REKLAMA

"Jeśli ktoś myśl, że brexit jest sprawą zakończoną, to jest w błędzie" prof Cianciara o brexicie po brexicie?

Połączenie
Data emisji:
2021-01-27 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobre jak to właściwie jest z tym z tą ambasadą i brak hitem ambasador Unii Europejskiej i Brexitem, bo wydaje się, że to jest jeden z tematów, które w tej chwili mocno zainteresował opinię publiczną, ale właściwie to może, zanim do tego przejdziemy do tych kwestii dyplomatycznych to w ogóle Rozwiń » zastanówmy się nad tym czy nie dzisiaj Brexit na Wyspach brytyjskich jako hasło jako pewien projekt polityczny czy właśnie zrealizowany spełniony, a no jeśli jeśli ktoś myśli o tym że, że Brexit jest projektem zrealizowanym spełnionym to obawiam się, że się myli ja pamiętam, że wielokrotnie tutaj na tej antenie rozmawialiśmy wspólnie o tym, że Brexit jest jest takim serialem, że tego serialu bynajmniej nie zakończy podpisanie red ratyfikowanie umowy o wystąpieniu oba natomiast okres przejściowy no i teraz ten okres przejściowy się zakończył wielka Brytania ostatecznie wynegocjowała w Wigilię ubiegłego roku porozumienie o handlu współpracy z Unią europejską, ale wynegocjowanie tego porozumienia zakończenie okresu przejściowego tak naprawdę tego serialu zwanego Brexitem nie kończy to znaczy on przestaje być w jakimś stopniu tak spektakularne w tym sensie, że nie ma już tego tych tych takich negocjacji na wysokim szczeblu z negocjatorami ze strony unijnej brytyjskiej i myślę że, że w mniejszym stopniu jest jest takie takie poczucie napięcia np. musimy zdążyć i tak są terminy, ale negocjacje będą będą trwały, ponieważ kolejne problemy będą wychodziły na światło dzienne problem ambasady czy czy inne kwestie którymi żyje brytyjska mniejszy może stopniu europejska prasa będą też się pojawiały, dlaczego dlatego, że po pierwsze, pewnych kwestii w tych porozumieniach porozumienia o wyjściu i w umowie o handlu i współpracy nie uregulowano pewne kwestie uregulowano, ale nieprecyzyjnie i konieczne, dlatego że zabrakło czasu, ale dlatego, że obie strony negocjacji podjęło świadomie taką decyzję o no i po trzecie wreszcie abstrahując od regulacji jak, traktując od umów, które zawarto mamy jeszcze poziom implementacji, czyli wdrażania tych umów tego w jaki sposób poszczególne instytucja Wielkiej Brytanii w unii europejskiej będą te porozumienia interpretować no, a jeśli chodzi o same negocjacje to mamy też całkiem skomplikowaną strukturę instytucjonalną samo porozumienie o handlu współpracy tworzy bodajże 22 komitety urzędników, które będą się pochylać nad różnymi kwestiami związanymi z wdrażaniem, a umowy handlowej no i tutaj oczywiście będą będzie się pojawiać szereg kwestii szereg sporów także te negocjacje unijne unijne brytyjskie tak naprawdę będą miały charakter permanentny troszkę tak jak to ma miejsce zresztą od wielu lat w przypadku relacji unijną szwajcarskich a o co chodzi konkretnie z tymi problemami z ambasadorem to znaczy z uznaniem ambasadora Unii Europejskiej za ambasadora jak to w ogóle tłumaczyć co zaszło, a no fajną Fryc i szef wojna jest minister spraw zagranicznych z naszego Królestwa Dominik radę z tak jak to tłumaczył on i jego urzędnicy NATO Unii Europejskiej czy dyplomata reprezentujący Unię europejską w Londynie winien mieć taki status dyplomatyczny jak mają przedstawiciele standardowych organizacji międzynarodowych, a nie taki status dyplomatyczny jak mają przedstawiciele państw, dlatego że Unia europejska jest organizacją międzynarodową ani państwa jeszcze z lekka uszczypliwie chyba do mnie kraju komentował dla BBC, że Unii Europejskiej się wydaje, że jest państwem w związku z tym chciałoby mieć taki status dla swojego dyplomaty za przedstawicielstwa dyplomatycznego jak państwa, ale wielka Brytania jak stoi na stanowisko, że Unia nie jest państwem i będzie się twarda dobitnie domagać tego, żeby białe było białe czarne było czasu, dlatego że problem oczywiście polega polega na tym, że to jest bardzo bardzo bardzo mała część realnej rzeczywistości jak to wygląda przywileje immunitety dyplomatyczne dyplomatów państw są określone w konwencji gdańskiej ASP 19001001. roku do przywilej immunitety, które zwykle myślimy myśląc o tym co może co może dyplomata na terytorium państwa przyjmującego dotyczą państw faktycznie jest także konwencja wiedeńska nie dotyczy organizacji międzynarodowych natomiast nie ma żadnych przeszkód formalnoprawnych do tego by przedstawicielom organizacji międzynarodowych przyznać ten szerszy zakres tam przywilejów immunitet dyplomatyczny, jaki przysługuje przedstawicielom państw co więcej jest to stała ugruntowana praktyka Unia europejska posiada swoje delegacje, czyli takie unijne ambasady bodajże 142 państwach na całym świecie i ze wszystkimi tymi państwami i zawarła umowę na mocy, których ambasador unijny ma status równy ambasador ms ambasadorem państw może warto warto też w tym momencie powiedzieć, że stany Zjednoczone za czasów prezydentury Donalda Trumpa nosiła się z zamiarem obniżenia statusu unijnego ambasadora w Waszyngtonie, ale po dość jednoznacznie wyrażonym stanowisku Brukseli od tego zamiaru odstąpiły innymi słowy wielka Brytania będzie jedynym państwem przyjmującym delegację Unii Europejskiej, czyli ambasadę Unii Europejskiej która, które nie dawałoby unijnym unijnym dyplomatom tego pełnego zestawu przywilejów przywilejów immunitetów na to co jest co wydaje się sprawą precedensową w dużej mierze symboliczną, ale jednak niepokojąco tak, bo to jest jasno określone jasny sygnał, który dyplomacja brytyjska zdaje się wysyłać pod adresem unijnych instytucji Unii Europejskiej w ogóle oczywiście ambasador unijny przecież reprezentuje nie tylko unijne instytucje, ale reprezentuje też pośrednio wszystkie wszystkie państwa członkowskie, a więc powstaje oczywiście pytanie czemu tak naprawdę to ma służyć, bo chyba nie polepszeniu relacji z Unią europejską, ale w ogóle można sobie zadać pytanie czy była spodziewana euforia i satysfakcja w związku z przeprowadzeniem procedury wyjścia z Unii Europejskiej dalej, jakby obecna wśród polityków brytyjskich to znaczy mamy takie symptomy, że jednak wielka Brytania i pan partia konserwatywna pozostaje bardzo zadowolona z faktu, że udało się europejską puścić, a ja myślę, że to oczywiście zależy na zależy od od poszczególnych polityków, bo to powiemy przecież, że w partii konserwatywnej nie panował bynajmniej jednolite stanowisko względem wyjścia z Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim też warunków na jakich to wyjście miałoby się miałoby się odbić się odbyć przepraszam to co ratować widoczne to że, a troszeczkę zmieniła zmienia się zmienia się narracja w tym sensie, że jeszcze przed przed faktycznym wyjściem czy w czasie tego okresu przejściowego wielu polityków partii konserwatywnej, jakby wskazywało, że wyjdziemy i tak naprawdę wkroczymy w nową świetlaną przyszłość i od razu będziemy mogli odzyskać wolność odzyskana suwerenność będziemy mogli kreować swoją politykę w wielu wymiarach i te korzyści z wyjścia z wyjścia Wielkiej Brytanii właściwie będą niemal natychmiast widoczne na stosach zaczęło zmieniać to znaczy wydaje mi się, że teraz większym stopniu widać no bo taka jest rzeczywistość prawda, bo te napięcia problemy się realnie pojawiają i brytyjska opinia publiczna może to dostrzegać w związku z tym teraz narracja jest raczej taka, że oczywiście są przejściowe trudności rzecz jasna z przede wszystkim, dlatego że rzecz niedobrze złośliwi eurokraci jak utrudniają o utrudniają działania brytyjskiemu rządowi, ale są trudności przejściowe i jakoś tam no wynikające z ze złej woli Unii Europejskiej, ale też wynikające ze zmiany, które jednak jest fundamentalna prawda z czasem te trudności, a będą zanikać natomiast również czasem jasne staną się jasne staną się korzyści wynikające z odzyskania suwerenności uzyskanie kontroli nad polityką handlową nad nad granicami tak dalej także tak bym widziała tę po subtelną jednak zmianę narracyjną ze strony partii konserwatywnej 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy połączenie ich 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o brexicie po brexicie oznacza rozmawiamy o tym jak też wygląda wyglądają relacje Wielkiej Brytanii Unię europejską obecnie, kiedy to już wielka Brytania znajduje się poza Unią, kiedy triumfowali w styczniu opuściła czy triumfalnie nie mam pojęcia jak tutaj lepiej to nazwać i kiedy wydawałoby się, że tak też przedstawią brytyjscy politycy, kiedy Brytyjczycy są już wolni jak ten proces wychodzenia się zakończył równocześnie można powiedzieć kłopoty trwają czy kłopoty dla obu stron choćby sytuacja z ambasadorem mocno to potwierdza, ale też wydaje się to jest myślę ciekawe, że sytuacja, jaką przynosi koronawirus i ewidentne, jakby zobaczył jak jak dalece trwały, ale jakiś odwrót od takich mocno zglobalizowanym praktyk choćby nie wiem w tej chwili jakoś tam symbolicznie można odczytywać akcję dzioba dna by Amerykanie jako przejaw tego sposobu myślenia wcale nie stawiają Wielkiej Brytanii w dobrej sytuacji nie ciekawi czy ten rodzaj myślenia zaczyna się jakoś przewijać to znaczy to, że rzecz, że wyjście z Unii Europejskiej było tak na dobrą sprawę trochę takim działaniem, które sprzyja większemu osamotnieniu Brytyjczyków na arenie międzynarodowej niekoniecznie stwarza wielkie możliwości ponadnarodowej współpracy uwalnia od tych straszliwych okowów relacji z Brukselą trudno mi trudno wnioskować co konkretnie przewija się do świadomości polityków partii konserwatywnej rządzącej wielką Brytanią natomiast całą pewnością no zarówno zarówno pandemia jak i wynik wyborów w stanach Zjednoczonych sądzę, że winien pewne kalkulacje zmieniać prawda, ponieważ administracja administracja Joe Bidena jednoznacznie zapowiada powrót powrót do różnych globalnych sojuszy Stanów zjednoczonych i powrót do ścisłej współpracy wielostronnej z kluczowymi sojusznikami w tym z sojusznikami w Europie warto też powiedzieć że, o ile brytyjscy politycy i to nie tylko partii rządzącej, ale również opozycji teraz dosyć często mówią o, starając się znaleźć rolę dla Wielkiej Brytanii, którą wielka Brytania może odgrywać teraz poza Unią europejską, więc mowa jest o tym, że wielka Brytania może być mostem pomostem między Stanami Zjednoczonymi, a Unią europejską to jest szalenie ciekawe również polskiego punktu widzenia bo, bo ta metafora mostu czy czy pomostu między kimś kimś to jest to jest metafora którą, którą polscy politycy wielokrotnie wykorzystywali jest to jednak metafora charakterystyczna dla państw, które znajdują się na no powiedziałabym peryferiach bądź peryferiach pewnych pewnego układu sił więc, więc jest w tym sensie ciekawe, bo tak jak wielka Brytania reagowała się do do roli do roli właśnie właściwej dla dla państw dla państw peryferyjnych, które dziś czują że, że nie są też nie są w centrum gry w związku z tym starają się właśnie grać tymi kartami na łączenie różnych różnych graczy zobaczymy właśnie na ile na ile to jest oczywiście realistyczne, zwłaszcza że jak sądzę ani stany Zjednoczone ani pod pod wodzą tak powiem nowego prezydenta ani Unia europejska chyba nie potrzebują pośrednictwa Wielkiej Brytanii do tego swoje swoje relacje rozwijać czy czy zmieniać natomiast, o czym mówiłem wcześniej czyli, czyli Dyrekcji i komik jak równoczesną ość tych tych procesów, ale też jakoś tam ich wzajemne ich wzajemne relacje z 1 strony brytyjscy decydenci w tym momencie znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ raz z 1 strony są konsekwencje brexitu przewidziane nieprzewidziane ale, ale są są one są one negatywne, a przed widać negatywne konsekwencje, a z drugiej strony jednak bardzo trudna sytuacja bardzo trudna sytuacja pandemiczna liczba ofiar covid w wielkiej Brytanii, gdy jest jest zastraszająco wysoka to jest to jest ewidentny problem, więc wydaje się, że te, że te 2 procesy jak mają mają znaczenie jak kluczowym problemem dla partii konserwatywnej i premiera Johnsona jest na upewnienie się, żeby te 2 aktualnie najważniejsze najważniejsze kwestie no nie wzmacniały się wzajemnie w sposób w sposób negatywny dla dla Wielkiej Brytanii czy dla czy dla ekipy rządzącej w związku z tym bardzo mocno podkreślane też te światy bardzo mogę sam określa merytorycznie chociażby ewidentne z drugiej ewidentny tak, bo to nie jest tylko retoryczne, ale ewidentny sukces jeśli idzie o strategii szczepień tak wielka Brytania zaszczepiła już bodajże ponad 6 000 0006 000 000 obywateli zdecydowanie radzi sobie z tym lepiej niższe niż państwa Unii Europejskiej Francja czy Niemce i to nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale przede wszystkim w proporcji do do populacji, więc to jest niewątpliwie próba jednak do dyskontowania w tej trudnej sytuacji pandemicznej sukcesu tak, aby tak jak powiedziałam wcześniej na tę 2 problemy te 2 wyzwania czyli, czyli pandemia i Brexit nigdy nie nie wykazywały wspólnie taki o takich wzmacniające się wzajemnie negatywnej dynamiki no właśnie to jest też zastanawiające, że w tym momencie wielka Brytania, jakbyśmy mieli zastanowić tak politycznie, jakiego rodzaju pole ona ma otwarte to znaczy teoretycznie może zawierać umowy z kim zechce na jakiej jaki jakiś sposób zachce natomiast nie wydaje się, żeby to jakoś zrzuciło to znaczy ma się raczej poczucie, że wielka Brytania właśnie się zmarginalizował, a nie zyskała na tym wyjście z Unii Europejskiej, a no świadczy o tym chociażby, gdy sposób zawierania i też treść tych umów handlowych które, które wielka Brytania już już zawarła no tak czy inaczej państwa, z którymi wielka Brytania zawiera umowy handlowe są są państwami, z którymi z reguły Unia europejska ma umowy handlowe w związku z tym tak czy inaczej okazuje się, że ze względu na presję czasu presją polityczną treść tych umów handlowych z państwami trzecimi jest zastanawiająco podobna do treści umów handlowych Unii Europejskiej z tym, iż z tymi państwami, więc to pokazuje jak niewielkie niewielkie pole manewru realne dla Wielkiej Brytanii, a ponadto tak czy inaczej Unia europejska w dalszym ciągu jest jest stroną wielu negocjacji przykładowo bodajże poniedziałkowe poniedziałkowa rada ministrów Unii Europejskiej minister do spraw zagranicznych dała komisji europejskiej zielone światło na renegocjację umowy o rybołówstwie rybołówstwo pamiętamy dla Wielkiej Brytanii było kluczowe był to jeden z kluczowych elementów tych negocjacji unijna unijną brytyjskich no teraz właśnie mamy zielone światło dla komisji europejskiej 1 renegocjacji umowy o rybołówstwie na morzu północnym między Unią europejską wielką Brytanią Norwegią, tak więc to pokazuje no w dalszym ciągu zakorzenienie głębokie jak zakorzenienie w Wielkiej Brytanii w relacjach z Unią europejską i ograniczanie siłą rzeczy przez siłę do handlową gospodarczą przede wszystkim Unii Europejskiej możliwości faktycznie wolnego całkowicie wolnego nieskrępowanego abstrahujące ego od od bieżącej układanki zawierania umów handlowych przez wielką Brytanią także także w oczywisty sposób ten ten postulat tej wolności handlowej zdobył po postulatem skrajnie populistycznym i rzeczywistość rzeczywistość negocjacyjna, którą wielka Brytania już weszła jakiś czas temu po wyjściu po formalnym wyjściu z Unii Europejskiej w lutym 2020 dokładnie dokładnie to pokazuje dziękuję bardzo, prezes Agnieszka Cianciara z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk, bo państwa moim gościem 1434 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Szymon waluta łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA