REKLAMA

Wpędza w długi. jest niesprawiedliwa - jak działa franczyza w Polsce?

Połączenie
Data emisji:
2021-01-20 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Rafał Adamus z uniwersytetu opolskiego autor raportu faktyczna nierówność stron umowy franczyzy w Polsce jest ten raport, który został przygotowany przez Instytut praworządności i który to raport właściwie wywołał można powiedzieć temat franczyzy franczyzobiorców ich sytuacji prawnej w polskich mediach wczoraj rozmawialiśmy o tym bardziej od strony właśnie przekazu medialnego dzisiaj pomocna może Rozwiń » bardziej konkretnie o tym na co sam raport zwraca uwagę prof. Rafał Adamus jest z nami dzień dobry dzień witam państwa oraz spróbujmy najpierw 1 zidentyfikować samo to pojęcie franczyza, o co właściwie oznacza w Polskim systemie prawnym, jaką jest definiowane trudno na tym, że w ogóle zdefiniowane z tego względu, że franczyza jest regulowana w Polskim systemie prawnym jest 5, które de facto jest pojęciem przeforsowane są amerykańskiego do Polski system prawny mówiący, że system taki ekonomiczną praktyczne oznacza współpracę pomiędzy organizatorem sieci pewnym dawcą pomysłu biznesowego, a grupą wspólny współpracowników są drobnymi przedsiębiorcami, którzy tak naprawdę ten pomysł biznesowy wiedzę w praktyce definicji legalnej nie ma tego pojęcia natomiast oczywiście, gdyby uciąć, bo regulowana prawie polskim kodeksem płynąć prowadzona nagle taka definicja, gdyby została wprowadzona na ile mogłaby być szczegółowa to znaczy czy rzeczywiście np. takie sklepy nie wiem jak Żabka mogłyby traktować jako pomysł biznesowy cały asortyment, który w nich jest to znaczy to jest myślę ciekawe pytanie prawda, bo jeżeli sobie uświadomimy jak działają tego rodzaju sieci no to wiemy, że właściwie franczyzobiorcy nie mają za wiele pola działania są właściwie podporządkowanie w całości franczyzodawcy to co się da szansę zacząć stąd pomysł biznesowy, który de facto stoczy się w praktyce ten pomysł by zyski za takim przepisem na sukces to znaczy ten przepis na sukces pozwana modem lub dobrą przedsiębiorcom rozwijanie tego pomysłu własnym zakresie pociąć wskazówki SN franczyzodawcy dla takiej zasadzie ten biznes rozwija się rozpocząć następny zarzut został na własnym przykładzie w pierwszej kolejności od stojące gospodarczej i ten korzysta z 1 inny podmiot w zamian za pewną płaszczy i co pewien sposób rozwijania biznesu spółki można powiedzieć taki g dane z tego względu, że ktoś musi zostać własnych środków ma środki franczyzobiorców, którzy mogą w ten sposób wykazać się aktywnością gospodarczą z drugiej strony mogą poczuć te pomysły biznesowe druku jako w ramach opłaty franczyzowej zwierząt stworzono gospodarczych z grupą dla osób, które są w sposób aktywny na rynku gospodarczym mają pomysł na trzymają siły na podjęcie czynności gospodarczej ani tego najważniejszego meczu przypomnieć na własny biznes dobrze teraz zajmijmy się tym pytaniem o to nierówność, która już w samym tytule raportu została przez pana zaznaczona jest przez państwo tak znaczne organizator sieci jest dużym podmiotem gospodarczym z drugiej strony jest sieć takich mikroprzedsiębiorca może żądać od faktu punktem gospodarczym przedsiębiorca, który jest organizatorem sieci zazwyczaj ma dużą potencję ekonomiczną finansową natomiast, jeżeli chodzi o drobnych przedsiębiorców z internetu do ochrony, które zdający biznes w oparciu o pomysł pracodawcy im większa jest sieć tym większa jest pozycja prawna ekonomiczna organizatora sieci w związku z tym istnieje pogląd nierówność pomiędzy podmiotami ekonomiczną oczywiście sprawca zazwyczaj takim podmiotem gospodarczym stabilizowane natomiast przedsiębiorcy są drobnymi takimi przedsiębiorcami, którzy de facto można powiedzieć nie są z marszu na tyle poważnie traktowali kryzys polityczny to powiedzieliśmy teraz ze Stanów Senat mówi pan o tej nierówności ona jest niejako wpisana we franczyzę ta nierówność, jakby mocy ekonomicznej czy mocy przed Charkowem natomiast nie chodzi o to pytanie, kiedy organ o faktycznej nierówności, czyli to co zostało ujęte w tytule raportu co to oznacza co znaczy, że tak naprawdę pozycja ekonomiczna czy Grecji niż osiągi są przeciąć ludowcy w związku z tym silniejszy powinien być de facto wniesione przez system prawny niż słabszy w związku z tym także powinno chronić tych słabszych uczestników obrotu gospodarczego powinno chronić taki sposób z biorców, aby to nierówność ekonomiczna, która ma franczyzodawcę w stosunku do nich w tym ponad 12 wykorzystywana w sposób zgodnych z pewnymi zasadami etycznymi zasadami ogólnymi działalności gospodarczej, jakie to są, jakiego rodzaju to jest ochronę, że możemy podać przykłady np. ochrona interesów publicznych w postaci ochrony polegającej np. na dzielności prezesa urzędu ochrony konkurencji konsumentów miałby kompetencje do tego, aby dbać o zbiorowe interesy franczyzobiorców np. gdyby okazało się, że pracodawcy organizują sieci w sposób nieuczciwy, gdyby sposób np. nie do końca zgodne z przepisami, które płyną wprowadzone otrzymywaliby franczyzobiorców o warunkach franczyzy i integrować ze złotników taki sposób, żeby takie patologiczne sytuacje z rynku eliminować dobrze, ale teraz tak mi nie zastanawia, jakiego rodzaju przykłady możemy podać takiej sytuacji patologicznej gra na polskim rynku franczyzy jeśli można taki w ogóle takiego terminu użyć funkcjonuje, która powinna być w pewnym sensie ukrócona zmieniona np. brak naszych informacji o sieci franczyzowej informacji z czymś tak działać skutecznie wiąże, jakie są nakłady są koszty, jakie są powiedzmy oczekiwania od franczyzodawcy franczyzobiorcy, jakie są np. przesłanki do nakładania kar umownych taką hossę, którą się spotkałam w praktyce jest sytuacja, w której franczyzobiorcy są zmuszani do płacenia dużych kar umownych de facto ma przewinienia są de facto przykłady takich przewinie np. jak mówią w oświadczeniu poddanie egzekucji praw przedsiębiorców nakładanie kar umownych przez organizatorów sieci w sposób nadmierny nieuzasadniony przyjmowania weksli, które są różnie stosowane na rzecz innych podmiotów, które de facto mają lepszą sytuację procesową dochodzenie roszczeń takich przedsiębiorców składu wydaje się, że jest bardzo dużo nie, ale jak rozumiem, bo pan powiedział wszystko jest ciekawie taki punkt będzie pan, że są takie przykłady drobnych uchybień, które skutkują dużymi karami czy możemy podać, jakiego rodzaju konkret, jeżeli chodzi o kwestię konkretne np. są takie wypadki, w których np. w branży spożywczej ktoś w sposób nieprawidłowy skoro towary na półce miał takie sygnały, że np. zrobienie remanentu w terminie skutkowało nałożeniem kary umownej mieliśmy trochę się z Rybnika np. torze przedstawień odpowiedniej oferty wizualnej z orzeczeniem kary umownej czy takich zdarzeń są w zasadzie drobnymi niedociągnięcia ze strony franczyzobiorców, a które wywołały potrzebę nałożenia przez franczyzodawców dużych kar umownych czy pan ma takie poczucie, że ten raport przygotowany dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości rzeczywiście będzie podstawą do jakieś nowelizacje czy też jest także w zasadzie niewiele NATO w tym momencie wskazuje to jest tylko takie rozpoznanie sytuacji będzie zostać na rozpoznanie sytuacji takiej dyskusji, które de facto ma jakiś początek o ewentualnych dalszych prac legislacyjnych do pewnych prac koncepcyjnych on tak naprawdę na celu wywołanie pewnej refleksji na temat stanu franczyzy w Polsce pewna koncepcja wymaga pogłębionej dyskusji zarówno ze strony prawników ze strony środowisk ekonomicznych, jakie praktyki franczyzy na pewno służy jako taka podstawa do wszczęcia dalszy plan ewentualnych legislacją ewentualnie nad kodeksem dobrych praktyk w tym zakresie oczywiście trzeba wspomnieć innych rzeczy od dobrych praktyk na pewno zastąpi ustawy ustawa jest rzeczą, która jest przede wszystkim dającą gwarancję dla franczyzobiorców w związku z tym tak naprawdę uważam, że tylko legislacja może zapewnić ochronę odbiorców z taką naturalną taką, która rzeczywiście będzie dawał pewne gwarancje równości spraw dla obu stron tekstu prawnego czy czytał pan ten także w Gazecie wyborczej niedawno opublikowane mówiący właśnie o planowanych zmianach we franczyzie, gdzie właściwie przedstawiciel franczyzodawców w związku Francuz franczyzodawcy mówi że, gdyby jakoś uregulować byłby to w zasadzie koniec franczyzy w Polsce tam były takie sformułowania zdają się zbyt przesadzona interpretacja samego ogrodzenia deweloperski w Polsce deweloperzy nie znikli dalece ten rozwija kwitnie natomiast rokowania są środowiska za tak naprawdę zachowaniem pewnych patologii na rynku tutaj nie chodzi o ograniczanie rynku Koziołka jakiś kaganiec dla wolności gospodarczej chodzi tylko taką regulację prawną, która pewnego w roku 2 pewne gwarancje dobrych praktyk dla przedsiębiorców obu stronach nad nimi barykady, a solistą będzie miała pewne takiego zachowania, które są traktowane jako patologia przed kupnem rodzaju wskazano w działalności gospodarczej, ale rozumiem póki co w zasadzie o konkretach nikt nie mówi inaczej rozumiem, że po pańskim raporcie zapadła cisza zaś tak nie to znaczy, jeżeli chodzi o kwestie raport na pewno są dyskutowane przy rzeczniku małych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o pas nad kodeksem dobrych praktyk natomiast jeśli chodzi o pas legislacyjne co wiem, że lewica zgłosiła taki projekt dotyczący uregulowania problemu franczyzy z ustawowej jeśli chodzi o stosunek rządową takich sygnałów na temat tego nie ma w szkole wiąże takie prace prawdopodobnie są planowane czy zamierzone do dalszej kontynuacji raport na pewno takim tonem początkiem dyskusji mogę na pewno wielu analiz magazynu jeszcze uwagę wymogach stacja się pewne różnych koncepcji jest de facto punktem wyjścia dla dalszych ewentualnych ostrzygł zwierzę, choć franczyza zastąpić 1 rzecz regulacji franczyzy w ustawie jest pan z koniecznością cywilizacyjną także mechatronik z tym pytanie tylko z tytułu nieuregulowanej w jaki sposób, że to nie jest trochę dziwne, że mówi pan o tym, że to jest właściwie takie rozpoznanie sytuacji sed w momencie, kiedy franczyza w Polsce rozwija od wielu lat 2 dekad myślę, że spokojnie o krzyż do dziewiątego tak naprawdę się jeszcze mającymi to są takie związki franczyzy stworzeniu obecnie natomiast produkcja czy taka de facto gruntowna eskalacja rozwoju franczyzy nastąpiło wraz z rokiem tysiące dziesiątym, kiedy de facto polskich nagród już weszła w gospodarkę wolnorynkową ty powiedz mi już była wolność gospodarcza można było pewne umowy, które były dobrze postrzegane za granicą także wprowadzić na Polski klub gospodarczy, ale wprowadzono tak, że właściwie pewne jak rozumiem właśnie nierówności zostały w nim zapisane utrwalone dopiero teraz właśnie zaczynamy, ale tak jest ze wszystkim wam te są z językiem tak samo było z umową konsultingu niektóre szokujące fakty przeszacowane na Polski rynek gazet listom wcześniejszych powiedzmy refleksji dotyczących legislacji z nich z tego co naturalne co znaczy kończył się rozwija w Polsce w sposób dynamiczny bardzo dobrze rozpoczął w zakresie bezpieczeństwa są krzyże czy mają regulować taki sposób uratował sytuację prawną zarówno dla franczyzobiorców i organizator sieci uczyła się właśnie drugą stronę medalu mianowicie też franczyzobiorcy są czasami ją w stosunku organizator sieci np. kupując pomysłu franczyzodawców przysłuchując się w sposób konkurencyjny w związku z tym tak naprawdę ta dyskusja wymaga także wzięcia pod lupę sytuacji złych po stronie franczyzobiorców uregulowania tej umowy taki sposób, żeby była ona zarówno dla 6 wniosek organizatorów sieci równie korzystna dziękuję bardzo, prof. Rafał Adamus Uniwersytetu opolskiego państwa moim gościem 1335 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA