak naprawdę te te budynki wojnie one bardzo ściśle łączą się z systemem dualistycznym i ci mieszkańcy, którzy przyjeżdżają w czasie tzw. schodów jest, czyli takich wielkich światłych lat rozwoju francuskiej gospodarki i po powojennej oni w ślad tak 30 światłych lat oni właśnie przyjeżdżają do pracy w dużych zakładach przemysłowych na przedmieściach Paryża bardzo często byłych kolonii francuskiej z jeszcze w niektórych przypadkach aktualnych konie francuskich i 7 mieszkania nie są uważane za taki lista niewygodne to znaczy jak popatrzymy na metraże mieszkań socjalnych we Francji i mieszkań blok blokowiskach w Polsce to absurd nie możemy tego porównać one są bardzo przestrzenne czy metraż jest kilkakrotnie większe ja ja mieszkam w takim mieszkaniu przez chwilę pani, że to to było 6 pokoi standard Kosztowy w takim mieszkaniu socjalnym lokalnego i na to, że kawalerka to było takie mieszkanie odpowiadające naszemu mieszkaniu dla rodziny trzyosobowej 4 osobowej może rodzice i dwójkę dzieci to są naprawdę dużo większe metraże mieszkań są wygodne i dużo bardziej wygodne niż te nasze natomiast wraz z z upadkiem SS kryzysem paliwowym później, gdy upadkiem wielu zakładów przemysłowych i całym procesem dekolonizacji miasta zamieniły się takie pustynne może trochę getta ludzie stracili pracę i problemy społeczne generują one są, czego u nas nie mamy o różnych charakterach to znaczy wynikają z procesu dekolonizacji z tego, że ludzie, którzy tam mieszkają czują się w pewnym sensie odrzuceni przez przez społeczność której, której sta chcą być częścią z drugiej strony mamy miasta, które są ważne skomunikowane z centrum 18 poprawia ostatnie, ale długo to był wielką bolączką tych miejsc, czyli nawet jeśli ktoś znalazł pracę w centrum Paryża to co miał ogromny problem dojazdu do do centrum nie jest jeszcze kwestia mentalna to znaczy Przedmieścia Paryża w oczach talerzami Francuzów są takie miejsca gorsze akty miejsca miejsca ich banicji i teraz to, że architekt tam stosowali takie erudycyjne modele jakieś takie erudycyjne nawiązania cytaty to wręcz było uważane przez niektórych za za rodzaj takiej takiej prowokacji także, że mamy tutaj mieszkańców, którzy czują się kulturowo odrzuceni odmienni, a my proponujemy do tego taki program jak z podręczników do historii sztuki oczywiście zachodniej sztuki tak że, że jest jakiś taki rodzaj rodzaj i kontrowersji, jaki rodzaj rodzaj problemu takiego również znaczeniowego paradoks chce, kiedy popatrzymy właśnie na te o tych architektów zobaczymy, że wszyscy 3 odwołują do czegoś takiego jak taki śródziemnomorski uniwersalny model zamieszkiwania i tego modelu szukają i to jest najbardziej dziwne właśnie w architekturze arabskiej to mamy i tylko Musiala i w pewnym sensie u u aio, który również odwołuje się do tej wśród moich kości i mamy tu, bo FLA i wzorem dla takiego mieszkania, które składa się z pojedynczych komórek jajowych jest ich zdaniem sal, czyli taka tradycyjna twierdza łapska pustynna tutaj szczególnie kiedy, któremu zabito będzie dla chociażby LOK budżet na takim punktem odniesienia, gdzie mamy narastające w zależności od potrzeb społecznych niewielkie skromne zamknięte komórki takie mieszkaniowe kupione wokół wokół jakiegoś centralnego rynku i otoczone takimi właśnie bardzo wyrazistym murem odwołano do z 1 strony właśnie Śródziemnomorza jako takiego wzoru uniwersalnego dla wszystkich kultur skupionych wokół tego basenu byli również Afryki północnej Afryka pozostaje oczywiście jednym z głównych miejsc, które w korku czy może nie produkują lektory są są tematem tego postkolonialnego konfliktu we Francji w tym momencie tłoczyć owocuje zamieszkami okres słyszymy często w prasie i NATO słyszymy czytamy w nas słyszymy w mediach i no właśnie o dziwo, właśnie tamto za tamten od zamieszkiwania tam tradycja kulturowa jest jakimś takim odległym wzorem dla takiego sposobu kształtowania osiedli mieszkaniowych języki takie nieporozumienia, które podobnie wynika z tego że, ale też i jakkolwiek by stawiali opór nie są w stanie rozwiązać problem społeczny współczesnego świata, a elewacja budynku nie jest nie jest tutaj ostatnie sezony wystarczy wejść cytat napisu na ścianie jest szczęśliwe nawet mieć 5 pokoi 86 wątpliwe dla naszych rozwiązań właśnie tak jest w wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje o dziesiątej 40 pani dr Dorota Jędruch zakład historii sztuki nowoczesnej Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego państwa moim gościa blog jako dzieło sztuki 3 modele z tektury socjalnej XX-wiecznej Francji książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas państwa moim gościem autorka pani dr Dorota Jędruch zakładu historii sztuki nowoczesnej Instytut historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo ciekawy wątek przed informacjami się pojawił, czyli realny wpływ architekta na życie ludzkie, które czy to co architekt sobie wymyśli ściągnie gdzieś tam z komunikacji z jakimi siłami zewnętrznymi w jakikolwiek sposób ma przekłada się przed przekładać na życie to wiemy tak, bo to co zresztą architekt myśli, a potem się męczyć na co dzień, ale czy w ogóle architekcie są oderwani, bo dzisiaj tak oczywiście to te przykłady, które pani podaje tych pań ze swej książce to co się dzisiaj także dzisiaj architekcie opowiadają nam chyba fachową uważa jak nazywa głodne kawałki tak opowiadają głodne kawałki o tym, jaki tu piękne zaprojektowali blok albo budynek budowlę albo osiedle, a potem jak działa mówią no ale to nie ja to inwestor, bo przecież tak zaprojektował inwestor wziął i jest nam środków albo zmusił mnie do tego z pistoletem przy głowie siedziała całą noc przygotowywałem wykreślamy te miejsca dla parkingowe dla niepełnosprawnych i te z kolei żłobki wywali z tego osiedla jednak i na, ale ja chciałem dobrze tak jak Edward Gierek tylko nie wyszło i miał wrażenie, że tę książkę, że to jest trochę podobnie to znaczy, że mamy tych architektów, którzy mówią pięknie literatura szuka klasy karzy miłość o je rodzina orgie albo rodzina dowolne łączenie na końcu przychodzę Francuzi mówią tego po francusku to znaczy to jest to nie jest śmieszne jest także faktycznie architekt bardzo niewiele może i we francuskim prawie jest także chyba do 100m² w ogóle można wybudować rynek baza architekta oczywiście, że inwestor oczywiście, że warunki ekonomiczne polityczne i zasoby finansowe decydują jak wyglądają osiedla miasta nie do końca architekci i to co pokazuje to są absolutnie niezwykła rzecz, że to jest w ogóle komukolwiek udało coś takiego można sobie zadać pytanie jak to się stało oczywiście każdy z tych architektów trafił jakiś taki moment, kiedy poszukiwano właśnie tego typu rozwiązań może miał chyba kontuzje, którego się już osądza o wszystko zachęca powstała w architekturze dwudziestego wieku, a który tak naprawdę bardzo mało tego typu budynków mógł zrealizować ten model nigdy nie jestem tym jak wyglądało osiedle zaprojektowane przez kontuzję, bo budował wyłącznie pojedyncze jedne osiedla, które udało mu się za 20 przed wojną to osiedle pawilon nowe takie domków szeregowych Pesa, więc tutaj Gruzji nie miał za bardzo okazji swoich koncepcji przedstawiać, ale jak już przedstawiał to na warunkach budynków eksperymentalnych i cieszące się własnym budżetem no i poparciem 3 kolejnych ministrów odbudowy i architektury powojennej Francji m.in. orzekł na ludzi zapłaci traktor, który właśnie dzięki niemu udało się w ogóle jednostkę mieszkaniową zakończyć i zrealizować takiej formie i realizmu, ale metraże mieszkań i te ozdoby, które tam stosował i użyte technologie wszystko to było poza budżetem typowego osiedla mieszkaniowego tamtego czasu Lika, bo film trafił na taki moment, kiedy starano się o obmyśla koncepcję nowego miasta, czyli takiego satelitarnego miasta to miało odciążyć właśnie Paryż, ale trochę uregulować to takie bez bez rozlewania się miasta na przedmieściach tego co ten cały region Ildefons no i tutaj szukano takich dziwnych rozwiązań ktoś zobaczył tego i tak do Phila i jego katalońskie koncepcji właśnie z urzędników, ale i wszystkich tamtego czasu zobaczył w telewizji i 2 tak strasznie spodobało, że ruszył do Barcelony bardzo szybko spotkać tego człowieka, bo wydał mu się, że właśnie takie artystyczne wizje będą jakoś odpowiedział na na nas na problem takiej monotonii miast blokowych jak Axel np. kilka jeszcze inni mają taką złą sławę we Francji, ale ta metoda tutaj, gdyby urzędnik polityk nie zdecydował to nigdy nie dał pieniędzy na tego typu realizacje, więc to jest trochę także muszą się gdzieś połączyć te oczekiwania inwestorów architektów, ale jeśli chodzi o samą możliwością tytuł to wydaje mi się też można tutaj tą drogą złożyć na 2 akcenty 1 to jest kwestia dekoracji architektonicznej szczyt dekoracja architektoniczna dwudziestym wieku była wielokrotnie dyskutowana i odrzucana przez szatana tutaj jakby mojej książce też pokazuje jak to przebiegało, ale dekoracja architektoniczna to jest jakiś rodzaj takiego artystycznej interwencji ona, że przykłada też na wiele innych jeszcze dyskusji na temat murali graffiti różnych innych ozdób, które towarzyszą roszczenia miejską miejskim albo nie towarzyszą i pytanie czy one są rzeczy tak bardzo konieczne, a druga kwestia to jest oczywiście dużo bardziej złożona z budowy przestrzeni i tutaj architekt ma już całkiem z tą posiedzenia, bo może w sposób, jaki kształtuje bryła budynku jak joga proporcje poszczególnych części jak tworzy to mała architektura wokół budynku jakiś sposób kształtuje taki ogólny przestrzenny wyraz, czyli mówimy dlatego abstrakcyjnego kształtowania akcji właśnie stosowania proporcji stosowania wielkości poszczególnych źródeł zastosowanie jakiegoś określonego celu wprowadzenia kolorów wprowadzenia to jest istotne w przestrzeni zielonych przestrzeni blokowiska osiedla mieszkaniowego to tutaj już architekt oczywiście wpływa na to jak od mamy tę przestrzeń, w której żyjemy czy namaluje na świat na ścianie wielkiego aktora, bo czy jakiegoś Kaczora Donalda to oczywiście to też wpływ, ale moim zdaniem nie jest aż tak kluczowe tak no i chcę żyć oczywiście dobrze zaprojektowanym środowisku i to dotyczy i centrów miast osiedli, ale nie wydają się, żeby mogli jakiekolwiek problemy społeczne zakłada za tą za pomocą tego rozwiązać to więcej od tego czy to nie dotyczy tych przestrzeni blokowisk mamy takie hasło ska izba GUS z Berlina czystemu równa się wysokie czy sza i faktycznie czasami te prawa pozorna taka makijażu trochę poprawa jakości elewacji w centrach miast i osiedlach jest niestety bardzo często też pretekstem do identyfikacji do zwiększenia czynszów z tego wynika również pozbawienie tych pozbycia się z jakich miejscach najbiedniejszych użytkowników jest trudna dyskusja chcesz obniżyć czynsz Tomasz Moore podwyższyć nie chce obniżyć nie jak tylko obniżyć o mieszkańcach lega czarno właściwie nadal, choć rzeczywiście po, a pozycjonowanie no właśnie to malowanie to malowanie bywa czasami pretekstem takiego do takiego właśnie działania anty spod społecznego, jeżeli myślimy o społeczeństwie jako mieszance różnego rodzaju mieszkańców stosy i długa dyskusja proszę zobaczyć proszę zobaczyć na Polski wkład w dziedzinie, bo pani znalazła wniosek o fotel, a to co też, ale się, że mury pomalowane tak to raczej oznacza obniżkę czynszów, że jest czysty piękny ładny no to gentryfikacja i co będzie podwyżkę, jeżeli mogę umówić co ma zgodne z nowego, bo pomalujemy gigantyczną reklamą dzięki temu pieniądze pójdą rzekomo na remont aż, a potem nie właśnie nie ma co rejonie, ale generalnie w tym np. mieszkańcy nie mają światła, bo okna przez parę lat osłania siatka, która jest sport start reklama także Polacy także wynalazki w tej dziedzinie mamy zasadę ja mam głębokie uznanie, że te okoliczności zewnętrzne są dużo silniejszym argumentem na temat tego jak jak jak wygląda nasze środowisko życia niż pomysły architekt architekt czasem dopuszcza się do głosu czasem mnie to tak jak mówią zależy też od sytuacji takiej tego, czego tak naprawdę chce inwestor w danym miejscu i tak Francja w latach od lat sześćdziesiątych do lat osiemdziesiątych była takim ewenement jeśli chodzi o poszukiwanie takich bardzo charakterystycznych bardzo niezwykłych rozwiązań plastycznych zresztą we Francji taka zasada, że 1% budżetu każdej inwestycji takiej publicznej musi być przeznaczony na dekorację czy taka wielka wiara, że dekoracja jakość zresztą najwięksi architekci i francuscy, którzy współcześnie uważanie Zastal architekt, którzy realizują wielkie sale koncertowe muzea wszyscy zaczynali od budownictwa socjalnego na mały ZUS żadnemu Wala to jest to jest taka ikona budownictwa socjalnego właśnie, a jest opisane przy sobie gwiazdorskie nazwisko podobnie podobnie nikt po no i inni tacy w tym momencie na jednej z odniesie najważniejsze lekcje Francuz oni wszyscy uczyli się fachu można by tak powiedzieć na tych właśnie dla mieszkania, więc można sobie wyobrazić, że rzecz, że jakość tych rozwiązań przestrzennych tam są takie miejsca jest naprawdę bardzo wysoka to nie wpływa absolutnie na to, żeby te nie były dzięki temu jakoś waloryzowane społecznie, ale tu tak jak mówię ona szczególnie takiej zewnętrznej dekoracji nie jest aż tak ważna jak moim zdaniem najmniej i tak doświadczeniu w pracy nad książką zwiedzania tych osiedli i też obserwowanie życia społecznego jest w nim w oczy jak nie jak jak ta sytuacja ekonomiczna tego tak właśnie dostępność do rynku pracy, czyli jakiś rodzaj takiego mimo wszystko melanżu społecznego nie było i to jest wyłącznie żyją ludzie o niskich dochodach zresztą była taka zasada we Francji polega na tym że, że trzeba było po prostu zapewnić jakąś ilość mieszkań czynszowych osiedlach socjalnych tylko o to, żeby mieszkańcy mieli po prostu różny status, żeby było takiej homogenizacji społecznej w dawnej NRD historia, że pewne jest sens taka 1 bogatszy dzień gmin należy to nam wywiązać Grzelak tak to tam także rolę w aktywach niesie nie zawsze tak oczywiście tylko Nikolasa wizji to oni po prostu Kończewice oni płacili co, o co rok bardzo duże kary za to, że nie dopuszczali po prostu ludzi o niskich dochodach do mieszkania w tym miejscu była zakazana, ale w warunkach stronie nie interesowało warto wspomnieć, że mój sen urodziła się gwiazda pani do dochodach Clos, która ostatnio dostała nagrodę na na festiwal filmowy w Gdyni z kostiumy do do filmu, ale takie przekonanie o tym, że właśnie z rozwiązań problemów społecznych jest jest w misji socjal jak to się wysokość zysku, czyli wymieszanie postu ludzi różnych dochodach to jest jeszcze powodu takiej tradycyjnej wizji to faktycznie 1 miejscu, czyli o różnym statusie społecznym jako całość to co przeciwdziała takiej polaryzacji przeciwdziała, jakie musi jakimś poczuciu pieczenia własnego polizać i noc czy sztuka w tym wszystkim pomaga no tak jeżeli, jeżeli mieszkańcy mają też inne powody do tego, żeby mieszkać w miejscu, czyli dobrze jeżeli, jeżeli jest to miejsce, w którym po prostu ludzie nie mają pracy i czują się odrzuceni to niezależnie od tego czy będę mieszkać marmurowych pałacach w blokach z prefabrykatów lub będą szczęśliwi bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę blog jako dzieło sztuki 3 modele architektury socjalnej XX-wiecznej Francji książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas, a autorką jest pani dr Dorota Jędruch zakład historii sztuki nowoczesnej Instytutu historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękuję serdecznie informację od końca dziękuję za już za kilka minut w Będzinie jest jako informacja wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA