REKLAMA

Czesław Miłosz. Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945-2004

OFF Czarek
Data emisji:
2021-01-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:46 min.
Udostępnij:

Więcej: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/5352/Z-archiwum-Wybor-publicystyki-z-lat-1945-2004---Czeslaw-Milosz

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Aleksander Fiut historyk literatury krytyk literacki Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry panie profesorze witam pana bardzo serdecznie dzień dobry pan dzień dobry państwu myślę, że cie pan szalenie niezmiernie z racji tego, że na rynku wydawniczym pojawiła się nowa pozycja tym razem pod pana kierunkiem także oczywiście Rozwiń » mówimy tutaj o pozycję wydrukowanych w dziejach Czesława Miłosza wydawnictwo literackie wydało tom z archiwum wybór publicystyki z lat 19452 tyś 4 jak wspomniałem pana kierownictwem fascynująca absolutnie pozycja, bo jak tytuł wskazuje czytamy publicystykę w z lat 4522004, ale właściwie jest to bardzo świeża szynka rzecz czyta się tak jak byśmy od kogoś zasady informacje wczoraj dzisiaj to wszystko wydaje się niezwykle aktualne pomimo tego że, że sporo lat już minęło od tych najstarszych może zacznę od tego, że podziękuj swoim współpracownikom, bo to nie jest moje tylko dzieło w ramach grantu, który dostaliśmy z ministerstwa nauki szkolnictwa wyższego pracowaliśmy 4 tomy to jest czwarty panel z tych pism rozproszonych wcześniejsze były obejmowały lata 3923009. roku tekst z okresu okupacji, ale głównie z okresu 4551 było cienia w cieniu totalitaryzmu drugi tam liczba to były na wygnanie powrotu obejmujące teksty, które nie miłość napisał już potem ten ten to jest właśnie przeglądem tekstów już publikowanych w ocenie publikowanej właśnie tylko pozostających w archiwum zespół toż to znakomici badaczy każdy z nich ma na swoim koncie książkę o Miłoszu, a soko wymienia Ewa Kołodziejczyk Karina Jarzyny są Mateusz Antoniuk stanowej Bill i Marzena Woźniak badanie w tym miejscu też bardzo chciałem podziękować za znakomitą pracę od tych bardzo trudną pracę, bo tutaj deklaruje, że należało przeprowadzić wiele Ferenc w wielu archiwach i wyciągnąć te rzeczy, które nie zostały jeszcze opublikowany drukiem i to bardzo istotna bardzo istotna uwaga, dlatego że nie tylko, że szukaliśmy różnych archiwach, ale często natrafiali zmiana rozmaite wersje okazywało się, że teksty są nieraz trudno czytelne, więc oba te AK Żmuda trochę detektywistyczna praca dochodzenia do tego tekstu, który ma charakter po jej finalny w zasadzie teksty, które by się znalazły są już tekstami skończonymi poza może 2 bardzo wiele takimi wyjątkami, ale zamiennymi np. komentarz do do rabatu dla dorosłych Ważyka nieskończona jest niesłychanie interesujące także także jest to jest 1 jednak w tych tekstów, ale jeżeli się czyta tę książkę to inne ma myśleć o tym, że ona jest właściwie zakończeniem dzieł zebranych Czesława Miłosza plus jest książka biograficzna, której wartość trudno przecenić ich klęska właściwie całe cały ten biografia przedmiotowa tak jest biografia przedmiotowe, która obejmuje teksty do wydawcy obejmuje też prace obcojęzyczne nie tylko Polski, ale też obcych językach jest w tym miejscu nie lubię organiście patosu, ale mógł powiedzieć, że pomnikowe dzieło, czyli dzieła zebrane Czesława Miłosza dobiegają końca jest to ogromne osiągnięcie obydwu wydawnictwa znak wydawnictwa literackiego liczących chyba jest ponad 40 sam samochodem literackie wydało 20 tomów, więc otwiera to przypomnę wydanie przez wydawcę literackiej dziesiąty dziewiątym roku zniewolonego umysłu później poszły pierwsze tak dalej, więc mamy do czynienia z takim właśnie pomnikowym wydaniu który, która będzie służyła pokoleniom jak powiedziałem lubię bardzo harców do tutejszego ustrzec bo, bo jest to edycja wprawdzie nie nie krytyczna, ale prawie krytyczna czy będzie krytyczna Bóg raczy wiedzieć, ale w każdym razie w tej chwili jest naprawdę podstawową i poza tym źródłem dla i dla badaczy, ale też zbiorem tych słów, które może każdy czytelnik znaleźć właśnie rozmaitych z tego punktu widzenia jest bardzo reż tak, ale wniosek o rozwodzie zam. Miłosza tak zamykamy było takiej znaczy oczywiście to nie znaczy, że nie ma seksu w trybie nie należy publikować myślę ze wszystkim o korespondencji w czasie okazał tylko z części na korespondencję ogromna np. listy Miłosza Czapskiego góry myślę o wielkim hitem wydawniczym, ale niestety na razie go tak tej edycji nie ma, ale chciałem chciałem dodać sobie z ten tom należy z tego punktu widzenia czytać i jako część właśnie tych 44 domów publicystyki rozproszonej jeszcze wcześniej przedwojennego domu i publicystyki przygody umysł i równocześnie umieścić właśnie w kontekście twórczości także może go daje czytać jako komentarz do całej twórczości mogące samodzielnie można właśnie zobaczyć to wielorako wielobarwność wielo gatunkowo i zmienność nastrojów również w tym domu jest to oddzielny jest panie profesorze wskazane dla nie wyrobionego czytelnika, bo rozumie, że w tej pierwszej opcji, którą pan proponuje to należałoby szybko się tylko może w weekend najbliższy połknąć te po 40 tomów po to, żeby z przyjemnością zasiąść do desy, czyli wolę do tej publicystyki z lat 452004 no wiadomo że, że to pewnie zajęło nam parę lat, żeby to wszystko przeczytać jeszcze jakoś ułożyć sobie 2 natomiast myślę, że można po prostu tego sięgnąć nasz świeżo i czytać to od tak tak oczywiście można zacząć od deseru potem sięgnąć po co innego triadę poznać ja myślę tylko myślałem tylko o to, że jeżeli ktoś się czytało wiersze Miłosza różne, bo to jest ogromna twórczość to może znaleźć też dodatkowe, jakby komentarz do wierszy właśnie publicystce także tej tej niepublikowane ja, więc taka lektura uzupełniająca pewien sposób, ale też naturalnie można czytać czytać samodzielnie jest co uderzające jak przygotowywali ta te tomy to uderzyła nas zaskoczyła poraziła właściwie aż materiału tego słowa, dlatego że tak to jest to kilka ty się stan drugi tom ten wydanie powroty musimy szukać opasłych woluminach, żeby się w ogóle mogą może można było zmieścić po chodzi nam o to by jednak był to pełny pełny, bo więcej przypomina jak miłość kiedyś do mnie powiedział mówi, że tak dużo napisałem to będę w piekle smażył w no tak no dobrze panie profesorze to proponuję byśmy powrócili do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM, które niektóre zbliżają się wielkimi krokami rozmawiamy dzisiaj o tomie jednym z tomów zamykających dzieła zebrane Czesława Miłosza to są tomy, które rozpoczęły się wierszami zniewolony umysł zdobycie władzy do Larissy tak dalej tak dalej, a na koniec bibliografia przedmiotowa 15322020 i oczywiście to, o którym dzisiaj rozmawiamy Czesław Miłosz archiwum wybór publicystyki z lat 1009452004 to to jest wydane przez krakowskie wydawnictwo literackie informację o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut, a państwa i moim gościem jest pan prof. Aleksander Fiut historyk literatury krytyk literacki Uniwersytet Jagielloński które państwa moim gościem jest pan prof. Aleksander Fiut historyk literatury krytyk literacki z Uniwersytetu w la la irańskiego oczywiście o wydanym nakładem wydawnictwa literackiego z z archiwum wybór publicystyki z lat 19452004 Czesława Miłosza oczywiście i tak jak pan profesor mówił przed informacjami, a tych tomików jest z 40 sam nie wiem co jeszcze się w nich mieści mieści się dużo dużo swoich profesorze, a pan taki wyjadacz Miłosza, który właściwie jego twórczości więcej dużo więcej niż sam Miłosz coś odnalazł ciekawego co, czego jeszcze nie wiedział coś pana zaskoczyło o zbulwersował zmieniło pana ponętna Czesława wie pan z pewnego punktu widzenia tak to znaczy oczywiście biorąc uwagę fakt, że czas miłości w całej swojej twórczości powraca do kilku takich zasadniczych pytanie czy tematowi opracowuje jest rozmaity sposób licznych perspektywy wielorakich ujęć jego właściwie taką zasadą twórczości i twórczości jest wariacja, która powraca to znalazłem 2 no powiedzmy tutaj przed np. 2 takie teksty, które mnie niesłychanie uderzyły 11 to jest tak 1 to jest tekst, które inne, które notabene nie jest zalążkiem właściwie gotowa gotowego opowiadania, które przedstawia sytuację w czasie okupacji akcję kiedy, kiedy dzieci żydowskie przychodzą do kamienicy w Warszawie i sama ta sama ta kamienica sytuacja, która zamiast pisana jest czymś nam powiedział modelowym to znaczy napar na piętrze kamienicy działa tajna konspiracyjna Drukarnia w środku, a ona różni mieszkańcy, którzy pomagają 2 chłopcom żydowskim, którzy uciekli z getta, bo w Bornem zaniedbanym właściwie ściganym jak jak zwierzę tak, że tam tak bardzo poruszający moment, kiedy Miłosz pisze, że usłyszy tak jakby drapanie drzwi pojawił się właśnie ten chłopiec za milczącą jakąś puszkę przed siebie wyszły nam, żeby dać jedzenie i ludzie pomagają, ale właściwie u, używając tylko na Niemcy, ale też na siebie obawiam się siebie nawzajem ze bardzo charakterystycznie wreszcie jest dozorca od aktu, który twierdzi celowo Harry będą lak, ale właśnie dokładnie tak tego, że z 1 strony boi się boi się, że ta pomoc istnieje i to naraża jego i jego rodzinę, a z drugiej strony nie doniesie do gestapo, bo boi się także Korez konspiratorów, którzy mogliby się za to zemścić pisała ta sytuacja właściwie opisana jak powiadam niezwykle plastycznie, że kończy się bardzo dramatycznie, bo ci chłopcy są jest od odbywa się polowanie na tych chłopców przez etatowca, który na wyciąga rewolwer w ogóle straszna jest zastana, kiedy właśnie chcę się listy dzieci one czekają na świat do pojemnika na śmieci jest jakby taką syntezą tego co było w czasie okupacji i z pewnego punktu widzenia powiadam to jest w gruncie rzeczy zalążek opowiadania, które mogły na tej kanwie powstać, ale z drugiej strony to też panda do wielu wierszy Miłosza taki właśnie jak pod filary czy biedny wrzesień patrzy nagle to czy czy Przedmieścia, który właśnie te różne postawy wobec społeczności żydowskiej obrazy ale dlaczego powiedział, że to mnie zaskoczyło nie ze względu na to co powiedział ostatnio tylko na to, że Miłosz o pomoc dla Żydów starannie milczał, a przeciw jego ostrzega, więc innych źródeł m.in. od jego brata, że pomagał pomagał Żydom przechowywał do w czasie okupacji i co więcej ma drzewko sprawiedliwego jak za mnie nigdy o tym nie mówi uważam, że marzenie zrobił wystarczająco dużo miał zawsze takie poczucie, że mogliśmy zrobić, więc więcej taki 1 tekstury je, w którym nie zaskoczył dróg i drugi to tekst, który właściwie można traktować jako swego rodzaju rachunek sumienia pt. nie powinienem był i to co nie powinien, a zrobił to sąd sprawę uczciwie pewien sposób dziennie zostawione, dlatego że oczywiście nie powinien i tutaj zeznaje współpracować z władzami ludowymi i bez ich przedstawicielem jako pracownik ambasady w Ameryce prawda ale, ale wtedy mówili, że nie powinien np. pisać historii literatury polskiej dla studentów amerykańskich cały ten cały ten interesujący zresztą tekst poruszający prowadzi do tego, że w istocie to jest jego jakość taką ukrytą intencją nie wiemy, jakie są skutki naszych cen, że może być także coś co robimy przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych, że dobro może czynić zło i odwrotnie względu na tekst co jest bardzo znamienne zresztą pisze, że nie powinien studiować prawa ale gdyby nie studiował prawa nie poznałbym swojej największej miłości i Jadwigi Waś liczono właściwie równej, o której tylko małe wzmianki znajduje się w jego twórczości m.in. gdzie wschodzi słońce Candy zapada, gdzie nasze pot pojawia jako właśnie, aby możliwość życia, którego nie być też Alexa powiedziała tak istotnie jest, że ta ta wizja takiej frankowe wizja, że on w dworku odniesienie się życia i syte, bo on lubi to jest sytuacja, gdyby nie było budżet tego wieku, gdyby nie było wojen nie, bo przeszedł los tych ludzi stamtąd tak z zatrzymanych w czasie, bo tylko chwilowo zatrzymany w czasie i to teksty ba to jest tak bardzo poruszający się, że są bardzo proszę o fragment poświęcony również Herberta dialog to może powinny osoby mu wraz z trzecim tekst, który mnie bardzo zaskoczył to to są 2 kroniki Krka Polska Kronika litewska myślę, że to zostawimy sobie PSL jak mówił ze względu SN to nadal z w no dobrze panie profesorze, ale to projekt pan powiedział to też ja mam uwagi pierwsza to jest taka, że w kontekście ten pan mówił o od tych ukrywających się hutach i o dozorcy właśnie ten rewolwer Miss euro, bo tak proszę tak nie nie pamiętam nie jestem pewien czy rewolwer był na wyposażeniu niemieckiej pistolet to tym się zawali, ale wolę, więc może zaskoczyć lica istotnie się nie da się pojawia rewolwer w tekście WORD w Łodzi, a i tak, ale i tak dobrze zawieszenie nie wiem jestem, więc ktoś nas jak służba to się zna to to czy to pytanie rewolwer był na wyposażeniu armii zamiast aktem jest nie musiał się zaczyna w uposażeniu armia niemieckich widział, że wyciąga z kabury krótką broń niech się wprost właśnie, ale wszyscy to zasadnicza różnica może mu się po po tylu latach w stanach muszę wszystko jakoś po po morze może wynikać że, aby widział widział na nie tylko w westernach tam są tak byłem w stanach to raz byłem pamięta, bo jak działają pewnie pan na takim Targu broni no to dopiero było dla mnie Nika UE stanowi powieści Poppera inni to 3 maja piękne, żeby Barbora pełną parą, bo masą ozdabiane kolby dekoltu wspaniały co wtedy po prostu raj dla oczu, a druga rzecz panie profesorze to co odpowiedział też Lance, która trwała, gdyby nie przerwały jej pierwsza druga wojna, ale jednocześnie trwa przypomina sobie pojawia się list do do Raków, w którym Czesław Miłosz czy się obowiązku wyjaśnić, dlaczego zdecydował się nie wracać do kraju, dlaczego wyjechał zdecydował się nie wracać do kraju i tak pada takie słowo, że ojczyzna wierzę w to powinna należeć polskiego ludu, a nie do jaśnie panów no ale przez on należał do jaśnie panów właściwa czy, a ja nie mam, więc ta wystawa sielanka trochę tak kłócimy się z 1 strony jest także fajnie, żeby walka trwała tylko konsekwencją tej sielanki jest to ojczyzna należy je śladów, a nie do ludu no tak oczywiście ta ta wizja, ale daliśmy panie profesorze dobrze dobrze by to przepraszam, że tak przeżywam, a informacje, że zbliżają informacjach wrócimy może do jaśnie panów, a na pewno do Herberta i pozostałych deserowych przez pana wskazanych zdań prof. Aleksander Fiut historyk literatury krytyk literacki Uniwersytet Jagiellońskiego z państwa moim gościem dzisiaj Czesław Miłosz archiwa wybór publicystyki z lat 19452004 wydane przez wydawnictwo literackie to jest kolejny tom w tym wielkim cyklu dzieł Czesława Miłosza informacje o dziesiątej 40 informacja wracamy wcale państwa rocznie jest pan prof. Aleksander fit historyk literatury krytyk literacki Uniwersytet Jagielloński Czesław Miłosz archiwum wybór publicystyki z lat 19542004 książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego to jest jeden z ostatnich zamykających tomów ten wielki zbiór dzieła zebrane Czesława Miłosza i czas na deser panie profesorze, czyli Ber no tak bardzo znane z Herberta nie na deser Herberta jest bardzo dramatyczna historia, dlatego że byłem świadkiem poznawania tych tekstów, które tutejsze pojawiły i Miłosz miał wielki takim dylemat mianowicie z 1 strony, proszę bardzo, dotknięty czas Herberta, zwłaszcza z jego paszkwile Chodasiewicz, a z drugiej strony miał świadomość tego, że bez bardzo bardzo chory i chciał jeszcze dokładać cierpienia i rozmawialiśmy pamiętam tak strasznie się szarpać właśnie nocy mam zrobić mam zrobić też nie nie będę nie będę daniu chorego człowieka z Sandecją jest niesłychanie dotknięty i do tego przypuszczam tego tekstu nie opublikował wg tekstu okres jedno mówiliśmy już o tym nie powinienem, bo tam też jest bardzo część poświęconą Herbertowi właśnie dlatego nie nieopublikowany zostawił nam z tak by tak powiedzieć po i stosunki były nie niezwykłe, dlatego że z 1 strony Herbert co zresztą zaznaczył nawet w dedykacji do trenów w tym prasa wprawdzie odwrócił inicjały nie było dla CEM tylko MCA, ale wszyscy wiedzieli, że to jest tekst dla Sorosa i w liście osób w danym resortem wraca na własność to znaczy ofiarowuje pan tylko rękopis, ale także jego święto chwili poczęcia właśnie święto chciałem powiedzieć dziękuję za cytat i użyto uważa się uważa się za za ucznia Miłosza bardzo długo to podkreślał co więcej nawet później powstała sytuacja jest bardziej paradoksalna by powiedział groteskowa, ponieważ chyba już dane jako poeta na pewnej pewnej randze Masza poprzez tłumaczenia niemieckie za granicą, kiedy ukazał się jego tom przełożony przez Miłosza co powiedzieć, że miłość, zanim zaistniał w języku angielskim jako poeta ma głównie jako autor zniewolonego umysłu tak zresztą został przyjęty na Uniwersytet Berkeley, zanim został uznany jako pora, zanim opublikował własne pierwsze Select kłamstw razem z PSL dając Scottem ubi opublikował 2 zbiory wierszy funkcja czy to znaczy Aleksandra wata w medycynie potem i selektor kłamstw Herberta i paradoksalną Szcze sytuacja wyglądała także w spotkaniach poetyckich w Ameryce Miłosz występował jako tłumacz Herberta co oczywiście bardzo bardzo irytowało, tym bardziej że sam nie był rozpoznawany i stosunki między Herbertem układały się bardzo różnie to znaczy z 1 strony na liczbę ogromnie dużo zawdzięcza, ale potem następowała coraz większe zgrzyty a gdy były powodem kilku spraw, które wracają właśnie m.in. w tekstach przede wszystkim na lido 2 różnych generacji nie zupełnie inny stosunek do dwudziestolecia i do i do komunizmu dla Miłosza dwudziestolecie to był okres jego młodości czy deficyt w kwestii dojrzałości, czyli sanacja państwowości policyjne cenzura nocy śladowe, ale prześladowanie przeciwników politycznych Bereza Kartuska itd. dla Herberta, który był 10 lat młodszy, bo to jest generacja tzw donacja Colombo w 24 już 1911 to był okres dzieciństwa wyidealizowana ten zresztą obraz też powraca wszystkich płatów tej generacji natomiast dla Miłosza komunizm to było zjawisko dobrze znane poprzez jego konta Instytutem badań chodnik termin nie pierwszy właściwie Instytutem geologicznym chyba na świecie i ze ze 6 akty właśnie silne kontakty z tamtego widowiska tym co się dzieje czytanie prasy studiowanie tej kontakty z ludźmi stamtąd doskonale wiedzieli co się dzieje w Rosji, ale też z drugiej strony był był jednak o młodości lecz co by na co nie było nigdy komunista interesował się marksizmem i był bardzo bardzo taki właśnie orientacji lewicowej bardziej Pp Ossowski powiedzmy niż niższe, a ja na pewno nie komunistycznej i dla niego zjawisko, które opisał zresztą z kolanem myślę tego zaczadzenia komunizmem, którego kraju ludzie bardzo różnych formacji wieku wykształcenia, ale które dotknęło potężnie też intelektualistów na Zachodzie było czy misji fundamentalnym natomiast dla emeryta komunistą to był wojska sowieckie, które wkroczyły do Lwowa synonim barbarzyństwa, które wkracza do do Rzymu o mnie rozumiał po prostu zupełnie tego mer magnetycznego wpływu ideologii komunistycznej tego tą nazwą miłość nową biorca się rozszerzyło na cały świat jak ma deprecjonować to kwestia smaku bardzo aktywna i tutaj by tutaj wysoka między nimi zasadnicza różnica tak zresztą mechanizm Brudzińskim i miłość nie mogę porozumieć i to był to właśnie, jakby główna linia podziału, która polegała właśnie na różnica generacyjna różnicy doświadczeń historycznych, ale było jest, więc zaczyna się oczywiście realizacja poetycko i można w wierszach Herberta wyśledzić kiedyś od nawet napisałem taki ukryty dialog z Miłoszem cały czas gdzieś się pojawiały się takie odniesienia do odbiorcy ten prześmiewczy często, bo chyba jednak na pewnym momencie przestał się jako czeladnik poczuł się równorzędnym z mistrzem, który konkuruje o rządy dusz i było dla niego na wielką wewnętrzną przegraną, kiedy Miłosz dostał Nobla, bo on wtedy o, zwłaszcza w wydaniu wydaniu raportu zagrożonego miasta był takim liderem duchowym w Polsce to trzeba przypomnieć mający cytowali zostanie pana Cogito, aby to było jakieś takie na zawołanie właściwie opozycji nagle pojawił się pojawił się miło, więc rywalizacja zabić zresztą normalna flaga rodziło to właśnie pisze, że być może Academia, które wyczulona też na pewno stabilność swoich kandydatów może dotarły do niej informacje pogłoski o pobytach Herberta i klinikach w Berlinie nie równowadze psychicznej, a poza tym wspomina też Giedroycia Jeleńskiego że, gdyby na jego rzecz działali tak to trochę tak wschodnie połączenie ludzie ze Wschodu, a dla Herberta pisze miłość ten wschód nie istniał także także ta rywalizacja są dodaje, że wg niego herb powinien dostać tę nagrodę no tak się tak się ułożyło tak było zresztą pewne rzeczy przecież nie miał wpływu mówi, że VAT np. zazdrościł prof. Berklee, czyli stałej posady podczas gdy ten podczas gdy VAT, który ponoć literatur słowiańskich zdał lep musiał się tułać no gdzież tam pomiędzy tą przestrzenią piękna sztuki kości, a prozą życia codziennego jest sporo miejsca ci ludzie, których znamy z literatury np. przecież też mają swoje małe i wielkie ani animozje wady zalety itd. tak dalej tak zresztą, jeżeli chodzi o Nobla do jak pan doskonale wie państwo także jest Magnus, bo bardzo wybitny genialnych zaś, którzy na plan dostali odwrotnie taki, który na nie wiem czy dany zasób zasługiwali wypadku wypadku Nobla Nobla Miłosza nie, dlaczego nie dostał Herbert nie sądzę żeby, żeby te pogłoski działały tylko działa wystarczająco na korzyć czynnym czy na korzyść Miłosza czy przeciwko Herbertowi myślę że, że jednak jest jednak rozpoznano wielkości wielkość poezji Miłosza, aby nie rzec, a decyzje zresztą Akademii szwedzkiej są w dużej mierze oparte na badaniach także takich na specjalistów znawców także w dni może był czytany czytam po angielsku, bo w składach także, więc nie było także, bo była jakaś tam tak jak utrzymywano, że dlatego, że Solidarność Miłosz dostał Nobla to nieprawda jego kandydatura była znacznie wcześniej z złożona została jak pan wspomniał kiedyś w latach, o ile pamiętam 60 by się starał o Nobla czy taką taki projekt miał, żeby waszymi już widać dobra w każdym razie, zamykając ten ten wątek dramatyczny bardzo tego tego sporu co jest bardzo uderzające dla mnie, że tam jest interpretacja, choć da się liczy pan pytał mnie zaskoczyło w tej ja zawsze myślałem, że Honda civic dotknął Miłosza przez to, że nie tylko dla herbu wytykały, że nie jest patriotą, że woli zostać na Zachodzie notabene tutaj ma bardzo ironicznie dodać, że chyba byli prawie pół życia po wojnie spędził za granicą, o czym się nie pamięta i ale inne, ale nawet nawet korzenie nie interesuje się tam 7, jakimi głupotami dla dla Herberta, ale to, że w jego wiekowe poezji oczywiście tutaj mogliby o da się w Wiciu jest, jaka wilgoć i Miłosz został dotkliwie w tym co dla niego było naj istotniejsze to znaczy, że jego twórczość jego pisarstwo zostały tak komplet przez jego kolegę ucznia zdeprecjonowania to było dla mnie muszę powiedzieć wiele zaskoczeń jest właśnie w tym miejscu jak nie dostrzegłem czytając czytając sondaże oficerze to właśnie było od niego na najbardziej istotne no cóż obydwaj obydwaj w tej chwili pewnie pewnie, grając w szachy, więc w zaświatach, więc zostawmy spokoju no taka pozytywna wizja, ale przez przecież była taka sytuacja jak chcą mi opisuje, kiedy byli u Carpentera kolacji i jakiś wyłowił dużo wina i innych alkoholi będzie bardzo znikną powrócił i trochę zdumione mu miłosierdzie świadczył mam tu także walijskie, a w niej rewolwer oraz siebie zabija notarialnie walizki miast Miłoszów dlatego właśnie ów głosów no tak Albert jest tym był psychicznie chorych białka okres właśnie takiego takiego szału, kiedy wie pan wolna co robi i to było groźne zresztą jest taki wstrząsający dla mnie wywiad z panią Katarzyną Herbert wdową, kiedy nam właśnie o tym, że miał 3 fazy, kiedy spadał szału wręcz rozdawał pieniądze bardzo albo potem spadał straszliwą depresję, a potem wraca jak takie równowagi wtedy PiS-owi Senat już na choroby nie ma rady pani profesor bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy oczywiście, bo i tak byli już więcej tu obiecałem jeszcze deser modelka i wzrostu to na deser z racji, że zbliżają się informacje to proponuję na deser kolejne spotkanie już deserowe w całości zrobił dobrze deser polega na publicznych za, że ze, że miłość proponował, żeby w Polsce podstawą klasy, bo my się do demokracji nie nadajemy i tam taki właśnie piękne ta Kronika Polska razem ze, aby została organizacja KPP, czyli okresu Polski poprawione może to jest jakieś państwo jest pani profesor któż by przypuszczał, że 2015 roku jego słowa się spełnią właściwych władz w nastąpiło z archiwum wybór publicystyki zloty 9452004 to jest jeden z ostatnich tomów cyklu dzieła zebrane Czesława Miłosza wydane przez wydawnictwo literackie, a państwa moim gościem był pan prof. Sander wśród historyk literatury krytyk literacki Uniwersytetu Jagiellońskiego informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA