REKLAMA

O konwersjach. Kim są nawróceni żydzi?

Interluda
Data emisji:
2021-01-29 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
44:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Inter luda zaprasza Cezary łasiczka Cezary łasiczka to jest program Inter luda dobry wieczór witam państwa bardzo serdecznie państwa moim gościem jest pan prof. Paweł Maciejko wydział historii Uniwersytet Johnsa Hopkinsa czy działał wciąż Hopkins University oraz wydział myśli żydowskiej Uniwersytet hebrajski w Jerozolimie dzień dobry powiemy panie profesorze pana godzina 16 ta tak zgadza się 1608 dzień dobry dzień dobry pan profesor jest w bok Mor stanie Maryland mam Rozwiń » nadzieję tak tak jestem wolnym w stanie Maryland w tej chwili, jaka pogoda, ale zimna zimno zimno zimno coraz zimniej przyszła zima niespodziewanie już myśleliśmy, że nie przyjdzie ale, ale przyszła rozumiem, że teraz taka praca na hebrajskim rząd na Uniwersytecie hebrajskim Jerozolimy jest trudna tylko zdalna, choć w grę raczej ja w tej chwili w tej chwili w tym roku czy uczy wyłącznie w stanach nie uczy nie uciekł na Uniwersytecie na Uniwersytecie hebrajskim natomiast tutaj w stanach znaczy schodki również zdalnie, pomimo że jestem fizycznie fizycznie wyborcze ma wszystkie wszystkie zajęcia odbywają się przez przez Zooma pana prof. Wawa Maciek nie był już bardzo dawno TOK FM jest poważna, że jak najszybciej należy to nadrobić ten wie olbrzymi błąd, tym bardziej że ukazały się bardzo interesująca książka pod redakcją m.in. właśnie pana profesora książka zatytułowana baz cen byli rozdziały Converse and on ważny front by było trudy prezent książka ukazała się nakładem inwestują w Pennsylvania Press, czyli i łajdacy i wyznawcy albo Bękarty wyznawcy generalnie sprawa dotyczy konwersji przejścia z 1 religii na drugą i tutaj oczywiście tych opcji konwersji jest bardzo wiele, ale przedmiotem książki jest przejście przede wszystkim rozumiem z judaizmu na chrześcijaństwo i odwrotnie tak to znaczy przede wszystkim judaizmu judaizm chrześcijaństwo tak po odwrotnie to fascynujący temat, ale mamy na ten temat bardzo niewiele materiału, więc głównie głównie kierunek jest judaizm judaizm chrześcijaństwo tak i tutaj grupa naukowców przygląda się temu procesowi jak on od czasów najdawniejszych biblijnych do współczesności wyglądał i wygląda i we wstępie pan profesor przywołuje kupca weneckiego to myślę, że nasi słuchacze znają tam mamy córkę głównego bohatera która, która próbuje co znaczy myśląc o swej przyszłości w przejściu na chrześcijaństwo widz widzi szansę na inne jak rozumiem lepsze życie tymczasem taki Śmieszek błazen lokalne w sensie lokalności tego tego dzieła mówi to wie chyba wydaje, jeżeli chodzi, że to będzie lepsza sytuacja to przejście z judaizmu chrześcijaństwa właściwie nigdy nie dokonuje zawsze, gdyby pozostaje ten judaizm mało tego stanu w sensie może być jeszcze pogarsza sprawę koncerty tak tak tak ten ten ten cytat z tego fragmentu ku kupca weneckiego bierze się tytuł tytuł książki, dlatego że że władza mówi, że nadzieja na nadzieję, że szyki też pękać nadzieja to znaczy nadzieja, że jej, że ich tata nie jest i prawdziwym tatą podczas gdy gdy rzeczywiście nim nie jest, ale ta książka rzeczywiście dotyka w ogóle może po 2 słowa, bo bardzo proszę państwa są książki jest historia tej książki ciekawa to 10 lat temu właśnie na Uniwersytet lansowania i odłożyć roczne kolokwium im, w którym brałem udział, gdzie grupa naukowców z całego świata głównie ze Stanów i Izraela, ale byli także ludzie kilku uniwersytetów europejskich spotykała się co tydzień rozmawiając o różnych aspektach właśnie konwersji żydowskich nazwijmy to w ten sposób, po czym na koniec roku odbyła się konferencja, a potem, a potem wspólnie z moim, ale z moim kolegą z Hongkongiem zredukowaliśmy książkę częściowe oparta na prezentacjach z tej konferencji częściowo na co tu eseje napisane przez osoby osoby, które uczestniczyły w owym nowym rocznym rocznym kolokwium i plan tego tej grupy czy przy zagadnieniach dyskutowaliśmy szerszeni zagadnienia w tej książce czy interesowały nas potencjalnie konwersję z judaizmu na wszelkie możliwe religia oraz z wszelkich możliwych religijna judaizmu w praktyce i w praktyce większość osób, które brały udział OFE w, a tych spotkaniach zajmowały się bądź konwersja Amina i z chrześcijaństwa bądź bądź koncesjami na islam i ale z różnych względów technicznych eseje dotyczące islamu nie znalazły się w tym w tej w tej końcowej książce także także kończy książkę tak jak tak jak wspomnieliśmy dotyka głównie konwersji Żydów na chrześcijaństwo +1 SA dotyczący pojęcia konwersji Biblii Hebrajskiej oczywiście przed powstaniem chrześcijaństwa 1 esej ostatni który, który poświęcony jest konwersją na judaizm we współczesnym ze współczesnym Izraelu oczywiście chrześcijaństwo judaizm są ze sobą w pewnym sensie związane z 6 państwo wyłoniło się z judaizmu, chociaż bardzo trudno jest niemożliwe uchwycić dokładny moment, kiedy się, kiedy się wydarzyło czy mamy pewien proces natomiast kiedy myślimy o KON wersjach z judaizmu na chrześcijaństwo to rozumiem, że tak takim taką kluczową postacią sztandarową postacią jest Paweł który, gdyby był religijnym Żydem może religia może to zostawia w cudzysłowie, który ma się pan sobie, a to ukazał się pan i namówi mnie do tego, abym przeszedł na chrześcijaństwo daje oczywiście to jest jeden z powodów tych powodów jest więcej tych powodów na przestrzeni dziejów bywało więcej mam nadzieję, że będziemy dzisiaj rozmawiać, ale sprawa jest prosta, bo jeżeli przechodzimy jakiegoś stanu w inny stan no to wydawałoby się, że porzucamy ten poprzedni i jesteśmy pełnoprawnym członkiem członkinią kont członkinią tego nowego, ale tutaj sprawa się komplikuje, bo co to znaczy, że wyznawca judaizmu zostaje chrześcijaninem czy to oznacza, że już raz na zawsze opuszcza judaizm czy można raz na zawsze opuścić judaizm czy pewna religijność pozostaje w jaki sposób chrześcijanie podchodzą do koncertów, ale też w jaki sposób poprzedni współ wyznawcy i traktują tych, którzy na chrześcijaństwo przechodzą rozwiąże to kwestia się zmieniają w zależności od tego w którym miejscu na świecie jesteśmy i w jakim okresie tak to znaczy to znaczy ja myślę i jest jest kilka spraw tutaj tak to znaczy z 1 strony jest oś hydrologiczną, kiedy właśnie różne rozumienia konwersji różne pojęcia konwersji się zmieniają pojawiają pojawią znikają oprócz tego równolegle istnieje kilka różnych różnych sensów konwersji może zacznijmy od od stwierdzenia czy w pierwszy na nawet kiedy mówimy wyznawca judaizmu takim wyznawców judaizmu złożyć w pojęcie, że jestem kimś, kto wyznaje jakąś religię to się chrześcijańskie pojęcie to jest chrześcijańskie rozumienie religijności tak, w którym religia jest sprawą wiary czy pewnych czy pewnych poglądów judaizm oczywiście nie postrzega sam siebie jako jako wyznania dlatego też nie definiuje konwersji religijnej w taki sposób w jaki jaki definiuje ją chrześcijaństwo, czyli właśnie jako przyjęcie pewnej pewnej pewnej wiary do tego stopnia, że w języku hebrajskim i nie ma neutralnego słowa, a we współczesnym hebrajskim już jest, ale historycznie tradycyjnie w języku hebrajskim nie ma neutralnego słowa na konwersję z 1 religii 1 religii na drugą jest kilka słów, które oznaczają różne rzeczy tak to znaczy po pierwsze jest słowo Kijów, czyli zostanie Żydem nazwijmy to w ten sposób tak dlatego, że to nie jest konwersja na judaizm to jest przyłączenie się do narodu żydowskiego ze wszystkimi temat tego konsekwencjami włącznie z przyjęciem na siebie przykazań judaizmu na stronę odwrotną, czyli wyjście z judaizmu jest zupełnie inne słowo tak naprawdę tych słów kilka ich żadne z nich nie jest neutralne tak to znaczy pojęcie, które najczęściej jest używane używane też maty szmat dosłownie oznacza zagładę anihilacja ktoś, kto rzecz, który przechodzi na inną religię nie przyjmuje czegoś innego po prostu znika przestaje być tak dopiero dopiero współczesny język hebrajski wyprowadza wypracował pojęcie konwersji w takim sensie w jakim my o tym mówimy, czyli przejście z 1 wyznania na inne zdanie z 1 religijna drogą drugą ligę europejską czy Chamera dat czyli, czyli dosłownie zmiana religii, ale to pojęcie historycznie historycznie nie nie funkcjonuje przed przed wiekiem przed wiekiem dziewiętnastym wcześniej jak mówię w pewnym sensie z czysto żydowskiego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak jako wersja jest przystąpienie do ludu Izraela przez kogoś, kto do niego wcześniej należał jest wyjście na Żyda na zewnątrz, ale to wyjście Żyda na zewnątrz jest czysto negatywny, a nie panie profesorze do naszej rozmowy, jeżeli pan pozwoli powrócimy za kilka minut, a tymczasem sprawdzimy co się dzieje na ulicach Warszawy państwa moim gościem jest pan prof. Paweł Maciejko wydział historii Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa oraz z wydziału myśli żydowskiej Uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie same do naszej rozmowy Inter ludowej pan prof. Paweł Maciejko wydział historii Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w boczną w stanie Maryland stany Zjednoczone oraz wydział myśli żydowskiej Uniwersytet hebrajski w Jerozolimie rozmawiamy o książce, która okazała się dęta pod współ redakcja mogę prosić pana prof. Bastard and bili wers dziś konwent centrów ważny front by był cud prezent książka wydana przez kwestie finansowania przez te czasy rozmawiamy na początku 2 panie profesorze, że takim chyba jednak najbardziej znanym konwertyta, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo to jest Święty Paweł, któremu po prostu kazał się Jezus i namówił go do tego, aby zmienił barwy klubowe jeśli tak można użyć takiego powiedzenia natomiast historycznie czyli, jeżeli przeniesiemy się do nie wiem w Hiszpanii, ale da luz wieku jedenastego może dwunastego morze trzynastego to tych powodów konwersji czy może powody konwersji są zupełnie inne Echa to znaczy konwencjami to jest tak że, ponieważ ten jeśli nawet zawieziemy prawda będzie mówili wyłącznie konwencjami żydowskimi na na chrześcijaństwo no to po pierwsze, im, kiedy myśmy zaczęli pracować nad tą książką to zaczęliśmy systematycznie czy też literatury przedmiotu okazało się, że w literaturze przedmiotu tak naprawdę dominują i dominuje bardzo taka prymitywna powiedział dychotomia, że i konwertyci, czyli Żydzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo to są albo gdy ofiary antysemickich prześladowań, które zostały do owej konwersji zmuszone albo też oportunistycznie karierowicze którzy, którzy udają się poprawi poziom porzucili z własnej woli zdrajcy tak powiedzieć tak po to, żeby i, żeby zrobić dużo pieniędzy odnieść sukces w społeczeństwie chrześcijańskim oczywiście jest Leszek po pojawiają się kobiety dobre jedzenie kwiaty dobre jedzenie również pojawiają tak jako po wojnie częścią chrześcijaństwo tak tak tak oczyszcza się zaczyna czytać źródła to jest znacznie bardziej skomplikowane czy oba te przypadki brzegowe istnieją takie oczywiście na przestrzeni dziejów wielu Żydów przeszło na chrześcijaństwo, bo zostali do tego zmuszeni to znaczy zostali przedstawieni postawieni przed alternatywą męczeńskiej śmierci bądź akceptacji chrześcijaństwa jak wielu Żydów przeszło na chrześcijaństwo z powodów oportunistycznych nazwijmy to oczywiście całe spektrum całe spektrum pośrodku nas najbardziej interesował respektu natomiast skoro pan wspomniał wspomniało wspomniał Hiszpanie to tak to konwersje konwersją i Żydów Żydów w Hiszpanii i to są naj większy masowe konwersje na chrześcijaństwo na chrześcijaństwo w dziejach to są oczywiście konwersję konwersji wymuszonych w znacznej mierze, choć też przypadki niewymuszonych ale, ale w znacznej mierze są wymuszone znów to co nas interesowało przede wszystkim to nawet nie są ten proces przymuszania do owej konwersja właśnie pytanie które, którą pan sam pozostał po postawił to znaczy co pozostało co dzieje się z tymi ludźmi po konwersji jako nie widzą siebie oni widzą jako chrześcijanie jako pseudo chrześcijanie jako Żydzi, którzy zostali zmuszeni do chrześcijaństwa jako coś pośrodku pomiędzy Żydami chrześcijanami co się dzieje z tymi dziećmi czy można być kontrakty tom w 0203. pokoleniu co to znaczy cały zespół pytań które, które w związku w związku z tym w związku z tym pojawiają to wskakuję w takim razie panie profesorze coś się co to znaczy co się dzieje po pierwsze, co się dzieje nawet na poziomie formalno prawnym rozumiem, że my chrześcijanie mówią no dobrze drogi życia chcesz być chrześcijaninem zapraszamy, ale pkt 1 no to nie możesz być zamożnym mieszczaninem ani nawet średnio zamożnych dziś ani nawet tak słabo musi być biedne, więc by pkt 1 wszystko co masz dawaj tak ja myślę że, że tak to tata tata jest też esej Pauli tak taką w naszej w naszej książce, który zajmuje się właśnie takimi bardzo materialnymi aspektami aspektami konwersji ja myślę, że im wszystkie religie, które akceptują konwertytów to jest prawdziwe w stosunku do chrześcijaństwa, ale jest również prawdziwe w stosunku do konwersji tuż na judaizm mają nowych konwertytów stosunek nieco schizofreniczny to znaczy z 1 strony bardzo cieszymy, kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz i przyjmuje rozpoznaje prawdę naszej religii chcę się do niej przyłączyć, ale z drugiej strony po pierwsze mamy do niego stosunek nieco podejrzliwy i nieco im negatywny tak to znaczy nie jest w pełni wierzymy, że on jest nasz zawsze zostaje jakoś jakoś obcy na drugie, a po drugie, kiedy tych konwertytów jest dużo to z 1 strony znów jest wielka radość, bo z punktu widzenia kościoła katolickiego jest to dowód na triumf na triumf kościoła, ale z drugiej strony starzy chrześcijanie, żeby użyć pojęcia, którego wówczas Jeana w Hiszpanii obawiają się, że owi nowi chrześcijanie zapewni miejsca pracy zaczną przejmować niektóre zawody itd. tak dalej w związku z tym natychmiast pojawia się pojawia się system praw który, który wolę i uprawnienia owych nowych chrześcijan ma ograniczać notabene, żeby dorzucić dokładnie to samo dzieje się w przypadku jedynej masowej konwersję Żydów na chrześcijaństwo na ziemiach polskich to znaczy konwersji konwersję frankistów w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych osiemnastego wieku także tam, chociaż są znacznie mniejsze liczby niż Hiszpanii niż Hiszpanii pojawia się owa owa oraz schizofrenia z 1 strony biskupi i świętują ogromny triumf kościoła katolickiego, jakim jest masowe przejście kilku tysięcy Żydów na chrześcijaństwo z drugiej strony natychmiast pojawiają się pytania co z tymi franki tam zrobić i w jaki sposób nie dopuści do tego, żeby im, żeby otrzymali oni wszystkie prawa które, które przysługują przysługują chrześcijan przy okazji trzeba im się bacznie przyglądać pewnie nie tylko im, ale także im dzieciom, bo z pewnością tylko udają, że są prawdziwymi chrześcijanami, a w zaciszu swoich domów pewnie praktykują wiarę poprzednią ze wszystkimi albo części częściowymi zwyczajami, więc najlepiej, żeby co najmniej przez 2 lub też 3 pokolenia przyglądać się uważnie tak zgadza się oczywiście tak i Hiszpanii i Hiszpanii to też zresztą na ten temat ligę gigantyczna literatura to znaczy wtedy w w Hiszpanii to idzie przez wiele pokoleń to jest znowu pierwszy historyczny przykład i systemu prawnego, który wprowadza pojęcie czystości krwi tak to znaczy, ponieważ już nie możemy, ponieważ Żydzi to nie są Żydzi w sensie w sensie religijnym to trzeba klasyfikować jako Żydów nie obecnie nie na podstawie przynależności religijnej np. na podstawie przynależności etnicznej wcześniej tego tego tego tego nie ma i w znacznej większy, więc już w większości krajów zachodniej cywilizacji jeszcze długo tego nie ma no oczywiście doskonale przydają się takim jak rozwój takie narzędzie upewnienia się że, że taka osoba, której świat rodzice przeszli na chrześcijaństwo upewnienie się ta osoba jest prawdziwym chrześcijaninem to doskonale w tym spraw sprawdzaniu wiary przydają się stosy tak chociażby chociażby, chociaż nie przesadzał to znaczy jest w tym i jest bardzo wiele do mitologii wybrał okrąg wokół wokół bloków wokół Stal stosów natomiast tak ewidentnie jest rzeczywiście hiszpańska inkwizycja została stworzona przede wszystkim po to, żeby właśnie sprawić sprawiać prawo wierność bynajmniej nie Żydów, bo Żydami jako takimi inkwizycja nigdy nie zajmowała tylko właśnie owych owych konwersja z owych konwertytów na chrześcijaństwo też konwertytów w sensie w 0203. 0404. pokoleniu tą potomków ludzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo i rzeczywiście i rzeczywiście postępowanie inkwizycyjne dostaje dotyczą sprawdzania czystości ich intencji oraz praktyk religijnych tak to mówimy o piętnastym przychody o wieku to Javier w tej książce wielka staniu bardzo interesująco pisze piętnastym wieku kasty-li 15 wiecznej właśnie co to znaczyło być jak ryby jak ten to ten nadzór to sprawdzanie konwertytów i ich dzieci wyglądało właśnie przez przez dziesiątki lat można powiedzieć, ale panie profesorze chwileczkę przeskoczymy do czasów nam bliższych wiek wspomniany przez pana 18 dziewiętnasty to za chwileczkę też dwudziesty pewnie jesteśmy winnej sytuacji to znaczy ta dążenie do tego, aby dzieci pozostawały w obrębie religii rodziców wciąż jest przeskakujemy bardziej Europy centralnej czy środkowej środkowo-wschodniej bardziej natomiast krewni woda młodość lubi się wyszumieć młody, że to uznaje piękna chrześcijanka albo piękna Żydówka zakochuje się pięknym chrześcijanie nie oczywiście rodzice mówią nie, choć tam, bo to jest nie nasz albo nie nasza, ale młodzi jak to młodzi no i teraz młodzi mają się ku sobie no i co to co teraz oznacza no to zależy gdzie, kiedy i to zależy gdzie, kiedy to na naszym Trade Szymon zakrzyknął jak też tak tak tak tak tak tak Skrzypek na dach oczywiście nie ja myślę, że to jest jedna z największych cezu no przed nowoczesności nowoczesności to znaczy to znaczy i im można powiedzieć w ten sposób no i świecie przed nowożytnej mniej istnieje żadna możliwość, aby rzecz po prostu się sekularyzacji dał tak to znaczy opuścił swoją religię swoją wspólnotę nie wchodząc do żadnej innej wspólnoty wspólnoty wspólnoty religijnej i mówi się, że spinał za pierwszym świeckim Żydem to znaczy właśnie kimś takim, kto opuścił judaizm jest nie nie wchodząc w chrześcijaństwo bądź bądź islam to nie do końca prawdziwe, ale ale, ale ale, ale też nie do końca fałszywe, więc taka możliwość taka możliwość po prostu po prostu nie istnieje, więc po świecie przed nowoczesnym, który miał się głównie głównie zajmuje 1 jedyna możliwość, przed którą stoi taka para to jest właśnie te właśnie konwersja i takie konwersję i zdarzają się nie bardzo często, ale częściej niż wszyscy by myśleli przy czym co ciekawe i ten kierunek i ten kierunek to często kierunek na judaizm to znaczy jednak właśnie ciekawych rzeczy, które pojawiło się w badaniach źródłowych, które prowadziliśmy to właśnie to właśnie i duża ilość stosunkowo duże przypadków chrześcijan którzy, którzy im przeszli przez chrześcijan, którzy przeszli na judaizm z powodów romantycznych nazwijmy to ta nie wiemy o tym wiele, bo jest to rzecz nielegalna, więc właściwie jedyne przypadki, które znamy są przypadki takich, którym nie udało znaczki zostali złapani i Ukrainie osób świadczą najczęściej, dlatego że że apostazja jest apostazja jest jest karana karana śmiercią w przed niekorzystnym przed nowoczesnym świecie dlatego ludzie uciekają to znaczy takie rzeczy przykładowo tak jeśli jeśli w Polsce ktoś chce przejść przedrozbiorowej Rzeczypospolitej ktoś chce przejść przejść z chrześcijaństwa na judaizm to najczęściej udaje się albo Chocimia i przechodzi na judaizm, po czym, po czym się przenosi do imperium osmańskiego albo Amsterdamu, jeżeli może pozwolić na podróż do Amsterdamu przychodzi na judaizm w Amsterdamie tam żyje długo szczęśliwie panie profesorze za chwileczkę powrócimy do naszej rozmowy pan prof. Paweł Maciejko jest państwa moim gościem wracamy teraz do bok Mor tam jest pan prof. Paweł Maciejko wydział historii Uniwersytet Johnsa Hopkinsa oraz wydział myśli żydowskiej Uniwersytet hebrajski Jerozolimie rozmawiamy o niezwykle interesującej książce, która okazała się pod redakcją pana prof. Buster wątpliwe czuły konwersji kont ważne sąd by był tu prezent książka ukazała się nakładem inwersja finansowania przez panie profesorze przejdźmy może już do współczesnych czasów, toteż interesujący rozdział dotyczący współczesności, czyli po powiedziałbym początki państwa Izrael no oczywiście także należy się osoby, które organizują nowe państwo wytwór muszą się zmierzyć z pewną myślą, czyli połączyć w pewnym sensie przepisy religijne z przepisami świeckimi w jaki sposób czy też utworzyć jakiś organizm, który by tę kwestię regulował tak to znaczy w przypadku Izraela oczywiście chodzi o potencjalnej konwersji na na judaizm jest judaizmu czy też regulacje regulacje prawne i praktyczne dotyczące osób które, które nie są Żydami w sensie w sensie prawa żydowskiego im i oczywiście ojcowie założyciele i państwo Izrael czy też i kiedy na początku w ogóle nie widzą problemu, dlatego że, że takich ludzi jest bardzo mało to po pierwsze po drugie, dlatego że Izrael widzi siebie wtedy jako jako państwo całkowicie świeckie to znaczy i nie widzi nie widzi problemu i czy ilość ilość ortodoksyjnych Żydów w latach czterdziestych wczesnych pięćdziesiątych w Izraelu jest niewielka w stosunku do reszty reszta populacji nie dają oni żadnej ważniejszej roli roli roli w polityce, więc sprawa zostawiona jest właściwe właściwie sama sobie dopiero potem w miarę jak Izrael rośnie w sensie liczbowym jak i przesuwa się na prawo przejść religijnym politycznym ten i ten problem zaczyna się zaczyna się powiększać tak to znaczy pojawia się właśnie pytanie co zrobić z tymi wszystkimi, którzy przyjechali bądź chcą przyjechać do Izraela, a nie są Żydami w sensie prawa religijnego czy należy ich nie wpuszczać czy należy wpuszczać, jeżeli wpuszczać w jaki sposób ich integrować, a jeśli integrować w jaki sposób tradycyjny z tradycyjna konwersja na judaizm jest formą integracji nowych obywateli nowych obywateli państwa państwa Izrael jak mówi w ramach upływu w miarę upływu czasu problem ten problem staje się staje się coraz bardziej palący szybko i i coraz bardziej coraz bardziej skomplikowane w jaki sposób go rozwiązane, jeżeli rozwiązano w ogóle nie nie rozwiązano to znaczy ja myślę, że znowu jako ktoś to kto kto mieszkał w Izraelu 14 lat ja mogę powiedzieć, że tak wspomniałem to znaczy, że Rze, że Izrael ma do konwersji stosunek stosunek schizofreniczne to znaczy z 1 strony państwo Izrael bardzo zależy na tym, żeby przyjechało jak najwięcej Żydów, bo to jest sposób na rozbrojenie bomby demograficznej jaką, jaką stanowią Palestyńczycy to znaczy jeśli Izrael ma zachować żydowską większość potrzebuje jak najwięcej jak najwięcej imigrantów z drugiej strony, ale chcę być państwem żydowskim tak początku swego istnienia to bynajmniej nie miało oddźwięku religijnego teraz już jak najbardziej tak dlatego najpierw pojawiło się właśnie programy konwersji i nie halach licznych Żydów na judaizm takie programy istniały przede wszystkim wojsku tak czy rabinatu rabinatu gabinet wojskowym specjalny program żeby, żeby nakłaniać do konwersji żołnierzy, którzy nie są logicznymi czytamy, że im to kontrakcie ułatwiać itd. itd. potem te programy się rozszerzyły one do i do dzisiaj istnieją, ale z drugiej strony, a jest ten sam gabinet bardzo bardzo podkreśla, że kontrakcie nie powinna być zbyt łatwa, że trzeba chronić czystości judaizmu przed pseudo kontraktami do tego stopnia, że kilka lat temu miał miejsce wielka afera, kiedy rabina nie wojskowej do rabina główne państwa państwa Izrael 1 pociągnięciem pióra unieważnił tysiące tysiące konwersji co o no dla ludzi, których dotknęła całe mnóstwo praktycznych praktycznych konsekwencji tak czy Izraelu jak pan wie Izrael i pomimo że chciał być państwem świeckim nigdy nie przeprowadził oddzielenia państwa kościoła w związku z tym w Izraelu nie ma świeckich ślubów rozwodów pogrzebów i a w związku z tym jeśli gabinet unieważnia konwersję jednoznacznie jednocześnie unieważni małżeństwa rozwody oraz oraz doprowadza do tego, że taka osoba nie może naszymi, ale zostać pogrzebana oczywiście są, jakby rozmaite sposoby żeby, żeby ominąć, ale ale, ale mniej więcej 9 aktorek lat panie profesorze, gdybyśmy spojrzeli właśnie na PKP w zakresie w stoi na stacji lokomotywa panie profesorze myśmy powiedzieli na początek tego okresu, który by traktujecie w książce i na koniec 3 nad współczesnością w jaki sposób zmieniło się to myślenie o o tym czy można czy nie można wyjść, z czym jest tutaj dla człowieka można z niego wyjść nie można można zmienić barwy klubu też nie to znaczy ja myślę że, że także i dla większą praktykę większa część naszej książki traktuje o okresach historycznych, w którym sekularyzacja nie jest nie jest opcją nie ma nie ma takiej możliwości, żeby po prostu być nie religijnym cokolwiek by to by to znaczyło tak taka taka możliwość pojawiła się dopiero tak naprawdę dwudziestym w dwudziestym wieku jak mi się zdaje też pojawiła się na krótko oznaczone już, jakby coraz bardziej coraz bardziej coraz bardziej coraz bardziej znika natomiast i to, czego uczy ta książka to czy też to, czego ja się sam nauczyłem kiedy, kiedy nad książką książką pracowałem no to jest że, że nie ma czystych rozwiązań tak to znaczy że, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś kompletnie zmienił zmienił swoją swoją swoją tożsamość te elementy te elementy, gdy poprzedniego poprzedniego świata poprzedniego życia zawsze pozostają i dlatego dlatego też do no koncerty są tak ciekawi tak, dlatego że konwertyci nie są po prostu chrześcijanami, którzy kiedyś byli Żydami też karnego już tak tak tak myślę, że ciekawe, że to ciekawe to coś w tej książce także pojawia panie profesorze to, że właśnie 1 strona przygląda się bacznie swoim zapałem najnowszym nabytku com, licząc na to, że to będą jeszcze lepsi czy tacy powiedziałbym Czyż najczystszy w przestrzeganiu przepisów religijnych tymczasem myślę, że część przepisów to to jest kultura tak to są część przepisów przez przepisy, które wchodzą do poziomu zwyczajów człowieka trochę jako część kultury niekoniecznie muszą być niechęć, ale o nich myśleć jako część religii tak, czyli nie wiem unikanie pewnych pokarmów pewnie karalność ustaje wywodzi się pewnych przepisów religijnych ale, ale też wchodzi do jakiegoś sposobu życia taktach tak oczywiście to znaczy się de znowu to co pozostaje w prezydium, którym się staramy w tej książce intensywnie intensywnie zajmować no to zarówno jest kwestia pewnych zwierzeń przekonań wartości czy poglądów jak właśnie taka najbardziej materialna kwestia tak to znaczy rady kobieta będzie najprawdopodobniej gotować obiad tak jak mama gotowała, która gotuje gotowała takiej babcia gotowała itd. itd. w związku z tym no właśnie elementy, gdy żydowskich i przepisów Kasią tak przykry przed przepisów dotyczących dotyczące żona znów w kolejności pojawią się będą będą się przechowywać przez pokolenia w rodzinach, które są zewnętrznie czysto czysto chrześcijańskie to dotyczy jeszcze całego mnóstwa innych rzeczy ta książka niezwykle interesująca Szanowni Państwo niestety angielską na razie, chociaż książki autorstwa pana profesora mają to do siebie, że w którymś momencie też apel ukazuje się w języku polskim tak jak książkami w Motyczu, czyli wielu plemienny tłum właśnie książka dotycząca franka frankistów, która najpierw ukazał się po angielsku, a potem został przetłumaczony także być może także to pojawi się w języku polskim mam nadzieję, że senator trzymam kciuki ja też ja też panie profesorze na czym pan teraz pracuje na coś co czym nas pan zaskoczy w kolejnych no i proporcja pracuje ja mam 22 duże duże duże projekty oba dosyć dosyć ezoteryczne nazwijmy to w ten sposób to znaczy moim głównym projektem jest biografia monografia jednego z najważniejszych rabinów 18 wiecznej który, który został oskarżony herezja interesuje mnie w niej co znaczy interesujemy sama postać jego głównego bohatera rabina i na to najwyższy ale, ale także także interesuje mnie pytanie co to jest herezja w świecie żydowskim tak to znaczy jak jak zdefiniować herezję religii, która nie ma dobrze zdefiniowanych dogmatów i nie ma papieża tak nie ma scentralizowanego autorytetu religijnego jeżeli, jeżeli 2 rabinów się kłóci to niema niema Super gabinet rozjemcy tak, który może 1 wyklęci drugiego pobłogosławić, więc o tym to jest moje to jest mój mój główny projektu oprócz tego mam mały projekt na temat, w którym zresztą kiedyś rozmawialiśmy na temat Casanovy jego jego numer stołówka balistycznych oraz związków w związku ze światem żydowski panie profesorze bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę pan prof. Paweł Maciejko wydział historii Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w bok Mor w stanie Maryland stany Zjednoczone oraz wydziału myśli żydowskiej Uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie był państwa moim gościem dziękuję serdecznie rozdawaliśmy książkę, która okazała się pod redakcją pana profesora książka nosi tytuł Buster and Rivers Josh Converse and Convention front by był to prezent książka ukazała się nakładem inwestuje w ten Słowenia Press informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwudziestej trzeciej po godzinie dwudziestej trzeciej Maciej Zakrocki i jego subiektywny przegląd informacji, a w informacjach także, które już za chwilę będziemy łączyć z Tomkiem Mertą, który poinformuje państwa opowie co się dzieje dzisiaj teraz w Warszawie dziękuję Inter luda Cezarego Łasiczki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INTERLUDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA