REKLAMA

Co władza zabrała przedsiębiorcom nie ogłaszając stanu klęski żywiołowej. I co mogą oni teraz z tym zrobić (a mogą)

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-01-27 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:31 min.
Udostępnij:

Solidarność - słowo, którym chętnie posługuje się obecna władza polityczna w Polsce ma swoje odzwierciedlenie w zapisach, dotyczących stanów wyjątkowych - zapisach, z działania których ta władza świadomie, i celowo, zrezygnowała. Rozwiń »

Założenie jest dość proste, ale ma głęboki sens. W imię wyższej konieczności można zabronić obywatelom (w tym przedsiębiorcom) robienia pewnych rzeczy (np. uprawiania określonych rodzajów działalności gospodarczej) ale w zamian - należy się rekompensata. Inaczej rzecz ujmując: skoro dla oczywistego dobra ogółu niektórzy z nas muszą z pewnych rzeczy zrezygnować, ten ogół powinien im oczywiste straty powstałe z tego tytułu wynagrodzić.

Takie postawienie sprawy, zawarte w konstytucji, wydaje się być najbardziej rozsądnym i sprawiedliwym rozstrzygnięciem okoliczności takich, jak lockdown. Ale obecna władza, najprawdopodobniej przede wszystkim w imię swoich korzyści politycznych, świadomie z niego zrezygnowała. Takie podejście rodzi jednak określone konsekwencje: sądy masowo teraz pokazują, że wprowadzanie szczątkowego stanu wyjątkowego rozporządzeniami było nielegalne. Ale przedsiębiorcy mogą się postarać o więcej oręży w ręku.

O wszystkim tym rozmawiamy dzisiaj z mecenasem Krzysztofem Sokołowskim. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naprawo patrzy w prawo patrzy na siebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepisy to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przy dzień dobry państwu jesienią 2 Michał Wawrykiewicz to jest podcast inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM naprawo patrzy dzisiaj ze mną jest pan mecenas Krzysztof Sokołowski adwokat czy nowe ręce Krzysztof pogadamy dzisiaj o tym co jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, a mianowicie o Rozwiń » sprawach dotyczących przedsiębiorców o obostrzeniach wynikających z rozporządzenia rady ministrów o zamrożonej faktycznie gospodarczej o tym jakie są prawa przedsiębiorców, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego przedsiębiorcy protestują czy mają do tego prawo czy mają prawo do otwierania swojej działalności wbrew w tym rozporządzeniu owym obostrzeniom myślę, że chyba powinniśmy zacząć od tego co się wydarzyło już prawie rok temu w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia od tego, że nasze państwo nie wprowadziło stanu nadzwyczajnego 1 ze Stanów nadzwyczajnych, które są przewidziane w Polskiej konstytucji no i najbardziej adekwatnym stanem nadzwyczajnym w tej sytuacji byłby stan klęski żywiołowej nie musi zgodzić Krzysztof ze mną ta w zasadzie modelowy przykład sytuacji, w której w wyniku epidemii dochodzi do takich takiego takiej sytuacji, której powinny związane z tą nadzwyczajny jedyny, jaki w tym momencie możliwe to jest stan klęski żywiołowej interesujące jest, dlaczego rządzącego nie zrobili tak to jest też, jakby element, żebyśmy uświadomili na pewno dlatego wcześniej chcieli wprowadzać mieć możliwymi ograniczenia w zakresie przeprowadzenia wyborów to był kluczowy element, ale nie tylko mam zdań czy trzeba sobie uświadomi, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie pozwala na wiele rzeczy rządzącym nie pozwala na ograniczenie wszystkich praw wolności obywatelskich tylko te, które na, które konstytucja zezwala co ważne pozwala na wprowadzenie takiego stanu na okres 30 dni i oczywiście może dotyczyć żona do Sejmu od władzy niestety nie lubi debaty nie lubi sytuacji, w której musi się z kimkolwiek kogokolwiek pytać o zgodę to oczywiście powodowało, że nie można wprowadzać różnego rodzaju czy zastanawia się rozmawiać na ten temat, jakiego rodzaju obostrzenia w jakim stopniu są konieczne wprowadzenie tak dalej tak dalej pewnie to jest jakby kluczowy element ostatni bardzo ważny to nie może to to zamiar taki, aby uniemożliwić przedsiębiorcą podatnikom obywatelom dochodzenie odszkodowań z tego tytułu sytuacja prawna jest taka, że w momencie, kiedy ustawodawca, kiedy wprowadzony stan klęski żywiołowej każdemu kto, bo szkoda z tego tytułu przysługuje odszkodowanie jest taka ustawa z 2002 roku w passacie szkód, która wprowadza taki bardzo gruncie rzeczy wprost uproszczony sposób dochodzenia roszczeń odszkodowawczych kieruje się do wojewody taki wniosek wykazuje się poniesienie szkody ten wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca płacą odszkodowanie żyję przedsiębiorca nie zgadza to idzie z roszczeniem do 30 z odwołaniem do sądu administracyjnego 1 nie ma tutaj jest mianowicie odszkodowanie, które w oparciu o tę ustawę można uzyskać to jest z kolei w granicach rzeczywistej szkody nie uzyskuje się roszczeń z tytułu utraconych korzyści co to znaczy, że rzeczywistą szkodę to jest kilka elementów, które to mogą się składać to są na pewno wszystkie koszty stałe, które przedsiębiorca ponosi np. czy rusza wynagrodzenia, ale są również koszty czy też wydatki, które zostały po wyobraźmy sobie sytuację przedsiębiorcy, który z dnia na dzień ma zapasy nie może sprzedać, bo one się do przeterminowane posłusznie przydatnej należy je zutylizować dla to jest również koszt rzeczywisty oczywiście odszkodowanie w tym wypadku szacuje koszty zakupu panie, czyli bez marży w tym przedsiębiorców nakłada, sprzedając taki taki to notę, czyli to jest, czyli mamy tutaj taki pewnego rodzaju fair układ pomiędzy obywatelami państwa mamy stan klęski żywiołowej czy stan absolutnie nadzwyczajny, w którym no trochę musimy się pomiędzy państwem, a obywatelami w tym przedsiębiorcami podzielić tymi kosztami które, które spadają na nas uwagi na ten stan nadzwyczajny na wyjątkowe okoliczności, czyli z 1 strony ustawodawca de rzeczy z 1 strony państwo ma na w momencie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej pewne specjalne uprawnienia może ograniczać nasze prawa i obowiązki czy może ograniczać również wolność gospodarczą może ograniczać prawo do przemieszczania się prawo do zgromadzeń, ale w zamian za to musi przestrzegać pewnych reguł i m.in. musi wprowadzić ten uproszczony system wynagrodzeń tak jak powiedziałeś rzeczywista szkoda poniesiona, czyli w tym zakresie przedsiębiorcy muszą otrzymać odszkodowanie to jest tzw. damnum emergens i druga część jak drugi rodzaj odszkodowań, które w cywilistyce przysługują to jest utracone korzyści lucrum cessans te utracone korzyści w ramach tego uproszczonego systemu nie przysługują, czyli no tak jak powiedziałem wcześniej jest pewnego rodzaju fair kontrakt pomiędzy społeczeństwem masz absolutną rację, bo to jest pewnego rodzaju to jest układ polegający na tym no niezbędnym jest wprowadzenie w jego interesie nas wszystkich obywateli określonych rozwiązań, które będą nas chroniły z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego tak, ale to oznacza, że my obywatele musimy zrefundować tym jednostkom, które z tego tytułu czerpią poniesione szkody, ale nie może się odbyć na jakimś wygórowanym poziomie tak na pewnym na pewnym minimalnym, ale jednak zapewniającym komfort funkcjonowania tak przedsiębiorca przynajmniej refundowane koszty stałe swojego swojej działalności otrzyma jakieś wsparcie od państwa, czyli od nas od obywatela obywateli i w związku z tym nie jest zagrożony z wypłacalnością umysł pani utrzymać rodzinę itd. tego to jest ten model, który ty mówisz, czyli pewnego pewnej umowy społecznej w wyniku, której dochodzi de facto do uzgodnienia czegoś naprawdę minimalnego, ale niezbędnego, czego dzisiaj rządzących pozbawiają znaczy rządzący nie, wprowadzając stanu nadzwyczajnego klęski żywiołowej w zasadzie powiedzieli sobie radzić sobie sami nota, bo to jest to jest klub klub program prawda, że w gruncie rzeczy możemy rozmawiać czy te formy wsparcia, które nie, wprowadzając tą zwyczajnego rządzący wprowadzili są wystarczające czy nie o tym być może za chwilę powiemy ale niemniej jednak doszło do tego do tej sytuacji takie, które rządzący pozbawili część społeczeństwa bardzo istotnej wolności wolność prowadzenia własnego przedsiębiorstwa wolności gospodarczej zrobili to sposób bezprawny w gruncie rzeczy a dlaczego to za chwilę nie wiemy dzisiaj ten przedsiębiorca czuje się w gruncie rzeczy pokrzywdzony, bo wierzy oczywiście jakimś sensie jest to niezbędne dla dobra ogółu, ale nie rozumie, dlaczego ogólnie chcemy tego funduszu no ja rozumiem tego przedsiębiorcy, dlatego że gdybyśmy się poruszali w tym standardzie konstytucyjnym tak jak zostało wymyślone w ustawie zasadniczej, że wprowadzamy stan za stan klęski żywiołowej mamy ograniczoną możliwość chociażby prowadzenie działalności gospodarczej, ale w zamian za to mamy odszkodowanie od państwa, które umożliwi przedsiębiorcy przetrwanie tego trudnego czasu jednakowoż nasi rządzący postanowili to tak jak powiedziałem w imię kalkulacji politycznej, aby nie musieć przeprowadzać, aby móc właśnie przeprowadzić przepraszam wybory prezydenckie w trakcie pandemii, bo przypomnijmy, że wprowadzenie konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego uniemożliwia przeprowadzenie wyborów w trakcie trwania tego stanu i 90 dni po jego zakończeniu rządzących, chcąc przeprowadzić jak najszybciej wybory prezydenckie wiedząc, że koniunktura koniunktura polityczna może mi się zmienić i prezydent Duda może nie uzyskać tej reelekcji upragnionej postanowili nie wprowadzać tego stanu nadzwyczajnego i zakazy wprowadzać w sposób taki poza Konstytucyjny no i teraz tak wracamy do tych odszkodowań do rekompensat dla dla przedsiębiorców, bo skoro nie mogą dochodzić tych rekompensat na podstawie tej ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych to jest ta ustawa z 2002 roku w razie gdyby był wprowadzony stan nadzwyczajny no to przedsiębiorcy postanowili pójść do sądów cywilnych na zasadach ogólnych prawda, czyli na podstawie art. 417 tak mamy mamy sytuację taką, że w zasadzie mamy faktyczny stan nadzwyczajny mamy obostrzenia, które są wprowadzone w postaci rozporządzeń rady ministrów na części oba rozporządzenia też ministra zdrowia i teraz mamy stan taki, że szereg sądów administracyjnych zakwestionowała legalność tego rozporządzenia jako takiego, które nie może aktem ręce w ręce rozporządzenia wprowadza się ograniczać w zasadzie pozbawiać pokaźnych praw wolności obywatelskich szereg orzeczeń sądów administracyjnych już jest dotyczących rozstrzygnięć w zakresie m.in. kar nakładanych przez sanepid z tytułu prowadzenia działalności mimo tego zakazu prowadzenia określonego w rozporządzeniu stare w sferze związanej z grzywnami z tytułu uczestnictwa w zgromadzeniach albo nie noszeniem maseczek i utrwala się w tej chwili, w którym my prawnicy od dawna mówiliśmy, że do tego dojdzie czy taka, w której sądy pomijają to rozporządzenie jako sprzeczne z konstytucją, dlaczego dlatego, że zgodnie z Artego 31 ust. 3 konstytucji wszelkie ograniczenia praw wolności obywatelskich muszą być prowadzone z ustawą to jest jednak element kluczowy drugi, jeżeli już ustawa jest prowadzona ona pozwala oczywiście na pewnego rodzaju ruchy wykonawcze władzy wykonawczej po poprzez rozporządzenia, ale tylko wówczas, kiedy w tej ustawie zawiera się jakaś precyzyjna i precyzyjnie określona dyspozycja co władza wykonawcza ma zrobić, czyli np. precyzyjnie się do jakiego stopnia można określone wolność ograniczyć, jakie obostrzenia można wprowadzić w tego zabrakło tego nie ma sądy kwestionują w związku z tym, że te rozporządzenia są niezgodne z konstytucją i mają prawo pominąć mają prawo pominąć z tego powodu, że z kolei zgodnie z artykułem dobrze będą 100 siedemdziesiątym ósmy od konstytucji sędziowie są związani wyłącznie z konstytucją ustawami na tej podstawie od lat, że takie utrwalone orzecznictwo, że sądy mogą samodzielnie dokonać oceny konstytucyjności rozporządzeń czy aktów niższego rzędu niż ustawy czy też dokonać ich oceny z punktu widzenia przekroczenia delegacji ustawowej i pominąć w procesie orzeka co to oznacza dzisiaj dla dla przedsiębiorców, dlaczego o tym mówimy dlatego o tym mówimy, że mówimy w zasadzie o bezprawności działania państwa to znaczy został zostały wprowadzone obostrzenia ograniczono albo wyłączono zakazano prowadzenia działalności gospodarczej, czyniąc to aktem, który jest sprzeczny z konstytucją dokona tego bezprawia złotem powołujemy się prawnicy zarówno przed sądami cywilnymi postępowania również takich gotowych powołują się wprost przepisy kodeksu cywilnego art. 417 kodeksu cywilnego, który mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej za bezprawne działanie organów władzy ten przepis jest jakby konsekwencją art. 81007. konstytucji, który również wprowadza taką zasadę odpowiedzialności władzy za bezprawne i działa no i teraz widać słowa, bo tu jest ciekawostka co się wydarzyło we wrześniu we wrześniu pierwsze grupy przedsiębiorców zapowiedziały pozwy zbiorowe odszkodowania właśnie na podstawie art. 417 i wówczas okazało się, że premier Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, którego no atrybuty bezstronności niezależności no są co najmniej mocno wątpliwe wiemy doskonale jak działa dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, więc do tego Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha, na którego czele stoi Julia Przyłębska został skierowany wniosek o stwierdzenie, że tenże art. 417 kodeksu cywilnego jest niezgodny z konstytucją w takim zakresie w jakim umożliwia dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym, zanim Trybunał Konstytucyjny wypowie się co do niekonstytucyjności takiego rozporządzenia, czyli tak naprawdę chodzi o zablokowanie możliwości dochodzenia roszczeń przedsiębiorcom na podstawie tego art. 417, czyli tego artykułu, który przewiduje odpowiedzialność skarbu państwa za działalność wykonywanie władzy publicznej niezgodnie z prawem i w ten sposób chce się zablokować możliwość dochodzenia tych roszczeń, a jednocześnie tak jak wcześniej mówiliśmy nie ma tej łatwej ścieżki dochodzenia roszczeń przed wojewodą w drodze administracyjnej, która byłaby uruchomiona w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czyli tak naprawdę przedsiębiorcy zgodnie z założeniem naszych rządzących mają być w ogóle pozbawieni jakiejkolwiek możliwości dochodzenia roszczeń powiedziałbym więcej to jest niezwykle niebezpieczne niebezpieczne ruch, dlatego że de facto może to doprowadzić to trochę jest zależne oczywiście od tego w jakim stopniu Trybunał Konstytucyjny, który zgadzamy się co do tego, że już nie jest obrońcą zasadzie praw wolności obywatelskich i w jakim kierunku jak ja jak daleko pójdzie swoim potencjalnym orzeczeniem nie wiemy co będzie, ale po zakłada, że może być, ale można niestety obawiać, że jakby celem tej tego ruchu jest coś bardziej poważnego mianowicie de facto w ogóle zablokowanie idei odpowiedzialności państwa za bezprawne działanie organów władzy czy czegoś co jest osiągnięciem naszym po roku osiemdziesiątym dziewiątym tak ten cały model odpowiedzialności i konstytucja rozumie 1007. roku, wprowadzając art. 70 siódmy mówiące o odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu państwa wprowadza pewne Novum to znaczy to od zasad odpowiedzialności skarbu państwa za nią zarządzać za bezprawne działania organów władzy jest popsuty osiągnięć to jest oczywiście ruch, który w zamierzeniach władzy chyba do tego zmierzać czy sobie z tym poradzimy pewnie tak jesteśmy kreatywni kreatywni prawnicy jako przedsiębiorcy Polacy potrafimy rzeczy robić my jesteśmy w stanie wyobrazić realizowanie tych roszczeń władczych bezpośrednio w oparciu art. 67 natomiast oczywiście to w zamiarze rządzących temu służyć ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych no ale to brzmi jednak dość przerażająco dla prawnika dla nas adwokatów wychowanych no w tej nowej rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego, które kształtowało i też przyzwyczajony do tych standardów konstytucyjnych właśnie do tego co powiedziała, że władza publiczna odpowiada za swoje działania za swoje zaniechania za swoje błędy i każdy obywatel ma prawo wystąpić do sądu o słuszne odszkodowanie teraz widzimy też trochę na tym przykładzie co się stało z naszym naszą praworządnością przez ostatni 5 lat, kiedy ten demontaż objął właściwie wszystkie jej sfer począwszy właśnie Trybunału Konstytucyjnego no ale tak jak powiedziałem jesteśmy w stanie radzić sobie z brakiem Trybunału Konstytucyjnego wiemy jako obywatele jesteśmy sobie w stanie radzić poprzez tę rozproszoną kontrolę konstytucyjności czy możemy wnioskować, aby sądy dokonały oceny właśnie na tym ma podstawie tego artykułu coś 100 siedemdziesiątego ósmego konstytucji na podstawie art. 8 konstytucji, żeby bezpośrednio orzekały czy dany przepis w danej indywidualnej sprawie zgodnie z konstytucją no ale tutaj mamy sytuację gorszą, bo tutaj zwraca się zwraca się premier do tego Trybunału i chce poprzez orzeczenie zablokować możliwość dochodzenia do sieci chcę powiedzieć sądom nie możecie zasądzać odszkodowania dopóty dopóki wam Trybunał nie pozwoli także Gorzów jest jest ofiarą własnego zaniechania, dlatego że w gruncie rzeczy robi to nie tylko dlatego, żeby ograniczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jako takich, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nie ma tej ustawy z roku 2002 niemożliwości zastosowania, bo nie ma wprowadzonego stanu nadzwyczajnego i realizujemy roszczenia odszkodowawcze w oparciu o zasady ogólne wynikające z kodeksu cywilnego to mamy prawo do roszczeń odszkodowawczych wsiąść w zakresie niż wynikało z ustawy z roku 2002 to ustawa ogranicza wysokość odszkodowań do rzeczywistej szkody podczas takiego ograniczenia w art. 417 nie ma teraz premier, który dorobił ma świadomość tego świadomość tego już i chce nie tylko zablokować tę ustawę czy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ale tych roszczeń w tym większym zakresie tak podczas gdy mógł to bardzo prosty sposób czy władze mogą bardzo prosty sposób zrobić, wprowadzając ten stan nadzwyczajny refunduje wszystkim tym osobom, które w interesie nas wszystkich mówił, że cały czas tak wracamy do tego samego no win Teresie nas wszystkich są te obostrzenia i jednakowoż również zakazy prowadzenia działalności i my powinniśmy wszyscy rzucili się w cudzysłowie w ten sposób na refundację tych szkód kosztów, które ci wykonawcy ci powie ci przedsiębiorcy podnoszą właśnie powinniśmy też baliśmy się, że to co mówimy teraz obala tę narrację rządową, że to przedsiębiorcy są winni temu, że przedsiębiorcy w tej chwili w imię swoich partykularnych interesów łamią obostrzenia i narażają nas na zagrożenie czy zwiększenie zagrożenia epidemicznego przedsiębiorcy zostali postawieni wtoczył się znaleźć w potrzasku z 1 strony, gdyby tak jak mówimy cały czas, gdyby przestrzegano standardów konstytucyjnych, gdyby po prostu wprowadzono stan nadzwyczajny i wypłacono odszkodowania przedsiębiorcy mogliby przeżyć, a pamiętajmy, że podatki przedsiębiorców to jest kilka milionów ludzi w Polsce to są ogromne podatki myślę, że cała nasza gospodarka w dużej mierze opiera się na na przedsiębiorcach to ich płacone podatki dochodowe, a także obrotowe, czyli np. VAT na naszą gospodarkę napędzają, więc też naszemu państwu powinno bardzo istotnie zależeć na tym, aby przedsiębiorcom takich w takiej sytuacji pomóc tymczasem przedsiębiorcy zostali pos pozostawieni sami no i teraz zrzuca się na nich odpowiedzialność, że otwierają swoje interesy wbrew no logice wbrew rozsądkowi wbrew obostrzeniom epidemicznym już to, że jeszcze dalej trzeba być świadomi, że zaczynamy żyć w państwie, w którym brakuje zaufania obywatela do państwa, bo to państwo, czyli reprezentanci tego państwa nie budzącego zaufanie, starając się do zaufania wspomniały o podatkach my mamy sytuację ci taką, że przedsiębiorcy przedsiębiorcom zaoferowano różnego rodzaju formy wsparcia w związku z epidemią i okazuje się, że wejść głębiej tą w ten mechanizm, który tam jest zaproponowany to owszem, dla wielu przedsiębiorców jest to wsparcie ale bo jest dziesiątą bocznymi drogami i wprowadzone są różnego rodzaju mechanizmy, które uderzają w tych przedsiębiorców 2 przykłady podam Otóż jest wsparcie polegające na subwencji PFR bez trawy fundacji rozwoju, które jest udzielone na działalność obrotową przedsiębiorców bardzo w gruncie rzeczy fajne rozwiązanie, które pozwoliły pozyskać wielu przedsiębiorcom dosyć duże środki, bo to już naprawdę 1 000 000zł dla 1 przedsiębiorca na bieżącą działalność obrotową formę tego to była pożyczka zwrotna zwrotną część mianowicie 25% do zasady bezzwrotna w kolejnych 25%, jeżeli zatrudniały wszystkich pracowników może dostać 50% umorzenia w kolejnych 25% łącznie 75% umorzenie następuje, jeżeli wprawdzie utrzymał z tą w sposób bardzo proszę sprawdzić się obrotem utrzymały z tą pracowniczy nie zwolnił żadnego pracownika preferuje się kogoś takiego, kto mimo trudności utrzymał stan kadrowy, jaki ma teraz co się dzieje, gdy wydawało się, że świetne rozwiązanie prawda 75% umorzenia przedsiębiorca, który dostał 1 000 000zł takiego takiego wsparcia 750 000 zachowuje zwraca tylko 250 dusz okazuje się, że przedsiębiorcy nie wiedzą, że od tego wsparcia trzeba zapłacić podatek mianowicie tego rodzaju przychód z pożyczki umorzonej pożyczki jest przychodem do opodatkowania bez tzw nieodpłatnym świadczeniem jak rozumiem, dlaczego państwo chcą przedsiębiorcy w takiej sytuacji podatek od tego może tego wsparcia, bo to jest wsparcie w obu to jest jakaś czynność podlegającą opodatkowaniu prawda Kuć nam się to poczucie sprawiedliwości, owszem, ministerstwo coś mówi, że rozważa zagadnień kwestie związane ze zwolnieniem tego tego przez przysporzenia z podatku to jest rozmowa z audytu to przedsiębiorca, który za chwilę, bo to te rozliczenia będą odbywały się dosłownie nawet miesiącach żyje w stanie niepewności to jest sytuacja, która jest nie wyobrażam drugi przykład czegoś takiego co co pokazuje, że nasze państwo nie budzi zaufania to np. przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dotacje właśnie na bieżące koszty funkcjonowania 5000 mogą dostać jak to zostało zbudowane już takie wsparcie nie jest przyznawany na zasadzie pewnej administracyjnej decyzji jest umową to znaczy, że umowa to można nie dać umowa jest dwustronne porozumienie 2 oby więcej osób, które jednak obiecuje co drugiej w zamian za coś innego teraz co się dzieje w wprowadzono rozwiązanie takie, że można dostać nie zawsze mamy starosta, który przyznaje tego typu dotacje może nie zawrzeć umowy, jeżeli przedsiębiorca podjął działalność złamał zakaz w normalnych warunkach wówczas przedsiębiorca poszedł do sądu administracyjnego zgodnie z tym co wcześniej powiedzieliśmy sąd podjął te zakazy są bezprawne mogły poczuć podjąć działalność, ale tu, ponieważ nie nie ma trybu administracyjnego tylko to jest po to jest umowa to przedsiębiorca nie może pójść do sądu z tym i w ten oto sposób zaczyna nam państwo działa jako podmiot prywatny zawiera z nami obywatelami, którym wad prawnych umowy już działa jako jako organ administracji wskutek, czego doprowadza się do sytuacji takiej, że jego działania nie podlegają kontroli sądów administracyjnych, bo to jest działanie w sferze prywatnoprawnej pani administracyjnej sytuacja zupełnie niebywała, czyli cały czas mamy do czynienia z taką próbą trochę oszukania przez państwo nas obywateli w tym przedsiębiorców, gdybyśmy postawili samego początku nad czyste konstytucyjne reguły gry i traktowali się fair czy państwo traktowało FR obywateli to myślę, że obywatele traktowali fair państwo na zasadzie zaufania, ale zastanów się teraz od strony praktycznej nad tym jako adwokaci co możemy przewidzieć co możemy poradzić ludziom, którzy niektórzy jednak ponieśli szkody, którzy chcieliby wystąpić o odszkodowanie, bo wyobrażamy sobie, że mamy ten wniosek złożony w Trybunale Konstytucyjnym tym podległym Trybunale, który wiadomo, jaki wyrok wyda wniosek o o to, aby stwierdzić, że art. 417 kodeksu cywilnego umożliwiające przedsiębiorcom dochodzenie odszkodowań zostanie tak naprawdę wyłączą co się może zdarzyć przedsiębiorcy idą do sądu składają jednak mimo wszystko pozwy i wydaje mi się, że sądy dopóty jeszcze buki mamy niezależne sądy mamy odważnych niezawisłych sędziów, a wiemy, że mamy ich w całej Polsce oni są w stanie wydawać mniej niezależne niezawisłe orzeczenia, czyli np. gdybyśmy mieli nawet takie taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który by to uznawał za niekonstytucyjny art. 417 co myślisz co mogłoby zrobić sąd moim zdaniem sądy mogłyby uznać wówczas takie orzeczenie za sentencją non existens, czyli za nieistniejące orzeczenie, bo np. były byłby wydany w przez osoby tzw. dublerów, którzy zasiadają w składzie Trybunału Konstytucyjnego no albo skład byłby wybrany przez panią Przyłębską, które wiemy została w nieprawidłowy sposób powołana na prezesa Trybunału, czyli cały szereg różnych nieprawidłowości jest w Trybunale już, pomijając to, że tak inżyniera jest on no nie jest niezależny nie jest on autonomiczny jako organ Konstytucyjny czyli gdyby taki wyrok został wydany no to sądy jak myślisz, że do tego podchodziły to jest skomplikowany problem wierzytelności pełnią sądy zakładają, że jeszcze tego orzeczenia nie będzie i pełnioną tak szybko zapada, ale tu wiemy jak Trybunał działa i to się może wydać w każdej chwili póki co można mieć można dużą dozą pewności czy prawdopodobieństwa powiedzieć, że utrzyma się tą linią orzeczniczą wcześniej powiedziałem czy uznawania rozporządzenia za niezgodne z konstytucją pomijania go w procesie analizy w sprawie uznawania, że w związku z tym doszło do bezprawnego działania skarbu państwa, jeżeli natomiast pojawi się takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to pierwsze wyobraża sobie możliwości pominięcia tego orzeczenia na tych no tego tego wyroku orzeczenie jak zwał tak zwał na takich jak mówisz sentencji non existens nieistniejącego w ogóle wyroku orzeczenia to wymaga dużej odwagi jednakowoż, ale wyobrażam sobie również zachowania sędziów, którzy korzystają z uprawnienia do kierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału prawdziwości europejskiej niewątpliwie tego rodzaju działanie, czyli takie zespolone działanie władzy wykonawczej i Trybunału Konstytucyjnego zmierzające do udaremnienia dochodzenia słusznych roszczeń byłoby podstawą do postawienia tezy o tym, iż dochodzi do naruszenia prawa do skutecznego dochodzenia swoich praw skutecznej ochrony prawnej i naruszenie prawa do sądu art. 6 ust. 1 konwencji praw człowieka art. 35 konstytucji ust. 1 konstytucji i wybaczył to może byśmy wreszcie mieli szansę na wypowiedź Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej do tego czym jest w naszym porządku prawnym Trybunał Konstytucyjny w takim stanie w jakim nie jest tak, czyli mielibyśmy wypowiedź od tego czy w ogóle spełnia standardy niezależnego sądu Trybunału standardy europejskie tutaj nasza nasza nasze standardy nie odbiegają absolutnie od standardów europejskich czy rząd konwencji europejskiej konwencji praw człowieka i być może to byłaby ścieżka też do tego, aby sędziom sądom było łatwiej pominąć po prostu to, że to orzeczenie to jest bardzo ciekawa koncepcja się też bardzo ciekawa podpowiedź dla sądów w Polsce, bo rzeczywiście do tej pory kwestia Trybunału Konstytucyjnego nie znalazła się na wokandzie Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu, a my byłoby dobrze, gdyby ten Trybunał musi wypowiedzieć na temat właśnie tego czy Trybunał nasz Trybunał Konstytucyjny spełnia kryteria niezawisłości bezstronności no zobaczymy jak to będzie zmierzamy do końca, a na koniec chciałbym, żebyśmy się chwilę rozmawiali o tzw. pozwach zbiorowych, ponieważ wielu przedsiębiorców zapowiada takie pozwy zbiorowe wezwania do zapłaty zostały skierowane powiedzmy może 2 słowa o tym to jest ustawa z 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym ona umożliwia co najmniej 10 powodom złożenie takiego pozwu pozwy muszą być oparte na tej samej lub takiej sami na ich podstawie faktycznej umożliwia też taki złożenie takiego pozwu obniżenie znaczące obniżenie opłaty sądowej, czyli tej nie wpłaty, które muszą dokonać przedsiębiorca, składając taki pozew co jeszcze możemy powiedzieć o tych pozwach znów one mają pewne ograniczenie, ponieważ roszczenia powinny być jednorodne nazwijmy to to jest pewnego rodzaju mankament, który można, do którego można odnieść w sposób następujący mianowicie jednorodnym roszczenie o takiej sytuacji będzie powództwo o ustalenie ustalenie, że działania władzy są bezprawne w związku z tym zdaniem podstawę roszczeń odszkodowawczych co daje dodaje ustalenie co do zasady odpowiedzialności skarbu państwa i pozwala na to, aby potem każdy z przedsiębiorców indywidualnie realizują swoje roszczenia odszkodowawcze, aby indywidualnie w gruncie rzeczy zleceniu wartość swoich strat, które poniósł tak jak powiedzieliśmy ona w tym aspekcie mogą być już stratami nie tylko ograniczonymi do rzeczywistej szkody, ale również do utraconych korzyści to już nie jest kwestia tylko samych kosztów stałych typu cię, że wynagrodzenia składki ZUS, które zostały zrefundowane utracone materiały surowce za zapasy które, które zepsuły się to również te korzyści, które potencjalnie przedsiębiorcy mogliby uzyskać, gdyby nie wprowadzone bezprawnie zakazu prowadzenia działalności trzeba sobie życie powiedzieć, że nie ma tyle te zakazy w wielu aspektach moją merytoryczną podstawę oczywiście natomiast można było się zastanawiać czy należą tak konstruować czy nie będzie liczyć pewne grupy przedsiębiorców nie mogły normalnie funkcjonować przy zaostrzonym reżimie sanitarnym np. prawda nikt na ten temat została też to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy o tym brak debaty Otóż gdyby, gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny to wówczas po 30 dnia rządzący musieliby pójść do Sejmu z prośbą o wyrażenie zgody na jego przedłużenie odbyłaby się debata odbyłaby się debata na temat szczegółowych rozwiązań w stosunku do konkretnych grup przedsiębiorców, gdzie można zrobić mniej dotkliwy mniej uciążliwy sposób i w tym samym w tym kontekście minimalizować straty skarbu państwa, czyli na wszystkich, bo to przecież nasze pieniądze myślę, że tematów jest jeszcze mnóstwo samo zagadnienie pandemia, a gospodarka przedsiębiorcy jest niezwykle ciekawe dzisiaj część tych tematów mam nadzieję udało nam się w interesujący sposób poruszyć razem z panem mecenasem Krzysztofem Sokołowskim z Lublina Michał Wawrykiewicz w Warszawie inicjatywa wolne sądy podcastu naprawo patrzy radio TOK FM i wolne sądy dziękujemy bardzo państwu dziękuję do widzenia analizy na prawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA