REKLAMA

Żyjemy w państwie, w którym prawo przestało rządzić, a rządzi decyzja polityczna

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-01-25 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest prof. Włodzimierz Wróbel sędzia Sądu Najwyższego dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu podpisał się pan pod listem w obronie szykanowanych tak jak inni sędziowie Sądu Najwyższego w obronie szykanowanych prokuratorów sędziowie zaczęła naszą rozmowę od sytuacji prokuratorów, którzy są przenoszeni do pracy daleko swojego miejsca zamieszkania no i Rozwiń » ewidentnie widać, że to jest forma szykany dotyczy osób, które albo wszczyna śledztwa niewygodne dla Prawa i Sprawiedliwości albo broniły niezależności prokuratorów od polityków prezydent TVN 24 powiedział, że takie prawo szefów prokuratury jeśli to się komuś nie podoba to po prostu nie wybierze inny zawód prawniczy np. adwokata czy prezydent przekonał pana pani redaktor proszę mnie zwolnić z obowiązku komentowania słów prezydenta pewnie to powinni robić publicyści politycy natomiast chcę powiedzieć, że taka kompetencja taka możliwość przenoszenia prokuratorów do innego miejsca oczywiście jest zapisana w ustawie, ale możliwość to nie oznacza dowolność arbitralność natomiast w tej sytuacji, w której rozmawiamy mamy do czynienia z ewidentnym nadużyciem prawa dlatego, bo już skądinąd wiemy, że w miejscach, do których zostali przeniesieni prokuratorzy albo nie ma etatów albo nie ma takiej potrzeby powyższego powstaje pytanie o motyw takiego działania tematy jest tak oczywisty, że trudno inaczej nazwać krzykami, ale szykana to jest coś co jest nadużyciem prawa czystości i bezprawne, ale czy prokuratorzy będą mieli szansę się broni w jakikolwiek sposób to pewnie będą próbować się przed sądami bronić przed tymi takimi decyzjami mieliśmy już przecież taki taki precedens i dobrze pamiętam przypadku prokuratora Krasonia jakiś czas temu panie profesorze, bo w tym oświadczeniu czytamy także niezmiennie podtrzymujemy też stanowisko wyrażone w wielu orzeczeniach Sądu Najwyższego braku podstaw do orzekania przez izbę dyscyplinarną w tym także w sprawach mój immunitet owych przepraszam sędziów w sytuacji, gdy od czerwca 2020 roku odmawia się zwołania zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego niniejsze oświadczenie jest jedyną formą w jaki możemy wypowiedzieć się w tej istotnej społecznie kwestii czy, dlaczego tak naprawdę nie można zwołać zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego o to trzeba się pewnie dopytywać obecną administrację Sądu Najwyższego pewnie, ale do tej pory władze jednak decyzja prezes Sądu Najwyższego profesor manowski rozumiem, że to jest jakby jej dobra Wola lub nie to nie jest dobra Wola tylko to jest obowiązek tak wynika to ustawie, jeżeli sędziowie zgłaszają taki wniosek o zwołanie zgromadzenia ogólnego to jest obowiązek natomiast Sąd Najwyższy to ciekawa sprawa bez jedynym organem takim konstytucyjnym władzy publicznej, który nie funkcjonuje z uwagi na to, że jak twierdzi nie ma technicznych możliwości zebrania się online tak sędziów Sądu Najwyższego to kuriozalna sytuacja, ale trwało już od od wielu miesięcy no trochę wynika z Pańskiej wypowiedzi, że profesor manowska pierwsza prezes Sądu Najwyższego po prostu nie wykonuje swoich obowiązków tak moim stają się dzieje to zresztą nie jest może też zdania także Kolegium Sądu Najwyższego wielu sędziów Sądu Najwyższego czy to pozostaje tylko bezsilność sędziów Sądu Najwyższego w tej w tej sferze powiedziałbym, że to co zrobiliśmy, wydając oświadczenie jest przejawem jakiegoś próby szukania innego sposobu komunikowania się, jakkolwiek jest to jakiś taki bypass tak naprawdę tym organem Sądu Najwyższego ustawowym, który umożliwia nam zabieranie stanowiska różnych kwestiach to zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego panie profesorze sędzie Igor Tuleya nie respektuje decyzji Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zgodnie z tą decyzją Sądu Najwyższego to jednak nie jest sąd, ale na pytanie czy sędzia słusznie robi się nie podporządkowuje się żadnym procedurom, które z tego wynikają 2 ciągle kłopot pani tak, ponieważ no no i jako sędzia orzekający ciągle w izbie karnej nie chciałbym wypowiadać się w konkretnych przypadkach, które mogą kiedyś do tej Izby taki czy inny sposób trafić, więc proszę pozwolić to skomentować znowu trochę inne winny sposób konstytucja mówi wprost postępowanie karne przeciwko sędziemu, bo takie przypadki mogą się przecież zdarzyć może się toczyć wyłącznie, jeżeli NATO wyraził zgodę sąd taka jest jednoznaczny przepis oczywiście można w ustawach dodatkowe warunki np. wprowadza jeszcze jakieś inne, żeby jeszcze jakiś inny organ jakąś decyzję wydawał, ale ta musi za ważne, jeżeli ona nie zapadnie to prędzej czy później ktokolwiek będzie prowadził takie postępowanie karne musi przyjść do sądu tak ten sąd w rozumieniu konstytucji weryfikuje czy to postępowanie wolno było prowadzić czynny panie profesorze czy jest pan rozgoryczony faktem, że mamy sytuację taką, że izba dyscyplinarna jednak działa, chociaż nie jest nie jest sądem czy pan rozgoryczony tym, że Unia europejska nie reaguje na łamanie zasad praworządności w Polsce kiedyś całkiem niedawno to znaczy przepraszam reaguje, ale wedle wiele osób wg zdania wielu osób po prostu niezbyt zdecydowanie in z tego specjalnie nie wynika w praktyce jak powiedział o kwestiach zdecydowanie czy nie to już problem ostatecznie orzeczeń Trybunału sprawiedliwości natomiast sprawiedliwą wtedy sprawiedliwością, kiedy jest szybka, więc pewnie tym problemem najistotniejszym jest to, że teraz są teraz muszę bardzo długo bardzo długo czekać to oświadczenie, o którym mówimy podpisało wielu sędziów Sądu Najwyższego, ale charakterystyczne jest, że jeszcze do dziś dnia spływają delegacje deklarację bardzo bardzo wielu sędziów w stanie spoczynku, do których nie udało nam się dotrzeć oni w dalszym ciągu też chcą się pod nim podpisać wczoraj taką samą świadczenie czy może być najbardziej kategoryczne przedstawiła 25 sędziów są w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego to jest przejaw chyba jakiegoś też niecierpliwie na panie profesorze czy skomentował by pan to co się dzieje w krajowej radzie sądownictwa Leszek sędzia Leszek Mazur stracił stanowisko zwrócił uwagę na to, że są mnożone nadzwyczajnie diety przez niektórych członków KRS zagraża budżetowi tej instytucji no i w efekcie został odwołany w KE w dla 2 w wywiadzie dla Onetu powiedział, że kary zyskała wpływy grupa byłego wiceministra Piebiaka, który był oskarżony o zorganizowanie nagonki na sędziów krytykujących łamanie zasad praworządności jak pan ocenia rok temu już Sąd Najwyższy w składzie 3 izb wydawał wówczas uchwałę, która odbiła się szerokim echem, w którym zastanawialiśmy się, jaka jest obecnie sytuacja sądownictwa w związku z takimi działaniami upolitycznia ją z tymi proces powoływania sędziów wprost pokazywaliśmy te podejrzenia, że to w jaki sposób działa krajowa rada sądownictwa daleko odbiega od konstytucyjnego standardu rzutuje też potem na proces oceny powoływanych sędziów przez radę na proces oceny przez obywateli tak na i tak już na te wydarzenia nie tylko potwierdzają, że wówczas ta diagnoza, która zawarta w uchwale połączonych 3 istną była prawidłowa no tak uzyskane z komentował, a czy po mógłby pan przedstawić swoją opinię na temat tego co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, który wydał orzeczenie no właśnie pytanie czy to jest orzeczenie w sprawie aborcji uznając, że aborcja ze względu na wady płodu jest niezgodna z konstytucją pytanie czy to jest życzenie czy ma moc prawną, bo przez wielu osób jest to kwestionowane ze względu na udział w orzekaniu tzw. sędziów dublerów mamy cały czas także jako Sąd Najwyższy problem z tym coś w tej chwili dzieje w Trybunale Konstytucyjnym jest szereg nieprawidłowości związanych nie tylko ze składami, ale także sposobu powoływania tych składów organizacją i wiemy o tym, że też w sądownictwie jako takim pojawiają się już orzeczenia zgodnie, z którymi rozstrzygnięcia tego organu nie mogą wpływać bezpośrednio na wydawaniu orzeczeń sądowych, że trzeba pomijać tak to pani redaktor myślę, że konsekwencja chaosu, w którym funkcjonujemy i tego takiego działania poza wszelkim trybem poza trybem Trybunał orzeczenia wydaje poza trybem władza wykonawcza tych właśnie orzeczeń nie respektuje ich nie później publikuje jest bardzo trudno do takich sytuacji stosować jakieś kategorie prawne raczej pewnie trzeba rozważać kategoria kategoriach politycznych natomiast Jasną rzeczą jest, kiedy na biurko Sądzie Najwyższym sędziego sądu czy składu Sądu Najwyższego trafi sprawa, której trzeba będzie się zastanawiać co zrobić z fantem ze sprawą, której się pojawi jakiś jakiś odprysk takiego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na to czas poważnie zastanawiać jak przede wszystkim chronić bronić prawa wolności konstytucyjne obywateli to panie profesorze ja pańską wypowiedź rozumiem tak może się zdarzyć, że jeżeli dojdzie do aborcji ze względu na wady płodu i lekarz zostanie w tej sprawie oskarżony może się okazać, że sąd go uniewinnił uznając, że ta decyzja Trybunału była bezprawna mieliśmy już taką sytuację kiedy, kiedy w ten sposób sąd 1 sądów pominął fakt, że Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisów kodeksu wykroczeń także jak nie wykluczam, że mogą i może dojść do tak sytuacja nie chcę się wypowiadać w imieniu Sądu Najwyższego w tej sprawie taka sprawa jeszcze nie wpłynęła jak wpłynie będzie pewnie orzeczniczą w tej kwestii się zastanawiać, ale sędziowie sądów powszechnych mogą orzekać bezpośrednio na podstawie konstytucji to znaczy, opierając się na zasadach zawartych w konstytucji ocenia tego typu sytuacje no zawsze robiło to zawsze to robią czy powinni to robić, ponieważ orzekanie orzekaniem zawsze w konkretnej sprawie i a ja jak pan jak pan panie profesorze ocenia fakt, że rząd, który uznaje, że jednak to jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie publikuje jego no to taki tak jest taki przecież już scenariusz żeśmy przeżywali swego czasu, kiedy narasta kryzys w obu wokół Trybunału Konstytucyjnego 5 lat temu ma mieć ten sam schemat także tą notą, po którym żyjemy w takim państwie, w którym odwoływanie się właśnie do przyjętych wcześniej funkcjonujących konstytucyjnych ustawowych procedur nie jest argumentem tak no to jest państwo, w którym prawo przestało rządzić natomiast rządzi jakaś decyzja po polityczna na takiej sytuacji bardzo trudno o odpowiedź na pytanie co się stanie nie bardzo wiadomo co się stanie, gdyby to było normalne rządy prawa to mógłbym pewnie formułować jakąś tezę co się powinno zdarzyć, ale w tej sytuacji bardzo trudno po co się może zdarzyć co powinnaś dal bardzo za rozmowę bardzo dziękuję za rozmowę prof. Włodzimierz Wróbel sędzia Sądu Najwyższego był gościem Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA