REKLAMA

Ekoedukacja. Jak mądrze i skutecznie uczyć dzieci i młodzież, skoro często uczniowie są bardziej ekoświadomi od nauczycieli

Klimat zmian
Data emisji:
2021-01-25 18:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:48 min.
Udostępnij:

20 czy 30 lat temu edukacja ekologiczna, czy też lekcje "ochrony środowiska" były często traktowane jako zbiór ciekawostek. Dziś wiemy, jak ważny, poważny to temat, który w życiu każdego człowieka ma, a przynajmniej powinien mieć, swój praktyczny, codzienny wymiar. Stąd dobra, jakościowa edukacja ekologiczna jest nie tyle potrzebą, co wręcz koniecznością. Rozwiń »

Oczywiście, jak z wieloma rzeczami w naszym kraju z tą praktyką edukacyjną bywa różnie. Co zrobić, by w polskich warunkach osiągnąć jak najlepszy efekt takiej edukacji, i to w sytuacji, w której - jak wspominamy - młodzi ludzie mają często większą świadomość ekologiczną od swoich nauczycieli? Jakie są zagraniczne wzorce i po które sięgać? Jacy nauczyciele w pierwszym rzędzie powinni rozmawiać z uczniami o klimacie? Na te, i wiele innych pytań, odpowiada mi w tej rozmowie dr Małgorzata Snarska - Nieznańska, prezes Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych.

Za tydzień ważne uzupełnienie tematyki edukacyjnej: psychologów zapytam, jak rozmawiać o klimacie, i katastrofie klimatycznej, z naszymi dziećmi. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
oprócz zmiany nawyków na proekologiczne, o czym od kilku miesięcy rozmawiam z ekspertami jest jeszcze 1 niezwykle ważna sprawa, którą wszyscy powinniśmy się zatroszczyć o rozmowę z naszymi dziećmi i zadbanie o to by już od najmłodszych lat uczestniczyły jakościowej i efektywnej edukacji ekologicznej by rozumiały zasady funkcjonowania środowiska naturalnego, a zwłaszcza by wiedziały w jaki sposób swoją działalnością może nie wpływać człowiek June skoro już od dawna Rozwiń » podkreśla rolę tej wiedzy w zabezpieczaniu losów przyszłych pokoleń i zatrzymaniu postępującego kryzysu klimatycznego jak do edukacji ekologicznej podchodzimy w Polsce, jakie mamy możliwości jak z nich korzystamy, a przede wszystkim jak sami powinniśmy rozmawiać o ekologii i zmianach klimatu z naszymi dziećmi o tym dziś będziemy rozmawiać Małgorzata Gołota zaprasza na klimat potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki codzienne proste czasem najprostsze stawką jest nasza przyszłość dlatego nadchodzi klimat zmian podcast ekologiczne Małgorzaty Gołoty dr Małgorzata Snarska z Gdańska prezes fundacji forum inicjatyw społecznych jest dzisiaj moimi państwa gościem dzień dobry dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dobry państwo ja proponuję zacząć od zdefiniowania jakościowej i efektywnej edukacji klimatycznej, bo w Polsce sporo krytyki kieruje się w stronę zajęć, które odbywają się w szkołach, które zgodnie z rozporządzeniem z nowelizacją rozporządzenia MEN mają odbywać się na godzinach wyborczych i się na tych godzinach bywają jak można by zdefiniować taką idealną jakościową i efektywną edukację klimatyczną dzieci młodzieży jak bomba nazwała 1 słowem ona musi być praktyczna i przyszłościowa to jest właściwie wszystko co jest najważniejsze sfery edukacji klimatycznej znaczy, że jeżeli ona jest praktyczna i bierze pod uwagę różne czynniki i również na przyszłość, która w, którą w tej chwili gdzieś tam jednak wyznaczamy to ona będzie wtedy aktywna praktyczna to oznacza, że musi dawać takie umiejętności dzieciom młodzieży, żeby te tata dzieci w przyszłości nawet jeśli teraz były w stanie rozwiązywać wyzwania czy problemy środowiskowe klimatyczne, które będą przed nimi czy to na poziomie społecznym czy to np. tak jak my zajmujemy się komfort gry na poziomie technologicznym społecznym tak, czyli my jest i wyda edukacja powinna prowadzić do tego, żeby rozwiązać dany problem nie tylko zaadresować, ale do tego oczywiście trzeba szeregu różnych czynników i umiejętności, które trzeba pozyskać, ale na szczęście w tym wszystkim ważne jest to, że pozyskiwanie tych umiejętności to nie ogranicza się tylko do tego, żeby rozwiązać sprawy klimatyczne, ale również jest pomocny we wszystkich innych dziedzinach, które w jakiś sposób w jaki sposób stanowią wyzwanie w tej chwili społeczny a jakby pani miała skonfrontować wszystko, o czym powiedziała przed chwilą z sytuacją obecną w Polsce to, jakbyśmy mogły ocenić tą dotyczy próby właściwie, bo nie wiem czy to można już nazwać takim końcowym efektem prac nad edukacją medyczną jak można by je ocenić w skali dobre czy praktyczne niepraktyczne może tak skoro się posługujemy taką generalnie niepraktyczne niestety niestety niepraktyczne, dlatego że głównie jesteśmy skupieni, jeżeli mówimy o szkole tak, jeżeli mówimy żydowskiej szkole polskiej i to nie tylko dotyczy klimatu, ale jesteśmy głównie skupieni na podarki metodzie pracy oczywiście są projekty oczywiście, zwłaszcza w mieście były gimnazja ta edukacja projektowa była realizowana w większym lub mniejszym zakresie natomiast mimo wszystko jesteśmy szkołą, a jesteśmy szkołami czy nasze dzieci chodzą do szkół, w których jednak dominuje ten model tradycyjny jeszcze chyba Polski, a z, którym w, którym edukacja ma za zadanie podać przekazać wiedzę i to samo właściwie dotyczy wszystkich dziedzin poza tym szansę systemowej edukacji jako taka edukacja klimatyczna nawet w postaci Podawczego wiedzy no właściwie nie funkcjonuje mimo tego żona została rzeczywiście teraz wprowadzona różnych dyskusjach apelach m.in. między Międzynarodowego strajku młodzieżowego strajku klimatycznego i to zresztą nie tylko w Polsce były apele Apator wprowadzenie edukacji do podstawy programowej, bo w 2019 roku to samo np. w Niemczech walczyła młodzież niemiecka, tak więc więc włączenie tego edukacji i do ich podstawy programowej, a de facto nie nastąpiło oczywiście rozumiem próbę tutaj włączenia edukacji to zajęć wychowawczych natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że de facto to pewien sposób było realizowane, bo te edukacja klimatyczna i wszystkie inne elementy, które zostały włączone do, a te tylko jedną z nowelą do ne do edukacji na godzinach wychowawczych czy np. zdrowie tak problemy globalne to wszystko miało miejsce już było realizowane przez szkoły czy miało być właściwie realizowane przez szkoły w tych planach wychowawczo profilaktycznym, które szkoły przygotowywały także przedstawić sposób no bo zostało włączone do podstawy programowej, czyli teoretycznie np. 1 godzina edukacji klimatycznej powinno się odbyć, ale to oczywiście nie mówimy wtedy o pełnej edukacji no i nawet trudno powiedzieć edukacji podał wczoraj UE, a co dopiero edukacji praktycznej, a na drugi czynnik jest ktoś taki, że edukacja klimatyczna nie jest prosta w kontekście wiedzy, więc wymagania od nauczyciela tutaj wiedza w tym zakresie bez wsparcia, a ja mam troszeczkę porównała do do do OSP 2017 roku wprowadzenia programowania do klas 13 UE, a później dopiero nałożenia na to jakiegoś wsparcia merytorycznego do tego, żeby nauczyciele w klasach 13 mogli prowadzić edukację w zakresie kodowania aktualnie uzupełnienia dodam tutaj, że młodzieżowa rada klimatyczna w ubiegłym roku przygotowała raport, z którego wynika, że ponad 90% uczniów szkół podstawowych ponadpodstawowych studentów co ciekawe nauczycieli również negatywnie oceniło rzeczoną edukację ekologiczną klimatyczną szkołach i teraz pytanie o przyczyny nauczyciele nie są przygotowani to zresztą powiedziałem już zostało ustalone, ale teraz pytanie brzmi czy nauczycieli można przygotować czy nauczyciele w ogóle są odpowiednimi osobami do tego, żeby taką edukację klimatyczną prowadzić nie jest oczywiście, że można przygotować tutaj ja mogę powiedzieć to nawet na przykładzie albo, zwłaszcza na przykładzie tego programu, który realizujemy fundacji utwór Green IT program jakościowe edukacji, które w tej chwili trzeci roku właściwie zaczynamy ten testujemy z 9 szkoła w Polsce to jest program, który jest skierowany do i do nauczycieli do uczniów powstają pracownie utwór Green w ramach, których uczniowie i młodzież pracuje z nauczycielami jest nauczyciel zawsze informatyki, bo zajęć komputerowych i nauczyciel i państwa szeroko rozumianej przyrody czy to może być biolog może być jego gra może być fizyk Chemik, tak więc w zależności od tego kto czuje się na siłach chce podjąć wyzwanie tutaj pracy w tej w tej pracowni i w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie 2× w tygodniu zajmują się właśnie taką nauką ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów środowiskowych za pomocą technologii programowania to znaczy, że stawiają sobie jakiś cel cel konkretny, które dotyczy lokalnego lokalnego środowiska np. jest wyzwaniem niż w mieście ciągnik na wsi to są szkoły miejskiej wiejskie znane i kiedy ten cel zostanie zdiagnozowany bardzo bardzo dokładnie zdiagnozowane zostaną też potrzeby przede wszystkim, które do tego celu tego problemu prowadzą po najpierw są ważne potrzeby, a dopiero na to, że powoli nakładane są określone rozwiązania całej tej tej formule towarzyszy prowadzenie bardzo pogłębionych badań terenowych tak, czyli nauka prowadzenia badań terenowych czy czy nauka prowadzenia badań badań laboratoryjnych, która w Polsce też w Polskiej szkole jest jednak bardzo ograniczona, więc tutaj uczeń zdobywa szereg różnych kompetencji umiejętności w ramach tego programu, które mają doprowadzić do tego, żeby się dany problem, który zostanie zdiagnozowane rozwiązać oczywiście do tego jednocześnie, jakby przy okazji jest wykorzystywana technologia mówi o tym przy okazji, bo ona nie jest celem samym w sobie celem jest rozwiązanie danego problemu and my mamy np. takich uczniów, którzy tak są zaangażowani są prace, bo to są praca grupowa w powiązaniu z metodami design Thinking etatyzacji UE że, że np. są w okresie wolnym wakacyjnym i 1 uczniów nauczył się 6 języków programowania, żeby stworzyć aplikacja do pomiaru jakości powietrza w Poznaniu wspólnie ze swoim zespołem, gdy taka motywacja pani rodzić motywacja wewnętrzna, ale nie mogłoby się dziać bez udziału nauczycieli, więc w tym program jest bardzo duży nacisk na to, żeby nauczycieli wspierać się też mentoringowe, ale się na kompetencyjne w ich pracy od takich takiego poziomu umiejętności prowadzenia projektów edukacyjnych, ale też w oparciu o różne innowacyjne metody m.in. Something Called nie tylko o aż po wsparcie w zakresie wiedzy poszerzania wiedzy np. o zmianach klimatu czy bioróżnorodności czy o jakości wód tak czy ochronie wód, a więc to jest bardzo szeroko zakrojony projekt ten pro pro program jakościowe edukacyjne, czyli taki program, który de facto można by było po prostu wziąć zmodyfikować wprowadzić do polskiej szkoły Jon rozwiązał szereg problemów związanych czy wyzwań związanych z edukacją klimatyczną, ale też inną, bo tą metodą można prowadzić prowadzić zajęcia również w zakresie ochrony zdrowia czy czy jakiś problemów społecznych tak cokolwiek co jest jakiś sposób wyznaniowej problematycznym, ale to musi się odbywać na 2 oddziałach a jakie są szanse w takim razie na to, żeby taki program jak utwory zostały wdrożone zostało realizowane zaczął być realizowane w Enerdze we wszystkich np. polskich szkołach, bo to jest kwestia oczywiście chęci i tego, żeby przyjrzeć się temu programowi na pewno my pracujemy w tej chwili nad na tym, żeby ten program był modelowe, żeby można było zaimplementować łatwo w innych szkołach on wymaga też pewnego rodzaju oczywiście nakładów albo inaczej przewartościowania nakładów, które są dedykowane szkole, czyli np. zamiast tworzenia typowej przestrzeni do do badań przyrodniczych która, która jest w polskich szkołach czy np. posiadanie pracowni przyrodniczej posiadamy czy kreujemy pracownie zintegrowana, gdzie jest, gdzie jest przestrzeń na to, żeby prowadzić badania przyrodnicza czy przewodniczący fizyczne chemiczne, a jednocześnie przestrzeń na to, żeby można było pracować z technologią programować już bywa niedzieli wtedy tej 1 przestrzeni szkolnej na poszczególne przedmioty tylko integrujemy wtedy tak naprawdę ta baza jeśli chodzi o podstawę infrastrukturalną no to ona de facto jest trochę węższa może może nie być tak bardzo np. kosztowna jak tworzenie kilku różnych pracowni, które w, których młodzież dzieci mają mają mieć lekcje także to jest 1 rzecz en, a druga rzecz jest kwestia tego tej decyzji czy media tego typu edukację będziemy prowadzić odgórnie czy liczy ona wchodzi do podstawy programowej UE jako o jako sposób realizacji właśnie edukacji środowiskowej ekologicznej i w tym klimatycznej UE czy np. realizujemy ją na poziomie regionów samorządów tak taki model przyjęty w Niemczech, gdzie jednak edukacja zdecentralizowana, ale zasoby, które są tworzone w Niemczech one są tworzone na poziomie centralnym edukacyjnej na poziomie poszczególnych landów tak np. powstała dosyć niedawno tak duże duże tajny zasób w postaci Platformy Platformy edukacyjnej stworzonej przez poczdamski Instytut badań nad wpływem klimatu, czyli to organizacji, która m.in. jest jedną z najsilniejszych organizacji skupiających naukowców działających w napisy, tak więc to wszystko zależeć od tego jaki model chcielibyśmy przejąć tak natomiast co jest bardzo cenne w tym co udało się do tej pory zrobić to rzeczywiście program jest przetestowany podsumowania jeśli chodzi o działania nauczycieli szkoły są po pierwsze, są takie, że może nauczyciele rzeczywiście widzą nie tylko wartością lewicą, a postęp, jaki swojego własnego rozwoju nie tylko w tematyce środowiskowej klimatu, ale też właśnie przekazywania i pracy ten innowacyjny sposób chce z młodzieżą Łodzi z kolei jest motywowana i to wszystko przekłada się na takie działania, które motywują również samorządy do zmiany w sposobie patrzenia na edukację, ale w ogóle w sposobie patrzenia na kwestie środowiskowe na swoim terenie tak np. we Wrześni mamy 3 szkoły, które realizują program otworzy drzwi i już w pierwszym roku UE zaczęto myśleć o tym w jaki sposób przenieść te wyniki tego programu na poziom samorządowe i drugim roku działania programu zaczyna zaczął funkcjonować się temat Zielonej Wrześni i w ramach tego stale tego tematu zaczęto pracować w takich gronach i samorządowców i biznesu i młodzieży i nauczycieli i nad tym, żeby wprowadzić zintegrowaną strategię środowiskową dla Wrześni AK uwzględniającą m.in. edukacji, więc to są takie impulsy, które idą do przodu bardzo mocno i też rozwijają samą szkołę szkoła w Poznaniu szkoła nr 77 teraz na bazie po pierwsze na bazie też tego programu inspiracji najpierw najpierw przekształciła się poprzednia czy też inaczej zaplanowała przekształcenie całej przestrzeni szkoły publicznej, bo szkoła publiczna podstawowa aplikowała do do tego, że w ramach budżetu partycypacyjnego przestrzenie zostały przekształcone właśnie bardziej sprzyjający innowacyjnej edukacji, czyli takich, gdzie np. tak jak znasz pracownia jest podział przestrzeni taki, żeby można było i pracować i badacz i dyskutować się, iż taki bardziej nieformalny sposób, a nauczyciel nie ma swojego biurka tylko razem pracuje też z uczniami takiej takie przestrzenie będą w tej szkole kreowane, a co więcej teraz okazało się, że dostali również program Erasmus plus ten nasz model pracy będą realizować we współpracy z Turcją i tutaj jest albo z Unią albo graficznych nie pamięta jak z innymi szkołami także te impulsy idą oddolnie to też jest bardzo ciekawe, że tutaj jest możliwość spotkania tego tego co idzie oddolnie sensy kwestiami znaczy sensy ewentualnie z decyzjami, które są podejmowane na poziomie samorządowym no ja mam nadzieję że, że też to jest przestrzeń do rozmowy na temat edukacji w Polsce od strony programu nauczania aż do okresu retoryka, jaką wiedzę możemy i powinniśmy z uwagi na dobro stanu środowiska naturalnego na dobro samych zainteresowanych przekazywać dzieciom kilkuletnim, a jaką nastoletnim czy w ogóle jest taki moment, w którym w, którym warto zacząć rozmawiać z dziećmi ekologii kryzysie klimatycznym i wdrażać je w systemach zagrożeń, które są przecież bardzo realne ja myślę, że na poziomie już młodzieży to zagrożenia są absolutnie rozpoznawalne tak, bo tak to trzeba go spożyć do także my żyjemy w świecie lokalnie tak, zwłaszcza młodzież niż lokalnie tylko poprzez media społecznościowe dostęp szeroki do internetu to też do do dyskusji za granicą młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z tego co się dzieje na świecie, a co więcej nie tylko zaniepokojona, ale faktem widać dużo na tym, że niewiele niewiele się dzieje w kontekście nie tylko edukacji, ale w ogóle przeciwdziałania zmianom klimatu stąd młodzieżowy ruch klimatyczny m.in. a więc, jakby my musimy uświadamiać o tym, że to jest wygląda na to, że to oni bardziej nas uświadamiają, że zostają z tym problemem, a my musimy się, jakby powinniśmy ją np. odczuła, jaką mają indywidualną osobistą odpowiedzialność też tak do tego w jaki sposób ustosunkować co więcej pomóc znaleźć rozwiązania stąd właśnie też pomysł tego programu natomiast natomiast jeśli chodzi o to kiedy z dziećmi rozmawiać, kiedy wdrażać no to nie tylko osobiście jestem przekonana, że ta edukacja powinna następować od poziomu już przedszkolnego, ale zresztą mamy też takie np. fundacji u nas też takie takie podejście, że program utwór zaczyna się w przedszkolu mamy też 3 przedszkola sklepy, które realizowaliśmy projekty unijne, w których de facto to jest takie przedszkole trochę konformizm i będzie naszym zadaniem jest przede wszystkim uwrażliwienie dzieci na na naturę przyrodę na środowisko, bo musi nastąpić to powiązanie wg mnie też ze środowiskiem przyrodą, ale takie emocjonalne, żeby można było później, ale też pozytywne prawda czy można było później po pierwsze, kształtować odpowiednie nawyki, bo też na tym poziomie indywidualnym te nawyki środowiskowe są istotne, ale też, żeby można było później się rozwijać i żeby dzieci chciały zdobywać wiedzę też na ten temat później ewentualnie właśnie rozwijać swoje różne umiejętności w tym zakresie o wydanie też jestem przekonana do tego, że kwestie środowiskowe są kwestie, które absolutnie są będą dominujące na rynku pracy przyszłości wg mnie to są 2 scenariusze 1 scenariusz jest taki, gdzie osi 2 linie w dziedzinie główne rozwojowe, które będą nam towarzyszyć jednak na to są technologie, bo mają wpływ na nasze życie codzienne i dobry i złe prawda, a druga linia to stosu kwestie środowiskowe interesy albo idziemy w kierunku takim działamy w stronę zrównoważonego rozwoju odpowiedzialny, więc musimy zacząć na poziomie dzieci tak naprawdę przedszkolnych już kształtować postawy, a albo albo będziemy musieli zmierzyć z kryzysem klimatycznym i środowiskowym też bioróżnorodności przecież i bez względu na to, która ścieżka będzie to i tak jest to element, który będzie nam towarzyszą, tak więc lepiej zaadresować zresztą te dyskusje na ten temat strony w kwestii gospodarczych ekonomicznych trwają na nim 54 lata, ale Mela 20 pamiętam sama w 2008 roku podczas etapu czternastego w Poznaniu ja byłam przekonana się, że już w tej chwili zaczynamy zmieniać gospodarkę nasiloną tak w instytutach pan nauczył się sunęło w czasie tak no minęło już 13 latach, więc dzieciaki w przedszkolu jak najbardziej i to jest to jest, ale też też nie Panie Pośle, no no my pracujemy nadal w powiązaniu z technologią tak, czyli też utrzymać przy okazji dzieci tego i to właśnie takie maluchy, że ta technologia ma mieć narzędzia charakter, czyli rzecz, żebyśmy nie odsuwali dzieciniec stronę cyfrową i nie odsuwali od przyrody w wyborze dzieciaki potrafiły poznawać przyrodę i wykorzystywać do tego np. też narzędzia cyfrowe przy okazji uczyć się takich podstaw logicznego krytycznego myślenia tak, bo to już może dziać na poziomie przedszkolnym, a więc taki przedszkolak pójdzie na spacer np. do parku czy do lasu i dzieci narysują sobie mapy będą wiedziały np. jaką ścieżką będą szły później z takim robotem typu osobowe będą mogły sobie usiąść popatrzeć i wyznaczyć mu tą samą trasę i w ten sposób też użycie, jakby tego kodowania czy cały czas mamy też taką zintegrowaną nauka nauczanie zintegrowane potrzeby, żeby jak też nie dzielić przestrzeni edukacyjnej na to, że my pracujemy tylko z klimatem tylko ze środowiskiem np. z technologią matematyką tak później przyszłości, czyli tak naprawdę jeśli określimy prawdami zaproponujemy konkretne rozwiązania te rozmowy czy też nawet nie znaczy wiedzą, kto to oswajanie z tematyką kryzysu klimatycznego i ekologii w ogóle nie powinno być trudne w ogóle nie jest trudne drogą to powoduje też sprawczość owo okazuje się my, startując np. z programem Platformy byliśmy przekonani, że dojdziemy do momentu takiego, w którym uczniowie po prostu przedstawił nam będą przedstawiali swoje prototypy rozwiązań IT jakiś problemów czy to aplikację po np. jakiś system nawadniający cokolwiek sami sobie myślą, bo nie narzucamy tutaj w ogóle scenariuszy to też ciekawe nie narzucamy scenariusza zajęć to scenariusz jest wypracowany wspólnie z uczniami i okazało się, że ta metoda pracy powoduje to, że te rozwiązania powstają i są takie rozwiązania, które młodzież w wieku państwu 151713 lat w stanie wdrożyć zdobyć na to finansowanie np. od g jakiś Grant dawców fundatorów czy biznesu okolicznego, jakkolwiek i później przedstawić to gdzieś tam społecznie rzeczywiście one się one się, gdzie są wykorzystywane jest np. to taki przykład Wrześni zespołu szkół politechnicznych Wrzesińskiej, gdzie młodzież stworzyła i aplikacja i taki system do pomiaru jakości powietrza który, który dostosowała dzieci w wieku przedszkolnym i i one będą wdrażane wszystkie czujniki będą wdrażane w przedszkolach Wrzesiński, tak więc to jest coś co powoduje że, że dzieci młodzież widzą sprawczość swoich działań widzą też konkretne jednocześnie pozyskują wiedzę rzetelną na temat zmian klimatu i są w stanie odróżnić to, o czym jest np. zagrożenie jakości powietrza w Polsce pismo, że to nie jest tożsame ze zmianami klimatu co nie jest wcale oczywiste przecież dla dla przeciętnego obywatela, a więcej, więc są w stanie zdiagnozować rzeczywiście problem, a jednocześnie zobaczyć, że są w stanie stworzyć rozwiązania i nagle okazuje że, że ta młodzież idąc dalej np. na studiach chce pracować gdzieś tam w tym kierunku i toteż obniża poziom lęku, bo to co jest bardzo ważne jeśli chodzi o kwestii klimatycznej i jest podnoszone przez młodych ludzi, ale też podnoszone przez specjalistów to jest to zagrożenie tym tym lękiem ekologicznym, które notabene jest przecież jednostką obecną w systemie zaburzeń psychicznych już od 22017 roku tak też taki też coś co na co wskazują wszystkie badania się, że młodzież zresztą nie tylko młodzież boi się swoją przyszłość UE z nie patrzy na nią z nadzieją, bo może być także że, że zmiany klimatu doprowadzą do takich zmian właściwie no i będzie im jednak ciężko żyć tak na pewno nie będzie ten sam świat które, które myśmy znali młodości zresztą pandemia teraz to co się dzieje sensu w kontekście koronawirusa no też na pewno nie sprzyja żaden sposób na przeciwdziałanie temu Lang, więc wszyscy wskazują właściwie naukowcy naturze sprawczości i pokazanie, że możemy nie tylko przeciwdziałać, ale jeżeli już się pojawi jakiś problem możemy go próbować rozwiązać, zwłaszcza wspólnie, współpracując ze sobą to jest to stan elementy, które no może ten lęk po prostu zniwelować staż jeszcze 1 dawka cyfry i dane, czyli zbadań przeprowadzonych przez centrum edukacji Obywatelskiej w trakcie prac nad raportem zmiana klimatu wynika, że aż 42% respondentów w wieku 1620 lat twierdzi, że postawa wobec kolegi została wyniesiona z domu rodzinnego i tras pytanie na ile istotne jest taka edukacja taka modelowa bardzo praktyczna edukacja, której rozmawiałeś ana jego istotne jest to co robią rodzice jak żyją rodzice przede wszystkim tak jak się jak się jakich zasad proekologicznych przestrzega się w domu to nie jest taki łatwy temat w takim sensie, że te zasady proekologiczne i uświadomienie polskiego społeczeństwa naprawdę bardzo różne tak i było teraz badania kolejne rankingowe przeprowadzone w październiku 2020 przy zmianie roku przez ministerstwo klimatu środowiska na temat świadomości zachowań ekologicznych mieszkańców Polski i ponad 50% Polaków w tym badaniu to była grupa tam w 2000 osób plus wskazuje problemy środowiskowe jako najważniejsze rozwiązania tak, ale w ramach tych problemów, które są ważne tylko 10% wskazuje, że energetyka Górnictwo jest problemem, który należy rozwiązać tak i potem idą głębiej to badanie pokazuje może wśród 50% zanieczyszczenie powietrza 50% zanieczyszczeń powietrza jest 59% w ramach tych problemów środowiskowych, ale już kwestie związane z klimatem to tylko 4% na edukację to też tylko 4% tak problemu, a więc się, więc jakby, jeżeli spojrzeć na to badanie sen z perspektywy uświadomienia czym de facto problemy środowiskowe są trzymane są spowodowane tak co ja, jakie są różnice między różnymi Company na minutę widać, że po prostu to jest taka wiedza bardzo powierzchowna, tak więc to jest 1 rzecz druga kwestia jest taka że, że z kolei te uważam, że te kwestie dotyczące indywidualnych zachowań z kolei są niezwykle ważne, a na poziomie właśnie rodzinę z no to jest kwestia tego, że my też nie możemy zaniedbać mówiąc edukacji systemowej w ogóle edukacji Obywatelskiej jako taki tak, bo zmiana indywidualnych zachowań jest kształtowana na poziomie przede wszystkim domów rodzin, ale to nie znaczy, że cała edukacja ekologiczna powinna być przeniesiona na narodziny ona powinna mieć odzwierciedlenie absolutnie edukacji systemowej i szkolnej i nawet nie tylko poza szkolnej Pozaszkolnej trash metal to to wydatek ten problem polega na tym się, że zwłaszcza, że mówimy o zmianach klimatu czy, zwłaszcza jeżeli mówimy o o zabieraniu bioróżnorodności to o meczu nie mamy do czynienia z pani z nauką tylko wyłącznie czy takimi elementami, które powinniśmy wiedzieć to pomysł mamy do czynienia z realnym kryzysem zagrożeniem dla nas wszystkich, tak więc jako taki powinniśmy jednak potraktować poważnie włączyć to szeroko rozumianej edukacji na każdym poziomie łącznie właśnie ze szkołą, a jak edukacja klimatyczna dzieci młodzieży sprawdza się za granicą inną Włochy niedawno zyskał miano kraju, który jako pierwsze 3033 godziny lekcyjne zdecydował się poświęcić nas tematy związane ze zmianami klimatycznymi był to obowiązek, który miał realizować wszystkie szkoły, który ma mają realizować wszystkie szkoły, ale więcej co i wszystkim jak jak to głoszą oglądać co się sprawdza czy to właśnie chodzi o wzroście, a może raczej jakość i inne przykłady zagraniczne czy chociażby Skandynawia jak jak reszta krajów radzi sobie z edukowaniem dzieci młodzieży i jakimi możemy wzorować jeszcze bardziej inspirować żeby, żeby wyszła na edukację jak najlepiej ja generalnie bym podchodziła do edukacji za granicą oczywiście na zasadach inspiracje na staż, ale też monitorowania patrzenia na to co się dzieje to co jest ważne jest to, żebyśmy się opierali na ME wspólnie wszyscy na naukowych badaniach to jest najważniejsze tak w pierwszej kolejności to znaczy, że mamy jasno określone ramy jasno określone zasady tego, o czym, o czym uczymy ani w jaki sposób tylko wyłącznie tak na każde każdy kraj ma swoją własną specyfikę edukacyjną, a też swoje własne gdzieś tam korzenie edukacji środowiskowej no w niektórych przypadkach oczywiście trzeba zmieniać zupełnie o bo uczy się o środowisku niewystarczające albo w ogóle nie uczy się natomiast natomiast wiele w tej chwili inspiracji takich, które się pojawiają w ostatnich czasach i który się coraz głośniej mówi ale, toteż mam wrażenie odium tego, że nacisk społeczny, zwłaszcza nacisk młodzieży na to, żeby edukacja pojawiała się w podstawie programowej czy szkolnej jest bardzo dłuższe nogi wspomina pani włosiem rzeczywiście my wykorzysta ta edukacja została wprowadzona szkołach i ta liczba godzin jest stosunkowo duża ona jest wystarczająca dlatego ja tego nie wiemy, bo nie mam doświadczeń indywidualnych chce ze szkołą włoską natomiast myślę o tym się, że ten model, w którym my jednak stawiamy na praktykę rozwiązywania problemów środowiskowych i adresowania i sprawczość i jest bardzo ważny jest inspirujący i w tym kierunku np. poszła Nowa Zelandia i tam bodajże od stycznia 2020 roku wprowadzono edukację klimatyczną w zakresie kryzysu klimatycznego aktywizmu społecznego do programu nauczania do szkół, ale co ważniejsze również zwraca się tam uwagę bardzo mocno na kwestię lęku ekologicznego właśnie tak też adresuje się ten problem jako jeden z najważniejszych, a drugi to, żeby była ta edukacja właśnie, bo ona szła w kierunku sprawczości tak są jednocześnie tak jak już wcześniej wspominałam obniża ten ten ten lęk klimatyczne czy cie ekologiczne wspominam wcześniej też w Niemczech mówiłam o tym szerzej edukacja ma charakter dosyć mocno zdecentralizowany i oprócz tego, że na poziomie kraju są Platformy edukacyjne oficjalne również, czyli nie poza systemowe czy pozarządowe, ale się też rządowe takie właśnie ta poczytam ska Platforma ma czworga na widok, a które da są tak jakby pewną ciała po UE z określoną w określonym zasobem wiedzy, z którego wszyscy mogą korzystać na równych zasadach, ale już później na poziomie landu każdy każdy rząd realizuje edukację za swoimi szkołami i tutaj np. przykładem fajny jest rzeczywiście Sak Sonia, w której UE, które funkcjonuje Platforma skierowana do to już w UE, na której są nie tylko scenariusze lekcji, a nie tylko tutor ale, ale też jest wsparcie mentoringowe, acz można tam wprowadzać systemy takie może nie certyfikacyjnych, ale takie, które zachęcają motywują nauczycieli też do zdobywania wiedzy to jednak musi musi działać w ustrojach Anglii, która jest mocno zaawansowana jeśli chodzi o kwestie klimatyczne i kwestia edukacji klimatycznej od 2019 roku UE funkcjonuje taki modelowy program, który jest testowany 80 szkołach one zrealizowane przez UE przy organizacji kraj ma cięć Learning Partnership, czyli organizację pod flagą narodów Zjednoczonych we współpracy z jednym z mocniejszych edukacyjnych instytutów, a lud tutejszy, a i wyniki tego tego programu mają też przełożyć się na na program edukacji szkolnej, więc tych przykładów jest bardzo dłuższą oś natomiast tak jak mówię ja cały czas jestem przekonana, że ważna jest sprawczość ważne jest też dostosowanie tej edukacji do potrzeb lokalnych, czyli do tego w jaki sposób, żeby pewnej bliskości ucznia jego rodziny też, bo to, że uczeń będzie właśnie z miał przedmiot czy będzie miał zajęcia określone w edukacji klimatycznej SN w swojej szkole to też wpływa oczywiście na jego otoczenie, jeżeli są tam adresowane problemy lokalne to one są namacalne to nie jest jakiś tam klimat w jakim stan kraju prawda tylko tylko ten klimat generalnie, które dotyczy całej ziemi dotyczy nas wszystkich, ale jednak pewne elementy, które wpływają, które dzięki, którym można zapobiegać zmianom klimatu czy czy można się do nich adaptować no to one ważne, żeby były pokazywane też kontekście lokalnym tak nie za to trzymamy kciuki tego życzymy właściwie wszystkim dzieciom młodym ludziom w Polsce i na świecie również dziękuję bardzo, dr Małgorzata Snarska z Gdańska prezes fundacji forum inicjatyw społecznych była dzisiaj u państwa gościem dziękuję serdecznie dziękuję państwu już za tydzień z kolejnymi gośćmi będą szukać odpowiedzi na pytanie jak my jako rodzice sami powinniśmy rozmawiać o ekologii i zmianach klimatu z naszymi dziećmi czy rozmowa wystarczy czy może raczej powinniśmy skupić się jedynie na tym by swoim zachowaniem swoimi wyborami po prostu dawać dzieciom odpowiedni przykład i codziennie pokazywać jak skutecznie chronić świat Małgorzata Gołota zapis klimat zmian podcast ekologiczny Małgorzata Gut rozmowa z ekspertami praktykami życia Eko nasz Klima potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia nawyki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KLIMAT ZMIAN

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA